Den otevřených dveří

27. ledna 2024, 9:00-14:00


Vítejte na stránce ke Dni otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a seznamte se se zajímavým programem, který na vás čeká v prezenční formě. Na místě můžete konzultovat zaměření a obsah studia jednotlivých programů, získáte informace o přihlášce i přijímacím řízení. Budete mít možnost nahlédnout do prostor, kde naši studenti tráví nejenom studijní, ale i svůj volný čas. Představíme vám špičkově vybavené laboratoře, učebny, knihovny, studovnu, odpočinkové zóny a pro zájemce také koleje a možnosti stravování.

Nejlepší je samozřejmě vše zažít na vlastní kůži při osobní návštěvě fakulty. Pro ty, kterým to přece jen nevyjde, máme připravenou řadu materiálů elektronicky.

Program

Informační blok ke studijním záležitostem bude prezentován v aule v 9:30 a 11:30. Tato místnost je označena č. 2.001 a najdete ji v 2. podlaží budovy Přírodovědecké fakulty UP, 17. listopadu 12.

V hlavní budově najdete kromě auly prezenční stánky všech kateder a studijních oborů, kde můžete vše konzultovat. Připraveny budou také kolegyně ze studijního oddělení, které vám rády vysvětlí vše k přihlášce i dalším věcem, které musí zájemce učinit, aby se stal naším studentem. Rádi vás přivítáme také v Holici, kam vám zaveze speciální autobusová linka — u vchodu do areálu budou připraveni naši kolegové vám pomoci.

Podrobný program připravujeme.

Matematika a informatika

KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

Programy bakalářské:
Aplikovaná matematika – specializace Data Science,
Aplikovaná matematika – specializace Matematika v ekonomické praxi,
Aplikovaná matematika – specializace Průmyslová matematika

Programy navazující magisterské:
Aplikovaná matematika

Kde: 5. podlaží, společné prostory a učebna č. 5.006

Kdy: od 9:00 do 14:00

Během dne otevřených dveří rádi přivítáme všechny uchazeče o studium matematiky a představíme bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi Data Science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi. Pro uchazeče o navazující magisterské studium nabízíme studijní program Aplikovaná matematika. Kromě informací o studiu je pro vás připraven i zajímavý program, krátké přednášky členů katedry o zajímavých aspektech matematiky a prezentace studentů, kteří se podělí o své zkušenosti ze studia, studentských praxí a pobytu v zahraničí.

9:30–10:30   I. blok minipřednášek a prezentací
10:30–10:45   vedoucí katedry doc. Jitka Machalová představí studijní programy
10:45–11:45   II. blok minipřednášek a prezentací
11:45–12:30   ukázková hodina zpracování dat
12:30–14:00   III. blok minipřednášek a prezentací

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Radová


KATEDRA ALGEBRY A GEOMETRIE

Programy bakalářské:
Matematika, Matematika pro vzdělávání – prezenční i kombinovaná forma studia, Deskriptivní geometrie pro vzdělávání – prezenční i kombinovaná forma studia

Programy navazující magisterské:
Matematika, Učitelství matematiky pro SŠ – prezenční i kombinovaná forma studia (dvouoborové studium), Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ – prezenční i kombinovaná forma studia (dvouoborové studium), Učitelství matematiky pro SŠ (jednooborové) – pouze kombinovaná forma studia jen pro vystudované učitele jako doplnění aprobace, Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (jednooborové) – pouze kombinovaná forma studia jen pro vystudované učitele jako doplnění aprobace

Kde: 5. podlaží, společné prostory

Kdy: od 9:00 do 14:00

V rámci dne otevřených dveří Vám odborníci z katedry algebry a geometrie podají a upřesní informace o námi nabízených oborech. Současně budete mít možnost pohovořit s našimi studenty, kteří Vám předají své zkušenosti se studiem. Během celého dne si na našem stánku můžete vyzkoušet nejrůznější hlavolamy, prohlédnout ukázky těles a rysy studentů deskriptivní geometrie. Navíc také můžete využít příležitosti nechat se provést po učebnách naší katedry a prohlédnout si její zázemí, abyste měli představu, kde budete v budoucnu studovat.

