RNDr. Tomáš KURAS, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634568, 776154402

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

6.25

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • European Society of Lepidopterology (člen, 2002–)
  • Česká společnost entomologická (člen, 1991–)

Jiné komise a orgány

  • Autorizovana osoba dle par. 45i Zák. 114/1992 Sb. (ostatní, 2005–)
  • Znalec jmenovaný MV v oboru Ochrana přírody (ostatní, 2009–)
  • Meziresortní koordinační skupina MŽP pro mezinárodní agendu ochrany biodiverzity (člen, 2019–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. Dwarf pine: invasive plant threatens biodiversity of alpine beetles. Biodiversity and Conservation. 2015. (ČLÁNEK)
Rada S., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. Impacts of mowing, grazing and edge effect on Orthoptera of submontane grasslands: Perspectives for biodiversity protection. Polish Journal of Ecology. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kuras T., Mazalová M. Woodland Brown Lopinga achine (Nymphalidae, Satyrinae) still surviving in the Hlučín region? Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales. 2023.
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Foit J., Hučín M., Kuras T. Habitat preferences of Ceruchus chrysomelinus, an endangered relict beetle of the natural Central European montane forests. Insect Conservation and Diversity. 2019.
Rada S., Schweiger O., Harpke A., Kuras T. Protected areas do not mitigate biodiversity declines: A case study on butterflies. DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS. 2019.
Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Kuras T., Trnka F., Kašák J., Gabriš R. Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. ECOLOGICAL INDICATORS. 2019.
Kuras T., Mazalová M. Distribution of the antlion Dendroleon pantherinus (Neuroptera: Myrmeleontidae) in the Czech Republic. Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M. Eroze půdy a ztráta biodiverzity. Lze nalézt komplexní řešení? Úroda. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Mazalová M., Tuf IH., Kuras T. Krajinná struktura – klíč k ochraně biologické rozmanitosti a půdy Část II – Ochrana půdy. Ochrana přírody. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M., Tuf IH. Posílení biologické rozmanitosti a ochrany půdy v zemědělské krajině s využitím konceptu konektivity. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2018.
Rada S., Spitzer L., Šipoš J., Kuras T. Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontane pastures. Insect Conservation and Diversity. 2017.
Kuras T., Hejduk S., Hula V., Mládek J. Dálnice - zelená páteř krajiny? Ochrana přírody. 2015.
Rada S., Štěpánová L., Losík J., Šipoš J., Holuša J., Kuras T. How does Oedipoda germanica (Orthoptera: Acrididae) cope on the northern edge of its distribution? A demographical study of a completely isolated population. European Journal of Entomology. 2015.
Hodeček J., Kuras T., Šipoš J., Dolný A. Post-industrial areas as successional habitats: Long-term changes of functional diversity in beetle communities. Basic and Applied Ecology. 2015.
Mazalová M., Šipoš J., Rada S., Kašák J., Šarapatka B., Kuras T. Responses of grassland arthropods to various biodiversity-friendly management practices: Is there a compromise? European Journal of Entomology. 2015.
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. The effect of alpine ski-slopes on epigeic beetles: does even a nature-friendly management make a change? Journal of Insect Conservation. 2013.
Mazalová M., Kašák J., Kuras T. Annotated entomological bibliography of the Praděd National Nature Reserve (Hrubý Jeseník Mts.). Časopis Slezského muzea Opava (A). 2012.
Bílá K., Kuras T., Šipoš J., Kindlmann P. Lepidopteran species richness of alpine sites in the High Sudetes Mts.: effect of area and isolation. Journal of Insect Conservation (online). 2012.
Tyralík F., Kuras T. Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů. Acta Carpathica Occidentalis. 2010.
Mazalová M., Dvořák L., Bezděčka P., Kuras T. Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2009.
Kuras T., Sitek J., Liška J., Mazalová M., Černá K. Motýli (Lepidoptera) národní přírodní rezervace Praděd (CHKO Jeseníky): implikace poznatků v ochraně území. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2009.
Konička O., Kuras T. Staré stromy a jejich hmyzí obyvatelé. Živa. 2006.
Konvička M., Duchoslav M., Haraštová M., Beneš J., Jirků M., Foldýnová S., Kuras T. Habitat utilisation and behaviour of adult Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in Litovelské Pomoraví. Nota Lepidopterologica. 2001.
Konvička M., Duchoslav M., Haraštová M., Beneš J., Foldynová S., Jirků M., Kuras T. Habitat utilization and behaviour of adult Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in the Litovelské Pomoraví, Czech Republic. Nota Lepidopterologica. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kuras T. Ekologie okáčů Erebia sudetica a E. epiphron v pohoří Hrubého Jeseníku (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Ekologie okáčů Erebia sudetica a E. epiphron v pohoří Hrubého Jeseníku (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). 2001.
KNIHA - CELEK
Faměra M., Dančák M., Kuras T. Přírodopis 9, Geologie - Ekologie. 2018.
Šarapatka B., Niggli U., Kuras T. Agriculture and landscape - the way to mutual harmony. 2012.
Šarapatka B., Niggli U., Kuras T. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Kuras T., Sitek J., Beneš J. Motýli. Příroda Slezska. 2013.
Šarapatka B., Kuras T. Biodiverzita agroekosystémů. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Šarapatka B., Kuras T., Čížková S., Zámečník V. Společenstva luk a pastvin jako složitý a harmonicky fungující systém. Agroekologie : východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Kuras T., Laštůvka Z. Vývoj agroekosystémů, jejich rovnováha a stabilita. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Šarapatka B., Kuras T., Laštůvka Z., Zámečník V. Zemědělství v ochraně přírody a krajiny. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Kuras T., Stanovský J. Zvláště chráněné druhy živočichů - bezobratlí. Příroda Hlučínska. 2004.
MAPA
Šikula T., Lepková A., Kouřil D., Pospíšilová K., Kuras T., Hula V. Specializovaná mapa svahů pozemních komunikací k řešení migračních koridorů. 2018.
ABSTRAKT
Tuf IH., Tufová J., Kuras T. . 8th Central European Workshop on Soil Zoology, abstract book with programme and list of participants. 2005.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Kuras T., Mazalová M., Šikula T., Kouřil D., Lepková A., Pospíšilová K. Metodika podpory biodiverzity na stávajících i nových svazích silnic a dálnic. 2019.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Syst. zoologie pro ekology - bezobratlí EKO/SZB ZS Cv 8
Syst. zoologie pro ekology - bezobratlí EKO/SZB ZS 9
Terestrické biomy EKO/TB ZS 2
Ekologie ekosystémů EKO/EE ZS 2
Ekologie ekosystémů EKO/EE ZS Se 1
Terestrické ekosystémy EKO/TEEK ZS 2
Ekologie společenstev a makroekologie EKO/ESM LS 2
Ekologie společenstev a ekosystémů EKO/NESO ZS 2
Ekologie společenstev a ekosystémů EKO/NESP ZS 2
Ochrana diverzity EKO/OD LS 2
Cvičení z ekologie v terénu BOT/ETK LS Cv 0
Cvičení z ekologie v terénu BOT/ETP LS Cv 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
DROZDOVÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)