Den otevřených dveří

14. ledna 2023 | 9:00-14:00 | prezenčně


Vítejte na stránce ke Dni otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a seznamte se se zajímavým programem, který na vás čeká v prezenční formě. Na místě můžete konzultovat zaměření a obsah studia jednotlivých programů, získáte informace o přihlášce i přijímacím řízení. Budete mít možnost nahlédnout do prostor, kde naši studenti tráví nejenom studijní, ale i svůj volný čas. Představíme vám špičkově vybavené laboratoře, učebny, knihovny, studovnu, odpočinkové zóny a pro zájemce také koleje a možnosti stravování.

Nejlepší je samozřejmě vše zažít na vlastní kůži při osobní návštěvě fakulty. Pro ty, kterým to přece jen nevyjde, máme připravenou řadu materiálů elektronicky s možností využití streamovaného informačního bloku nebo online komunikace na platformě Zoom.

Program

Informační blok ke studijním záležitostem bude prezentován v aule v 9:30 a 11:30. Tato místnost je označena č. 2.001 a najdete ji v 2. podlaží budovy Přírodovědecké fakulty UP, 17. listopadu 12.

V hlavní budově najdete kromě auly prezenční stánky všech kateder a studijních oborů, kde můžete vše konzultovat. Připraveny budou také kolegyně ze studijního oddělení, které vám rády vysvětlí vše k přihlášce i dalším věcem, které musí zájemce učinit, aby se stal naším studentem. Rádi vás přivítáme také v Holici, kam vám zaveze speciální autobusová linka — u vchodu do areálu budou připraveni naši kolegové vám pomoci.

Informatika

KATEDRA INFORMATIKY

 • Informační technologie, Informatika (ve druhém ročníku specializace Obecná informatika nebo Programování a vývoj software), Informatika pro vzdělávání (bc.)
 • Aplikovaná informatika – specializace Počítačové systémy a technologie, Aplikovaná informatika – specializace Vývoj software, Informatika – specializace Obecná informatika, Informatika – specializace Umělá inteligence, Učitelství informatiky pro střední školy (mgr.)

Kde: 5. podlaží, společné prostory

Prezentace možností studia informatiky na UP (od 10:00, učebna č. 5.008)
Vedoucí katedry informatiky dr. Eduard Bartl stručně představí naši katedru a obory, které je u nás možné studovat. Věnovat se bude zejména zaměření jednotlivých studijních oborů a rozdílům mezi nimi. Zmíněny budou také různorodé přístupy k výuce informatiky na různých vysokých školách v ČR. Po prezentaci vám budou zodpovězeny případné dotazy týkající se studia informatických oborů v Olomouci.

Ukázky studentských prací (od 8:30 do 13:30, učebna č. 5.002)
Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet vybrané bakalářské a diplomové práce řešené studenty katedry informatiky.

K dispozici bude také informační stánek, kde vám rádi zodpovíme téměř jakékoli dotazy.

Matematika

KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

 • Aplikovaná matematika – specializace Data Science, Aplikovaná matematika – specializace Matematika v ekonomické praxi, Aplikovaná matematika – specializace Průmyslová matematika (bc.)
 • Aplikovaná matematika (mgr.)

Kde: 5. podlaží, společné prostory a učebna č. 5.006

Během dne otevřených dveří rádi přivítáme všechny uchazeče o studium matematiky a představíme bakalářský studijní program Aplikovaná matematika se specializacemi Data Science, Průmyslová matematika a Matematika v ekonomické praxi. Pro uchazeče o navazující magisterské studium nabídneme nově aktualizovaný program Aplikovaná matematika. Na zvídavé dotazy uchazečů o studium budou připraveni odpovídat studenti a členové katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Těšit se také můžete na ukázkové hodiny, během kterých nahlédnete do práce matematika a na prezentace studentských praxí, které tvoří nedílnou součást studia.

KATEDRA ALGEBRY A GEOMETRIE

 • Deskriptivní geometrie pro vzdělávání, Matematika, Matematika pro vzdělávání  (bc.)
 • Matematika, Učitelství matematiky pro SŠ, Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (mgr.)

Kde: 5. podlaží, společné prostory         

Odborníci z katedry algebry a geometrie budou podávat informace o nabízených oborech. Na našem stánku budou hlavolamy, ukázky těles a rysy deskriptivní geometrie. Budeme provádět i exkurze po učebnách, abychom ukázali zázemí katedry.