Kontaktní osoba: RNDr. Patrik Peška, Ph.D.


KATEDRA INFORMATIKY

Programy bakalářské:
Informatika/Obecná informatika, Informatika/Programování a vývoj software,
Informační technologie, Informatika pro vzdělávání

Programy navazující magisterské:
Informatika/Obecná informatika, Informatika/Umělá inteligence,
Aplikovaná informatika/Vývoj software, Aplikovaná informatika/Počítačové systémy a technologie, Učitelství informatiky pro střední školy

Kde: 5. podlaží

Kdy: od 9:00 do 14:00

Prezentace možností studia informatiky na UP

od 10:00, učebna č. 5.008
Vedoucí katedry informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D., stručně představí naše pracoviště a obory, které je u nás možné studovat. Věnovat se bude zejména zaměření jednotlivých studijních oborů a rozdílům mezi nimi. Zmíněny budou také různorodé přístupy k výuce informatiky na různých vysokých školách v ČR. Po prezentaci vám budou zodpovězeny případné dotazy týkající se studia informatických oborů v Olomouci.

Ukázky studentských prací

8:30–13:30, učebna č. 5.002
Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet vybrané bakalářské a diplomové práce řešené studenty katedry informatiky.

K dispozici bude také informační stánek, kde vám rádi zodpovíme téměř jakékoli dotazy.

Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.

Fyzika

KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY

Programy bakalářské:
Nanotechnologie, Fyzika pro vzdělávání

Programy navazující magisterské:
Nanotechnologie, Učitelství fyziky pro SŠ

Kde: 4. podlaží, prostory katedry experimentální fyziky

Kdy: od 9:00 do 14:00

Zavítejte společně s námi do fyzikálních laboratoří, kde vám představíme studijní obory Nanotechnologie a Učitelství fyziky. Erudovaní studenti rádi odpoví na veškeré dotazy, ihned poté, co vám změří rozsah hlasu či prozradí tajemství termovize nebo 3D-tisku. Během exkurzí do laboratoří se podíváte např. na elektronový mikroskop, rentgenovou difrakci či litografické struktury.

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Koutný


KATEDRA BIOFYZIKY

Programy bakalářské:
Biofyzika – specializace Molekulární biofyzika, Biofyzika – specializace Obecná biofyzika

Programy navazující magisterské:
Biofyzika

Kde: 4. podlaží, společné prostory

Kdy: od 9:00 do 14:00

Na našem stánku se zájemci o studium dozví, co to je Biofyzika, a proč by ji měli studovat. Dále budou mít možnost seznámit se s vybranými přístroji používanými při studiu stresů rostlin. V neposlední řadě se na vlastní oči přesvědčí, že rostliny umí zpívat.

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.


KATEDRA OPTIKY

Programy bakalářské:
Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optometrie

Programy navazující magisterské:
Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optometrie

Kde: 4. podlaží, prostory katedry optiky

Kdy: od 9:00 do 14:00

Optika je dynamicky se rozvíjející vědní obor s širokým uplatněním v praxi. Na katedře optiky vás přesvědčíme, jak rozsáhlou disciplínou optika je. Dozvíte se základní informace o studijních oborech Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika a Optometrie. Připraveny pro vás budou také komentované prohlídky našich laboratoří:

  • Měření vlastností lidského oka a brýlová technologie
  • Laboratoř aplikace laserů a holografie
  • Laboratoř kvantové optiky a kvantové informatiky
  • Laboratoř optoelektroniky
  • Výuková laboratoř optiky

Kontaktní osoba: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. (fyzikální obory), doc. RNDr. František Pluháček, Ph.D.(optometrie)


SPOLEČNÁ LABORATOŘ OPTIKY UP A FZÚ AV ČR v. v. i.

