Porozumět fungování přírody, krajiny a životního prostředí pro jejich ochranu

Katedra ekologie a životního prostředí je nejstarší katedrou ekologie v ČR, která s tradicí delší než třiceti let poskytuje vysokoškolské vzdělání a realizuje výzkum v oblasti ekologie a environmentálních věd. Jsme moderním a rozvíjejícím se pracovištěm s odborníky různých specializací, se širokou domácí i mezinárodní spoluprací. Ať už studujeme populační dynamiku druhů, mikrobiální aktivitu vod, kvalitu půd nebo ekosystémové služby zemědělské krajiny, snažíme se o rozvoj a popularizaci ekologických a environmentálních poznatků. Naším dalším cílem je také aplikace ekologických přístupů k řešení klíčových otázek v ochraně přírody a životního prostředí. Aktivitami na pomezí základních a aplikovaných věd vzděláváme studenty a inspirujeme odbornou i širokou veřejnost k lepšímu porozumění světa kolem nás a současně motivujeme společnost k udržitelnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

 

Mohlo by vás zajímat...

S výsledky projektu BESTMAP, který má za cíl vypracovat metodický rámec pro modelování dopadu zemědělských politik na zemědělskou krajinu, seznámil v Bruselu doc. Tomáš Václavík z Katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty zástupce Evropské komise a Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova. Akce se konala pod záštitou iniciativy Forum for the Future of Agriculture. Závěry projektu BESTMAP poskytují cenná doporučení pro zemědělský sektor EU.

„Evropské komisi jsme představili odpovědi na čtyři klíčové otázky – jaké typy farem využívají tato opatření, proč zemědělci AEKO využívají nebo naopak nevyužívají, jaký je dopad těchto opatření na biodiverzitu a ekosystémové služby a hlavně jaká doporučení lze z našeho projektu vyvodit pro implementaci AEKO na místní i evropské úrovni,“ uvedl Tomáš Václavík. Z výzkumu vyplývá, že hlavní překážkou pro větší využívání AEKO je nejen nedostatečná finanční kompenzace za ztížené hospodaření, ale také striktní nastavení podmínek jednotlivých opatření a přehnaná byrokratická zátěž, která je výraznou komplikací hlavně u menších farem.

Podobu zemědělské krajiny Česka čekají na mnoha místech změny. Pravidelné lány, připomínající z letadla mozaiku z obdélníků s obilím či kukuřicí, bude nutné v některých oblastech přeměnit na pruhy, v nichž se budou střídat druhy pěstovaných plodin. Jen tak lze totiž zabránit splavování půdy, jelikož přívalové deště každoročně odplaví do řek a příkopů více než 21 milionů tun ornice. Certifikovanou metodiku aplikovatelnou na prostředí Česka vyvíjeli v uplynulých čtyřech letech odborníci z brněnského Vysokého učení technického, olomoucké Univerzity Palackého a z Mendelovy univerzity v Brně. Již nyní se postup využívá na 2000 hektarech polí na Vyškovsku.

Šváby jako zdatného pomocníka při zpracování kuchyňských odpadů na kompost, představil v sobotu v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou na Olomoucku Martin Rulík z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zbaští podle něj i knedlíky, omáčku či špagety. Zhruba pěticentimetroví švábi jsou podle něj při požírání bioodpadů podstatně výkonnější než kalifornské žížaly, využívané při takzvaném vermikompostování. Výsledný kompost je navíc mnohem kvalitnější. „Má i v porovnání s klasickým kompostem ze zahrady vyšší koncentraci uhlíku, kyslíku, fosforečnanů, je tam i více draslíku a sodíku,“ konstatoval Rulík.Obavy podle něj nemusejí mít lidé ani z toho, že by se jim švábi využívaní k zpracování bioodpadu rozlezli po domě. „Jedná se druhy, které nelezou po stěnách, a to ani v larválním stádiu. Jejich únik tak nehrozí,“ podotkl.

Chcete se dozvědět, jaká jsou nejdůležitější témata komunikačních dovedností, které využijete v denní praxi a vyzkoušet si trénink rétorických a komunikačních dovedností?  Pak neváhejte a zapište si kurz (EKO/ZKD) nově nabízený Katedrou ekologie a životního PřF UP. Semestrální kurz vám ukáže komplexní obraz komunikující osobnosti od sebeprezentace a neverbální komunikace, přes sociální komunikaci s empatií a aktivním nasloucháním, až po řešení konfliktů a týmovou práci. Kurz rovněž reflektuje současnou dynamiku tradičních i nových médií a nabízí dovednosti, jak zvládnout běžný mediální výstup přirozeně a bez trémy.

Kurz v LS 2024 vyučuje doc. Andrea Hanáčková, Ph.D. z Katedry divadelních a filmových studií FF UP, aktuálně také prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti, která se komunikací zabývá jednak v rámci své profese dokumentaristky (audio dokumenty pro Český rozhlas), a dále jako lektorka v rámci kurzů soft skills.

Kurz bude vyučován každé pondělí od 15:00 do 16:30 hodin v Konviktu na učebně JK-MP2 a je zakočen kolokviem za 3 kredity. Tak dlouho neváhejte, počet míst je omezen.

Dne 12. ledna proběhl na Přírodovědecké fakultě ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství workshop na téma Hraboš polní v zemědělské krajině. Prof. Tkadlec představil úvodní přednášku o problému hraboše polního, následovala diskuze moderována prof. Šarapatkou s cílem návrhů zásad managementových opatření populací hraboše polního. Záznam workshopu je k dispiozici zde.

Blahopřejeme naší absolventce Anežce Bartošové, která převzala Cenu Ivana Dejmala za mimořádný počin při ochraně přírody související s ochranou lužních lesů, místní krajiny a připravovanou chráněnou krajinnou oblastí Soutok. Přejeme ji, ale i dalším našim absolventům mnoho úspěchů při ochraně přírody.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)