Fyzika

KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY

 • Nanotechnologie, Fyzika pro vzdělávání (bc.)
 • Nanotechnologie, Učitelství fyziky pro SŠ (mgr.)

Kde: 4. podlaží, společné prostory

Nahlédněte do tajů fyzikálních laboratoří společně s našimi studenty, které můžete vyzpovídat ohledně studia oborů Nanotechnologie a Učitelství fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

KATEDRA BIOFYZIKY

 • Biofyzika – specializace Molekulární biofyzika, Biofyzika – specializace Obecná biofyzika (bc.)
 • Biofyzika (mgr.)

Kde: 4. podlaží, společné prostory

Biofyzika studuje působení fyzikálních faktorů na organismy a fyzikální zákonitosti, které se významně uplatňují při základních biologických dějích. Na našem stánku budeme zájemce o studium informovat o průběhu studia, zaměření či uplatnění absolventů. Dále budou mít možnost seznámit se s vybranými přístroji používanými při studiu stresů rostlin. V neposlední řadě se na vlastní oči přesvědčí, že rostliny umí zpívat. 

KATEDRA OPTIKY

 • Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika (bc.)
 • Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika (mgr.)

Kde: 4. podlaží, společné prostory

Optika je dynamicky se rozvíjející vědní obor s širokým uplatněním v praxi. Na katedře optiky vás přesvědčíme, jak rozsáhlou disciplínou optika je. Dozvíte se základní informace o studijních oborech Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika a Optometrie. Připraveny pro vás budou také komentované prohlídky našich laboratoří:
  -    Měření vlastností lidského oka a brýlová technologie
  -    Laboratoř aplikace laserů a holografie
  -    Laboratoř kvantové optiky a kvantové informatiky
  -    Laboratoř optoelektroniky
  -    Výuková laboratoř optiky

SPOLEČNÁ LABORATOŘ OPTIKY UP A FZÚ AV ČR v. v. i.

 • Aplikovaná fyzika, Přístrojová a počítačová fyzika (bc.)
 • Aplikovaná fyzika (mgr.)

Kde:  4. podlaží, společné prostory

Pracoviště SLO UP a FZÚ AV ČR zajišťuje výuku studijních oborů Aplikovaná fyzika ve všech úrovních - bakalářské, navazující a doktorské a bakalářské studium oboru Přístrojová a počítačová fyzika. Na stánku poskytneme informace o náplni těchto oborů a možnosti uplatnění absolventů v praxi, doplníme ukázkou zrcadla teleskopu pro detekci kosmického záření, předvedeme měření výkonu často zraku nebezpečných laserových ukazovátek.

Chemie

Zájemcům o studium podáme detailní informace o náplni studia všech chemických studijních oborů akreditovaných na fakultě pro školní rok 2022/2023. Během společné prezentace oboru Chemie, která začne v učebně 2.006 v 10:00 a následně v 12:00 (vždy po ukončení informačního bloku v aule), a následných exkurzí se budeme snažit zodpovědět všechny zvídavé otázky, které se dotýkají studia chemických oborů na PřF UP. V rámci dne otevřených dveří máte jedinečnou příležitost navštívit také jednotlivé katedry, které v současnosti patří mezi nejlépe hodnocené v České republice. Budete tak mít možnost seznámit se s jejich vědeckým zaměřením a unikátním vybavením.

Hromadné exkurze na jednotlivé katedry oboru Chemie budou zahájeny vždy po ukončení společné prezentace v učebně 2.006 (předpokládaný čas: 10:30 a 12:30).

Katedry oboru Chemie budou kromě hromadných exkurzí otevřeny po celou dobu dne otevřených dveří a rádi provedeme všechny zájemce i individuálně (bližší informace na stáncích).

KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE

 • Chemie, Chemie – analytik specialista (bc.)
 • Analytická chemie (mgr.)

Kde: 2. podlaží, půlkruh před aulou

Na stánku ve 2. podlaží přírodovědecké fakulty zodpovíme otázky týkající se studia, přijímacího řízení, laboratorních cvičení, pracovního uplatnění i studentského života. Pro uchazeče o studium bakalářského programu Chemie a Chemie – analytik specialista a dalších navazujících programů jsme si připravili zajímavé pokusy.

