Základní informace

Porozumět fungování přírody, krajiny a životního prostředí pro jejich ochranu

 

Katedra ekologie a životního prostředí je nejstarší katedrou ekologie v ČR, která s tradicí delší než třiceti let poskytuje vysokoškolské vzdělání a realizuje výzkum v oblasti ekologie a environmentálních věd. Jsme moderním a rozvíjejícím se pracovištěm s odborníky různých specializací, se širokou domácí i mezinárodní spoluprací. Ať už studujeme populační dynamiku druhů, mikrobiální aktivitu vod, kvalitu půd nebo ekosystémové služby zemědělské krajiny, snažíme se o rozvoj a popularizaci ekologických a environmentálních poznatků. Naším dalším cílem je také aplikace ekologických přístupů k řešení klíčových otázek v ochraně přírody a životního prostředí. Aktivitami na pomezí základních a aplikovaných věd vzděláváme studenty a inspirujeme odbornou i širokou veřejnost k lepšímu porozumění světa kolem nás a současně motivujeme společnost k udržitelnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

Studium

Připravujeme odborníky pro státní správu, samosprávu i soukromý sektor, pro poradenství i projekční kanceláře, management ochrany přírody a krajiny. Naši absolventi se rovněž uplatní ve výzkumu a školství.

Nabízíme všechny stupně vysokoškolského studia:

Bakalářské studijní programy:
-    Ekologie a ochrana životního prostředí
-    Biologie a environmentální výchova (učitelský program)
Navazující magisterské studijní programy:
-    Ekologie a ochrana životního prostředí
-    Ochrana a tvorba krajiny
-    Hydrobiologie
-    Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy
Doktorský studijní program
-    Ekologie / Ecology

Výzkum

Naše výzkumná činnost jak v ČR, tak v zahraničí směřuje ke studiu složek životního prostředí a jejich ochraně, analýze a optimalizaci využití území a jejich revitalizacím. Vedle výzkumných projektů se podílíme na zpracování odborných expertiz a projektů pro praxi v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí.

Prioritními oblastmi výzkumu a tématy jsou:

Ekologie populací a společenstev

 • populační dynamika modelových druhů živočichů a rostlin
 • ekologie a etologie bezobratlých
 • konzervační biologie, biogeografie a ochrana biodiverzity.
 • ochrana horských ekosystémů

Ekologie krajiny 

 • využití krajiny a ekosystémové služby
 • agroekologie, ekologie půdy, její kvalita a degradace
 • modelování optimalizace zemědělské krajiny a její revitalizace
 • habitatové modelování a modelování distribuce druhů v krajině
 • vlivy rekreačních aktivit na životní prostředí a jejich management

Ekologie a ochrana vod

 • mikrobiální ekologie vod
 • znečišťování vod a sedimentů
 • monitoring a ochrana obojživelníků
 • ochrana vodních ekosystémů

Spolupráce

Katedra spolupracuje s celou řadou partnerských subjektů (VŠ, výzkumné ústavy, apod.) jak v rámci ČR, tak ze zahraničí. Členové katedry se dále účastní práce v poradních sborech CHKO a NP, ve vědeckých a redakčních radách, v oborových komisích a v celé řadě národních i mezinárodních profesních sdružení (např. Centre International du Myriapology, Česká limnologická společnost, Česká pedologická společnost, Česká společnost pro krajinnou ekologii, CZ-IALE, Československá společnost mikrobiologická, Entomologická společnost, International Union of Soil Sciences, International Society of Organic Agriculture Research, Zoologická společnost). Pracovnící katedry pedagogicky působí na partnerských pracovištích (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Univerzita Karlova v Praze a další).

Absolventi

Přirostla Vám univerzita i město v době studií k srdci? Vzpomínáte na spolužáky, se kterými jste seděli nad skripty, psali eseje i zápočty a zapíjeli úspěšné zkoušky? Vzpomínáte na přednášky, učitele, olomoucké kavárny, hospůdky, hřiště a parky? Stejně tak univerzita vzpomíná na Vás: kam jste se s diplomem v ruce po studiích vydali, kam Vás osud i profesní výzvy zavedly, jak se Vám vede? Dejte nám o sobě vědět.

Portál absolventů přírodovědecké fakulty, absolventi.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)