RNDr. Martin DUCHOSLAV, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634805

Katedra botaniky

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)

2.23

odborný asistent

biologie, ekologie, evoluce a taxonomie polyploidních komplexů vybraných skupin geofytů; populační biologie geofytů rodu česnek (Allium); fytocenologie: vegetace rákosin, ostřicových mokřadů a luk, semixerotermní a lemová vegetace, flóra a vegetace zdí; biostatistika (mnohorozměrné metody); floristika (východní Čechy a střední Morava); biologické hodnocení pro účely EIA

ČLÁNEK
Guicking D., Kessler S., Störmer E., Bersch M., Duchoslav M. Anthropogenic and natural disturbances increase local genetic diversity in an early spring geophyte (Ficaria verna Huds.). PLANT SPECIES BIOLOGY. 2024.
Sochor M., Duchoslav M., Forejtová V., Hroneš M., Konečná M., Trávníček B. Distinct geographic parthenogenesis in spite of niche conservatism and a single ploidy level: A case of Rubus ser. Glandulosi (Rosaceae). NEW PHYTOLOGIST. 2024.
Majka J., Glombik M., Doležalová A., Knerová J., Ferreira M., Zwierzykowski Z., Duchoslav M., Studer B., Doležel J., Bartoš J., Kopecký D. Both male and female meiosis contribute to non-Mendelian inheritance of parental chromosomes in interspecific plant hybrids (Lolium × Festuca). NEW PHYTOLOGIST. 2023.
Taraška V., Duchoslav M., Hroneš M., Batoušek P., Lamla F., Temsch EM., Weiss-Schneeweiss H., Trávníček B. Dactylorhiza maculata agg. (Orchidaceae) in Central Europe: intricate patterns in morphological variability, cytotype diversity and ecology support the single species concept. FOLIA GEOBOTANICA. 2023.
Konečná M., Uhlířová J., Duchoslav M. Orseje bez otazníků? Živa. 2023.
Kopecký D., Scholten O., Majka J., Burger-Mejer K., Duchoslav M., Bartoš J. Genome dominance in Allium hybrids (A. cepa × A. roylei). Frontiers in Plant Science. 2022.
Bitomský M., Schaefer H., Pakeman R., Klimešová J., Götzenberger L., Duchoslav M. Variability in mycorrhizal status of plant species is much larger within than between plots in grassland and coastal habitats. OECOLOGIA. 2022.
Ferreira MTM., Glombik M., Perničková K., Duchoslav M., Scholten O., Karafiátová M., Techio VH., Doležel J., Lukaszewski AJ., Kopecký D. Direct evidence for crossover and chromatid interference in meiosis of two plant hybrids (Lolium multiflorum x Festuca pratensis and Allium cepa x A. roylei). JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY. 2021.
Taraška V., Batoušek P., Duchoslav M., Temsch EM., Weiss-Schneeweiss H., Trávníček B. Morphological variability, cytotype diversity, and cytogeography of populations traditionally called Dactylorhiza fuchsii in Central Europe. PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION. 2021.
Bitomský M., Pakeman R., Schaefer H., Klimešová J., Rūsiņa S., Lososová Z., Mládková P., Duchoslav M. Mycorrhizal status is a poor predictor of the distribution of herbaceous species along the gradient of soil nutrient availability in coastal and grassland habitats. MYCORRHIZA. 2021.
Glombik M., Copetti D., Bartoš J., Stočes Š., Zwierzykowski Z., Ruttink T., Wendel JF., Duchoslav M., Doležel J., Studer B., Kopecký D. Reciprocal allopolyploid grasses (Festuca x Lolium) display stable patterns of genome dominance. PLANT JOURNAL. 2021.
Bitomský M., Mládková P., Robin P., Duchoslav M. Clade composition of a plant community indicates its phylogenetic diversity. Ecology and Evolution. 2020.
Dvořák V., Hradílek Z., Jeništa J., Křenková Z., Říhová V., Duchoslav M. Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst. Bryonora. 2020.
Kopecký P., Hýbl M., Petrželová I., Duchoslav M. Odolnost vybraných genotypů ředkvičky vůči nádorovitosti kořenů brukvovitých. Úroda. 2020.
