Porozumět fungování přírody, krajiny a životního prostředí pro jejich ochranu

Katedra ekologie a životního prostředí je nejstarší katedrou ekologie v ČR, která s tradicí delší než třiceti let poskytuje vysokoškolské vzdělání a realizuje výzkum v oblasti ekologie a environmentálních věd. Jsme moderním a rozvíjejícím se pracovištěm s odborníky různých specializací, se širokou domácí i mezinárodní spoluprací. Ať už studujeme populační dynamiku druhů, mikrobiální aktivitu vod, kvalitu půd nebo ekosystémové služby zemědělské krajiny, snažíme se o rozvoj a popularizaci ekologických a environmentálních poznatků. Naším dalším cílem je také aplikace ekologických přístupů k řešení klíčových otázek v ochraně přírody a životního prostředí. Aktivitami na pomezí základních a aplikovaných věd vzděláváme studenty a inspirujeme odbornou i širokou veřejnost k lepšímu porozumění světa kolem nás a současně motivujeme společnost k udržitelnějšímu přístupu k životnímu prostředí.

 

Mohlo by vás zajímat...

A opět tu máme pro naše absolventy nabídku tentokrát dvou zaměstnání. Jedná se o pozici Projektanta vodního hospodářství a krajinného inženýrství, a dále pozici Odborného referenta - oddělení studií, odborných analýz a koncepcí. Více se můžete dozvědět na stránkách Envicons.cz.

Ptáte se jakými projekty se firma zabývá? Můžete se třeba podívat na 3, které jsou ve finále prestižní soutěže Adapterra Awards, kam postoupily z více než stovky přihlášených projektů. Ve finále se o přízeň hlasujících uchází 18 českých adaptačních projektů. Podpořit projekty můžete hlasováním Krajinný park LítožnicePřírodě blízká protipovodňová opatření v Písečné a Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech.

 

Máme tu pro absolventy nabídku zaměstnání na pozici pedagoga volného času. Nástup od 1. září 2021, proto deadline pro písemné přihlášky již 2. srpna 2021.

Pokud splňujete kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti pedagoga volného času a baví Vás práce s dětmi, žáky, studenty i dospělými, tak se neváhejte přihlásit.