Programy bakalářské:
Aplikovaná fyzika, Přístrojová a počítačová fyzika

Programy navazující magisterské:
Aplikovaná fyzika

Kde: 4. podlaží, prostor před katedrou experimentální fyziky

Kdy: od 9:00 do 13:00

Pracoviště SLO UP a FZÚ AV ČR zajišťuje výuku studijních oborů Aplikovaná fyziky ve všech úrovních - bakalářské, navazující a doktorské, a bakalářské studium oboru Přístrojová a počítačová fyzika. Na stánku poskytneme informace o obsahu těchto oborů a možností uplatnění absolventů v praxi, doplníme ukázkou zrcadla teleskopu pro detekci kosmického záření, předvedeme měření výkonu často zraku nebezpečných laserových ukazovátek.

Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.

Chemie

Kde: 2. podlaží, učebna č. 2.006, chemické katedry – 2. a 3. podlaží

Kdy: od 9:00 do 14:00 (10:00 a 12:00 prezentace chemických oborů v učebně č. 2.006 + následné exkurze na jednotlivé katedry)

Zájemcům o studium podáme detailní informace o náplni studia všech chemických studijních oborů akreditovaných na fakultě pro školní rok 2023/2024. Během společné prezentace oboru Chemie, která začne v učebně 2.006 v 10:00 (po ukončení informačního bloku v aule), a následných exkurzí se budeme snažit zodpovědět všechny zvídavé otázky, které se dotýkají studia chemických oborů na PřF UP. V rámci dne otevřených dveří máte jedinečnou příležitost navštívit také jednotlivé katedry, které v současnosti patří mezi nejlépe hodnocené v České republice. Budete tak mít možnost seznámit se s jejich vědeckým zaměřením a unikátním vybavením.

Hromadné exkurze na jednotlivé katedry oboru Chemie budou zahájeny po ukončení společné prezentace v učebně 2.006 (předpokládaný čas: 10:30).

Katedry oboru Chemie budou kromě hromadných exkurzí otevřeny po celou dobu dne otevřených dveří a rádi provedeme všechny zájemce i individuálně (bližší informace na stáncích).

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Cankař, Ph.D.


KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE

Programy bakalářské:
Chemie, Chemie – analytik specialista

Programy navazující magisterské:
Analytická chemie

Kde: 2. podlaží, půlkruh před aulou

Na stánku s názvem „Za vším je CHEMIE“ ve 2. podlaží přírodovědecké fakulty zodpovíme otázky týkající se studia, přijímacího řízení, laboratorních cvičení, pracovního uplatnění i studentského života. Součástí stánku bude malá ukázka práce analytického chemika. Pro uchazeče o studium bakalářského programu Chemie a Chemie – analytik specialista a dalších navazujících programů jsme si připravili kromě individuálních prohlídek laboratoří i zajímavé pokusy. V laboratořích bude představen běžný den a práce chemika ve větším rozsahu. Mimo jiné můžete vidět analýzu chilli papriček pomoci vlastních senzorických nástrojů.


KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE

Programy bakalářské:
Aplikovaná chemie, Nanomateriálová chemie

Programy navazující magisterské:
Fyzikální chemie, Nanomateriálová chemie

Kde: 3. podlaží, pult před katedrou fyzikální chemie

Na stánku budou připraveny informační a propagační materiály o katedře. Současní studenti zodpoví všechny otázky zájemců o studium. Na stánku budeme mít také připraveny dvě ukázky našeho výzkumu, konkrétně demonstrace prezentující fosforescenci různých látek a objektů, které jsou běžně kolem nás. Druhá ukázku pak prezentuje disperzi nanočástic stříbra a zlata, jejich charakteristiku a vlastnosti včetně ukázky rozptylu světla pomocí laseru. Touto problematikou se katedra fyzikální chemie dlouhodobě zabývá také při výuce fyzikálně-chemických předmětů. Zájemcům nabízíme v 10:00, 11:00, 12:00 a v 13:00 návštěvu katedry včetně prohlídky laboratoří a výpočetních klastrů.

Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Václav Bazgier, Ph.D.


KATEDRA ANORGANICKÉ CHEMIE

Programy bakalářské:
Bioanorganická chemie, Chemie pro vzdělávání

Programy navazující magisterské:
Anorganická a bioorganická chemie – specializace Anorganické materiály, Anorganická a bioorganická chemie – specializace Bioanorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Katedra anorganické chemie garantuje bakalářské studijní programy Bioanorganická chemie a Chemie pro vzdělávání (učitelské kombinace). Katedra připravila komentovanou prohlídku pracoviště a přístrojového vybavení s ukázkou didaktických pomůcek. Na stánku bude možné získat bližší informace o jednotlivých studijních programech.

Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Petrželová, Ph.D.


KATEDRA ORGANICKÉ CHEMIE

Programy bakalářské:
Bioorganická chemie a chemická biologie

Programy navazující magisterské:
Bioorganická chemie a chemická biologie, Organická chemie

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Návštěvníci Dne otevřených dveří budou seznámeni s našimi studijními programy. K vidění budou přístroje používané v laboratořích katedry organické chemie. Nabídneme také hromadné i individuální exkurze.

Kontaktní osoba: doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.


KATEDRA BIOCHEMIE

Programy bakalářské:
Biochemie, Bioinformatika

Programy navazující magisterské:
Biochemie, Analytický biochemik, Bioinformatika

Kde: 2. podlaží, půlkruh před aulou

Zájemcům o studium budou podány informace o bakalářských studijních programech Biochemie a Bioinformatika a příslušných navazujících magisterských programech a informace o novém profesně zaměřeném navazujícím magisterském studijním programu Analytický biochemik. Se zájemci budou diskutovány požadavky pro přijímací řízení, zaměření studia, profil a uplatnění absolventů. Naši studenti vám zodpoví všechny otázky týkající se průběhu studia. Bude možné virtuálně nahlédnout i do našich laboratoří, seznámit se s výzkumem, na který jsme zaměřeni. Využijte i možnost návštěvy PřF v areálu Šlechtitelů, kde si můžete prohlédnout zajímavé přístroje a technické vybavení katedry biochemie a to v čase od 8:30–14:00. Směr, jak se na katedru biochemie dostat, bude v areálu Šlechtitelů vyznačen. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kontaktní osoba v hlavní budově: doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

Kontaktní osoba pro exkurze v Holici: Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.


KATEDRA BIOTECHNOLOGIÍ

Programy bakalářské:
Biotechnologie a genové inženýrství

Programy navazující magisterské:
Biotechnologie a genové inženýrství

Kde: 2. podlaží, společné prostory

Zajímají tě moderní biotechnologie a víš o tom, že jsou jednou z nejpokrokovějších oblastí na poli výzkumu a vývoje? Slyšel jsi o genovém inženýrství? Na katedře biotechnologií tuto oblast můžeš studovat. Studijní program Biotechnologie a genové inženýrství je postaven na základech chemického a biochemického vzdělávání a poskytuje vědomosti o podstatě biologických, biochemických, biotechnologických a molekulárně biologických procesů spojených s uplatněním moderních biotechnologických metod. Zájemci mohou kromě informačních bloků a stánku katedry biotechnologií umístněného přímo v prostorách PřF, využít i možnost návštěvy naší katedry v areálu Šlechtitelů, kam bude zajíždět speciální autobusová linka. Zástupce naší katedry Vás provede našimi laboratořemi, kde si můžete prohlédnout špičkové přístrojové a technické vybavení, které využívají i naši studenti při řešení svých kvalifikačních bakalářských a diplomových prací. Odpovíme Vám i na všechny otázky spojené se zájmem o studium. Budete mít možnost seznámit se i s výzkumem, který na katedře děláme. Zájemci mohou navštívit naši katedru v čase od 9:00 do 14:00. Směr, jak se na katedru biotechnologií dostat, bude v areálu Šlechtitelů vyznačen. Těšíme se na Vaši návštěvu

Kontaktní osoba v hlavní budově: prof. Mgr. Miroslav Ovečka, Ph.D.

Kontaktní osoba pro exkurze v Holici: Mgr. Jiří Sojka

Biologie, ekologie a životní prostředí

KATEDRA BOTANIKY

Programy bakalářské:
Biologie pro vzdělávání

Programy navazující magisterské:
Botanika, Fytopatologie, Učitelství biologie pro SŠ

Kde: 2. podlaží, učebna č. 2.004

Kdy: od 9:00 do 14:00

Studenti budou seznámeni se studijními programy garantovanými katedrou botaniky a budou zodpovězeny jejich dotazy k přijímacím zkouškám a ostatním studijním záležitostem. Bude pro ně připravena ukázka zajímavých přírodnin, mikroskopických preparátů a také zajímavých zástupců masožravých rostlin.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Oulehlová, Ph.D.


KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, LABORATOŘ RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

Programy bakalářské:
Experimentální biologie – specializace Experimentální biologie, Experimentální biologie – specializace Experimentální biologie rostlin

Programy navazující magisterské:
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Kdy: od 9:00 do 14:00

Zájemcům budou podány informace o bakalářských studijních programech Experimentální biologie a Experimentální biologie rostlin a příslušných navazujících magisterských programech. Se zájemci budou diskutovány požadavky pro přijímací řízení, zaměření studia, profil a uplatnění absolventů. K vidění budou ukázky explantátových kultur rostlin a různé zajímavé mikroskopické preparáty z rostlinné i živočišné říše. Zájemci mohou navštívit i naše laboratoře v areálu PřF na Šlechtitelů (3. a 4. patro v budově 47), kde si budou moci prohlédnout přístroje a technické vybavení našich kateder.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.


KATEDRA ZOOLOGIE

Programy bakalářské:
Biologie a ekologie

Programy navazující magisterské:
Zoologie

Kde: 2. podlaží, učebna č. 2.004

Kdy: od 9:00 do 14:00

Zájemci o biologii a práci v terénu i laboratoři jsou vítáni na stánku katedry zoologie, kde zástupci katedry rádi poskytnou informace o bakalářském studijním programu Biologie a ekologie a navazujícím magisterském programu Zoologie. Zodpovíme dotazy ohledně přijímací zkoušky, předmětech, průběhu studia a uplatnění absolventů. K dispozici budou prostory katedry (v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 u hlavního vchodu do budovy 17. listopadu 50), kde si můžete prohlédnout mořské akvárium, výukové expozice, zajímavé přístroje a technické vybavení katedry.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Harmáčková, Ph.D.


KATEDRA EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Programy bakalářské:
Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání, Ekologie a ochrana životního prostředí

Programy navazující magisterské:
Ekologie a ochrana životního prostředí, Hydrobiologie, Ochrana a tvorba krajiny, Učitelství biologie a environmentální výchovy pro SŠ

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Kdy: od 9:00 do 14:00

Katedra ekologie a životního prostředí je nejstarší katedrou ekologie v ČR, která s tradicí delší než třiceti let poskytuje vysokoškolské vzdělání a realizuje výzkum v oblasti ekologie a environmentálních věd. Jsme moderním a rozvíjejícím se pracovištěm s odborníky různých specializací, se širokou domácí i mezinárodní spoluprací. Ať už studujeme populační dynamiku druhů, mikrobiální aktivitu vod, kvalitu půd nebo ekosystémové služby zemědělské krajiny, snažíme se o rozvoj a popularizaci ekologických a environmentálních poznatků. Naším dalším cílem je také aplikace ekologických přístupů k řešení klíčových otázek v ochraně přírody a životního prostředí. Na našem stánku si ukážeme aktivity na pomezí základních a aplikovaných věd, kterými vzděláváme studenty a inspirujeme odbornou i širokou veřejnost k lepšímu porozumění světa kolem nás a současně motivujeme společnost k udržitelnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Weber


KATEDRA BUNĚČNÉ BIOLOGIE A GENETIKY

Programy bakalářské:
Molekulární a buněčná biologie

Programy navazující magisterské:
Molekulární a buněčná biologie

Kde: 2. podlaží, prostor vedle vchodu do auly

Kdy: od 9:00 do 14:00

Na stánku budeme informovat o studijním oboru Molekulární a buněčná biologie – přijímací zkouška a možnost jejího prominutí, náplň studia, uplatnění absolventů. Zájemcům také ukážeme některé biologické a genetické modely, se kterými pracujeme; naši studenti se s uchazeči podělí o své zkušenosti ze studia a studentského života.

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.

