Porozumět fungování přírody, krajiny a životního prostředí pro jejich ochranu

Katedra ekologie a životního prostředí je nejstarší katedrou ekologie v ČR, která s tradicí delší než třiceti let poskytuje vysokoškolské vzdělání a realizuje výzkum v oblasti ekologie a environmentálních věd. Jsme moderním a rozvíjejícím se pracovištěm s odborníky různých specializací, se širokou domácí i mezinárodní spoluprací. Ať už studujeme populační dynamiku druhů, mikrobiální aktivitu vod, kvalitu půd nebo ekosystémové služby zemědělské krajiny, snažíme se o rozvoj a popularizaci ekologických a environmentálních poznatků. Naším dalším cílem je také aplikace ekologických přístupů k řešení klíčových otázek v ochraně přírody a životního prostředí. Aktivitami na pomezí základních a aplikovaných věd vzděláváme studenty a inspirujeme odbornou i širokou veřejnost k lepšímu porozumění světa kolem nás a současně motivujeme společnost k udržitelnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

 

Mohlo by vás zajímat...

Máme tu pro naše absolventy další nabídku zaměstnání. Projekční, inženýrská a konzultační společnost SAGASTA hledá vhodné kandidáty na pozici zoologa a botanika. V náplni práce budete mít zpracování přírodovědných průzkumů, migračních studií, vyhodnocení možných negativních vlivů zamýšlené investice na biotu a ekosystémy, návrh možných řešení. Více se dozvíte v přiloženém letáku. Přejeme Vám hodně štěstí.

A opět tu máme pro naše absolventy nabídku tentokrát dvou zaměstnání. Jedná se o pozici Projektanta vodního hospodářství a krajinného inženýrství, a dále pozici Odborného referenta - oddělení studií, odborných analýz a koncepcí. Více se můžete dozvědět na stránkách Envicons.cz.

Ptáte se jakými projekty se firma zabývá? Můžete se třeba podívat na 3, které postoupily do finále prestižní soutěže Adapterra Awards, kam postoupily z více než stovky přihlášených projektů. Ve finále se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořit projekty můžete hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech.