Mgr. Tomáš ŠILHA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

58563 4354

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12

věd. prac. ob. chemie

ČLÁNEK
Nemec I., Herchel R., Trávníček Z., Šilha T. Field-induced slow relaxation of magnetization in dinuclear and trinuclear Co-III ... Mn-III complexes. RSC Advances (online). 2016.
Šilha T., Čajan M., Trávníček Z. Investigation of Ag(I) complexes involving 6-(benzylamino)purine derivatives. Monatshefte für Chemie. 2013.
Trávníček Z., Štarha P., Vančo J., Šilha T., Hošek J., Suchy P., Pražanová G. Anti-inflammatory Active Gold(I) Complexes Involving 6-Substituted-Purine Derivatives. Journal of Medicinal Chemistry. 2012.
ABSTRAKT
Šilha T., Mikulík J., Trávníček Z. Syntéza a studium komplexních sloučenin stříbra s deriváty aromatických cytokininů. Chemické listy. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.