Starší zprávy

Podobu zemědělské krajiny Česka čekají na mnoha místech změny. Pravidelné lány, připomínající z letadla mozaiku z obdélníků s obilím či kukuřicí, bude nutné v některých oblastech přeměnit na pruhy, v nichž se budou střídat druhy pěstovaných plodin. Jen tak lze totiž zabránit splavování půdy, jelikož přívalové deště každoročně odplaví do řek a příkopů více než 21 milionů tun ornice. Certifikovanou metodiku aplikovatelnou na prostředí Česka vyvíjeli v uplynulých čtyřech letech odborníci z brněnského Vysokého učení technického, olomoucké Univerzity Palackého a z Mendelovy univerzity v Brně. Již nyní se postup využívá na 2000 hektarech polí na Vyškovsku.

Šváby jako zdatného pomocníka při zpracování kuchyňských odpadů na kompost, představil v sobotu v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou na Olomoucku Martin Rulík z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zbaští podle něj i knedlíky, omáčku či špagety. Zhruba pěticentimetroví švábi jsou podle něj při požírání bioodpadů podstatně výkonnější než kalifornské žížaly, využívané při takzvaném vermikompostování. Výsledný kompost je navíc mnohem kvalitnější. „Má i v porovnání s klasickým kompostem ze zahrady vyšší koncentraci uhlíku, kyslíku, fosforečnanů, je tam i více draslíku a sodíku,“ konstatoval Rulík.Obavy podle něj nemusejí mít lidé ani z toho, že by se jim švábi využívaní k zpracování bioodpadu rozlezli po domě. „Jedná se druhy, které nelezou po stěnách, a to ani v larválním stádiu. Jejich únik tak nehrozí,“ podotkl.

Chcete se dozvědět, jaká jsou nejdůležitější témata komunikačních dovedností, které využijete v denní praxi a vyzkoušet si trénink rétorických a komunikačních dovedností?  Pak neváhejte a zapište si kurz (EKO/ZKD) nově nabízený Katedrou ekologie a životního PřF UP. Semestrální kurz vám ukáže komplexní obraz komunikující osobnosti od sebeprezentace a neverbální komunikace, přes sociální komunikaci s empatií a aktivním nasloucháním, až po řešení konfliktů a týmovou práci. Kurz rovněž reflektuje současnou dynamiku tradičních i nových médií a nabízí dovednosti, jak zvládnout běžný mediální výstup přirozeně a bez trémy.

Kurz v LS 2024 vyučuje doc. Andrea Hanáčková, Ph.D. z Katedry divadelních a filmových studií FF UP, aktuálně také prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti, která se komunikací zabývá jednak v rámci své profese dokumentaristky (audio dokumenty pro Český rozhlas), a dále jako lektorka v rámci kurzů soft skills.

Kurz bude vyučován každé pondělí od 15:00 do 16:30 hodin v Konviktu na učebně JK-MP2 a je zakočen kolokviem za 3 kredity. Tak dlouho neváhejte, počet míst je omezen.

Dne 12. ledna proběhl na Přírodovědecké fakultě ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství workshop na téma Hraboš polní v zemědělské krajině. Prof. Tkadlec představil úvodní přednášku o problému hraboše polního, následovala diskuze moderována prof. Šarapatkou s cílem návrhů zásad managementových opatření populací hraboše polního. Záznam workshopu je k dispiozici zde.

Adaptační strategie při ochraně půdy a vody v měnícím se světě byla hlavním tématem konference 5th WASWAC World Conference, která se pod záštitou ministra zemědělství a Ministerstva životního prostředí uskutečnila na přírodovědecké fakultě. Pořádala ji Česká pedologická společnost společně s World Association of Soil and Water Conservation, Univerzitou Palackého v Olomouci, Vysokým učením technickým v Brně, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v Praze a Societas pedologica slovaca ve spolupráci s International Union of Soil Sciences a European Society for Soil Conservation.

Katedra ve spolupráci s Ústavem půdní biologie a biogeochemie BC AVČR pořádá v červenci na půdě fakulty mezinárodní odborné sympozium o biologii suchozemských stejnonožců: 12ISTIB. Tato akce má již čtyřicetiletou tradici, ale Česká republika je organizátorem prvně.Další info lze najit na https://12istib.com/.

We cordially invite you to participate in the scientific conference devoted to terrestrial isopods, also called woodlice, pill bugs or rolly-pollies! After previous symposia and the last online meeting, organized by colleagues from Ghent, Belgium, we decided to hold a fully face-to-face meeting. The 12th International Symposium on Terrestrial Isopod Biology (12ISTIB) will be held at Faculty of Science, Palacký University Olomouc, the Czech Republic, from Sunday, July 9 to Thursday, July 13, 2023 (program).

Máme pro Vás zajímavou nabídku práce, tentokrát ve firemním sektoru. Mimo jiné bude vaší náplní i podílet se na tvorbě strategie a politiky společnosti s důrazem na ekologickou stránku a budete spolupracovat s kontrolními orgány pro životní prostředí. Pokud Vás nabídka zaujala, tak zasílejte svůj životopis na klacik.ext@maier.es.

Nový nástroj pro získání informací v rámci prevence před stále přibývajícími klíšťaty a případným onemocněním, které tito paraziti přenášejí, přináší mobilní aplikace s názvem Klíšťapka, na jejímž vývoji se podíleli i vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Hlavním cílem projektu bylo zpracovat a pro veřejnost interpretovat data z předchozích výzkumů a vytvořit ICT nástroj pro běžné užití, který bude predikovat početnost klíšťat a možnost nakažení lymeskou borreliózou na základě klasifikace lesních porostů, stanovišť, klimatických dat a dalších informací, a to na základě matematických modelů a výsledků statistického šetření. „Zajímavostí je, že matematický model, na kterém je aplikace postavena, zohledňuje také strukturu krajiny v bezprostředním okolí zkoumaných lokalit. Mozaikovitost krajiny a množství okrajových společenstev totiž hrají zásadní roli pro výskyt důležitých hostitelů klíšťat (např. drobných hlodavců), což ovlivňuje celkovou početnost klíšťat a tím i riziko nákazy,“ dodal spoluřešitel projektu Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí PřF UP.

Projekt je tedy aplikací Citizen Science – věda pro veřejnost. Aplikace také obsahuje informační složku „Wiki“, která je zaměřena na praktická opatření proti šíření klíšťat a jimi přenášených zoonóz. Celkově obsahuje mnoho užitečných informací o druzích klíšťat, mýtech o klíštěti, první pomoci a samozřejmě o prevenci. Uživatelé tak budou mít veškeré informace o této problematice v uceleném přehledu.  

Tato nová aplikace, vzniklá za podpory Grantové služby státního podniku Lesy ČR, je volně dostupná pro všechny uživatele mobilních zařízení s OS Android a je ke stažení na Google Play

Hledáte práci v oblasti výkonu státní správy v ochraně přírody? Pak pro Vás máme aktuální nabídku Krajského úřadu Pardubického kraje.

Informace o pozici se dozvíte na stránkách kraje: https://deska.pardubickykraj.cz/volna-pracovni-mista

Přejeme hodně štěstí.

Looking for a job?

Team from the Charles University Environment Centre is looking for new members to work on the project “Pathways towards environmental sustainability”. This project aims at identifying the changes in production technologies and consumption baskets which will reduce the global impacts of all countries below the downscaled planetary boundaries.

They have three positions open:

1) At this position you will be working with global land use scenarios. Therefore, the knowledge of GIS environment is necessary.

2) At this position you will be working on the dietary changes to reduce carbon and land footprint of food consumption, while providing appropriate nutrition. The scenarios will be translated in the MRIO framework using Python or Matlab.

3) At this position you will be working with agricultural production scenarios, particularly focused on application of nitrogen fertilizers.

All positions are project based up to 2027.

