Lidé

Vedoucí katedry

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.18


Zástupci vedoucího katedry

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.17


Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 6.28


Tajemník a kreditový poradce

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.26


Sekretářka katedry

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.24


Členové katedry

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.25

osobní web: marekbanas.com


Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.19


Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 6.24


Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 6.25


Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.19


Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.22


Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.23Doktorandi

MSC Dawit Ashenafi Ayalew
602931047
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.16
téma disertační práce: Impact of climate change and agricultural land management on future soil erosion in Ethiopia

Mgr. Petra Bečvářová
736285310
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
téma disertační práce: Impact of management measures on soil environments of an arctic-Alpine zone and timber line.

Mgr. Ondřej Horňák
774284415
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.16
...

Ing. Marián Horváth
608564424
téma disertační práce: Response of soil to changes in natural forest tree composition.
výuka: EKO/ZLHO - Základy lesního hospodářství

Mgr. Vendula Kurdíková
585634575
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 6.29
téma disertační práce: Antipredatory behavior of amphibians
výuka: EKO/CHUO - Chráněná území

Mgr. Tomáš Krajča
733384944
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.16
téma disertační práce: Research of factors influencing the dispersion and migration of the wolf (Canis lupus) in the Czech Republic
výuka: EKO/TEPO - Terénní ekologická praxe, EKO/UPRZO - Určovací praktikum ze zoologie - obratlovci, EKO/KEKO - Krajinná ekologie, EKO/EXKE - Exkurze z krajinné ekologie

Mgr. Miroslav Kubín
585634575
téma disertační práce: River adjustments and effects of migration barriers on ichthyofauna, with a special focus on the alpine bulhead.
výuka: EKO/TEPO - Terénní ekologická praxe

Mgr. Ondřej Machač
585634575
téma disertační práce: Biology and ecology of arachnids on atypic habitats
výuka: EKO/SB - Systém bezobratlých, EKO/VYEX - Výběrová exkurze z ochrany přírody a krajiny, EKO/TZP - Terénní zoologická praxe, EKO/VKPB - Praktika z půdní biologie, EKO/ZHMON - Zoologický a hydrobiologický monitoring, ZOO/UPZZ - Určovací praktikum ze zoologie - bezobratlí, EKO/TEPO - Terénní ekologická praxe

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 6.05
téma disertační práce: Methane Emission from Rice Production System

MSc Diana Patricia Alvarado Solano
775074028
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.16
téma disertační práce: Tropical Dry Forest of an Interandean Valley at Colombia: Recovery Potential Facing Multiple Stressors in an Ecological Restauration Scenarios

Mgr. Lukáš Weber
585634571
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 6.05
téma disertační práce: Life history of Great Crested Newt in Central Europe
výuka: EKO/SS - Systém strunatců, EKO/TEPO - Terénní ekologická praxe, ZOO/UPZZ - Určovací praktikum ze zoologie - bezobratlí

Mgr. Romana Žíhlavníková
902640609
téma disertační práce: Enhancing pro?environmental behaviour through implicit reputation cues
výuka: PCH/ETL Etologie

Externisti

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D.
585152005
výuka: EKO/MŠVO, EKO/MŠVP - Příroda a ekologická etika ve veřejném prostoru

Mgr. Alice Háková
výuka: EKO/SOPO - Světová ochrana přírody

Ing. Vladimír Janek
výuka: EKO/DF - Digitální fotografie

Mgr. Dominika Kovaříková
výuka: EKO/ZPLO - Základy práva a legislativy, KPŘ/AEP - Environmentální právo, EKO/LOPO - Legislativa ochrany přírody

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.
výuka: EKO/UPZO - Určovací praktikum ze zoologie, EKO/CDZO - Chráněné druhy živočichů

Mgr. Lenka Gillová
výuka: EKO/OGFO - Ochrana genofondu

prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
výuka: EKO/EO - Ekologie obnovy

Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.
výuka: EKO/EZPO - Ekonomie a životní prostředí

Mgr. Jan Koutný, Ph.D.
výuka: EKO/RREO - Revetalizace vodních ekosystémů

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
výuka: EKO/KPLII - Krajinné plánování II, EKO/KARO - Krajinná architektura

Mgr. Jiří Vorlíček
výuka: EKO/DZPP - Didaktika ochrany ŽP, EKO/EAVS - Environmentální aspekty výuky na školách, EKO/ZDEV1 - Základy didaktiky environment. Výchovy

Ing. arch. Stašek Žerava
výuka: EKO/UUPO - Urbanismus a územní plánování

Ing. Petr Mičola
výuka: EKO/KARO – Krajinná architektura

Ing. Marián Horváth
výuka: EKO/ZLHO - Základy lesního hospodářství, EKO/ZLEP – Zemědělská a lesnická ekologie, EKO/USES – Návrhy a management ÚSES

Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.
Výuka: EKO/ODP – Odpady v životním prostředí

Ing. Petr Pelikán, Ph.D
Výuka: EKO/ZLMO – Zemědělské a lesnické meliorace

Mgr. Martin Přerovský
Výuka: EKO/PPU – Projektování pozemkových úprav