doc. RNDr. Martin RULÍK, Ph.D.

Employee photo
Contact

585634569

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

6.28

docent

ČLÁNEK
Weber L., Botorová M., Rulík M. Comparing trap and bait efficiency to record the great crested newts (Triturus cristatus). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 2023.
Rulík M., Weber L., Min S., Šmíd R. CO2 and CH4 fluxes from inundated floodplain ponds: role of diel variability and duration of inundation. Frontiers in Environmental Science. 2023.
Weber L., Růžička J., Tuf IH., Rulík M. Migration strategy of the Great crested newt (Triturus cristatus) in an artificial pond. HERPETOZOA. 2023.
Nagler M., Praeg N., Niedrist GH., Bednařík A., Rulík M. Abundance and biogeography of methanogenic and methanotrophic microorganisms across European streams. JOURNAL OF BIOGEOGRAPHY. 2021.
Attermeyer K., Casas-Ruiz JP., Fuss T., Bednařík A., Rulík M. Carbon dioxide fluxes increase from day to night across European streams. COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT. 2021.
Isabel Arce M., Mendoza-Lera C., Almagro M., Rulík M. A conceptual framework for understanding the biogeochemistry of dry riverbeds through the lens of soil science. EARTH-SCIENCE REVIEWS. 2019.
Matoušů A., Rulík M., Tušer M., Bednařík A., Šimek K., Bussmann I. Methane dynamics in a large river: a case study of the Elbe River. AQUATIC SCIENCES. 2019.
Bednařík A., Blaser M., Matoušů A., Rulík M. Sediment methane dynamics along the Elbe River. LIMNOLOGICA. 2019.
Bednařík A., Blaser .., Matoušů A., Hekera P., Rulík M. Effect of weir impoundments on methane dynamics in a river. Science of the Total Environment. 2017.
Mach V., Bednařík A., Čáp L., Šipoš J., Rulík M. Seasonal Measurement of Greenhouse Gas Concentrations and Emissions Along the Longitudinal Profile of a Small Stream. Polish Journal of Environmental Studies. 2016.
Baran R., Kubečka J., Kubín M., Lojkásek B., Mrkvička T., Richard D., Rulík M. Abundance of Cottus poecilopus is influenced by O-2 saturation, food density and Salmo trutta in three tributaries of the Roznovska Becva River, Czech Republic. Journal of Fish Biology. 2015.
Bednařík A., Čáp L., Maier V., Rulík M. Contribution of Methane Benthic and Atmospheric Fluxes of an Experimental Area (Sitka Stream). CLEAN - Soil, Air, Water (Print). 2015.
Mačát Z., Jeřábková L., Reiter A., Rulík M., Jablonski D. Malformations and body injuries in a hybrid zone of crested newts (Caudata: Salamandridae: Triturus cristatus superspecies). Acta Herpetologica. 2015.
Mach V., Baser MB., Claus P., Chaudhary P., Rulík M. Methane production potentials, pathways, and communities of methanogens in vertical sediment profiles of river Sitka. Frontiers in Microbiology. 2015.
Brablcová L., Buriánková I., Badurová P., Chaudhary P., Rulík M. Methanogenic archaea diversity in hyporheic sediments of a small lowland stream. Anaerobe. 2015.
Chaudhary P., Wright AG., Brablcová L., Buriánková I., Bednařík A., Rulík M. Dominance of Methanosarcinales Phylotypes and Depth-Wise Distribution of Methanogenic Community in Fresh Water Sediments of Sitka Stream from Czech Republic. Current Microbiology. 2014.
Buriánková I., Brablcová L., Mach V., Dvořák P., Chaudhary P., Rulík M. Identification of Methanogenic archaea in the Hyporheic Sediment of Sitka Stream. PLoS One. 2013.
Chaudhary P., Brablcová L., Buriánková I., Rulík M. Molecular diversity and tools for deciphering the methanogen community structure and diversity in freshwater sediments. Applied Microbiology and Biotechnology. 2013.