Starting date: immediately

Location: Prague, work from home optional

Application deadline: 4 May 2023

Applicants should send a one-page cover letter, detailed CV (including list of publications) and names and contacts of references to hana.skopkova@czp.cuni.cz.

Good luck :)

Zamýšleli jste se někdy nad smyslem ochrany přírody? Víte, co je to udržitelný rozvoj? Na tyto a další otázky Vám odpoví dr. Ivan Rynda, zakladatel katedry sociální a kulturní ekologie na Univerzitě Karlově.

Přednáška se bude konat 11. 4. 2023 na Přírodovědecké fakultě (17. listopadu 1192/12), učebna LP 1.128 (v přízemí) od 15:00 h. Přednáška je veřejná a není potřeba se na ni registrovat.

Tak neváhejte a přijďte.

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP nabízí 2 pobyty v rámci programu ERASMUS+ do Dominikánské republiky. Tématy jsou - ochrana krajiny a půdy, mořská biologie. Měsíční pracovní stáž je určena pro doktorandy a studenty navazujícího magisterského studia. V případě zájmu napište e-mail na adresu petra.zachovalova@upol.cz. Deadline je 12.12.2022.

Pracoviště Lipka hledá pedagoga/pedagožku pro přípravu a realizace jednodenních i pobytových přírodovědných a environmentálně zaměřených výukových programů.  Strukturovaný životopis s motivačním dopisem posílejte do 30. listopadu na e-mail: vladka.kolarova@lipka.cz.

Baví tě práce se zvířaty? Chceš si při studiu něco přivydělat? Máš zkušenost s chovem zvířat a prací s dětmi? Pokud odpovídáš ano, pak hledáme právě Tebe! Jestli Tě nabídka zaujala, tak nám zašli svůj krátký motivační dopis nejpozději 13. 11. na adresu: lukas.weber@seznam.cz. Obsazení místa proběhne na základě přijímacího pohovoru. Pozvánku na pohovor obdržíš posléze na tebou uvedený email.

Je za požár v NP České Švýcarsko odpovědná klimatická změna? Proč umírají korálové útesy? – O klimatu a jeho změně se můžeme snadno dočíst množství polopravd, mýtů a emočně zabarvených informací. Aby byla diskuse věcná, kultivovaná a vůbec smysluplná, je dobré ji založit na vědeckých poznatcích a ověřených datech. I proto vznikl portál Fakta o klimatu, jehož zakladatel a ředitel Ondráš Přibyla představí 26. 10. v semináři Klimatická změna a cesty k jejímu řešení 10 nejdůležitějších vhledů do tématu klimatické změny skrze data a datové vizualizace.

Seminář se uskuteční ve středu 26. 10. od 10 do 13 hodin v prostorách Cyrilometodějské teologické fakulty (Na hradě 5, 4. patro, místnost UH1). Je součástí kurzů celoživotního vzdělávání na UP a spolupořádá jej Udržitelná univerzita. Pro účast se bezplatně zaregistrujte do 24. října v Portálu celoživotního vzdělávání. Pro zájemce, kteří na UP nestudují ani nepracují, je určen tento registrační formulář.

Víte, co se skrývá pod pojmem restaurační ekologie? Nebo jak vypadá metodika plánování projektů obnovy? Pokud ne, tak pro Vás máme připraven předmět Ekologie obnovy (EKO/EO), kde se od předního odborníka prof. Karla Pracha dozvíte spoustu užitečných informací. Dlouho neváhejte, počet míst je omezen.

Understanding the environmental impacts of agricultural policies, including measures such as agrienvironmental schemes (AES) or organic farming, is a crucial step in assessing their effectiveness in European farmlands. We invite you to register for the BESTMAP Summer School by filling out the online form by 12 August, 2022.  The event is free of charge. Participants are required to cover their travel and accommodation expenses.  The number of participants is limited to 25.  Register by 12 August, here!

V neděli 03.04. se naše katedra zúčastnila akce Yarmarok Myru na Pevnosti Poznání. Cílem celé akce bylo ukrajinským dětem a rodinám, které ruská agrese vyhnala do Olomouce, přinést na jednom místě přehlídku vzdělávacích, sportovních, volnočasových a komunitních příležitostí.

Naše katedra nabídla možnost exkurzí v Ekozookoutku s překladem do ukrajinštiny. Doufáme, že jsme aspoň trochu pomohli lidem zapomenout na válku.

Sledovat jste nás mohli na ČT24

https://www.ceskatelevize.cz/.../1010149.../222411033260403/ čas 10:12 (2h 13 min od začátku pořadu)

https://www.ceskatelevize.cz/.../1010149.../222411058070403/ čas cca 14:46 (43 min od začítku pořadu)

Zajímáte se o ochranářskou biologii, environmentalistiku, makroekologii? Chcete se dozvědět co je to biologická rozmanitost, jaké jsou její silné a slabé stránky, nebo jaké metody používáme při hodnocení biodiverzity? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších informací a zajímavostí naleznete v cyklu přednášek dr. Jana Plesníka, světově uznávaného odborníka na ochranářskou biologii z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V pořadí již třetí přednáška proběhne v pondělí (4.4.2022) od 12:15 do 17:15 na platformě Zoom.

Přednáška je veřejná a není potřeba se na ni registrovat.

Tak neváhejte a v pondělí se připojte.

Vážení přátelé, dovolte abychom Vás pozvali na 18. ročník mezinárodní multioborové konference Venkovská krajina v Hostětíně (6.-7. října 2022), tentokrát se zaměřením na téma „významné stromy“.

Stromy jsou součástí našeho života. Mnozí z nás máme „svůj“ strom nebo stromy, které jsou pro nás z různých důvodů důležité. I stromy mají své životní osudy, podobně jako lidé. Možná právě proto, že můžeme s některými stromy sdílet vlastní životní příběh, jsou stromy pro náš život „významné“ v pravém smyslu tohoto silného slova.

Konferenci pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Českou společností pro krajinnou ekologii. Konání konference je podpořeno projektem "Významné stromy - živé symboly národní a kulturní identity" (č. DG18P020W027), financovaném Ministerstvem kultury ČR v programu NAKI II.

Termíny:
I.
cirkulář: 7. března 2022
Záva
zná přihláška: do 30. června 2022 včetně
Přihlášení
příspěvků prezentujících: do 30. června 2022 včetně (v rámci závazné přihlášky)
II.
cirkulář s konečným programem: 15. července 2022

Odborníci z naší katedry se podílejí na vývoji nových metod monitorování dopadů zemědělské politiky EU. V pořadu Českého rozhlasu Věda Plus si můžete poslechnout doc. Tomáše Václavíka, jak hovoří o projektu BESTMAP, který se zabývá vývojem nových metod monitorováni dopadu zemědělské politiky EU.

Přijmeme IHNED studenty VŠ nebo VOŠ jako brigádníky do dynamicky se rozvíjející soukromé laboratoře společnosti IAB (Institute of Applied Biotechnologies, a.s.) se zaměřením na vývoj a výrobu produktů pro molekulární biotechnologie.

