Proč studovat u nás?

 • skvělé renomé absolventů v praxi
 • možnost studia v zahraničí (např. v rámci projektu ERASMUS)
 • zapojení do řady vědeckých projektů
 • atraktivní exkurze a stáže
 • moderní zázemí
 • studium v téměř "rodinné" atmosféře malého kolektivu zasazené v kulisách sympatické a kulturní Olomouce
 • provázanost s ostatními biologickými obory formou mnoha společných akcí
 • možnost spoluúčasti na řadě studentských projektů
 • nejdelší tradice oboru na českých VŠ
 • dobré uplatnění absolventů

 

Více informací můžete nalézt v našem letáku nebo prezentaci ze dne otevřených dvěří. Připravili jsme pro Vás také rozhovory se studenty, nakouknout můžete i do fotogalerie nebo na náš facebook.

Tak neváhejte a pojďte studovat moderní obor ve starobylém univerzitním městě, kypícím studentským životem!

Možnosti studia

Bakalářské studijní programy:

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Biologie a environmentální výchova (učitelský program)

Navazující magisterské studijní programy:

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Hydrobiologie
 • Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy

Doktorský studijní program

 • Ekologie / Ecology

Jak se stát studentem?

Pro přijetí na bakalářské programy  Ekologie a ochrana životní prostředí a  Biologie a environmentální výchova je rozhodující studijní průměr. Přijato bude v programu Ekologie a ochrana životní prostředí 100 uchazečů s nejlepším průměrem. Magisterské a doktorské  přijímací řízení probíhají ústní formou. U bakalářských programů Ekologie a ochrana životní prostředí a Biologie a ekologie je požadována dostatečná fyzická zdatnost ke zvládnutí terénních exkurzí (15 km pěšky), nevyžaduje se lékařské osvědčení. Základní informace k přímacímu řízení najdete na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Co vás čeká?

Kostru tvoří základní přednášky biologického zaměření, doplněné o kurzy z portfolia věd o zemi. Samozřejmostí jsou předměty z teoretické ekologie, na něž navazuje ekologie aplikovaná v podobě praktických kurzů ochrany přírody a krajiny, managementu atd. Nedílnou součástí výuky je řada terénních exkurzí a cvičení, vhodně doplňujících látku probíranou během přednášek. V rámci studia mohou studenti absolvovat vybrané výměnné stáže v zahraničí. Vedle vlastních pracovníků katedry se na zajištění výuky podílí celá řada externích spolupracovníků z jiných vysokých škol, z vědeckých institucí i z praxe.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi nalézají uplatnění v různých organizacích jako je státní správa (např. odbor Životního prostředí), dále na Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), správě Chráněných krajinných oblastí (CHKO), či Národních parcích (NP). Někteří naleznou uplatnění ve vědě a výzkumu (akademické ústavy, muzea, VŠ), soukromých firmách činných v oblasti ŽP (odborné posudky, plánovací činnost, poradenství, revitalizace, cestovní ruch), nebo také školní a mimoškolní pedagogice (ZŠ, SŠ, VŠ, Střediska ekologické výchovy, DDM).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)