Renzi JP., Duchoslav M., Brus J., Hradilová I., Pechanec V., Václavek T., Machalová J., Hron K., Verdier J., Smýkal P. Physical Dormancy Release in Medicago truncatula Seeds Is Related to Environmental Variations. Plants-Basel. 2020.
Doležalová I., Petrželová I., Duchoslav M. Selectivity and efficacy of herbicides dimethachlor and pethoxamid in rocket crop. PLANT PROTECTION SCIENCE. 2020.
Perničková K., Koláčková V., Lukaszewski AJ., Duchoslav M., Šamajová O., Sedlářová M., Šamaj J. Instability of Alien Chromosome Introgressions in Wheat Associated with Improper Positioning in the Nucleus. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2019.
Koláčková V., Perničková K., Vrána J., Duchoslav M., Šamajová O., Sedlářová M., Šamaj J. Nuclear Disposition of Alien Chromosome Introgressions into Wheat and Rye Using 3D-FISH. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2019.
Kopecký D., Horáková L., Duchoslav M., Doležel J. Selective Elimination of Parental Chromatin from Introgression Cultivars of xFestulolium (Festuca × Lolium). Sustainability. 2019.
Hradilová I., Duchoslav M., Brus J., Pechanec V., Hýbl .., Kopecký P., Smržová L., Štefelová N., Vaclávek T., Bariotakis M., Machalová J., Hron K., Pirintsos S., Smýkal P. Variation in wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) seed dormancy and its relationship to the environment and seed coat traits. PeerJ. 2019.
Shukherdorj B., Jang JE., Duchoslav M., Choi HJ. Cytotype distribution and ecology of Allium thunbergii (= A. sacculiferum) with a special reference to South Korean populations. Korean Journal of Plant Taxonomy. 2018.
Duchoslav M., Dančák M. Flóra a vegetace přírodní rezervace Doubrava (CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava). Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2018.
Smýkal P., Trněný O., Brus J., Hanáček P., Rathore A., Roma D., Pechanec V., Duchoslav M., Bhattachayva D., Bariotakis M., Pirintsos S., Berger J., Toker C. Genetic structure of wild pea (Pisum sativum subsp. elatius) populations in the northern part of the Fertile Crescent reflects moderate cross-pollination and strong effect of geographic but not environmental distance. PLOS ONE. 2018.
Jandová M., Oulehlová M., Vojtěchová K., Kitner M., Duchoslav M. Allium pseudotelmatum (Amaryllidaceae), a new species of Allium sect. Codonoprasum from Croatia. Phytotaxa. 2017.
Duchoslav M., Hradílek Z. Květena a vegetace vápencového vrchu Třesín u Litovle. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2017.
Hubálková I., Houska J., Kubíček J., Mazal P., Pavliš J., Pohořalý J., Vačkářová G., Duchoslav M. Preliminary anatomical study on secondary thickening parts of endemic Dracaena cinnabari Balf.fil. from the Soqotra Island. Wood Research. 2017.
Poulíčková A., Letáková M., Hašler P., Cox E., Duchoslav M. Species complexes within epiphytic diatoms and their relevance for the bioindication of trophic status. Science of the Total Environment. 2017.
Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M. Effect of altered snow conditions on decomposition in three subalpine plant communities. Central European Journal of Biology. 2014.
Doležalová I., Duchoslav M., Dušek K. Biology and Yield of Rocket (Eruca sativa Mill.) under Field Conditions of the Czech Republic (Central Europe). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 2013.
Mládek J., Mládková P., Hejcmanová P., Dvorský M., Pavlů V., De Bello F., Duchoslav M., Hejcman M., Pakeman R. Plant trait assembly affects superiority of grazer's foraging strategies in species-rich grasslands. PLoS One. 2013.
Doležalová I., Duchoslav M., Jelínková M. Roketa a rukola - srovnání metod pěstování a výnosových parametrů. Úroda. 2013.
Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M., Lešková M. Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. Community Ecology. 2012.
Trávníček B., Duchoslav M., Dančák M. Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Živa. 2012.
Kopecký P., Doležalová I., Duchoslav M., Dušek K. Variability in Resistance to Clubroot in European Cauliflower Cultivars. Plant Protection Science. 2012.
ŠAFÁŘOVÁ L., DUCHOSLAV M., JANDOVÁ M., KRAHULEC F. Allium oleraceum in Slovakia: cytotype distribution and ecology. Preslia. 2011.
