Vítejte na stránce  Ekozookoutku, který byl založen 9. 12. 2020 a vznikl v souvislosti s řešením projektu Inovace výuky zoologických předmětů KEŽP (FRUP_2020_30, projekt Soutěže o rozvojové projekty Univerzity Palackého v Olomouci). Smyslem Ekozookoutku je sice primárně podpořit praktickou výuku našich studentů, nicméně současně má také sloužit k edukaci a ekologické osvětě širší veřejnosti.  Jedná se o místo, ve kterém se mohou potkávat děti, studenti, učitelé a další lidé se zájmem o přírodu a ekologii. Zde si můžete vyměňovat své znalosti, diskutovat různé problémy a čerpat nové poznatky.


Středobodem Ekozookoutku je zoologická expozice, která vznikla ve spolupráci se Zoo Olomouc, společností NaturaServis s. r. o. v Hradci Králové.  Po domluvě je možné zorganizovat exkurzi s výkladem jak pro mateřské, základní, střední i vysoké školy, tak i laickou veřejnost. V rámci ní se budete moci seznámit s ekologií chovaných druhů a příčinami jejich ohrožení. Na katedře si také můžete prohlédnout sbírku bezobratlých a seznámit se s aktuálním výzkumem.

Na viděnou v Ekozookoutku se těší:

Martin Rulík
martin.rulik@upol.cz, +420 585 634 569

Ivan H. Tuf
ivan.tuf@upol.cz, +420 585 634 556

Lukáš Weber
lukas.weber@seznam.cz, +420 585 634 575

Barbora Ďurajková
barboradurajkova@gmail.com, +420 585 634 571

Spolupráce a sponzoring:

      

Nabídka bakalářských a magisterských prací

Bioturbační potenciál půdní makrofauny

Kdy? Kdykoliv
Kdo? BP či DP
Kde? Kdekoliv
Problematika: Půdní dekompozitoři rozkládají mrtvou organickou hmotu apromíchávají ji s anorganickým půdním substrátem. Jak účinnéjsou jednotlivé skupiny půdní makrofauny?
Cíl práce:
(1) Tvorba experimentálních chovných nádrží;
(2) Krátkodobý experiment s chovem mnohonožek, žížal a stejnonožců;
(3) Zhodnocení schopnosti zapracování moderu (trusu) do substrátu.
Metody: Chovy, vážení potravy, sledování změn v substrátu analýzou obrazu

Kontakt:ivan.tuf@upol.cz

Lze se domluvit i na jiných tématech dle Vašeho (a mého) zájmu, zeptejte se :)

Blatticomposting

Blatticomposting v počeštělé verzi blatikompostování neboli kompostování pomocí švábů (z latinského označení pro šváby - Blattoidea), představuje nový způsob zpracování bioodpadu a jeho přeměny na kompost. Výsledným produktem je velmi kvalitní biokompost - tzv. blatikompost, neboli švábí trus, který lze podobně jako vermikompost (produkt činnosti žížal) používat jako hnojivo pro domácí i venkovní rostliny.

Bezobratlí (Invertebrata)

Termín bezobratlí neoznačuje žádný přirozený taxon v zoologii. S ohledem na lidský sklon k dichotomickému vnímání světa zahrnuje skupina bezobratlých obvykle všechny živočichy kromě obratlovců. Spadají sem tudíž zástupci více než tří desítek kmenů. V současnosti zahrnují více než milión popsaných druhů, nicméně těch nepopsaných je mnohem více. Odhadnout celkový počet druhů je velmi problematické, proto se kvalifikované odhady pohybují mezi třemi až třiceti miliony druhů. Nejstarší živočichy vůbec z fosilií neznáme, jelikož pravděpodobně měli měkká těla ne nepodobná medúzám – tvrdé schránky nepotřebovali, protože neexistovali žádní predátoři. Nejstarší fosilie organismu, který se nedávno podařilo identifikovat jako živočicha, patří zástupci rodu Dickinsonia, který žil před 575 miliony let a představuje tak zatím nejstaršího známého bezobratlého živočicha.

Nejdéle žijícím druhem živočicha vůbec je mořský mlž arktika islandská (Arctica islandica), která se dožívá až 500 let. Druhy, jež jsou schopny kryptobiózy (dočasné snížení metabolismu pod detekovatelnou úroveň, např. želvušky), mohou však „žít“ mnohem déle. Ze sibiřského permafrostu vědci získali živé hlístice, které v něm údajně zamrzly před 30-40 tisíci lety! Nejmenšího živočicha je těžké hledat, obzvláště bez mikroskopu. Také je vhodné porovnávat velikost dospělců, nikoliv mláďat, larev či embryí. Za nejmenší živočichy se považují rybomorky (Myxozoa), z nichž některé druhy dosahují pouze desítek mikrometrů. Největší bezobratlí živočichové jsou zcela bez konkurence hlavonožci, krakatice obrovská (Architeuthis dux) údajně dorůstá až šestnácti metrů.

V našem inventáři můžete aktuálně vidět zástupce měkkýšů, korýšů, stonožkovců, pavoukovců a různých druhů hmyzu.

Obratlovci (Vertebrata)

Obratlovci jsou oproti bezobratlým méně početnou skupinou živočichů. Na naší planetě zatím známe okolo 66 tisíc druhů, přičemž 20 % z nich čelí vyhubení a okolo 60 % druhů vykazuje značný pokles početnosti během posledních desetiletí. Nejstarší zástupci podkmene obratlovců, kteří byli objeveni v Číně (rod Haikouichthys), pocházejí z doby kambrické exploze před 525 miliony let.

Mezi zajímavosti patří, že nejdéle žijícím potvrzeným druhem je žralok malohlavý (Somniosus microcephalus), který se zřejmě dožívá až 400 let (a dospívá ve 150 letech). Největším obratlovcem je plejtvák obrovský (Balaenoptera musculus), který dosahuje až 33,6 m a váhy okolo 185 tun. S délkou 7,7 mm je pravděpodobně nejmenším obratlovcem světa žába papuánka (Paedophryne amanuensis).

V našem inventáři můžete vidět zástupce druhů ryb, obojživelníků, plazů, ptáků i savců.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)