 

Náplň práce​

Výroba komponent kitů pro americkou společnost

 • Jednoduchá práce v laboratoři - plnění zkumavek, jejich zašroubování, polepení štítkem, balení

Kompletace kitů pro RT-PCR detekci SARS-CoV-2 viru

 • Pipetování odběrových médií, balení kitů

 

Požadujeme

 • samostatnost, pečlivost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení
 • praxe v laboratoři výhodou

 

Nabízíme

 • pracovní smlouvu ve formě dohody o provedení práce
 • možnost pracovat celou směnu 8h (7:30-16:00) nebo zkrácenou směnu (4h-7h)
 • čistá mzda dle odpracovaného počtu hodin 125 Kč / hod
 • možnost práce o víkendech a státních svátcích

 

 Nástup možný ihned

S sebou:

bílé oblečení do laboratoře (zde k dispozici v omezené míře)

přezůvky do laboratoře

 

Místo výkonu práce: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, Holice, Šlechtitelů 19, Budova C

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Regina Fillerová, Ph.D., fillerova@iabio.eu, 731 127 718

Jistě jste už ve zprávách postřehli, že ministři projednali materiál, podle kterého začnou přípravy první části vodního koridoru Dunaj–⁠Odra–⁠Labe. Ministerstvo dopravy navrhlo zahájit přípravu úseku na Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi zhruba za 15 miliard korun. Desítky českých vědců, včetně děkanů všech přírodovědeckých fakult v Česku, kritizují pondělní rozhodnutí vlády o zahájení příprav první části kanálu Dunaj–Odra–Labe (DOL) mezi Ostravou a polskými hranicemi. Tento megalomanský projekt podle nich nenávratně poškodí krajinu. Podle jejich prohlášení je nepřijatelné, aby vláda dělala takové kroky bez náležité společenské a odborné diskuse. Plánování takových projektů je dle vědecké obce hazard. Koridor DOL by s sebou přinesl řadu problémů, které jeho zastánci bagatelizují nebo rovnou zamlčují. Klíčové je však to, že pro realizaci projektu jednoduše chybí voda, říká i doc. Martin Rulík z Katedry ekologie a ŽP PřF UP v Olomouci.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na přednášku k habilitačnímu řízení v oboru Ekologie RNDr. Tomáše Václavíka, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci na téma - Understanding global patterns of land use and biodiversity. Přednáška se uskuteční ve středu 30. září 2020 v 15 h. (místnost SE-47.215, budova 47, Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice).

O čem to bude?

Changing patterns and intensity of land use exert pressure on ecosystems and biodiversity globally. As the demand for land and agricultural production continues to grow, understanding the relationship between land use and biodiversity is of prime importance. This presentation will discuss several examples from the GLUES project (Global Assessment of Land Use Dynamics and Ecosystem Services) to show (i) how we can understand drivers and impacts of land use as part of global land systems, (ii) where agricultural land use threatens biodiversity under changing climate conditions and (iii) what the trade-offs are between increasing agricultural production and conservation goals.

Tak neváhejte a přijďte.

Již příští týden startuje tradiční (letos posunutá) Exkurze k ochraně životního prostředí. A máte se opět na co těšit. Přesný itinerář naleznete v příloze.

POZOR, POZOR!
Již od zítřka (19.5.- 25.5.) budou probíhat volby do univerzitního senátu. A to elektronicky!

A od středy (20.5.) do čtvrtka (21.5.) rovněž do fakultního.
Že nevíte jak volit? Poradí vám tento odkaz.

Horkými adepty na post senátora jsou za naši katedru Dominik Hlubek a Martin Dančák, kteří se za vás budou bít.

Tak jim nezapomeňte dát hlas. Budoucnost máte v rukou.

Díky a konec hlášení.

#volby, #EkologieUpol, #SUPR

Katedra ekologie a ŽP oznamuje všem studentům absolventských ročníků, že se rozhodla v souvislosti s uvolňováním restrikcí vypsat 1. kolo ústních Státních závěrečných zkoušek již v červnových termínech:

 

Bak. Ekologie a ochrana ŽP: 17. 6. 2020

Bak. Biologie a environmentální výchova: 17. 6. 2020

 

Nav. Mgr. Ekologie a ochrana ŽP: 18. 6. 2020

Nav. Mgr. Ochrana a tvorba krajiny: 18. 6. 2020

Nav. Mgr. Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školy: 18. 6. 2020

 

Obhajoby BP a DP proběhnou v srpnových termínech, jak bylo oznámeno dříve.

V rámci opatření v boji proti COVID-19 jsem museli přistoupit k úpravě hamonogramu. Prosím, věnujte tomuto pozornost. Pevné zdraví Vám přeje vaše katedra.

 

Vážení studenti,

koronavirová nákaza významným způsobem zasáhla do průběhu výuky v letním semestru školního roku 2019/2020. Protože v současnosti nikdo přesně neví, do jaké doby budou zachovány restrikce v osobním kontaktu mezi lidmi, Katedra ekologie a ŽP PřF UP přistupuje k následujícím opatřením.

Náhradní výuka jednotlivých předmětů poběží dle pokynů vašich vyučujících. Proto Vás žádám, abyste se důsledně řídili jejich pokyny. Toto platí i pro plánované exkurze, které mohou být v čase posunuty, nebo řešeny jinou formou, např. písemnou prací. Která alternativa bude použita, záleží na vývoji epidemie a bude Vám včas oznámena vyučujícím. Ti Vám také upřesní formu a způsoby složení zkoušky či zápočtu.

V každém případě ale rušíme Státní závěrečné zkoušky a obhajoby BP a DP plánované na měsíc červen. Současně rušíme také s nimi spojené termíny pro odevzdání BP a DP. SZZ v bakalářském oboru EOŽP se uskuteční v srpnu dne 24. 8. 2020. Ústní zkouška Didaktika oboru EKO/SZZDO se uskuteční rovněž v tento den. Obhajoby BP proběhnou v následujícím dnu, tj. 25. 8. 2020. SZZ v navazujících magisterských oborech EOŽP a OTK jsou naplánovány na 26. 8. 2020, obhajoby DP potom na následující den 27. 8. 2020. Termíny odevzdání BP a DP jsou stanoveny na pondělí 27. 7. 2020 do 14:00 h.

Přijímací zkoušky do navazujících magisterských a doktorských oborů budou upřesněny dle situace.

Přeji Všem pevné zdraví,

Emil Tkadlec

Vedoucí Katedry ekologie a ŽP PřF    

Jelikož se stále množí dotazy ohledně COVID-19, doporučujeme našim studentům sledovat aktuality na stránkách univerzity, kde najdete veškeré potřebné informace včetně často kladených dotazů.
Buďte prosím trpěliví, studujte a využívejte e-zdroje.

Hned jak to půjde, tak to znovu rozjedem. Hodně zdraví vám přeje vaše katedra.

Zahraniční oddělení UP vyhlašuje nové výzvy pro podávání přihlášek do výběrového řízení na studijní pobyty v ZS 2020/2021 mimo EU v rámci celouniverzitních smluv o spolupráci.

Jedná se o pobyty na smluvních partnerských institucích v Kolumbii, Ekvádoru a Korejské republice.

Přihlášku a její náležitosti je nutné zaslat v .pdf formátu emailem na tereza.kalouskova@upol.cz a také doručit osobně nebo zaslat poštou v tištěné kompletní podobě k rukám Mgr. Terezy Kalouskové, Zahraniční oddělení UP, Křížkovského 8, 77147 Olomouc do 14. 02. 2020 do 10:00. Dokumenty můžete ponechat v obálce také na Podatelně RUP v pátek 14. 02. 2020 do 12:00.

Osobní konzultace k podávání přihlášek proběhnou v případě potřeby na Zahraničním oddělení UP v zasedací místnosti 1.22 v úterý 11. 02. 2020 od 9:15 do 10:00. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Podrobnosti, včetně podmínek účasti, formuláře přihlášky a jednotlivých výzev jsou k dispozici v sekci Stipendijní program UP - studium.

Katedra ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP spoluorganizuje začátkem února největší konferenci určenou českým a slovenským zoologům, Zoologické dny Olomouc 2020. Tímto setkáním vstupují Zoologické dny do druhého půlstoletí svého trvání.

Během dvou dnů zazní ve čtyřech paralelních sekcích dohromady 134 přednášek. Dvě plenární přednášky budou věnovány jednak souvislostem chování a zbarvení ptáků, jednak rodičovské péči tzv. samotářských včel. Konference bude probíhat 6.–7. února v prostorách PřF na Envelopě. Celý program konference i abstrakta přednášek jsou dostupné na stránkách konference.

Lépe monitorovat dopady zemědělské politiky Evropské unie na přírodní, sociální a kulturní hodnoty ve venkovských oblastech umožní nové metody a modely, které v rámci mezinárodního projektu BESTMAP vytváří odborníci z několika zemí. Nové postupy budou zapracovány do chystané webové aplikace a jejich testování je plánováno i v České republice. Na projektu se podílí Katedra ekologie a životního prostředí z přírodovědecké fakulty.


Cílem projektu BESTMAP je transformovat stávající systém vytváření a monitorování zemědělské politiky a v důsledku tak pomoci zvýšit udržitelnost zemědělské krajiny,“ uvedl jeden z řešitelů projektu Tomáš Václavík z Katedry ekologie a životního prostředí. Hlavním výstupem čtyřletého projektu bude vytvoření snadno použitelného webového nástroje, který pomůže tvůrcům zemědělské politiky EU analyzovat zavedení nových agro-environmentálních programů a modelovat jejich dopad na regionální a národní úrovni. Díky tomu budou moci evropské programy upravit tak, aby měly požadovaný efekt na zemědělství a životní prostředí. Spuštění webu www.bestmap.eu je naplánováno v dohledné době po úvodním setkání. Webový portál ihned po spuštění poskytne uživatelům podrobné informace o cílech, konsorciu a hlavních principech výzkumných aktivit. Na webu bude možné sledovat všechny fáze projektu a také se zaregistrovat k odběru čtvrtletního zpravodaje.

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci pořádanou u příležitosti 50. výročí založení chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Akce proběhne ve dnech 12. - 14. 11. 2019 v Karlově Studánce. Na úterní podvečer je zařazena panelová diskuse věnovaná stavu a perspektivám lesních ekosystémů. Před ní proběhne pro zvídavé a otužilé zájemce terénní exkurze Karlovou Studánkou nebo pradědskou rezervací. Podrobnosti akce včetně programu a přihlašovacího formuláře naleznete na stránkách AOPK.

Milí studenti,

vítáme vás v novém semestru a přejeme vám úspěšný akademický rok.

Pro studenty prvního ročníku jsme připravili informační schůzku, která se uskuteční v pondělí 23.09. v 19:15 na 17. listopadu v učebně 5007.

O aktualitách vás budeme nadále informovat prostřednictvím webu i facebooku. Zejména důležité je na webu katedry sledovat záložku studium, kde budou zveřejněny veškeré aktuality týkající se studia.

Hodně zdaru vám přeje celá Katedra ekologie a ŽP.

 

Baví Vás práce na úřadě? Pak pro Vás máme nabídku zaměstnání. Městský úřadu Uničo vvypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pozici Referent odboru životního prostředí.

Předpokládaný nástup: 1. října 2019 nebo podle dohody.

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Mátlová, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Uničov, telefon: 585 088 325, email: jmatlova@unicov.cz.

Písemné přihlášky zasílejte do pátku 20. září 2019 na adresu: Městský úřad Uničov, k rukám tajemnice, Masarykovo náměstí 1, Uničov 783 91 (v za-lepené obálce označené: „referent odboru životního prostředí“).

Růst celosvětové zemědělské produkce, který souvisí se zvyšující se spotřebou potravin a zemědělských komodit, se neobjede bez negativního dopadu na biologickou rozmanitost v zemědělských oblastech. Menší následky na biodiverzitu přitom bude mít intenzivnější využívání už existujících pěstebních ploch než jejich další rozšiřování na úkor okolní přírody. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli vědci z PřF UP a tří výzkumných institucí v Německu. Publikoval ji časopis Nature Communications.

  „Naše výsledky ukazují, že při stejném navýšení produkce potravin je dopad expanze zemědělské půdy na biodiverzitu mnohonásobně větší než dopad intenzifikační strategie. Je to proto, že rozšiřování orné půdy lze očekávat v regionech s nejvyšší biologickou rozmanitostí, zejména ve Střední a Jižní Americe,“ uvedl Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zároveň ale podotkl, že výrazná intenzifikace zemědělství na stávající orné půdě představuje hrozbu pro biologickou rozmanitost zejména v subsaharské Africe.

Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU (www.dbu.de) vypisuje každý rok stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí ochrany a tvorby životního prostředí.

Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích - na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo zajistí DBU dle odborného zájmu žadatele. Pohovory s uchazeči o stipendium budou probíhat v druhé polovině září 2019. Pobyt začíná zpravidla v únoru následujícího roku a stipendista získá měsíční stipendium ve výši 1250 €. Stipendijní pobyt začíná v Osnabrücku  4-týdenním intenzivním kurzem německého jazyka, který probíhá v malých mezinárodních skupinách dle jazykové úrovně stipendistů. Přihlášku je možné podat v německém nebo anglickém jazyce.

Shrnutí důležitých termínů:

· 1.8.2019 - termín pro podání přihlášek

· září 2019 - pohovory s uchazeči

· únor 2020 - zahájení intenzivního kurzu němčiny

· březen 2020 – zahájení výzkumného pobytu

Další informace ke stipendiu a podmínkám pro podání žádosti naleznete v příloze.

Aktuality v českém jazyce jsou umisťovány také na Facebook


V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Za Alumni-Team

Miroslav Bauer,  mail: miroslav.bauer@gmail.com, tel. +420 605 147 070

Kristýna Rybová, mail: k.rybova@gmail.com, tel. +420 603 140 199

K včasnému varování obyvatelstva před lokalitami se zvýšeným rizikem nakažení lymskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou by v budoucnu mohl výrazně přispět objev týmu vědců z Přírodovědecké fakulty UP a Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Ti totiž prokázali spojitost mezi intenzitou výskytu těchto nebezpečných infekčních nemocí a přemnoženými hraboši. Hlodavci jsou hlavními hostiteli larev i nymf klíšťat, která poté napadají větší savce včetně člověka. Článek popisující výsledky výzkumu bude publikován v prestižním mezinárodním infektologickém časopisu Emerging Infectious Diseases.

„V práci ukazujeme, že roky zvýšeného rizika nakažení lymskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou lze předpovídat pomocí početnosti hraboše polního z minulého roku. S pomocí dat o početnostech hraboše v ČR jsme úspěšně předpověděli výskyty chorob nejen u nás, ale i v Německu, Rakousku a Slovinsku," popsal výsledky tříletého výzkumu vedoucí katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP Emil Tkadlec.

Zajímá Vás studium v zahraničí? Katedra ekologie a životního prostředí zve studenty Bc. a Mgr. oborů EOŽP, OTK a Hydrobiologie na informační schůzku k zahraničním cestám (Erasmus+, pracovní stáže), která se uskuteční za přítomnosti paní Dany Gronychové (zahraniční oddělení PřF UP), a to v úterý 19.3.2019 od 10.30 hod. v učebně LP 1026.

V nakladatelství Springer právě vyšel Atlas ekosystémových služeb (Atlas of Ecosystem Services: Drivers, Risks, and Societal Responses). Jde o novou knihu, na které se v několika kapitolách podílela i naše katedra.

Cílem knihy je podat přehled o klíčových hnacích silách a tlacích na ekosystémové služby. Ekosystémové služby jsou funkce ekosystémů, které přinášejí přímý či nepřímý užitek lidem. Atlas se zaměřuje na různé složky ekosystémových služeb, posouzení rizik a zranitelnosti ekosystémů a nastínění možností praktického managementu. Atlas cílí na široké publikum, a to jak z politiky, z praxe, tak i z různých vědeckých oborů. Důraz je kladen na ekosystémy v Evropě, protože údaje o poskytování služeb jsou pro tento region nejlépe dostupné a jsou objektem výzkumů přispívajících autorů.

Knihu lze koupit jak v tištěné, tak elektronické podobě.

Na motýly bylo zaměřeno Lepidopterologické kolokvium v prostorách přírodovědecké fakulty, kterého se zúčastnili špičkoví odborníci především z České republiky a Slovenska, zástupci státní správy, rostlinolékaři, lesníci i amatérští sběratelé hmyzu. Dvanáctý ročník pořádala katedra ekologie a životního prostředí.

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP vyhlašuje výběrové řízení na studentské pobyty ERASMUS v akademickém roce 2019 – 2020 na následujících univerzitách:


Polytechnic Institute of Coimbra, Coimbra College of Agriculture, Coimbra, Portugalsko
,
Nabízené studijní programy – mj. i environmental technology and management, biotechnology. Kurzy v angličtině budou upřesněny po jednání s univerzitou v průběhu letního semestru.

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Slovensko

Problematika ekologie a životního prostředí je na Katedře ekologie a environmentalistiky.

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko,
Problematika ekologie a životního prostředí je na Katedře biologie a ekologie.

Universidad Miguel Hernández de Elche, Španělsko,
Jedná se studium ekologie, životního prostředí a dalších biologických disciplín.

Výběrové řízení se uskuteční už 19. 2. 2019 v 10.30 hodin v knihovně katedry ekologie a ŽP (1. poschodí hlavní budovy v Holici). Tak neváhejte...

Akademický svět podle studie potřebuje systémovou změnu, která opustí současnou posedlost po kvantitě a posílí roli akademické obce ve společnosti. Důvěryhodnost vědy v posledních desetiletích podkopává prudce rostoucí počet odborných časopisů a v nich publikovaných článků, z nichž ale jen malá část má opravdový přínos pro vědecké poznání. Upozornili na to autoři mezinárodní studie nazvané "The Art of Scientific Performance" uveřejněné v prestižním časopisu Trends in Ecology and Evolution, na které se podílel i Tomáš Václavík z katedry ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty.

Hydrobiolog Martin Rulík z Univerzity Palackého v Olomouci upozorňuje na nedostatek vody v krajině. Výsledkem jsou tendence k suchu a přehřívání. „Nemůžeme se na vodu dívat jako na něco, co je potřeba z krajiny rychle odvést, jako to bylo v padesátých letech,“ říká člen různých poradních orgánů.

Když se na mě studenti obracejí, ptám se jich, jestli si třeba vypínají sprchu, když se mydlí. Nebo drobnosti: umýt brambory a vodu pak použít na splachování záchodu. Ale k záchraně vody v krajině to nepřispěje. Jde o to, že bychom tyto návyky měli učit především mladou generaci. Děti by měly vidět, že rodiče jen tak neplýtvají vodou, že nezaléváme pitnou vodou zahradu. Pokud si to trochu vštípí a budou za 25 let fungovat v politice, bude myšlení úplně někde jinde. Jinak je potřeba, aby informace byly dostupné a každý se mohl rozhodnout.

O nedostatku vody v krajině, o kanálu Dunaj–Odra–Labe a o spoustě dalších zajímavých informací se dozvíte ve článku v Hanackých novinách.

AOPK ČR, Oddělení maloplošných zvláště chráněných území hledá Ekologa se specializací na vodní ekosystémy.

Na čem budete pracovat:
např. na odborném vedení a koordinace plánování ochrany a péče o vodní ekosystémy v chráněných územích v ČR,agendě související s naplněním projektu AOPK ČR „Zajištění plánovací dokumentace pro vybrané lokality národního významu v České republice“ podpořeným z OP ŽP 2014-2020, včetně prezentace dosažených výsledků, atd.

Předpokládaný nástup a místo výkonu práce: 1. března 2019; ústředí AOPK ČR, Praha, Kaplanova 1, Chodov.

Zájemci mohou zasílat strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a dalšími povinnými podklady (jedná se o výběrové řízení na volné služební místo, které se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě) do 3. února 2019.

Máme pro Vás další nabídku zaměstnání, tentokrát od společnosti Ecological consulting zabývající se posuzováním vlivu na životní prostředí, která aktuálně hledá botanika.

Požadavky na zaměstnance:
· VŠ vzdělání přírodovědného směru se zaměřením na botaniku
· předchozí pracovní zkušenost v oblasti ochrany životního prostředí výhodou
· aktivní zájem o problematiku životního prostředí
· aktivní práce v programech GIS a CAD výhodou
· vysoké pracovní nasazení
· samostatnost
· řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

Nástup dle dohody. Pro více informací pište na ecological@ecological.cz.

 

Vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na XII. ročník Lepidopterologického kolokvia, které proběhne ve čtvrtek 31.1.2019. Konference je určena všem zájemcům o řád motýlů (Lepidoptera). Prezentované budou aktuální témata vědy a výzkumu z oborů ekologie, ochrany přírody, taxonomie a faunistiky motýlů. Konference se pravidelně účastní profesionální i amaterští odborníci z České a Slovenské republiky, studenti, zástupci státní správy a ochrany přírody i laická veřejnost. Po předchozích zdařilých setkáních v Brně, Praze, Českých Budějovicích, Zvolenu a Košicích bude následující ročník kolokvia probíhat opět na Moravě, tentokrát v prostorách nové budovy Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Věříme, že XII. ročník Lepidopterologického kolokvia bude minimálně stejně úspěšný jako ročníky předcházející a že přinese opět živou a plodnou vědeckou debatu. Za organizátory se na společné setkání v Olomouci těší

Tomáš Kuras
Monika Mazalová
Lukáš Weber

Přijímací zkoušky pro rok 2019/20 byly prominuty. V případě naplnění počtu uchazečů bude rozhodovat průměr. Více informací o studiu na naší katedře můžete najít na webu v sekci pro uchazeče, nebo na akcích Gaudemaus v Brně (23.-26.10) či dnech otevřených dveří konaných 7.12.2018 a 19.1.2019. Přihláška ke studiu na Přírodovědecké fakultě UP se podává elektronickou formou pomocí e-přihlášky. Administrativní poplatek činní 690 Kč, mezní termín pro podání přihlášky je do 28. února 2019.

Dne 27. listopadu proběhlo v Brně slavnostní vyhlášení výsledků XVI. ročníku Soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji, pořádaném Krajským úřadem JMK a Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání.

V této tradiční soutěži opět zazářili studenti Katedry ekologie a ŽP:

Bc. Kamil MARALÍK obsadil 2. místo v kategorii BP se svou prací "Vliv dlouhodobého managementu na uchycení poloparazitů rodu kokrhel v travních porostech"

Mgr. Gabriela SKOUPÁ obsadila 1. místo v kategorii DP se svou prací "Distribuce vybraných druhů terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras"

Gratulujeme!

Anotace všech přihlášených prací můžete vidět ve vydaném sborníku.

Dovolujeme si Vás pozvat na velice zajímavou přednášku na téma: Nelehký úděl městských druhů živočichů - zateplování a skla

Na co se můžete těšit? Malá ochutnávka ... ztráty úkrytů/hnízdišť spojené s nešetrnými rekonstrukcemi budov a mortalita v důsledku kolizí s prosklenými plochami jsou v současnosti hlavními příčinami ohrožení chráněných druhů synantropních ptáků i netopýrů. Přednáška je zaměřená na technická opatření kterými je možné zachovávat hnízdiště/úkryty na budovách a předcházet zbytečným úhynům ptáků na prosklených plochách. Shrnuje více jak desetileté zkušenosti České společnosti ornitologické a České společnosti pro ochranu netopýrů, i současný stav této problematiky v ČR (legislativa, dotační
tituly, praktické stavební realizace atd.).

Vstup na akci je volný.

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice pedagoga volného času pracoviště Středisko ekologické výchovy Švagrov.
Hlavní zaměření činnosti:

 • příprava a realizace ekologických výukových programů v oblasti ochrany životního prostředí a v tématech trvale udržitelného rozvoje (pro všechny věkové kategorie)
 • příprava metodických materiálů k ekoprogramům
 • vedení exkurzí do přírody a tematických přednášek

Termín a místo výběrového řízení:

 • středa 12. prosince 2018, od 9:00 hod. (o přesném čase Vás budeme informovat telefonicky) pracoviště SEV Švagrov, Vernířovice 172

Písemné přihlášky (včetně všech příloh) zasílejte na SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk,
17. listopadu 2, 787 01 Šumperk, k rukám ředitelky PhDr. Petry Müllerové, Ph.D., nejpozději do
10. prosince 2018.