MLÁDEK J., Hejcman M., Hejduk S., DUCHOSLAV M., Pavlů V. Community seasonal development enables late defoliation without loss of forage quality in semi-natural grasslands. Folia Geobotanica. 2011.
Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M., Lešková M. Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda. 2010.
Brant V., Neckář K., Pivec J., Duchoslav M., Holec J., Fuksa P., Venclová V. Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. Plant, Soil and Environment. 2009.
Brant V., Neckář K., Pivec J., Duchoslav M. Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. Plant, Soil and Environment. 2009.
Duchoslav M. Flóra a vegetace přírodní památky Chrašická stráň na Chrudimsku. Východočeský sborník přírodovědný : práce a studie. 2009.
Duchoslav M., Dančák M. Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). Časopis Slezského muzea Opava (A). 2009.
Sedlářová M., Lebeda A., Mikšíková P., Duchoslav M., Sedláková B., McCreight JD. Histological aspects of Cucumis melo PI 313970 resistance to Podosphaera xanthii and Golovinomyces cichoracearum. Journal of Plant Diseases and Plant Protection. 2009.
Trávníček B., Duchoslav M., Šarhanová P., Šafářová L. Squills (Scilla s. lat., Hyacinthaceae), in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. Acta Musei Moraviae - Scientia biologicae. 2009.
Trávníček B., Duchoslav M., Šarhanová P., Šafářová L. Squills (Scilla s.lat., Hyacinthaceae) in the flora of the Czech Republic, with taxonomical notes on Central-European squill populations. Acta Musei Moraviae - Scientia biologicae. 2009.
Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M. Carbohydrate reserve changes in below-ground biomass of subalpine grasslands. Polish Journal of Ecology. 2008.
Poulíčková A., Špačková J., Kelly MG., Duchoslav M., Mann DG. Ecological variation within the Sellaphora species complexes (Bacillariophyceae): specialists or generalists. Hydrobiologia. 2008.
Duchoslav M. Leersia oryzoides. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2008.
Duchoslav M. Pyrola media Sw. L. Zprávy České botanické společnosti. 2008.
Venclová V., Brant V., Duchoslav M., Soukup J., Neckář K. The influence of time of setting land aside on weed spectrum and changes of ecological parameters of environment based on plant indicator values. Journal of Plant Diseases and Plant Protection. 2008.
Kopecký D., Allen D., Duchoslav M., Doležel J., Lukaszewski A. Condensation of rye chromatin in somatic interphase nuclei of Ph1 and ph1b wheat. Cytogenetic and Genome Research. 2007.
Dančák M., Duchoslav M. Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). Časopis Slezského muzea Opava (A). 2007.
Hradílek Z., Duchoslav M. Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2007.
Hradílek Z., Duchoslav M. Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2007.
Duchoslav M. Hypericum pulchrum L. Zprávy České botanické společnosti. 2007.
Rybka V., Duchoslav M. Influence of water depth on growth and reproduction of Ranunculus lingua. Belgian Journal of Botany. 2007.
Klukáčková J., Navrátil M., Duchoslav M. Natural infection of garlic (Allium sativum L.) by viruses in the Czech Republic. Journal of Plant Diseases and Plant Protection. 2007.
Navrátil M., Válová P., Fialová R., Šafářová D., Duchoslav M., Petrzik K. Detectability of European stone fruit yellows phytoplasma using PCR with ribosomal primers. Phytopathologia Polonica. 2005.
Poulíčková A., Duchoslav M., Dokulil M. Littoral diatom assemblages as bioindicators for lake trophic status: A case study from perialpine lakes in Austria. European Journal of Phycology. 2004.
Procházková K., Duchoslav M. Vegetace kamenných zdí na střední Moravě (Česká republika). Biosozologia. 2004.
Křístková E., Lebeda A., Sedláková B., Duchoslav M., Dančák M. Distribution of powdery mildew species on Cucurbitaceaous vegetables in the Czech Republic. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and Lithuanian University of Agriculture. Horticulture and Vegetable Growing. 2003.
Křístková E., Lebeda A., Sedláková B., Duchoslav M. Distribution of cucurbit powdery mildew species in the Czech Republic. Plant Protection Science. 2002.
