Porozumět fungování přírody, krajiny a životního prostředí pro jejich ochranu

Katedra ekologie a životního prostředí je nejstarší katedrou ekologie v ČR, která s tradicí delší než třiceti let poskytuje vysokoškolské vzdělání a realizuje výzkum v oblasti ekologie a environmentálních věd. Jsme moderním a rozvíjejícím se pracovištěm s odborníky různých specializací, se širokou domácí i mezinárodní spoluprací. Ať už studujeme populační dynamiku druhů, mikrobiální aktivitu vod, kvalitu půd nebo ekosystémové služby zemědělské krajiny, snažíme se o rozvoj a popularizaci ekologických a environmentálních poznatků. Naším dalším cílem je také aplikace ekologických přístupů k řešení klíčových otázek v ochraně přírody a životního prostředí. Aktivitami na pomezí základních a aplikovaných věd vzděláváme studenty a inspirujeme odbornou i širokou veřejnost k lepšímu porozumění světa kolem nás a současně motivujeme společnost k udržitelnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

 

Mohlo by vás zajímat...

Adaptační strategie při ochraně půdy a vody v měnícím se světě byla hlavním tématem konference 5th WASWAC World Conference, která se pod záštitou ministra zemědělství a Ministerstva životního prostředí uskutečnila na přírodovědecké fakultě. Pořádala ji Česká pedologická společnost společně s World Association of Soil and Water Conservation, Univerzitou Palackého v Olomouci, Vysokým učením technickým v Brně, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v Praze a Societas pedologica slovaca ve spolupráci s International Union of Soil Sciences a European Society for Soil Conservation.

Katedra ve spolupráci s Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AVČR pořádá v červenci na půdě fakulty mezinárodní odborné sympozium o biologii suchozemských stejnonožců: 12ISTIB. Tato akce má již čtyřicetiletou tradici, ale Česká republika je organizátorem prvně.Další info lze najit na https://12istib.com/.

We cordially invite you to participate in the scientific conference devoted to terrestrial isopods, also called woodlice, pill bugs or rolly-pollies! After previous symposia and the last online meeting, organized by colleagues from Ghent, Belgium, we decided to hold a fully face-to-face meeting. The 12th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology (12ISTIB) will be held at Faculty of Science, Palacký University Olomouc, the Czech Republic, from Sunday, July 9 to Thursday, July 13, 2023 (program).

Máme pro Vás zajímavou nabídku práce, tentokrát ve firemním sektoru. Mimo jiné bude vaší náplní i podílet se na tvorbě strategie a politiky společnosti s důrazem na ekologickou stránku a budete spolupracovat s kontrolními orgány pro životní prostředí. Pokud Vás nabídka zaujala, tak zasílejte svůj životopis na klacik.ext@maier.es.

Nový nástroj pro získání informací v rámci prevence před stále přibývajícími klíšťaty a případným onemocněním, které tito paraziti přenášejí, přináší mobilní aplikace s názvem Klíšťapka, na jejímž vývoji se podíleli i vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Hlavním cílem projektu bylo zpracovat a pro veřejnost interpretovat data z předchozích výzkumů a vytvořit ICT nástroj pro běžné užití, který bude predikovat početnost klíšťat a možnost nakažení lymeskou borreliózou na základě klasifikace lesních porostů, stanovišť, klimatických dat a dalších informací, a to na základě matematických modelů a výsledků statistického šetření. „Zajímavostí je, že matematický model, na kterém je aplikace postavena, zohledňuje také strukturu krajiny v bezprostředním okolí zkoumaných lokalit. Mozaikovitost krajiny a množství okrajových společenstev totiž hrají zásadní roli pro výskyt důležitých hostitelů klíšťat (např. drobných hlodavců), což ovlivňuje celkovou početnost klíšťat a tím i riziko nákazy,“ dodal spoluřešitel projektu Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí PřF UP.

Projekt je tedy aplikací Citizen Science – věda pro veřejnost. Aplikace také obsahuje informační složku „Wiki“, která je zaměřena na praktická opatření proti šíření klíšťat a jimi přenášených zoonóz. Celkově obsahuje mnoho užitečných informací o druzích klíšťat, mýtech o klíštěti, první pomoci a samozřejmě o prevenci. Uživatelé tak budou mít veškeré informace o této problematice v uceleném přehledu.  

Tato nová aplikace, vzniklá za podpory Grantové služby státního podniku Lesy ČR, je volně dostupná pro všechny uživatele mobilních zařízení s OS Android a je ke stažení na Google Play

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)