Již příští týden startuje celorepubliková popularizační akce nazvaná Týden vědy a techniky v rámci oslav 100. výročí vzniku republiky. Akci zaštiťuje Akademie věd ČR. Katedra ekologie a ŽP pro Vás připravila bohatý program. Těšit se můžete jak na dopolední cvičení určené zejména pro studenty středních i základních škol, tak na podvečerní besedy s vybranými hosty. Už teď se můžete těšit na doc. Martina Rulíka, předsedu České limnologické společnosti, který nám vysvětlí jak je to vlastně s vodou nebo dále na doc. Martina Konvičku z Entomologického ústavu Akademie věd ČR, jenž nás zavede do tajů biodiverzity. Pozvání přijali také RNDr. Milan Veselý, který nás zavede za plazy Jižní Ameriky a RNDr. Vlastimil Kostkan, se kterým se budete moci vydat po stopách ochrany přírody.

Přednášky budou probíhat v hlavní budově Přírodovědecké fakulty na ulici 17. listopadu. Vstup na akci je volný.

Program přednášek:

Refaunace, deextinkce a syntetická biodiverzita: Ochranářské sci-fi, nebo realita?
doc. Martin Konvička, Ph.D.
5.11. od 17:00 h, učebna 2.005 (druhé patro)

Za plazy Jižní Ameriky
RNDr. Milan Veselý, Ph.D.
6.11. od 17:00 h, učebna 3.003 (třetí patro)

Ochrana přírody – od aristokratické záliby k vědeckému oboru
RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D.
7.11. od 17:00 h, učebna 3.003 (třetí patro)

Voda v krajině - máme jí dost nebo málo?

doc. Martin Rulík, Ph.D.
8.11. od 17:30 h, učebna 3.005 (třetí patro)

V rámci dopoledního programu jsou pro studenty středních a 2. stupně základních škol připraveny 60-90 minutové programy:

1) Život ve vodě aneb co tu plave?
Jaký hmyz můžeme najít ve vodě? Co se skrývá pod pojmem bentos? Jak kupříkladu pracovat s determinačními klíči? Odpovědi na tyto a další otázky se studenti dozvědí v rámci praktického cvičení.
2) Tajemná herpetologie
V rámci této přednášky s praktickými ukázkami se studenti dozvědí nejen o novinkách v oblasti herpetologie, ale také o metodách používaných i nově vyvíjených určených pro monitoring druhů. Prakticky se také naučí základům manipulace se zvířaty v terénu vč. determinací českých druhů.
3) GIS aneb umíš si vytvořit mapu?
Co se skrývá zkratkou GIS? Může Vám být tento systém nápomocen? Jak se s ním pracuje a co vše je vněm možné dělat? Odpověď na tyto a další otázky jsme pro studenty připravili v rámci cvičení.
4) Chemická analýza přírodních vzorků
Dnes již víme, že určité látky nám v přírodě mohou dělat problémy. V rámci tohoto cvičení se studenti naučí, jak prvky nebo sloučeniny analyzovat, stanovovat jejich koncentrace a zejména jaký vliv má jejich přítomnost na životní prostředí.

Pro bližší informace o programech a registraci na dopolední program se prosím obracejte na Mgr. Lukáš Webera na adrese lukas.weber@seznam.cz.

K dalšímu velkému úspěchu pro Katedru ekologie a ŽP přispěl dr. Martin Dančák, který v týmu biologů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Výzkumného ústavu rostlinné výroby objevil a popsal nový druh rostliny. Thismia kelabitiana, česky hvězdnatka kelabitská, je již desátým novým rostlinným druhem, který se olomouckým a pražským biologům na Borneu podařilo nalézt. A to se museli koukat pořádně, jelikož rostlina je velmi drobná, nanejvýš 18 cm vysoká s průměrem květu pod 2 cm. Název objevené rostliny odkazuje na oblast Kelabitské vysočiny. „Tato oblast jako jedna z mála v malajské části Bornea byla dosud ušetřena kácení lesů, a proto patří mezi biologicky nejhodnotnější oblasti celého ostrova. Také lokalita nově objevené hvězdnatky leží na dřevařské koncesi a jen několik málo kilometrů od nejbližších dřevařských cest," doplnil Martin Dančák.

Tím však úžasná zpráva nekončí! Po neuvěřitelných 151 letech se tomuto týmu totiž teprve podruhé v historii podařilo znovuobjevit jiný druh hvězdnatky - Thismia neptunis, rostliny dorůstající 9 cm, která svým bizarním vzhledem zcela vybočuje z představ, které lidé o rostlinách většinou mají. Mohlo by se jednat o vlajkový druh, tedy druh atraktivní jak pro veřejnost, tak i účinný nástroj ochrany tropického deštného lesa jako celku.

Máme pro Vás opět další nabídky zaměstnání. AOPK ČR a Správa CHKO Poodří hledají zájemce o práci na pozici:

1) ornitolog - 1/2 úvazku
Pracovní náplň: praktická ornitologie - práce v terénu, zpracování dat
Požadované dovednosti: Znalost vizuální a akustické identifikace ptáků. Schopnost aplikace základních metod mapování, monitoringu a inventarizace ptáků (metody bodového, liniového a hladinového sčítání, metody mapování hnízdních okrsků), schopnost sestavení kompletního seznamu druhů z lokality. Flexibilní pracovní doba v závislosti na požadované metodice pro daný druh nebo skupinu ptáků (brzké ranní, večerní a noční terény). Řidičský průkaz B.

Místo působení: prioritně ptačí oblasti Poodří, sídlo ve Studénce nebo v Ostravě
Období: cca duben 2019 až cca září 2023

2) koordinátor opravy rybníků - 1/2 úvazku

Pracovní náplň: komunikace se zhotovitelem, partnery, vlastníky, dozorování prací
Požadované dovednosti: komunikativnost, samostatnost, flexibilita, mobilita v terénu, schopnost základní orientace v technické dokumentaci, řidičský průkaz B

Místo působení: PR Bažantula, sídlo ve Studénce
Období: cca duben 2019 až cca září 2020

V případě zájmu kontaktujte přímo vedoucího střediska Dr. Jana Klečku.
Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
AOPK ČR, Správa CHKO Poodří
Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
tel. 608463451, e-mail: jan.klecka@nature.cz

Informační místo zaměřené na propagaci studijní nabídky Univerzity Palackého bylo otevřeno v prostorách partnerské univerzity S. Toraighyrov Pavlodar State University v kazašském Pavlodaru. Univerzitu Palackého reprezentoval i Bořivoj Šarapatka z Katedry ekologie a životního prostředí.

"Naše spolupráce s kazašskou univerzitou byla zahájena již v roce 2014 a je zaměřena zejména na ekologii a životní prostředí, geografii a geoinformatiku. Při opakovaných výjezdech na tuto univerzitu si odborníci z přírodovědecké fakulty připravili specializované přednášky a uspořádali kurz zaměřený na využití GIS při mapování půd," uvedl Bořivoj Šarapatka. Univerzita Palackého připravuje kurz zaměřený na ochranu životního prostředí v zemědělství a s kazašskou univerzitou probíhají jednání o postoupení práv na překlad českých studijních materiálů.

Hledáte práci? Možná máme pozici pro Vás. AOPK ČR, Oddělní péče o přírodu a krajiny - RP SCHKO Poodří, vypisuje výběrové řízení na pozici krajinného ekologa se zaměřením na dendrologii. Případná smlouva je na dobu určitou do 31.12.2022.

Místo výkonu práce: Ostrava, Trocnovská 2
Předpokládaný nástup: 1.11.2018
Deadline žádosti: 25.10.2018

Náplní práce bude odborné posuzování, konzultace a navrhování opatření v oboru dendrologie, zajišťování agendy krajinotvorných programů a také výkon státní správy.