Vědy o Zemi

KATEDRA GEOLOGIE

Programy bakalářské:
Environmentální geologie, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Petroleum Engineering

Programy navazující magisterské:
Environmentální geologie, Environmentální rizika a klimatická změna, Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ

Kde: 1. podlaží, prostory katedry geologie

Kdy: od 9:00 do 14:00

Že je studium geologie pouze o mlácení kladivem, že napomáhá plundrování přírodních zdrojů, že v geologii není uplatnění? Dovolte nám, abychom vám vyvrátili tyto stereotypy! Geologie je perspektivní obor, který se v rámci přírodních věd dá považovat za nefalšované řemeslo, po kterém je poptávka. K vidění budou naše bohaté sbírky minerálů, hornin a zkamenělin. Projít si můžete náš geopark u budovy přírodovědecké fakulty. Učebnami a laboratořemi na katedře geologie vás provedou naši zaměstnanci, kteří vám rovněž poskytnou veškeré informace o možnostech studia. Našich studentů se můžete zeptat na jejich vlastní zkušenosti se studiem. Chcete vidět terénní vybavení geologa? Chcete vidět horniny, minerály či zkameněliny pod mikroskopem? Chcete vědět, jaké možnosti uplatnění má geofyzika a jaký software se v praxi používá? Chcete se přesvědčit, že s geologií se dá procestovat celý svět? Pak přijďte k nám na Den otevřených dveří.

Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D.


KATEDRA GEOGRAFIE

Programy bakalářské:
Geografie, Geografie pro vzdělávání, Environmentální rizika a klimatická změna

Programy navazující magisterské:
Geografie a regionální rozvoj, Učitelství geografie pro SŠ

Kde: 2. podlaží, prostor před učebnou č. 2.003

Kdy: od 9:00 do 14:00

Na stánku Katedry geografie vám v průběhu Dne otevřených dveří představíme možnosti studia geografie od bakalářského, přes navazující magisterský až po doktorský studijní program. Naši doktorandi se s vámi rádi podělí o vlastní zkušenosti se studiem, přiblíží nejaktuálnější geografická výzkumná témata a poradí vám jak na studium geografie na Přírodovědecké fakultě. Kromě jejich výkladů si budete moct prolistovat skripta, prohlédnout seznam vyučovaných předmětů, ale dozvědět se také více o možnostech studia na zahraničních univerzitách, na které můžete vycestovat v rámci programu Erasmus+ anebo dalších mobilit.

Kontaktní osoba: Mgr. Matěj Wagner


KATEDRA ROZVOJOVÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ

Programy bakalářské:
Mezinárodní rozvojová studia, Environmentální studia a udržitelný rozvoj

Programy navazující magisterské:
Globální udržitelný rozvoj

Kde: 2. podlaží, prostor před učebnou č. 2.004

Kdy: od 9:00 do 14:00

Katedra rozvojových a environmentálních studií nabízí uchazečům o studium tři nové studijní programy – tříleté bakalářské programy Mezinárodní rozvojová studia a Environmentální studia a udržitelný rozvoj, a navazující dvouletý magisterský program Globální udržitelný rozvoj. Můžete se seznámit s nabídkou předmětů a strukturou studia, uplatnitelností absolventů, ale také s možností studijních výjezdů nebo stáží v zahraničí. Věděli jste, že naše katedra vám nabízí příležitost strávit část svého studia na jedné z více než 25 partnerských evropských i mimoevropských vysokých škol v rámci programu Erasmus+? Podporujeme také výjezdy našich studentů na odborné a výzkumné stáže do rozvojových zemí a studentské iniciativy v oblasti udržitelného rozvoje v ČR prostřednictvím vlastního Vavrouškova stipendia. Pokud vás zajímá problematika udržitelného a mezinárodního rozvoje, pak jsou naše studijní programy právě pro vás. Náš stánek najdete v 2. patře vedle nafukovací planety Země.

Kontaktní osoba: doc. Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D.


KATEDRA GEOINFORMATIKY

Programy bakalářské:
Geoinformatika a kartografie

Programy navazující magisterské:
Geoinformatika a kartografie

Kde: 2. podlaží, prostor před aulou

Každá věc, zvíře, lidská bytost nebo dokonce proces se nejen na Zemi nachází na určité poloze, v čase a má vlastní charakteristiku. Proč tedy nevyužít obrovský potenciál těchto informací efektivně ke zlepšení a zjednodušení života?

Geoinformatika, vědecký obor, který se již dnes nachází všude kolem nás, se zabývá tvorbou map, zpracováním družicových snímků, využitím 3D tisku, virtuální reality, eye-tracking nebo navigačních systémů. V přednášce si vysvětlíme, kde, proč a jak se zmíněné technologie využívají a díky praktickým ukázkám si budete moci geoinformatiku doslova osahat.

Společně navštívíme 3D laboratoř vybavenou řadou 3D tiskáren, modelů nebo i virtuální realitou; prohlédneme si mapovnu plnou zajímavých map, atlasů i glóbů; zahrajeme geohry nebo vyzkoušíme tvorbu vlastní mapy. Rozhodně je na co se těšit!

Kontaktní osoba: Mgr. Jakub Koníček

Studentské spolky

UP CROWD

Kde: 1. podlaží

Kdy: od 9:00 do 14:00

Jsme spolek studentů a přátel vědy. Mezi naše aktivity patří především popularizace a propagace vědy, ať už formou přednášek, stánků, či na sociálních sítích. Návštěvníkům v rámci Dne otevřených dveří předvedeme efektní chemické a fyzikální pokusy (plasmová koule, barevné reakce, fyzikální ponorka). Také se podělíme o zkušenosti ze studia několika oborů na PřF z pohledu studentů.

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Peřina


STUDENTLIFE

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Kdy: od 9:00 do 14:00

Jsme studenti a absolventi Univerzity Palackého, kteří pomáhají mladším spolužákům lépe se orientovat v novém vysokoškolském prostředí. Na DOD uchazečům představíme akci Seznamovák pro studenty Univerzity Palackého, která se koná před začátkem prvního semestru. Akce je určena studentům prvních ročníků s cílem zjednodušit jim vstup na univerzitní půdu a připravit je na nový vzdělávací systém. Formou přednášek a různých aktivit jim přiblížíme chod na univerzitě a usnadníme adaptaci na nové prostředí. (Mezi hlavní přednášky patří Portál UP, ICT na UP, Stipendia, Koleje a menzy, Erasmus, Knihovny apod.) Během pěti dnů strávených v kempu mají účastníci k dispozici i bohatý výběr stmelovacích aktivit, sportů, workshopů a nechybí ani představení činnosti spolků UP a univerzitních akcí.

Kontaktní osoba: Karel Bohdal


UDRŽITELNÝ PALACKÝ

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Kdy: od 9:00 do 14:00

Jsme studentská iniciativa s cílem posílení společenské odpovědnosti a enviromentálně příznivého chování na UPOL. Od našeho vzniku v roce 2016 jsme stihli založit univerzitní komunitní zahradu Václavka a studentský Freeshop, spustit kampaň “Think Out of the Bin”, zajistit fungování foodsharingové platformy FreeFood UPOL nebo projektu na bezplatné dolévání kohoutkové vody v Olomouci Dolej si. Krom dlouhodobých projektů často pořádáme “osvětové” akce na témata jako udržitelnost, environmentální a globální problémy, zodpovědná a etická spotřeba, zero waste, cirkulární ekonomie a další.

Kontaktní osoba: Daniela Brunnerová

Pevnost poznání

Kde: Pevnost poznání (17. listopadu 7)

Kdy: od 9:00 do 17:00

Interaktivní Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP sídlí v bývalém dělostřeleckém skladu z dob Marie Terezie a je jediným science centrem v Česku, které spravuje univerzita. V rámci během dne otevřených dveří jsme jej pro vás zpřístupnili ZDARMA. Stačí na pokladně předložit ISIC kartu nebo jiný průkaz studujícího střední školy a můžete si užít všechny interaktivní expozice a planetárium.

Kromě zábavy zde najdeš třeba svou budoucí brigádu, neboť Pevnost poznání spolupracuje s desítkami našich studujících, kteří se stávají animátory/kami v expozicích.


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)