Brablcová L., Buríánková I., Badurová P., Rulík M. The phylogenetic structure of microbial biofilms and free-living bacteria in a small stream. Folia Microbiologica. 2013.
Buriánková I., Brablcová L., Mach V., Hýblová A., Badurová P., Cupalová J., Čáp L., Rulík M. Methanogens and methanotrophs distribution in the hyporheic sediments of a small lowland stream. Fundamental and Applied Limnology. 2012.
Rulík M., Mach V., Cupalová J., Brablcová L., Buriánková I., Čáp L. Running waters as an important source of methane emissions to atmosphere: preliminary results from the Sitka stream, Czech Republic. Journal of Environmental Science. 2008.
Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dlejš P., Borovičková M., Poulíčková A. The influence of coagulant PAX-18 on Planktothrix agardhii bloom in a shallow eutrophic fish pond. Fottea. 2008.
Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Poulíčková A., Hašler P., Dolejš P., Borovičková M. The influence of the coagulant PAX-18 on Planktothrix agardhii bloom in a small shallow eutrophic fishpond. Fottea. 2008.
Opluštil S., Chrastina D., Rulík M., Barták P., Bednář P., Čáp L. Analýza fofolipidových biomarkerů plynovou chromatografií. Chemické listy. 2007.
Cupalová J., Rulík M. Bacterial community analysis in river hyporheic sediments - the influence of depth and particle size. Acta Universitatis Carolinaeana Environmentalica. 2007.
Rulík M., Výtisková M., Poulíčková A. Is there a difference between surface stream and hyporheic zone biofilms? Acta Universitatis Carolinaeana Environmentalica. 2007.
Brablcová L., Rulík M. The comparison of abundance of attached and free-living bacteria in water column of two gravel-sand pit lakes. Acta Universitatis Carolinaeana Environmentalica. 2007.
Mašlaňová M., Rulík M. Vliv mikrobiálního znečištění v odtoku z ČOV Olomouc na vodní recipient. Vodní hospodářství: voda, ovzduší, půda, odpady. 2007.
Rulík M. Biofilmy v distribučních systémech pitné vody. Vodní hospodářství: voda, ovzduší, půda, odpady. 2006.
Hlaváčová E., Rulík M., Čáp L., Mach V. Greenhouse gas (CO2, CH4, N2O) emissions to the atmosphere from a small lowland stream in Czech Republic. Archiv für Hydrobiologie. 2006.
Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P. Použití koagulantu PAX-18 v podmínkách malého hypertrofního rybníka: Zkušenosti a první výsledky. Vodní hospodářství: voda, ovzduší, půda, odpady. 2005.
Trulleyová Š., Rulík M. Determination of biodegradable dissolved organic carbon in waters: comparison of batch methods. Science of the Total Environment. 2004.
Rulík M., Spáčil R. Extracellular enzyme activity within hyporheic sediments of a small lowland stream. Soil Biology & Biochemistry. 2004.
Trulleyová Š.., Rulík M. Stanovení biodegradabilního rozpuštěného organického uhlíku ve vodách: srovnaní inkubačních metod. Vodní hospodářství: voda, ovzduší, půda, odpady. 2003.
Kylbergerová M., Pithart D., Rulík M. Algological survey of small floodplain backwaters. Archiv für Hydrobiologie . Supplementbande, Algological Studies. 2002.
Poulíčková A., Rulík M. Bioindikace kvality vodního prostředí-současný stav a perspektivy. Bulletin Lampetra. 2000.
Rulík M., Čáp L., Hlaváčová E. Mathane in the Hyporheic Zone of a Small Lowland Stream (Sitka, Czech Republic). Limnologica. 2000.
Rulík M., Hekera P. Interstitial dissolved organic carbon in sediments of Oberer Seebach (Ritodat-Lunz study area, Austria). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Biologica. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kostkan V., Rulík M. Chomoutovské jezero u Olomouce - revitalizace versus samovolný vývoj. Pp. 85-88. In ENKI, o.p.s. T. (Eds.) Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. 2013.
