RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585634568, 776154402
Pracoviště:
Katedra ekologie a životního prostředí
Org. jednotka:
Přírodovědecká fakulta
Adresa:
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
Místnost:
6.25
Pracovní zařazení:
odborný asistent
VYBRANÉ PUBLIKACE
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. Dwarf pine: invasive plant threatens biodiversity of alpine beetles. Biodiversity and Conservation. 2015. (ČLÁNEK)
Mazalová M., Šipoš J., Rada S., Kašák J., Šarapatka B., Kuras T. Responses of grassland arthropods to various biodiversity-friendly management practices: Is there a compromise? European Journal of Entomology. 2015. (ČLÁNEK)
Rada S., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. Impacts of mowing, grazing and edge effect on Orthoptera of submontane grasslands: Perspectives for biodiversity protection. Polish Journal of Ecology. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kuras T., Mazalová M. Distribution of the antlion Dendroleon pantherinus (Neuroptera: Myrmeleontidae) in the Czech Republic. Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M. Eroze půdy a ztráta biodiverzity. Lze nalézt komplexní řešení? Úroda. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Mazalová M., Tuf IH., Kuras T. Krajinná struktura – klíč k ochraně biologické rozmanitosti a půdy Část II – Ochrana půdy. Ochrana přírody. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M., Tuf IH. Posílení biologické rozmanitosti a ochrany půdy v zemědělské krajině s využitím konceptu konektivity. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2018.
Rada S., Spitzer L., Šipoš J., Kuras T. Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontane pastures. Insect Conservation and Diversity. 2017.
Rada S., Štěpánová L., Losík J., Šipoš J., Holuša J., Kuras T. How does Oedipoda germanica (Orthoptera: Acrididae) cope on the northern edge of its distribution? A demographical study of a completely isolated population. European Journal of Entomology. 2015.
Hodeček J., Kuras T., Šipoš J., Dolný A. Post-industrial areas as successional habitats: Long-term changes of functional diversity in beetle communities. Basic and Applied Ecology. 2015.
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. The effect of alpine ski-slopes on epigeic beetles: does even a nature-friendly management make a change? Journal of Insect Conservation. 2013.
Mazalová M., Kašák J., Kuras T. Annotated entomological bibliography of the Praděd National Nature Reserve (Hrubý Jeseník Mts.). Časopis Slezského muzea Opava (A). 2012.
Bílá K., Kuras T., Šipoš J., Kindlmann P. Lepidopteran species richness of alpine sites in the High Sudetes Mts.: effect of area and isolation. Journal of Insect Conservation (online). 2012.
Tyralík F., Kuras T. Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů. Acta Carpathica Occidentalis. 2010.
Mazalová M., Dvořák L., Bezděčka P., Kuras T. Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2009.
Kuras T., Sitek J., Liška J., Mazalová M., Černá K. Motýli (Lepidoptera) národní přírodní rezervace Praděd (CHKO Jeseníky): implikace poznatků v ochraně území. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2009.
Konička O., Kuras T. Staré stromy a jejich hmyzí obyvatelé. Živa. 2006.
Konvička M., Duchoslav M., Haraštová M., Beneš J., Jirků M., Foldýnová S., Kuras T. Habitat utilisation and behaviour of adult Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in Litovelské Pomoraví. Nota Lepidopterologica. 2001.
Konvička M., Duchoslav M., Haraštová M., Beneš J., Foldynová S., Jirků M., Kuras T. Habitat utilization and behaviour of adult Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in the Litovelské Pomoraví, Czech Republic. Nota Lepidopterologica. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kuras T. Ekologie okáčů Erebia sudetica a E. epiphron v pohoří Hrubého Jeseníku (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Ekologie okáčů Erebia sudetica a E. epiphron v pohoří Hrubého Jeseníku (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). 2001.
KNIHA - CELEK
Faměra M., Dančák M., Kuras T. Přírodopis 9, Geologie - Ekologie. 2018.
Šarapatka B., Niggli U., Kuras T. Agriculture and landscape - the way to mutual harmony. 2012.
Šarapatka B., Niggli U., Kuras T. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Kuras T., Sitek J., Beneš J. Motýli. Příroda Slezska. 2013.
Šarapatka B., Kuras T. Biodiverzita agroekosystémů. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Šarapatka B., Kuras T., Čížková S., Zámečník V. Společenstva luk a pastvin jako složitý a harmonicky fungující systém. Agroekologie : východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Kuras T., Laštůvka Z. Vývoj agroekosystémů, jejich rovnováha a stabilita. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Šarapatka B., Kuras T., Laštůvka Z., Zámečník V. Zemědělství v ochraně přírody a krajiny. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Kuras T., Stanovský J. Zvláště chráněné druhy živočichů - bezobratlí. Příroda Hlučínska. 2004.
ABSTRAKT
Tuf IH., Tufová J., Kuras T. . 8th Central European Workshop on Soil Zoology, abstract book with programme and list of participants. 2005.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Michaela DROZDOVÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.