Komise pro rigorózní řízení

Matematika

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Učitelství matematiky pro střední školy a Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

Diskrétní matematika

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D
doc. RNDr. Jan Kühr, Ph.D. – předseda
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
doc. RNDr. Jan Paseka, CSc., Ústav matematiky PřF MU Brno
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., Ústav matematiky FSI VUT Brno

Matematika a její aplikace

prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc. – předseda
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D. – předseda
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.

Učitelství matematiky pro střední školy

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. – předseda
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc.
prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc.
doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy

prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr.
prof. RNDr. František Machala, DrSc.
prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. – předseda
prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
doc. RNDr. Alena Vanžurová, CSc.
Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.
RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.

Aplikovaná matematika

Složení komise pro rigorózní řízení v oboru Aplikace matematiky v ekonomii

Aplikace matematiky v ekonomii

prof. RNDr. dr hab Jan Andres, DSc.
prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. 
doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D. – předsedkyně
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Jan Tomeček, Ph.D. – předseda
RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.
RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.
RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D.
Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D.

Geologie

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Environmentální geologie a Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

Environmentální geologie

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. – předseda
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Ing. Ondřej Šráček, MSc., Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc., PřF MU v Brně
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc., PdF UP
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., PřF MU v Brně

Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
prof. Ing. Ondřej Šráček, MSc., Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc. – předseda
RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D.
RNDr. Petr Sulovský, Ph.D.
Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.
Ing. Lada Hýlová, Ph.D.

Geografie

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Geoinformatika, Mezinárodní rozvojová studia a Učitelství geografie pro střední školy

Geoinformatika

prof. RNDr, Vít Voženílek, CSc. – předseda
doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. – alternující předsedkyně
doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. – alternující předseda
doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
RNDr. Jakub Miřijovský, Ph.D.
RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.
Mgr. Rostislav Nétek, Ph.D.
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Mgr. Stanislav Popelka, Ph.D.
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., PdF MU v Brně
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc., PřF MU v Brně
doc. Ing. Petr Rapant, CSc., VŠB-TU v Ostravě

Mezinárodní rozvojová studia

doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. – předseda
doc. Ing. Ivo Machar, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Ing. Mgr. Jaromír Harmáček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Daněk, Ph.D.
Mgr. Lenka Dušková, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.
Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.
Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D.

Učitelství geografie pro střední školy

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. – předsedkyně
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
RNDr. Martin Jurek, Ph.D.
RNDr. Aleš Létal, Ph.D.
Mgr. Jan Hercik, Ph.D.
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., MU Brno
prof. RNDr. Karel Kirchner, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Dana Mísařová, Ph.D., MU Brno
Mgr. Michal Vančura, Ph.D., JČU České Budějovice

Biochemie

Složení komise pro rigorózní řízení v oboru Biochemie

Biochemie

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Galuszka, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. – předsedkyně
doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D.
Mgr. David Kopečný, Ph.D.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.

prof. RNDr. Zdenek Glatz, Ph.D., MU
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc., MU
doc. RND. Helena Ryšlavá, Ph.D., UK 
doc. RNDr. Petr Skládal, CSc., MU 
doc. RNDr. Mirek Šulc, Ph.D., UK 
doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D., VŠCHT

Chemie

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Analytická chemie, Anorganická chemie, Bioorganická chemie a chemická biologie, Fyzikální chemie, Materiálová chemie, Organická chemie a Učitelství chemie pro střední školy

Analytická chemie

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Marek Šebela, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Petr. Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Lubomír Čáp, CSc.
doc. RNDr. Petr Fryčák, Ph.D.
doc. RNDr. David Jirovský, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Šindelář, Ph.D.
RNDr. Jana Skopalová, Ph.D.
Ing. David Milde, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Michal Roth, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Anorganická chemie

prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. – předseda
doc. Ing. Radovan Herchel, Ph.D.
do. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
doc. PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štarha, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Marek Nečas, Ph.D., Masarykova Univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta

Bioorganická chemie a chemická biologie

prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., LF UP
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., LF UP