Rulík M., Badurová P., Bednařík A., Brablcová L., Buriánková I., Mach V., Gratzová K. Metanogenní systém toku Sitka. XVI. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti – Zborník príspevkov. 2012.
Rulík M., Badurová P., Brablcová L., Buriánková I., Gratzová K., Mach V., Bednařík A. Srovnání mikrobiálního osídlení tří velikostních frakcí říčního sedimentu. Zborník prednášok a posterov z konferencie „Mikrobiológia vody a životného prostredia 2012. 2012.
Brablcová L., Buriánková I., Lee S., Kim D., Cupalová J., Rulík M. Fylogenetická analýza metanogenních archeí a metanotrofních bakterií v hyporheickém sedimentu pomocí klonování a sekvenace genů mcra a 16S rRNA genů. Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2009.
Rulík M., Marková Z. Magnetotaktické bakterie - charakteristika a význam. Zborník prednášok a posterov Mikrobiológia vody 2009. 2009.
Brablcová L., Buriánková I., Rulík M. Mikrobiální biofilmy tekoucích vod. Zborník prednášok a posterov Mikrobiológia vody 2009. 2009.
Mach V., Cupalová J., Brablcová L., Buriánková I., Čáp L., Rulík M. Odpovídá metanogenní a metanotrofní aktivita hyporheických sedimentů malého nížinného toku Sitka složení bakteriálního společenstva ? Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. 2009.
Buriánková I., Brablcová L., Cupalová J., Mach V., Rulík M. Využití moderních molekulárních metod pro detekci metanogenů a metanotrofních bakterií ze sedimentů tekoucích vod. Zborník prednášok a posterov Mikrobiológia vody 2009. 2009.
Rulík M. Biofilmy ve vodárenství. Pitná voda 2006. 2006.
Rulík M., Lelková E., Dolejš P., Hekera P. PAX ? 18 ? možný prostředek boje proti eutrofizaci vodárenských nádrží ? Vodárenská biologie. 2006.
Rulík M., Lamačová J., Barták P., Duchoslav M., Horký J., Hucko P. Characterization of microbial communities in reservoir and river sediments by phospholipid fatty acids analysis. Proceedings of the 9th Methodological Workshop "Present methods for investigation of biodiversity of microbial community in soils and substrates. 2004.
Lamačová J., Barták P., Rulík M., Horký J., Cupalová J., Medková J., Hubáčková J. Charakteristika mikrobiálních biofilmů v rozvodech pitné vody pomocí analýzy PLFA. Vodárenská biologie 2004. 2004.
Rulík M., Trulleyová Š., Dolejš P. Změny BDOC v pitné vodě během její úpravy. Pitná voda 2004. 2004.
Rulík M., Lamačová J.., Barták P.., Salomonová S.., Rolčík J. Analýza fosfolipidových mastných kyselin jako prostředek pro studium komplexního mikrobiálního společenstva říčních sedimentů. Zborník prenášok z konferencie "Sedimenty vodných tokov a nádrží". 2003.
Spáčil R.., Rulík M. Bacterial production and enzyme activity within sediments of a river. Proc. 13th Conf. Slovak Limnol. Soc. Czech Limnol. Soc. 2003.
Spáčil R.., Koutný J.., Rulík M., Maryniok M.. Bakteriální abundance, biomasa a extracelulární enzymatická aktivita asociovaná s partikulovanou organickou hmotou malého nížinného toku (Sitka, Česká republika). Zborník prenášok z konferencie "Sedimenty vodných tokov a nádrží". 2003.
Koutný J.., Rulík M. Bakterie hyporheických biofilmů: abundance, biomasa a distribuce. Zborník prenášok z konferencie "Sedimenty vodných tokov a nádrží". 2003.
Hlaváčová E.., Rulík M., Čáp L. Emise skleníkových plynů (CO2, CH4 a NO2) z hyporheických sedimentů malého nížinného toku Sitka (Česká republika). Zborník prenášok z konferencie "Sedimenty vodných tokov a nádrží". 2003.
