Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na Výroční konference k  30. výročí založení Katedry ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci a CHKO Litovelské Pomoraví je vzhledem k epidemiologické situaci přeložena (o náhradním termínu jednáme). Konference je určena všem zájemcům o přírodu. V programu budou preferovány příspěvky zaměřené na historii a vývoj obou pracovišť, vývoj ochrany a výzkum v CHKO Litovelské Pomoraví a aktuální témata řešená na zmíněných pracovištích. Konference bude probíhat v Laudonově sále v Pevnosti poznání PřF UP v Olomouci.

Více...

Porozumět fungování přírody, krajiny a životního prostředí pro jejich ochranu

Katedra ekologie a životního prostředí je nejstarší katedrou ekologie v ČR, která s tradicí delší než třiceti let poskytuje vysokoškolské vzdělání a realizuje výzkum v oblasti ekologie a environmentálních věd. Jsme moderním a rozvíjejícím se pracovištěm s odborníky různých specializací, se širokou domácí i mezinárodní spoluprací. Ať už studujeme populační dynamiku druhů, mikrobiální aktivitu vod, kvalitu půd nebo ekosystémové služby zemědělské krajiny, snažíme se o rozvoj a popularizaci ekologických a environmentálních poznatků. Naším dalším cílem je také aplikace ekologických přístupů k řešení klíčových otázek v ochraně přírody a životního prostředí. Aktivitami na pomezí základních a aplikovaných věd vzděláváme studenty a inspirujeme odbornou i širokou veřejnost k lepšímu porozumění světa kolem nás a současně motivujeme společnost k udržitelnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

 

Mohlo by vás zajímat...

Máme tu pro absolventy nabídku zaměstnání na pozici pedagoga volného času. Nástup od 1. září 2021, proto deadline pro písemné přihlášky již 2. srpna 2021.

Pokud splňujete kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti pedagoga volného času a baví Vás práce s dětmi, žáky, studenty i dospělými, tak se neváhejte přihlásit.

Ne vždy úspěšné ukončení studia znamená úspěšný start do nové pracovní kariéry. Své by o tom mohl říci absolvent doktorského programu ekologie na naší katedře dr. Saw Min.

Držíme mu palce a doufáme, že se situace v jeho zemi brzo zlepší.

#SaveMyanmar, #EkologieUpol