Jak uspokojit potřeby rostoucí populace a současně minimalizovat dopad na životní prostředí je zásadní otázkou v oblasti udržitelného využívání půdy a krajiny. To se jasně odráží v agendě OSN a jejich Cílech udržitelného rozvoje (Sustainable Developmeng Goals, SDGs), které zdůrazňují potřebu (1) dosáhnout potravinové bezpečnosti, (2) podporovat udržitelné zemědělství a hospodářský růst a (3) zastavit degradaci půdy a pokles biologické rozmanitosti. Dosažení těchto kritických cílů, např. zvýšením zemědělských výnosů a optimalizací hospodaření v krajině, je spojeno s řadou environmentálních a socioekonomických problémů v různých prostorových měřítkách. Na nejnovější poznatky v této problematice se zameřuje zvláštní vydání časopisu Environmental Research Letters, jehož editorem je i Tomáš Václavík z Katedry ekologie a ŽP.

Dovolujeme si Vás pozvat na zajímavou habilitační přednášku v oboru ekologie Mgr. Stanislava Korenka, Ph.D. na téma Ekologie pavoučích parazitoidů ze skupiny Polysphincta, genus-group napříč světem (Ichneumonidae, Ephialtini).

Datum a čas
2. října od 13h

Místo
Budova A-47, Šlechtitelů 27, učebna 215 (1. patro)

Máte zájem si přivydělat a dozvědět se něco o hospodaření v lese? Pak pro Vás máme možnost brigády. Jedná se o stavbu oplocenky a následné zalesnění. Brigáda je určena jak pro kluky (stavba), tak pro holky (výsadba), max. 6 osob. Ubytování a stravování zajištěno (zdarma).

Kdy?

od 11. října do 14. října

Kde?

Benecko v Krkonoších

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Kontakt:

Tomáš Havlíček, 603 893 212, havlicek@fontes.cz

Vážené a vážení,


baví-li Vás práce s dětmi a mládeží a dovedete-li si představit, že byste učili či pracovali na Středisku ekologické výchovy či Domě dětí a mládeže, pak jsou tu právě pro Vás určené didaktické předměty vyučované naším absolventem Mgr. Jiřím Vorlíčkem, vedoucím pracoviště Kamenná (http://www.lipka.cz/kamenna), které spadá pod proslulou brněnskou Lipku – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. V tomto semestru se vyučují předměty Základy didaktiky environmentální výchovy (EKO/ZDEV1) a Environmentální aspekty výuky na školách (EKO/EAVS). Zápis je možné uskutečnit do 23.9

Jak krajinná struktura ovlivňuje diverzitu bezobratlých v agroekosystémech?

Může rozdělení zemědělských ekosystémů pomáhat snížit ztráty na výnosu zemědělských plodin? Ekologové už vědí, že vhodná konfigurace zemědělské krajiny může pomoci zmírnit dopad herbivorního hmyzu na plodiny tím, že zvyšuje biologickou kontrolu škůdců přirozenými nepřáteli, žijícími v sousedních stanovištích. V Asii, odkud pochází téměř 90% světové produkce rýže, existuje více než 200 milionů rýžových farem. Mnohé jsou menší než 1 ha a propojené suchozemskými hrázemi, což vede k vysoce fragmentovaným krajinám s různou mírou konektivity. Jak velikost a propojenost obdělávaných ploch ovlivňuje výskyt škůdců a jejich přirozených nepřátel v rýžových agroekosystémech na Filipínách bylo jednou z otázek výzkumného týmu Tomáše Václavíka z Katedry ekologie a ŽP. Jejich zjištění dokazuje, že mozaika většího počtu malých a jinými stanovišti propojených rýžových polí na vhodné prostorové škále může výrazně pomoci omezit používání pesticidů a minimalizovat ztráty na výnosu plodin. Význam tohoto výzkumu je rozebírán editorem časopisu Journal of Applied Ecology v příspěvku na blogu British Ecological Society

Chcete se dozvědět něco o Ekologii obnovy (Restoration ecology)? Zajímá Vás např. metodika plánování projektů obnovy vč. ukázky konkrétních příkladů? Pak neváhejte a zapiště si předmět EKO/EO Ekologie obnovy, kde se mimo jiné od předního českého odborníka prof. RNDr. Karla Pracha, Ph.D. dozvíte více o problematice člověkem narušených míst. Součástí je také exkurze s praktickou ukázkou v terénu.

Termín: 30.11.-3.12.2018

Sylabus:
•    Úvod - terminologie, historie a cíle oboru; otázka cílového stavu
•    Hlavní ekologické principy jako základ obnovy ekosystémů, Metodika plánování projektů obnovy
•    Příklady obnovy v jednotlivých typech prostředí, konkrétní příklady
•    Využití spontánní a řízené sukcese při obnově ekosystémů
•    Exkurze - praktické ukázky přímo v terénu

 

Kapacita předmětu je omezena!

Přemýšlíš, jak příjemně strávit léto a zároveň získat praxi v oboru? Staň se stážistou na Lipce! Budeš se podílet na přípravě a realizaci příměstského tábora a zdokonalíš si znalosti v praktické zahradní pedagogice nebo také ve zpracovávání plodů zahrady.

Kdy se budou tábory konat?
TAJEMNÁ ZAHRADA 9.– 13. ČERVENCE 2018 PRACOVIŠTĚ ROZMARÝNEK PRO DĚTI 7-10 LET
ZAKLETÉ STUDÁNKY 16.– 20. ČERVENCE 2018 PRACOVIŠTĚ LIPOVÁ PRO DĚTI 6-8 LET

V případě zájmu se obracejte na kontaktní osobu: Ing. Martin Šrom (mob. +420 777 872 473)

Global Change Research Institute seeks for a specialist in plant water relationships.
The position is available from summer 2018.

Your work will be focused on measurement of sap flow using thermal method. You will visit regularly our forest ecosystem stations to install and maintain the sap flow measurement systems, collect and process data. Ph.D studies are available in the frame of this position.  
The position will be open until it is occupied.

Please send a motivation letter, a structured CV and a contact to referees (subject: plant water relations – assistant) to jobs@czechglobe.cz.

Zajímáte se o studium, výzkum a/nebo výuku v USA?
Ucházejte se o prestižní Fulbrightovo stipendium!


Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži přímo u Fulbrightovy komise. Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Univerzita Palackého pořádá informační schůzku, na které zájemcům poskytne užitečné tipy pro podání žádosti o Fulbrightovo stipendium.


PONDĚLÍ 25. ČERVNA
9:00-10:00
FILOZOFICKÁ FAKULTA, KŘÍŽKOVSKÉHO 10, MÍSTNOST 1.25

Více informací: christopher.medalis@upol.cz

Dear colleagues,

We would like to inform you about the upcoming Summer School "Archetype Analysis in Sustainability Research” organised during 8-12 October, 2018 at the Resource Economics Group, Humboldt-Universität zu Berlin.

The training is primarily offered to scientists on a PhD and postdoc level. In addition, senior level researchers interested in broadening their skills in archetype analysis are welcome (see more information in the announcement).The summer school provides a cutting-edge introduction to archetype analysis by internationally leading experts. The approach will be trained by hands-on applications, accompanied by an introduction to and training of suitable analytical methods (Qualitative Comparative Analysis or Cluster Analysis), and further developed.

The application deadline is June 29, 2018.

Nové přístupy v ochraně přírody (“New Conservation“) nabádají k většímu zohledňování ekosystémových služeb (ES) v chráněných územích. Je ovšem využívání ES v souladu s předmětem ochrany, pro který byla chráněná území vyhlášena? Nová studie, zpracovaná ve spolupráci s kolegy z Helmholtzova centra pro environmentální výzkum (SRN) a University of Leeds (VB), analyzující data z 3757 ptačích oblastí evropské soustavy NATURA 2000 naznačuje, že využívání ES má většinou negativní dopad na ochranářské cíle. Výjimkou jsou ES související s pastvou, ale jejich vliv v ptačích oblastech se různí podle typů biotopů a biogeografické oblasti.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., oddělení společenského rozměru globální změny (pracoviště V Jirchářích 149/6, Praha 1) hledá pracovníky na pozici výzkumu problematiky adaptací na změnu klimatu ve městech a přírodě blízká (ekosystémová) řešení a na pozici výzkumu ekosystémových služeb.