Připraveny budou také komentované prohlídky našich laboratoří – v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 se zajímavými chemickými pokusy. Mimo jiné můžete vidět analýzu chilli papriček pomoci vlastních senzorických nástrojů.

KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE

 • Aplikovaná chemie, Nanomateriálová chemie (bc.)
 • Fyzikální chemie, Nanomateriálová chemie (mgr.)

Kde: 3. podlaží, pult před katedrou fyzikální chemie

Na stánku budou připraveny informační a propagační materiály o katedře. Současní studenti zodpoví všechny otázky zájemců o studium. Na stánku budeme mít také připravenou malou ukázku našeho výzkumu, konkrétně prezentaci disperzí nanočástic stříbra a zlata, jejich charakteristiku a vlastnosti. Touto problematikou se katedra fyzikální chemie zabývá také při výuce fyzikálně-chemických předmětů. Zájemcům nabízíme v 10:00, 11:00, 12:00 a v 13:00 návštěvu katedry včetně prohlídky laboratoří i výpočetních klastrů.

KATEDRA ANORGANICKÉ CHEMIE

 • Bioanorganická chemie, Chemie pro vzdělávání (bc.)
 • Anorganická a bioorganická chemie – specializace Anorganické materiály, Anorganická a bioorganická chemie – specializace Bioanorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy (mgr.)

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Katedra anorganické chemie garantuje bakalářské studijní programy Bioanorganická chemie a Chemie pro vzdělávání (učitelské kombinace). Katedra připravila komentovanou prohlídku pracoviště a přístrojového vybavení s ukázkou didaktických pomůcek. Na stánku bude možné získat bližší informace o jednotlivých studijních programech.

KATEDRA ORGANICKÉ CHEMIE

 • Bioorganická chemie a chemická biologie (bc.)
 • Bioorganická chemie a chemická biologie, Organická chemie (mgr.)

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Návštěvníci Dne otevřených dveří budou seznámeni s našimi studijními programy. K vidění budou přístroje používané v laboratořích katedry organické chemie. Nabídneme také hromadné i individuální exkurze.

KATEDRA BIOCHEMIE

 • Biochemie, Bioinformatika (bc.)
 • Biochemie, Bioinformatika (mgr.)

Kde: 2. podlaží, půlkuh před aulou

V rámci dne otevřených dveří zástupce katedry biochemie seznámí zájemce o studium programů Biochemie a oborů Bioinformatika s požadavky na přijetí, náplň studia, uplatněním absolventů v praxi a zajímavostmi z daného oboru. Odpovíme na všechny otázky spojené se zájmem o studium.  Zájemci mohou navštívit laboratoře katedry biochemie (laboratoře, učebny, skleníky, přístrojové vybavení) v sobotu 14. 1. v časech 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 a 13:00. Příp. na základě předchozí domluvy v pracovní dny v lednu a únoru.

Zájemcům budou podány informace o bakalářských studijních programech Biochemie a Bioinformatika a příslušných navazujících magisterských programech. Se zájemci budou diskutovány požadavky pro přijímací řízení, zaměření studia, profil a uplatnění absolventů. Naši studenti vám zodpoví všechny otázky týkající se průběhu studia. Bude možné virtuálně nahlédnout i do našich laboratoří, seznámit se s výzkumem, na který jsme zaměřeni. Využijte i možnost návštěvy PřF v areálu Šlechtitelů, kde si můžete prohlédnout zajímavé přístroje a technické vybavení Katedry biochemie.

KATEDRA BIOTECHNOLOGIÍ

 • Biotechnologie a genové inženýrství (bc.) 
 • Biotechnologie a genové inženýrství (mgr.)