Konvička M., Duchoslav M., Haraštová M., Beneš J., Jirků M., Foldýnová S., Kuras T. Habitat utilisation and behaviour of adult Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in Litovelské Pomoraví. Nota Lepidopterologica. 2001.
Konvička M., Duchoslav M., Haraštová M., Beneš J., Foldynová S., Jirků M., Kuras T. Habitat utilization and behaviour of adult Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in the Litovelské Pomoraví, Czech Republic. Nota Lepidopterologica. 2001.
Duchoslav M. Nelesní vegetace PP Kusá hora u Luže na Chrudimsku. Východočeský sborník přírodovědný : práce a studie. 2001.
Duchoslav M. Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. Zprávy České botanické společnosti. 1999.
Poulíčková A., Duchoslav M., Hanel L. Diatoms inside the sediment of small streams with recent and past occurrence of lamprey species. Archiv für Hydrobiologie . Supplementbande, Algological Studies. 1998.
Duchoslav M. Floristický příspěvek ke květeně Vysokomýtska. Zprávy České botanické společnosti. 1990.
Duchoslav M. Příspěvek k poznání teplomilných doubrav asociace Cynancho-Quercetum Passarge 1957. Zprávy Krajského Vlastivědného Muzea Olomouc. 1990.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Brus J., Burian T., Pechanec V., Smýkal P., Duchoslav M. Analysis of the local environmental conditions of legumes using global datasets. International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM. 2017.
Mládek J., Hejduk S., Hejcman M., Pavlů V., Duchoslav M., Mládková P. Postponing of the first harvest in semi-natural grasslands: decline in nutrient concentrations? In Goliński P., Warda M., Stypiński P. (Eds.) Grassland Science in Europe. 2012.
Duchoslav M. Flóra a vegetace Národní přírodní památky Na skále u Hněvotína (střední Morava). Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. 2006.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Mieslerová B., Duchoslav M., Havránek P., Vondráková D. Maintenance of and research on wild crop relatives at Department of Botany, Palacký University in Olomouc, Czech Republic. Konference Introdukce a genetické zdroje rostlin, Botanické zahrady v novém tisíciletí. 2005.
Procházková K., Duchoslav M. Vegetace kamenných zdí na střední Moravě (Česká republika). Biosozologia. 2005.
Rulík M., Lamačová J., Barták P., Duchoslav M., Horký J., Hucko P. Characterization of microbial communities in reservoir and river sediments by phospholipid fatty acids analysis. Proceedings of the 9th Methodological Workshop "Present methods for investigation of biodiversity of microbial community in soils and substrates. 2004.
Poulíčková A., Duchoslav M., Hekera P., Hájková P., Novotný R. Ecology of diatoms of sloping springs in the flysh area of the West Carpathians. Proceedings of the 16th International Diatom Symposium. 2001.
Poulíčková A., Duchoslav M., Hájková P.., Bílková R.., Křenková P.., Bogdanová K.., Hekera P. Epiphytic diatoms of the spring fens in the flysh area of the West Carpathians. Botanika w dobie biologii molekularnej. 2001.
Šarapatka B., Malý S., Duchoslav M. Mineralizace dusíku v závislosti na půdních vlastnostech a způsobu obhospodařování. Pedologické dny 2001 -Půda, její funkce, vlastnosti a taxonomie v zemědělské a lesní krajině. 2001.
Poulíčková A., Duchoslav M., Hekera P., Hájková P., Novotný R. Ecology of diatoms of sloping springs. Book of Abstract 16th International Diatomological Symposium. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Duchoslav M., Trávníček B. 15. Ficaria Guett. - orsej. In Kaplan Z. (Eds.) Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Krahulec F., Duchoslav M. 51. Alliaceae Borkh. - česnekovité. In Kaplan Z. (Eds.) Klíč ke květeně České republiky. 2019.
Krahulec F., Duchoslav M. 180. Alliaceae J. Agardh - česnekovité. In Štěpánková J. (Eds.) Květena České republiky 8. 2010.
Šebela M., Duchoslav M. Aminoaldehydes: reactive products of polyamine degradation. Biologically Active Amines and Related Enzymes? Biochemical, Physiological and Clinical Aspects (Toninello A., ed.). 2009.
ABSTRAKT
Šafářová L., Jandová M., Fialová M., Duchoslav M. Rozšíření, ekologie a velikost genomu cytotypů česneku planého (Allium oleraceum) na evropské škále. EVOLUČNÍ ASPEKTY BIOLOGIE ROSTLIN - program a abstrakty. 2010.
Jandová M., Duchoslav M. Variation in cytotype composition of seed, seedling and adult stages in cytotype uniform and mixed populations of polyploid Allium oleraceum. Book of abstracts. EMPSEB 2010 - 16. European Meeting of PhD Students in Evolutionary Biology. 2010.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Mieslerová B., Kitner M., Navrátilová B., Duchoslav M., Havránek P., Vondráková D. Germplasm collections of crop wild relatives - Research, study and use on the Department od Botany, Palacký University in Olomouc (Czech Republic). Plant Genetic Resources and their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture. Book of Abstracts. 18th EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting. 2007.
Duchoslav M., Šafářová L., Krahulec F. Allium oleraceum L. polyploid complex in the Czech Republic: geographical and ecological pattern. XVII International Botanical Congress. 2005.
Křístková E., Lebeda A., Doležalová I., Mieslerová B., Duchoslav M., Havránek P., Vondráková D. Maintenance of and research on wild crop relatives at Department of Botany, Palacký University in Olomouc, Czech Republic. Konference Introdukce a genetické zdroje rostlin, Botanické zahrady v novém tisíciletí. 2005.
Lebeda A., Doležalová I., Křístková E., Mieslerová B., Duchoslav M., Havránek P., Vondráková D. Maintenance of and research on wild crop relatives at Department of Botany, Palacký University in Olomouc, Czech Republic. First International Conference on Crop Wild Relative Conservation and Use. 2005.
Duchoslav M., Šafářová L., Krahulec F. Polyploid Allium oleraceum (Alliaceae): population cytotype structure, geographical and ecological pattern. Book of abstract, 49th Annual Conference of Ecological Genetic Group, Edge Hill, Ormskirk. 2005.
Duchoslav M. Ramet demography of Allium oleraceum L., a common European geophyte. XVII International Botanical Congress. 2005.
Křístková E., Lebeda A., Sedláková B., Duchoslav M., Dančák M. Temporal and spatial dynamics of powdery mildew species on cucurbits in the Czech Republic. 3rd International Cucurbit Symposium in conjunction with 7th Australian Melon Conference. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Lebeda A., Křístková E., Doležalová I., Mieslerová B., Dančák M., Duchoslav M., Havránek P. Ex situ conservation of wild plant species and research programs in Botanic Garden of Palacký University in Olomouc (Czech Republic),. EuroGard IV, Botanic Gardens and the 2010 Challenge, Congress proceedings. 2006.
Šafářová L., Duchoslav M. Polyploidní komplex Allium oleraceum v ČR: geografický a ekologický pattern. Konference ČBS "Doktorandské inspirace v botanice". 2004.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Biostatistika BOT/BSTSB ZS 2
Biostatistika BOT/BSTSB ZS Cv 2
Vegetace ČR BOT/VCR LS 2
Výběrové přednášky z botaniky 1 BOT/VPAU LS 2
Věda o vegetaci BOT/VV ZS 2
Cvičení z ekologické botaniky v terénu BOT/CEBT LS Cv 0
Diplomová práce 2 BOT/DPB2 LS Cv 0
Ekologická botanika BOT/EKBOT LS Cv 1
Ekologická botanika BOT/EKBOT LS 2
Ekologie lesa BOT/EKLO LS 3
Ekologie rostlin BOT/EKRO LS 2
Ekologie BOT/ESPY ZS 4
Ekologie BOT/ESPY ZS Se 2
Cvičení z ekologie v terénu BOT/ETK LS Cv 0
Cvičení z ekologie v terénu BOT/ETP LS Cv 0
Kolokvium k diplomové práci z botaniky 2 BOT/KDP2 ZS Se 0
Odborné praktikum z botaniky 1 BOT/OPB1 ZS Cv 2
Odborné praktikum z botaniky 2 BOT/OPB2 LS Cv 2
Populační biologie rostlin BOT/PBR LS 2
Populační biologie rostlin BOT/PBR LS Cv 1
Populační ekologie rostlin BOT/PERSB LS 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
FIALOVÁ PRF Biologie 2014
MLÁDEK PRF Biologie 2011
ŠAFÁŘOVÁ PRF Biologie 2011
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)