Proč studovat u nás?

 • skvělé renomé absolventů v praxi
 • možnost studia v zahraničí (např. v rámci projektu ERASMUS)
 • zapojení do řady projektů (atraktivní exkurze a stáže, možnost výdělku, aj.)
 • studium v téměř "rodinné" atmosféře malého kolektivu zasazené v kulisách sympatické a kulturní Olomouce
 • provázanost s ostatními biologickými obory formou mnoha společných akcí
 • možnost spoluúčasti na řadě studentských projektů
 • nejdelší tradice oboru na českých VŠ, letos uplynulo 30 let od vzniku katedry

Pojďte studovat atraktivní obor ve starobylém univerzitním městě, kypícím studentským životem!

Dne 15.1.2022 jsme pro Vás od 08:00 do 13:00h připravili Den otevřených dveří. Z důvodu coronavirových opatření akce proběhne online na adrese: https://cesnet.zoom.us/j/93827913779. Neváhejte se přihlásit, rádi Vám zodpovíme vaše dotazy :).

Možnosti studia

Bakalářské studijní programy:

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Biologie a environmentální výchova (učitelský program)

Navazující magisterské studijní programy:

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Hydrobiologie
 • Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy

Doktorský studijní program

 • Ekologie / Ecology

Jak se stát studentem?

Pro přijetí na bakalářské programy  Ekologie a ochrana životní prostředí a  Biologie a environmentální výchova je rozhodující studijní průměr. Přijato bude v programu Ekologie a ochrana životní prostředí 100 uchazečů s nejlepším průměrem. Magisterské a doktorské  přijímací řízení probíhají ústní formou. U bakalářských programů Ekologie a ochrana životní prostředí a Biologie a ekologie je požadována dostatečná fyzická zdatnost ke zvládnutí terénních exkurzí (15 km pěšky), nevyžaduje se lékařské osvědčení. Základní informace k přímacímu řízení najdete na stránkách Přírodovědecké fakulty.

Co vás čeká?

Kostru tvoří základní přednášky biologického zaměření, doplněné o kurzy z portfolia věd o zemi. Samozřejmostí jsou předměty z teoretické ekologie, na něž navazuje ekologie aplikovaná v podobě praktických kurzů ochrany přírody a krajiny, managementu atd. Nedílnou součástí výuky je řada terénních exkurzí a cvičení, vhodně doplňujících látku probíranou během přednášek. V rámci studia mohou studenti absolvovat vybrané výměnné stáže v zahraničí. Vedle vlastních pracovníků katedry se na zajištění výuky podílí celá řada externích spolupracovníků z jiných vysokých škol, z vědeckých institucí i z praxe.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi nalézají uplatnění v různých organizacích jako je státní správa (např. odbor Životního prostředí), dále na Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR), správě Chráněných krajinných oblastí (CHKO), či Národních parcích (NP). Někteří naleznou uplatnění ve vědě a výzkumu (akademické ústavy, muzea, VŠ), soukromých firmách činných v oblasti ŽP (odborné posudky, plánovací činnost, poradenství, revitalizace, cestovní ruch), nebo také školní a mimoškolní pedagogice (ZŠ, SŠ, VŠ, Střediska ekologické výchovy, DDM).

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.