RNDr. Tomáš KURAS, Ph.D.

Employee photo
Contact

585634568, 776154402

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

6.25

odborný asistent

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
13:00–18:00 6.25

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • Česká společnost entomologická (člen, 1991–)
  • European Society of Lepidopterology (člen, 2002–)

Jiné komise a orgány

  • Znalec jmenovaný MV v oboru Ochrana přírody (ostatní, 2009–)
  • Autorizovana osoba dle par. 45i Zák. 114/1992 Sb. (ostatní, 2005–)
  • Meziresortní koordinační skupina MŽP pro mezinárodní agendu ochrany biodiverzity (člen, 2019–)
Selected publications
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. Dwarf pine: invasive plant threatens biodiversity of alpine beetles. Biodiversity and Conservation. 2015. (ČLÁNEK)
Rada S., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. Impacts of mowing, grazing and edge effect on Orthoptera of submontane grasslands: Perspectives for biodiversity protection. Polish Journal of Ecology. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kuras T., Mazalová M. Woodland Brown Lopinga achine (Nymphalidae, Satyrinae) still surviving in the Hlučín region? Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales. 2023.
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Foit J., Hučín M., Kuras T. Habitat preferences of Ceruchus chrysomelinus, an endangered relict beetle of the natural Central European montane forests. Insect Conservation and Diversity. 2019.
Rada S., Schweiger O., Harpke A., Kuras T. Protected areas do not mitigate biodiversity declines: A case study on butterflies. DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS. 2019.
Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Kuras T., Trnka F., Kašák J., Gabriš R. Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. ECOLOGICAL INDICATORS. 2019.
Kuras T., Mazalová M. Distribution of the antlion Dendroleon pantherinus (Neuroptera: Myrmeleontidae) in the Czech Republic. Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M. Eroze půdy a ztráta biodiverzity. Lze nalézt komplexní řešení? Úroda. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Mazalová M., Tuf IH., Kuras T. Krajinná struktura – klíč k ochraně biologické rozmanitosti a půdy Část II – Ochrana půdy. Ochrana přírody. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M., Tuf IH. Posílení biologické rozmanitosti a ochrany půdy v zemědělské krajině s využitím konceptu konektivity. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2018.
Rada S., Spitzer L., Šipoš J., Kuras T. Habitat preferences of the grasshopper Psophus stridulus, a charismatic species of submontane pastures. Insect Conservation and Diversity. 2017.
Kuras T., Hejduk S., Hula V., Mládek J. Dálnice - zelená páteř krajiny? Ochrana přírody. 2015.
Rada S., Štěpánová L., Losík J., Šipoš J., Holuša J., Kuras T. How does Oedipoda germanica (Orthoptera: Acrididae) cope on the northern edge of its distribution? A demographical study of a completely isolated population. European Journal of Entomology. 2015.
Hodeček J., Kuras T., Šipoš J., Dolný A. Post-industrial areas as successional habitats: Long-term changes of functional diversity in beetle communities. Basic and Applied Ecology. 2015.
Mazalová M., Šipoš J., Rada S., Kašák J., Šarapatka B., Kuras T. Responses of grassland arthropods to various biodiversity-friendly management practices: Is there a compromise? European Journal of Entomology. 2015.
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. The effect of alpine ski-slopes on epigeic beetles: does even a nature-friendly management make a change? Journal of Insect Conservation. 2013.
Mazalová M., Kašák J., Kuras T. Annotated entomological bibliography of the Praděd National Nature Reserve (Hrubý Jeseník Mts.). Časopis Slezského muzea Opava (A). 2012.
Bílá K., Kuras T., Šipoš J., Kindlmann P. Lepidopteran species richness of alpine sites in the High Sudetes Mts.: effect of area and isolation. Journal of Insect Conservation (online). 2012.
Tyralík F., Kuras T. Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů. Acta Carpathica Occidentalis. 2010.
Mazalová M., Dvořák L., Bezděčka P., Kuras T. Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2009.
Kuras T., Sitek J., Liška J., Mazalová M., Černá K. Motýli (Lepidoptera) národní přírodní rezervace Praděd (CHKO Jeseníky): implikace poznatků v ochraně území. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2009.
Konička O., Kuras T. Staré stromy a jejich hmyzí obyvatelé. Živa. 2006.
Konvička M., Duchoslav M., Haraštová M., Beneš J., Jirků M., Foldýnová S., Kuras T. Habitat utilisation and behaviour of adult Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in Litovelské Pomoraví. Nota Lepidopterologica. 2001.
Konvička M., Duchoslav M., Haraštová M., Beneš J., Foldynová S., Jirků M., Kuras T. Habitat utilization and behaviour of adult Parnassius mnemosyne (Lepidoptera: Papilionidae) in the Litovelské Pomoraví, Czech Republic. Nota Lepidopterologica. 2001.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kuras T. Ekologie okáčů Erebia sudetica a E. epiphron v pohoří Hrubého Jeseníku (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Ekologie okáčů Erebia sudetica a E. epiphron v pohoří Hrubého Jeseníku (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). 2001.
KNIHA - CELEK
Faměra M., Dančák M., Kuras T. Přírodopis 9, Geologie - Ekologie. 2018.
Šarapatka B., Niggli U., Kuras T. Agriculture and landscape - the way to mutual harmony. 2012.
Šarapatka B., Niggli U., Kuras T. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Kuras T., Sitek J., Beneš J. Motýli. Příroda Slezska. 2013.
Šarapatka B., Kuras T. Biodiverzita agroekosystémů. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Šarapatka B., Kuras T., Čížková S., Zámečník V. Společenstva luk a pastvin jako složitý a harmonicky fungující systém. Agroekologie : východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Kuras T., Laštůvka Z. Vývoj agroekosystémů, jejich rovnováha a stabilita. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Šarapatka B., Kuras T., Laštůvka Z., Zámečník V. Zemědělství v ochraně přírody a krajiny. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Kuras T., Stanovský J. Zvláště chráněné druhy živočichů - bezobratlí. Příroda Hlučínska. 2004.
MAPA
Šikula T., Lepková A., Kouřil D., Pospíšilová K., Kuras T., Hula V. Specializovaná mapa svahů pozemních komunikací k řešení migračních koridorů. 2018.
ABSTRAKT
Tuf IH., Tufová J., Kuras T. . 8th Central European Workshop on Soil Zoology, abstract book with programme and list of participants. 2005.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Kuras T., Mazalová M., Šikula T., Kouřil D., Lepková A., Pospíšilová K. Metodika podpory biodiverzity na stávajících i nových svazích silnic a dálnic. 2019.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Systematic Zoology for Ecologists - Invertebrates EKO/SZB ZS Cv 8
Systematic Zoology for Ecologists - Invertebrates EKO/SZB ZS 9
Terrestrial Biomes EKO/TB ZS 2
Ecology of Ecosystems EKO/EE ZS 2
Ecology of Ecosystems EKO/EE ZS Se 1
Terrestrial ecosystems EKO/TEEK ZS 2
Community Ecology and Macroecology EKO/ESM LS 2
Community ecology and ecosystems EKO/NESO ZS 2
Community ecology and ecosystems EKO/NESP ZS 2
Biodiversity conservation and management EKO/OD LS 2
Field Ecology BOT/ETK LS Cv 0
Field Ecology BOT/ETP LS Cv 0

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
DROZDOVÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2012
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)