Termín uzávěrky přihlášek: 31.7.2018

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu -  jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice)

Ačkoliv rys ostrovid patří stále mezi nejrozšířenější velkou šelmu českých lesů, málokomu se podaří tuto šelmu spatřit. Nebýt úspěšného reintrodukčního programu na Šumavě, možná by trvale žil jen v našich karpatských horách, na Moravě a ve Slezsku. Oproti populárnějším vlkům je mnohem horší kolonizátor nových oblastí. Najdou se však výjimky, jako je například rys Kryštof v Moravském krasu.

O pozoruhodném životě naší největší kočkovité šelmy, nových poznatcích i přetrvávajících hrozbách bude přednášet a debatovat dne 11.6.2018 od 18h v Coffe library ve Zbrojnici v Olomouci Miroslav Kutal, akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně a koordinátor programu Šelmy v Hnutí DUHA. Vstup volný.
https://www.facebook.com/hashtag/rys?source=feed_text

Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, vypisuje výběrové řízení na  pozici 1. místa docenta nebo odborného asistenta, oboru botanika vyšších rostlin (úv.1,0 ).
Předpokládaný nástup: září 2018 (příp. dle dohody).
Přihlášky s ověřenými doklady o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech, akademických hodnostech, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti, odborným životopisem a výpisem z RT zasílejte na adresu: romana.prausova@uhk.cz
 

SCCS Europe provides a unique opportunity for students and early career researchers to present results, exchange ideas,and enjoy the company of others, including brilliant experts.

Key speakers and tutors include:
•Andrew Pullin, Centre for Evidence-Based Conservation at BangorUniversity
•Francisco Moreira, CIBIO-InBIOResearch Network in Biodiversity and Evolutionary Biology, University of Porto
•Lynn Dicks, University of East Anglia
•ZselykeMolnos, EcopsychologyInstitute, Hungary
•Barbara Mihók, University of Szeged, Hungary
•Péter Batáry, University of Göttingen

Important deadlines:

•30th May: Abstract submission deadline
•15th July: Registrationdeadline

place: Tihany (Lake Balaton), Hungary
date: 4-8September, 2018

1st circular SCCS Tihany2018

SCCS Europe 2018

Společně s Jihomoravským krajem vyhlašuje Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, 16. ročník mezioborové soutěže diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Absolventi bakalářského a magisterského stupně z podzimu 2017 a jara 2018 mohou vyhrát až 10.000 Kč, publikovat ve sborníku a získat mezioborové kontakty a zpětnou vazbu na svoji práci.

Uzavírka přihlášek je 30. června 2018.

Detailní informace naleznete na http://www.lipka.cz/soutez-DP.

 

Právě vyšlo 3. přepracované vydání Zoologie obratlovců (Gaisler J, Zima J). Od prvního (1983) i druhého (2007) vydání této komplexní zoologické učebnice se výrazně změnily názory na systematiku a fylogenezi, ale i na ekologii a chování obratlovců. Objevily se nové obory, jako vývojová genetika nebo molekulární fylogenetika. Třetí vydání vychází z původních textů, ale předkládané informace jsou přizpůsobovány novým poznatkům a názorům. Byla přijata fylogenetická koncepce považující bezlebečné kopinatce za bazální skupinu strunatců. Významně jsou přepracovány části věnované fylogenezi paryb, paprskoploutvých ryb, plazů a ptáků. U těchto taxonů byly v poslední době získány nové znalosti vycházející především z podrobných molekulárních analýz. U každé velké skupiny obratlovců je doplněna krátká kapitola s poznatky o genomu a jeho evoluci. Na všech taxonomických úrovních jsou opraveny údaje o počtech známých druhů a jejich případném stupni ohrožení. Řada dalších drobných úprav přispívá k aktualizaci prezentovaných poznatků.

Na konci dubna se na UP uskuteční už 53. ročník Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO).  V letošním roce se do jeho tří soutěžních kategorií přihlásilo rekordních 4 432 snímků z celého světa.Velkým událostem a osobnostem ze světa vědy a výzkumu budou patřit i biografický snímek Jane nebo epická rodinná podívaná Skrytý oceán 3D. První jmenovaný z produkce National Geographic líčí mimořádný životní příběh vědkyně Jane Goodall, která se 45 let intenzivně věnovala průlomovému výzkumu chování šimpanzů. Skrytý oceán je zase rozmáchlou výpravou ve formátu 3D, příběhem výzkumníka Jeana-Michela Cousteaua. Syn slavného oceánografa se svým týmem několik let používal nejmodernější podmořskou techniku, aby získal revoluční záběry z dění na dně moří a oceánů.

Naučit se efektivně získávat z dat relevantní informace, správně interpretovat výsledky a porozumět filozofii statistického zpracování dat, to vše je cílem odborného kurzu statistiky, jehož první část mohou absolvovat akademičtí pracovníci a studenti doktorských studijních programů UP již letos v květnu. Kurz je určen všem, kdo chtějí provádět kvalitní a validní statistické analýzy dat. Je vhodný jak pro ty, kteří se statistickou analýzou dat teprve začínají, tak i pro zkušené uživatele statistiky, kteří si potřebují své postupy ujasnit či potvrdit nebo chtějí konzultovat své problémy.

Přihlášky na kurz zasílejte na email alena.jarosova@upol.cz do konce března. Dotazy týkající se odborné náplně kurzu zasílejte na email eva.fiserova@upol.cz.

Dovolujeme si Vás pozvat na Vernisáž výstavy fotografií mokřadů mezinárodního významu ČR u příležitosti Evropského zasedání smluvních stran Úmluvy o mokřadech, která se uskuteční 19. března v 10h před budovou Krajského úřadu v Olomouci.


A současně bychom Vás rádi pozvali na soutěžní přehlídku videosnímků o mokřadech, která se bude konat ve čtvrtek 22. března od 20h v konferenčním sále hotelu Clarion. Vstup na obě akce je volný.

 

Světoví vědci už podruhé varovali před zhoršujícím se stavem planety, k němuž lidstvo přispívá neustálým vyčerpáváním přírodních zdrojů a dalšími činnostmi. Situace není nadále udržitelná. Dochází k masivnímu úbytku přírodního prostředí a stanovišť pro mnohé živočichy a rostliny. Prostředí degraduje, což má za následek vymírání druhů. Objevují se mrtvé zóny a lidé mají horší přístup k pitné vodě, ať už kvůli suchu, nebo kvůli znečištění zdrojů. Zároveň populace na naší planetě strmě stoupá. Jsme aktuálně na zhruba 7,5 miliardách, což je o dvě miliardy více, než bylo před 25 lety v době vydání první publikace. (zdroj: zpravy.idnes.cz).

Autoři výzvy upozorňují, že nejde o alarmistickou akci, ale o shrnutí zásadních trendů. Zvláště závažný je podle nich vývoj týkající se odlesňování Země, přelidnění, rozvoj zemědělství, produkce skleníkových plynů a také vymírání druhů, patrně šestého velkého za posledních 540 milionů let. "Zahráváme si s naší budoucností," píší vědci. Nedaří se podle nich dostatečně razantně a globálně redukovat emise CO2, zavádět zdroje obnovitelné energie, chránit životní prostředí před znečištěním, ale i zaváděním cizích, takzvaně invazivních druhů ničících ekosystémy. Od roku 1992, kdy vědci vystoupili s prvním velkým varováním, se již lidstvo v lecčems poučilo (například zmírnilo potíže s ozónovou vrstvou), ale mělo by se vzdělávat a konat daleko více, aby zamezilo devastaci pozemské biosféry.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)