Kde: 2. podlaží, společné prostory

Zajímají tě moderní biotechnologie a víš o tom, že jsou jednou z nejpokrokovějších oblastí na poli výzkumu a vývoje? Slyšel jsi o genovém inženýrství? Na katedře biotechnologií tuto oblast můžeš studovat. Studijní program Biotechnologie a genové inženýrství je postaven na základech chemického a biochemického vzdělávání a poskytuje vědomosti o podstatě biologických, biochemických, biotechnologických a molekulárně biologických procesů spojených s uplatněním moderních biotechnologických metod. Zájemci mohou kromě informačních bloků a stánku katedry biotechnologií umístněného přímo v prostorách PřF, využít i možnost návštěvy naší katedry v areálu Šlechtitelů, kam bude zajíždět speciální autobusová linka. Zástupce naší katedry Vás provede našimi laboratořemi, kde si můžete prohlédnout špičkové přístrojové a technické vybavení, které využívají i naši studenti při řešení svých kvalifikačních bakalářských a diplomových prací. Odpovíme Vám i na všechny otázky spojené se zájmem o studium. Budete mít možnost seznámit se i s výzkumem, který na katedře děláme. Zájemci mohou navštívit naši katedru v sobotu 14. 1. v čase od 9:00 do 14:00. Směr, jak se na katedru biotechnologií dostat, bude v areálu Šlechtitelů vyznačen. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Biologie, ekologie a životní prostředí

KATEDRA BOTANIKY

 • Biologie pro vzdělávání (bc.)
 • Botanika, Fytopatologie, Učitelství biologie pro SŠ (mgr.)

Kde: 3. podlaží, učebna 3.005
Zástupci katedry botaniky seznámí studenty se studijními programy garantovanými katedrou a zodpoví jejich dotazy k přijímacím zkouškám a ostatním studijním záležitostem. Připravena bude ukázka zajímavých přírodnin, mikroskopických preparátů a zástupců masožravých rostlin. 

KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE, LABORATOŘ RŮSTOVÝCH REGULÁTORŮ

 • Experimentální biologie – specializace Experimentální biologie, Experimentální biologie – specializace Experimentální biologie rostlin (bc.)
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie, Experimentální biologie rostlin (mgr.)

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Zájemcům budou podány informace o bakalářských studijních programech Experimentální biologie a Experimentální biologie rostlin a příslušných navazujících magisterských programech. Se zájemci budou diskutovány požadavky pro přijímací řízení, zaměření studia, profil a uplatnění absolventů. K vidění bude kapalinový chromatograf a záznamy výukových videí, např. stanovení kofeinu pomocí LC-MS.

KATEDRA ZOOLOGIE

 • Biologie a ekologie (bc.)
 • Zoologie (mgr.)

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Zájemci o biologii a práci v terénu i laboratoři jsou vítáni na stánku katedry zoologie, kde zástupci katedry rádi poskytnou informace o bakalářském studijním programu Biologie a ekologie a navazujícím magisterském programu Zoologie. Zodpovíme dotazy ohledně přijímací zkoušky, předmětech, průběhu studia a uplatnění absolventů. K dispozici budou prostory katedry (v 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00 u hlavního vchodu do budovy 17. listopadu 50), kde si můžete prohlédnout mořské akvárium, výukové expozice, zajímavé přístroje a technické vybavení katedry.

KATEDRA EKOLOGIE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Biologie a environmentální výchova pro vzdělávání, Ekologie a ochrana životního prostředí (bc.)
 • Ekologie a ochrana životního prostředí, Hydrobiologie, Ochrana a tvorba krajiny, Učitelství biologie a environmentální výchovy pro SŠ (mgr.)

Kde: 3. podlaží, společné prostory

Katedra ekologie a životního prostředí je nejstarší katedrou ekologie v ČR, která poskytuje vysokoškolské vzdělání a realizuje výzkum v oblasti ekologie a environmentálních věd. V rámci Dne otevřených dveří vám představíme naše moderní a rozvíjející se pracoviště. Aktivitami na pomezí základních a aplikovaných věd vzděláváme nejen studenty, ale inspirujeme odbornou i širokou veřejnost k lepšímu porozumění světa kolem nás a současně motivujeme společnost k udržitelnějšímu přístupu k životnímu prostředí. V rámci této akce můžete navštívit i náš Ekozookoutek.

KATEDRA BUNĚČNÉ BIOLOGIE A GENETIKY

 • Molekulární a buněčná biologie (bc.)
 • Molekulární a buněčná biologie (mgr.)

Kde: 2. podlaží, společné prostory

Katedra buněčné biologie a genetiky garantuje a poskytuje studium oboru Molekulární a buněčná biologie v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském programu. Zástupci katedry budou na stánku informovat zájemce o možnostech studia, přijímací zkoušce a možnosti jejího prominutí, náplni studia a uplatnění absolventů.

