People

Head of department

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 2.18


Deputy Head of Department

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 2.17

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 6.28

Academic credit advisor

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 2.26

Secretary

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 2.24

Members of departement

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 2.25

osobní web: marekbanas.com


Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 2.19


Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 6.27


Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 6.24


Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 6.25


Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 2.20


Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 6.26


Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 2.27

osobní web: rick.cz


Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 2.22


Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)
room: 2.23PhD students

MSC Dawit Ashenafi Ayalew
602931047
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.16
téma disertační práce: Impact of climate change and agricultural land management on future soil erosion in Ethiopia

Mgr. Petra Bečvářová
736285310
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
téma disertační práce: Impact of management measures on soil environments of an arctic-Alpine zone and timber line.

Ing. Marián Horváth
608564424
téma disertační práce: Response of soil to changes in natural forest tree composition.
výuka: EKO/ZLHO - Základy lesního hospodářství

Mgr. Barbora Hertlová
téma disertační práce: Impact of global environmental change on Alpine vegetation.

Mgr. Bronislava Janíčková, DiS.
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
téma disertační práce: The emergence of insect living in a small Alpine stream between 1981 and 2009

Mgr. Vendula Kurdíková
585634575
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 6.29
téma disertační práce: Antipredatory behavior of amphibians
výuka: EKO/CHUO - Chráněná území

Mgr. Tomáš Krajča
733384944
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.16
téma disertační práce: Research of factors influencing the dispersion and migration of the wolf (Canis lupus) in the Czech Republic
výuka: EKO/TEPO - Terénní ekologická praxe, EKO/UPRZO - Určovací praktikum ze zoologie - obratlovci, EKO/KEKO - Krajinná ekologie, EKO/EXKE - Exkurze z krajinné ekologie

Mgr. Miroslav Kubín
585634575
téma disertační práce: River adjustments and effects of migration barriers on ichthyofauna, with a special focus on the alpine bulhead.
výuka: EKO/TEPO - Terénní ekologická praxe

Mgr. Ondřej Machač
585634575
téma disertační práce: Biology and ecology of arachnids on atypic habitats
výuka: EKO/SB - Systém bezobratlých, EKO/VYEX - Výběrová exkurze z ochrany přírody a krajiny, EKO/TZP - Terénní zoologická praxe, EKO/VKPB - Praktika z půdní biologie, EKO/ZHMON - Zoologický a hydrobiologický monitoring, ZOO/UPZZ - Určovací praktikum ze zoologie - bezobratlí, EKO/TEPO - Terénní ekologická praxe

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 6.05
téma disertační práce: Methane Emission from Rice Production System

Mgr. Martina Petriláková
737438466
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
téma disertační práce: Spatio-temporal behaviour of the common hamster

MSc Diana Patricia Alvarado Solano
775074028
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 2.16
téma disertační práce: Tropical Dry Forest of an Interandean Valley at Colombia: Recovery Potential Facing Multiple Stressors in an Ecological Restauration Scenarios

Mgr. Lukáš Weber
585634571
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 6.05
téma disertační práce: Life history of Great Crested Newt in Central Europe
výuka: EKO/SS - Systém strunatců, EKO/TEPO - Terénní ekologická praxe, ZOO/UPZZ - Určovací praktikum ze zoologie - bezobratlí

Mgr. David Zahradník
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
téma disertační práce: Alpine vegetation succession following the release of direct anthropogenic effects

Mgr. Romana Žíhlavníková
902640609
téma disertační práce: Enhancing pro?environmental behaviour through implicit reputation cues
výuka: PCH/ETL Etologie

Externists

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D.
585152005
výuka: EKO/MŠVO, EKO/MŠVP - Příroda a ekologická etika ve veřejném prostoru

Mgr. Petr Birklen
výuka: EKO/RREO - Revetalizace vodních ekosystémů

Mgr. Alena Dvorská
725448199
výuka: EKO/ADF1, EKO/ADF2 - Anglický dokumentární film 1 a 2

Mgr. Alice Háková
737726287
výuka: EKO/SOPO - Světová ochrana přírody

Ing. Vladimír Janek
731444449
výuka: EKO/DF - Digitální fotografie

Mgr. Dominika Kovaříková
603279603
výuka: EKO/ZPLO - Základy práva a legislativy, KPŘ/AEP - Environmentální právo, EKO/LOPO - Legislativa ochrany přírody

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.
výuka: EKO/UPZO - Určovací praktikum ze zoologie, EKO/CDZO - Chráněné druhy živočichů

Mgr. Lenka Ondráková (Gillová)
585238831
výuka: EKO/OGFO - Ochrana genofondu

RNDr. Jan Plesník, CSc.
241082114
výuka: EKO/OD - Ochrana biodiverzity

prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
387772220
výuka: EKO/EO - Ekologie obnovy

Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.
výuka: EKO/EZPO - Ekonomie a životní prostředí

Mgr. Jan Koutný, Ph.D.
585238837
výuka: EKO/RREO - Revetalizace vodních ekosystémů

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
519367293
výuka: EKO/KPLII - Krajinné plánování II, EKO/KARO - Krajinná architektura

doc. David Storch, Ph.D.
221183535
výuka: EKO/MB - Makroekologie a biodiverzita

Mgr. Jiří Vorlíček
543420820
výuka: EKO/DZPP - Didaktika ochrany ŽP, EKO/EAVS - Environmentální aspekty výuky na školách, EKO/ZDEV1 - Základy didaktiky environment. Výchovy

Ing. Ludmila Žaláková
588488370
výuka: EKO/KARO - Krajinná architektura

Ing. arch. Stašek Žerava
585226092
výuka: EKO/UUPO - Urbanismus a územní plánování

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)