Hlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody, ochrany a tvorby krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci národních a resortních grantových agentur se členové katedry podílejí na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biologické hodnocení, expertní činnost pro resortní ministerstva: životního prostředí a zemědělství). Katedra je kolektivním členem Europarc Federation a České společnosti pro ekologii.

Mohlo by Vás zajímat

Právě vyšlo 3. přepracované vydání Zoologie obratlovců (Gaisler J, Zima J). Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice se výrazně změnily názory na systematiku a fylogenezi, ale i na ekologii a chování obratlovců. Objevily se nové obory, jako vývojová genetika nebo molekulární fylogenetika. Třetí vydání vychází z původních textů, ale předkládané informace jsou přizpůsobovány novým poznatkům a názorům. Byla přijata fylogenetická koncepce považující bezlebečné kopinatce za bazální skupinu strunatců. Významně jsou přepracovány části věnované fylogenezi paryb, paprskoploutvých ryb, plazů a ptáků. U těchto taxonů byly v poslední době získány nové znalosti vycházející především z podrobných molekulárních analýz. U každé velké skupiny obratlovců je doplněna krátká kapitola s poznatky o genomu a jeho evoluci. Na všech taxonomických úrovních jsou opraveny údaje o počtech známých druhů a jejich případném stupni ohrožení. Řada dalších drobných úprav přispívá k aktualizaci prezentovaných poznatků.

Na konci dubna se na UP uskuteční už 53. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO).  V letošním roce se do jeho tří soutěžních kategorií přihlásilo rekordních 4 432 snímků z celého světa.Velkým událostem a osobnostem ze světa vědy a výzkumu budou patřit i biografický snímek Jane nebo epická rodinná podívaná Skrytý oceán 3D. První jmenovaný z produkce National Geographic líčí mimořádný životní příběh vědkyně Jane Goodall, která se 45 let intenzivně věnovala průlomovému výzkumu chování šimpanzů. Skrytý oceán je zase rozmáchlou výpravou ve formátu 3D, příběhem výzkumníka Jeana-Michela Cousteaua. Syn slavného oceánografa se svým týmem několik let používal nejmodernější podmořskou techniku, aby získal revoluční záběry z dění na dně moří a oceánů.

Naučit se efektivně získávat z dat relevantní informace, správně interpretovat výsledky a porozumět filozofii statistického zpracování dat, to vše je cílem odborného kurzu statistiky, jehož první část mohou absolvovat akademičtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů UP již letos v květnu. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy.

Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosova@upol.cz do konce března. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserova@upol.cz.

Dovolujeme si Vás pozvat na Vernisáž výstavy fotografií mokřadů mezinárodního významu ČR u příležitosti Evropského zasedání smluvních stran Úmluvy o mokřadech, která se uskuteční 19. března v 10h před budovou Krajského úřadu v Olomouci.


A současně bychom Vás rádi pozvali na soutěžní přehlídku videosnímků o mokřadech, která se bude konat ve čtvrtek 22. března od 20h v konferenčním sále hotelu Clarion. Vstup na obě akce je volný.