Hlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody, ochrany a tvorby krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci národních a resortních grantových agentur se členové katedry podílejí na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biologické hodnocení, expertní činnost pro resortní ministerstva: životního prostředí a zemědělství). Katedra je kolektivním členem Europarc Federation a České společnosti pro ekologii.

Mohlo by Vás zajímat

Global Change Research Institute seeks for a specialist in plant water relationships.
The position is available from summer 2018.

Your work will be focused on measurement of sap flow using thermal method. You will visit regularly our forest ecosystem stations to install and maintain the sap flow measurement systems, collect and process data. Ph.D studies are available in the frame of this position.  
The position will be open until it is occupied.

Please send a motivation letter, a structured CV and a contact to referees (subject: plant water relations – assistant) to jobs@czechglobe.cz.

Zajímáte se o studium, výzkum a/nebo výuku v USA?
Ucházejte se o prestižní Fulbrightovo stipendium!


Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži přímo u Fulbrightovy komise. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Univerzita Palackého pořádá informační schůzku, na které zájemcům poskytne užitečné tipy pro podání žádosti o Fulbrightovo stipendium.


PONDĚLÍ 25. ČERVNA
9:00-10:00
FILOZOFICKÁ FAKULTA, KŘÍŽKOVSKÉHO 10, MÍSTNOST 1.25

Více informací: christopher.medalis@upol.cz

Dear colleagues,

We would like to inform you about the upcoming Summer School "Archetype Analysis in Sustainability Research” organised during 8-12 October, 2018 at the Resource Economics Group, Humboldt-Universität zu Berlin.

The training is primarily offered to scientists on a PhD and postdoc level. In addition, senior level researchers interested in broadening their skills in archetype analysis are welcome (see more information in the announcement).The summer school provides a cutting-edge introduction to archetype analysis by internationally leading experts. The approach will be trained by hands-on applications, accompanied by an introduction to and training of suitable analytical methods (Qualitative Comparative Analysis or Cluster Analysis), and further developed.

The application deadline is June 29, 2018.

Nové přístupy v ochraně přírody (“New Conservation“) nabádají k většímu zohledňování ekosystémových služeb (ES) v chráněných územích. Je ovšem využívání ES v souladu s předmětem ochrany, pro který byla chráněná území vyhlášena? Nová studie, zpracovaná ve spolupráci s kolegy z Helmholtzova centra pro environmentální výzkum (SRN) a University of Leeds (VB), analyzující data z 3757 ptačích oblastí evropské soustavy NATURA 2000 naznačuje, že využívání ES má většinou negativní dopad na ochranářské cíle. Výjimkou jsou ES související s pastvou, ale jejich vliv v ptačích oblastech se různí podle typů biotopů a biogeografické oblasti.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., oddělení společenského rozměru globální změny (pracoviště V Jirchářích 149/6, Praha 1) hledá pracovníky na pozici výzkumu problematiky adaptací na změnu klimatu ve městech a přírodě blízká (ekosystémová) řešení a na pozici výzkumu ekosystémových služeb.

Termín uzávěrky přihlášek: 31.7.2018

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu -  jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice)

Ačkoliv rys ostrovid patří stále mezi nejrozšířenější velkou šelmu českých lesů, málokomu se podaří tuto šelmu spatřit. Nebýt úspěšného reintrodukčního programu na Šumavě, možná by trvale žil jen v našich karpatských horách, na Moravě a ve Slezsku. Oproti populárnějším vlkům je mnohem horší kolonizátor nových oblastí. Najdou se však výjimky, jako je například rys Kryštof v Moravském krasu.

O pozoruhodném životě naší největší kočkovité šelmy, nových poznatcích i přetrvávajících hrozbách bude přednášet a debatovat dne 11.6.2018 od 18h v Coffe library ve Zbrojnici v Olomouci Miroslav Kutal, akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně a koordinátor programu Šelmy v Hnutí DUHA. Vstup volný.