Vědy o Zemi

KATEDRA GEOGRAFIE

 • Geografie, Geografie pro vzdělávání, Environmentální rizika a klimatická změna (bc.)
 • Geografie a regionální rozvoj, Učitelství geografie pro SŠ (mgr.)

Kde: 2. podlaží, společné prostory

Na stánku katedry geografie vám v průběhu Dne otevřených dveří představíme možnosti studia geografie od bakalářského, přes navazující magisterský až po doktorský studijní program. Naši doktorandi se s vámi rádi podělí o vlastní zkušenosti se studiem, přiblíží nejaktuálnější geografická výzkumná témata a poradí vám, jak na studium geografie na přírodovědecké fakultě. Kromě jejich výkladu si budete moci prolistovat skripta, prohlédnout seznam vyučovaných předmětů, ale dozvědět se také více o možnostech studia na zahraničních univerzitách, na které můžete vycestovat v rámci programu Erasmus+ nebo dalších mobilit.

KATEDRA GEOLOGIE

 • Environmentální geologie, Environmentální rizika a klimatická změna, Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání, Petroleum Engineering (bc.)
 • Environmentální geologie, Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro SŠ (mgr.)

Kde: 1. podlaží, prostory katedry geologie

Že je studium geologie pouze o „mlácení kladivem do šutrů“? Dovolte nám přesvědčit vás o opaku! Naše katedra disponuje širokou nabídkou laboratorních a terénních přístrojů. Přijďte si prohlédnout například naši laboratoř elektronové mikroskopie nebo mikroskopickou laboratoř. K vidění bude také terénní vybavení geologa, sbírky minerálů, hornin a zkamenělin a mnoho dalšího.

KATEDRA GEOINFORMATIKY

 • Geoinformatika a kartografie (bc.)
 • Geoinformatika a kartografie (mgr.)

Kde: 2. podlaží, společné prostory

Každá věc, zvíře, lidská bytost nebo dokonce proces se nejen na Zemi nachází na určité poloze, v čase a má vlastní charakteristiku. Proč tedy nevyužít obrovský potenciál těchto informací efektivně ke zlepšení a zjednodušení života?

Geoinformatika, vědecký obor, který se již dnes nachází všude kolem nás, se zabývá tvorbou map, zpracováním družicových snímků, využitím 3D tisku, virtuální reality, eye-tracking nebo navigačních systémů. V přednášce si vysvětlíme, kde, proč a jak se zmíněné technologie využívají a díky praktickým ukázkám si budete moci geoinformatiku doslova osahat.

Představíme vám 3D laboratoř vybavenou řadou 3D tiskáren, modelů nebo i virtuální realitu. K vidění budou zajímavé mapy, atlasy i glóby. Můžete si zahrát zajímavé geohry nebo si vyzkoušet tvorbu vlastní mapy. Rozhodně je na co se těšit!

KATEDRA ROZVOJOVÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ

 • Mezinárodní rozvojová a environmentální studia (bc.)
 • Mezinárodní rozvojová a environmentální studia (mgr.)

Kde: 2. podlaží, společné prostory

Na stánku katedry rozvojových a environmentálních studií budou prezentovány bakalářské a magisterské programy Mezinárodní rozvojová a environmentální studia. Zájemci se budou moci seznámit s konkrétními předměty jednotlivých programů, s možnostmi studia v zahraničí (představení spolupracujících univerzit), s exkurzemi, terénním cvičením i s konkrétními zahraničními projekty studentů a absolventů.

Zdravotnické obory

KATEDRA OPTIKY

 • Optometrie (bc.)
 • Optometrie (mgr.)

Kde: 4. podlaží, prostory katedry optiky

Optika je dynamicky se rozvíjející vědní obor s širokým uplatněním v praxi. Na katedře optiky vás přesvědčíme, jak rozsáhlou disciplínou optika je. Dozvíte se základní informace o studijních oborech Optika a optoelektronika, Digitální a přístrojová optika, Obecná fyzika a matematická fyzika a Optometrie. Připraveny pro vás budou také komentované prohlídky našich laboratoří:
  -    Měření vlastností lidského oka a brýlová technologie
  -    Laboratoř aplikace laserů a holografie
  -    Laboratoř kvantové optiky a kvantové informatiky
  -    Laboratoř optoelektroniky
  -    Výuková laboratoř optiky


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)