Hlavní náplní katedry je výuka studentů a vědecký výzkum v oblasti ekologie, ochrany přírody, ochrany a tvorby krajiny, využití území a revitalizací. Kromě výzkumných projektů v rámci národních a resortních grantových agentur se členové katedry podílejí na zpracování celé řady odborných expertiz v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (EIA, biologické hodnocení, expertní činnost pro resortní ministerstva: životního prostředí a zemědělství). Katedra je kolektivním členem Europarc Federation a České společnosti pro ekologii.

Mohlo by vás zajímat...

Vážení studenti,

koronavirová nákaza významným způsobem zasáhla do průběhu výuky v letním semestru školního roku 2019/2010. Protože v současnosti nikdo přesně neví, do jaké doby budou zachovány restrikce v osobním kontaktu mezi lidmi, Katedra ekologie a ŽP PřF UP přistupuje k následujícím opatřením.

Náhradní výuka jednotlivých předmětů poběží dle pokynů vašich vyučujících. Proto Vás žádám, abyste se důsledně řídili jejich pokyny. Toto platí i pro plánované exkurze, které mohou být v čase posunuty, nebo řešeny jinou formou, např. písemnou prací. Která alternativa bude použita, záleží na vývoji epidemie a bude Vám včas oznámena vyučujícím. Ti Vám také upřesní formu a způsoby složení zkoušky či zápočtu.

V každém případě ale rušíme Státní závěrečné zkoušky a obhajoby BP a DP plánované na měsíc červen. Současně rušíme také s nimi spojené termíny pro odevzdání BP a DP. SZZ v bakalářském oboru EOŽP se uskuteční v srpnu dne 24. 8. 2020. Ústní zkouška Didaktika oboru EKO/SZZDO se uskuteční rovněž v tento den. Obhajoby BP proběhnou v následujícím dnu, tj. 25. 8. 2020. SZZ v navazujících magisterských oborech EOŽP a OTK jsou naplánovány na 26. 8. 2020, obhajoby DP potom na následující den 27. 8. 2020. Termíny odevzdání BP a DP jsou stanoveny na pondělí 27. 7. 2020 do 14:00 h.

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských a doktorských oborů budou upřesněny dle situace.

Přeji Všem pevné zdraví,

Emil Tkadlec

Vedoucí Katedry ekologie a ŽP PřF    

Jelikož se stále množí dotazy ohledně COVID-19, doporučujeme našim studentům sledovat aktuality na stránkách univerzity, kde najdete veškeré potřebné informace včetně často kladených dotazů.
Buďte prosím trpěliví, studujte a využívejte e-zdroje.

Hned jak to půjde, tak to znovu rozjedem. Hodně zdraví vám přeje vaše katedra.