Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na Výroční konferenci k 30. výročí založení Katedry ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci a CHKO Litovelské Pomoraví, která proběhne v pátek v pátek 9. dubna 2021 (POZOR došlo ke změně termínu z důvodu epidemie COVID-19 a akce se tedy přesouvá na duben 2021). Konference je určena všem zájemcům o přírodu. V programu budou preferovány příspěvky zaměřené na historii a vývoj obou pracovišť, vývoj ochrany a výzkum v CHKO Litovelské Pomoraví a aktuální témata řešená na zmíněných pracovištích. Konference bude probíhat v Laudonově sále v Pevnosti poznání PřF UP v Olomouci.

Více...

Porozumět fungování přírody, krajiny a životního prostředí pro jejich ochranu

Katedra ekologie a životního prostředí je nejstarší katedrou ekologie v ČR, která s tradicí delší než třiceti let poskytuje vysokoškolské vzdělání a realizuje výzkum v oblasti ekologie a environmentálních věd. Jsme moderním a rozvíjejícím se pracovištěm s odborníky různých specializací, se širokou domácí i mezinárodní spoluprací. Ať už studujeme populační dynamiku druhů, mikrobiální aktivitu vod, kvalitu půd nebo ekosystémové služby zemědělské krajiny, snažíme se o rozvoj a popularizaci ekologických a environmentálních poznatků. Naším dalším cílem je také aplikace ekologických přístupů k řešení klíčových otázek v ochraně přírody a životního prostředí. Aktivitami na pomezí základních a aplikovaných věd vzděláváme studenty a inspirujeme odbornou i širokou veřejnost k lepšímu porozumění světa kolem nás a současně motivujeme společnost k udržitelnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

 

Mohlo by vás zajímat...

Kolegyně, kolegové,

dnes začal letní semestr a bohužel výuka dále pokračuje v online formě a režim na UP se řídí vyhlášenými pokyny, aktuálně podle usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021. Jedná se zejména o následující:

  1. Studenti se ve většině případů nemohou účastnit kontaktní výuky, výjimku tvoří jen některé programy (lékařství ….).
  2. Prezenční zkoušky se mohou konat, účastní-li se jich maximálně 10 osob najednou. Mohou se ale samozřejmě konat i virtuálně.
  3. Individuální konzultace s vyučujícím jsou povoleny. Na takové konzultaci je nicméně potřeba se dopředu s vyučujícím domluvit e-mailem či telefonicky.
  4. Koleje nemohou ubytovat ty studenty, kteří mají na území České republiky jiné bydliště. Výjimku tvoří studenti, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1 a 2.

Situace není ideální pro Vás, studenty, ale ani pro vyučující. Snažte se však vedle účasti na online výuce studovat doporučenou literaturu, což jistě zúročíte nejen u zkoušek, ale i v dalším studiu a následně pak v zaměstnání.

O dalších změnách Vás budeme informovat, sledujte samozřejmě i sdělovací prostředky a zprávy publikované na univerzitních www stránkách.

Věřím, že se situace zlepší a že se ještě v tomto semestru potkáme při kontaktní výuce.

S pozdravem

Prof. Bořivoj Šarapatka

Výskyt čtyř méně známých klíšťových infekcí, které mohou u osob s oslabenou imunitou ohrozit jejich zdraví či dokonce život, zmapoval v tuzemsku tým odborníků z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) v Brně. Výsledkem jejich několikaletého výzkumu jsou unikátní mapy znázorňující intenzitu výskytu klíšťaty přenášených patogenů: anaplasem, rickettsií, neoehrlichií a babesií na území České republiky. Laická i odborná veřejnost díky tomu získala přehled o riziku výskytu těchto zatím opomíjených infekcí, což pomůže při prevenci i diagnostice nákaz.