Fyzikální chemie

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC
prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. RNDr. Karolína Machalová-Šišková, Ph.D.
prof. Dr. Martin Hof, DrSc., UFCH-JH, Praha
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc., BFÚ Brno
doc. RNDr. Jan Řezáč, Ph.D., ÚOCHB, Praha

Materiálová chemie

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. – předseda
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Libor Kvítek, Ph.D.
doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc., ÚNSB České Budějovice
doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., TU Liberec
doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D., VŠCHT Praha

Organická chemie

prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. – předseda
prof. Ing. Pavel Hradil, CSc.
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Lyčka, DrSc.
prof. RNDr. Marek Šebela, Dr.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Milan Urban, Ph.D.
RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

Učitelství chemie pro střední školy

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Barták, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.
doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Marta Klečková, CSc. – předsedkyně
doc. RNDr. Libor Kvítek, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D.
Mgr. Alena Klanicová, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta
doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc., Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta

Biologie

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Botanika, Molekulární a buněčná biologie, Zoologie a Učitelství biologie pro střední školy

Botanika

prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc. – předsedkyně
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.
RNDr. Luboš Majeský, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D. 
RNDr. František Krahulec, CSc., BÚ AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., MZLU v Brně

Molekulární a buněčná biologie

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
prof.  RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., ÚEB AV ČR, v.v.i.
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., BFÚ AV ČR, v.v.i.
doc. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.,  BFÚ AV ČR, v.v.i.
ing. Hana Šimková, CSc., ÚEB AVČR, v.v.i.

Zoologie

prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. – předseda
prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. – alternující předseda
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. Mgr. Karel Weidinger, Dr.
RNDr. Alois Čelechovský, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Robin Kundráta, Ph.D.
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D.
Mgr. Peter Adamík, Ph.D.
Mgr. Miloš Krist, Ph.D.

Učitelství biologie pro střední školy

prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
prof. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Bohumil Trávníček, Ph.D.
RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D.
RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D.
PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D. 
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., MZLU v Brně
Mgr. Olga Vránová, Ph.D., PdF UP

Ekologie a ochrana životního prostředí

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Ekologie a ochrana životního prostředí a Ochrana a tvorba krajiny.

Ekologie a ochrana životního prostředí

prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. – předseda
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. – MZLU v Brně
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., OU v Ostravě

Ochrana a tvorba krajiny

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc. – předseda
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.
RNDr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.
RNDr. Tomáš Václavík, Ph.D.
prof. RNDr. Juraj Hreško, Ph.D. – UKF v Nitre, SK
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. – MENDELU v Brně
doc. Dr. Ing. Alena Salašová – MENDELU v Brně

Fyzika

Složení komisí pro rigorózní řízení v oborech Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Digitální a přístrojová optika, Molekulární biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika a Učitelství fyziky pro střední školy

Aplikovaná fyzika

prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. – předseda
doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. RNDr. Karla Barčová, PhD., VŠB-TU Ostrava
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc., ÚFM AVČR Brno

Biofyzika

prof. RNDr. Petr Ilík, CSc.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Digitální a přístrojová optika

prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. – předseda
prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
RNDr. Josef Kapitán, Ph.D.
Dr. Ing. Zdeněk Řehoř
RNDr. Ivo Vyšín, Ph.D.
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D., FSI VUT Brno

Molekulární biofyzika

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.
prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.
prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. – předsedkyně
doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
doc. RNDr. Dušan Lazár, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
prof. Ing. Miloš Barták, CSc., Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity, Ostrava

Obecná fyzika a matematická fyzika

prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. Mgr. Radim Filip, Dr.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. RNDr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – předseda
RNDr. Ladislav Mišta, Ph.D.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
prof. Ing. Igor Jex, CSc., FJFI ČVUT v Praze
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., FEL ČVUT v Praze

Optika a optoelektronika

prof. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. – předseda
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Učitelství fyziky pro střední školy

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. – předsedkyně
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.
RNDr. Renata Holubová, CSc.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., MFF UK v Praze
doc. RNDr. Josef Trna, CSc., PdF MU v Brně

Informatika

Složení komise pro rigorózní řízení v oboru Informatika

Informatika

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. – předseda
prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc.
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.
doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.
doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D.

Platnost od 18. 4. 2018 do 31. 1. 2022