Trulleyová Š.., Rulík M. Hyporheické sedimenty jako zdroj rozpuštěného organického uhlíku v tocích. Zborník prenášok z konferencie "Sedimenty vodných tokov a nádrží", VÚVH Bratislava. 2003.
Trulleyová Š.., Rulík M. Koncepční model transformace organického uhlíku v hyporheické zóně toku. Proc. 13th Conf. Slovak Limnol. Soc. Czech Limnol. Soc. 2003.
Hlaváčová E.., Rulík M., Čáp L. Metanogeneze v hyporheických sedimentech malého nížinného toku. Proc. 13th Conf. Slovak Limnol. Soc. Czech Limnol. Soc. 2003.
Rulík M., Tóthová L.., Koutný J.., Baudišová D.., Hekera P.., Hašler P.. Mikrobiální společenstva pisoárů. Mikrobiológia vody. Zbornik prednasok a posterov. 2003.
Koutný J.., Rulík M., Navrátil M., Jezbera J.., Horňák K.. Stanovení hlavních fylogenetických skupin baktérií v hyporheických sedimentech malého nížinného toku (Sitka, ČR) pomocí fluorescenční hybridizace in situ (FISH). Proc. 13th Conf. Slovak Limnol. Soc. Czech Limnol. Soc. 2003.
Lamačová J.., Barták P.., Salomonová S.., Rulík M., Horký J.. Studium mikrobiálních společenstev ve vybraných vzorcích prostřednictvím analýzy fosfolipidových mastných kyselin. Proc. 13th Conf. Slovak Limnol. Soc. Czech Limnol. Soc. 2003.
Hlaváčová E., Rulík M. Bakteriální procesy dusíkového cyklu uvolňující plynné sloučeniny N ve vodách a sedimentech. Sborník referátů ze semináře "Mikrobiologie vody 2002". 2002.
Spáčil R., Rulík M. Extracelulární enzymatická aktivita říčního toku. Sborník referátů ze semináře "Mikrobiologie vody 2002". 2002.
Hlaváčová E., Rulík M., Čáp L., Baudišová D. Nitrátová respirace a produkce oxidu dusného v hyporheických sedimentech malého nížinného toku Sitka. Sborník referátů ze semináře "Mikrobiologie vody 2002". 2002.
Baudišová D., Koukalová H., Koutný J., Spáčil R., Rulík M., Marková P., Benáková I., Rolčík J. Stanovení Escherichia coli a enterokoků pomocí fluorogenních. Sborník referátů ze semináře "Mikrobiologie vody 2002". 2002.
Koutný J., Rulík M. Využití vybraných molekulárně biologických metod při studiu bakteriálních společenstev hyporheických sedimentů. Sborník referátů ze semináře "Mikrobiologie vody 2002". 2002.
Trulleyová Š., Rulík M. Význam a možnosti stanovení biodegradabilního rozpuštěného organického uhlíku ve vodách. Sborník referátů ze semináře "Mikrobiologie vody 2002". 2002.
Rulík M., Lamačová J., Barták P., Rolčík J. Význam a využití metody analýzy fosfolipidových mastných kyselin pro charakteristiku a kvantifikaci mikrobiálních společenstev. Sborník referátů ze semináře "Mikrobiologie vody 2002". 2002.
Pithart D., Kylbergová M., Pechar L., Hrbáček J., Fiala D., Bílý M., Rulík M. Fytoplankton aluviálních tůní. Sborník příspěvků z konference Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen. 2000.
Rulík M. Hydrobiologický průzkum vybraných odstavených ramen řeky Moravy. Sborník příspěvků z konference Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen. 2000.
Rulík M., Hejzlar J., Čáp L., Hlaváčová E., Popelka J. Metan - významná složka DOC v intersticiální vodě hyporheických sedimentů. Sborník referátů z 12. Limnologické konference. 2000.
Rulík M., Trulleyová Š., Koutný J., Spáčil R., Medková J. Provozní využití metody měření proteinů. Sborník semináře Aktuální otázky vodárenské biologie 2000. 2000.
Rulík M. Přehled metod pro výzkum mikrobiálních biofilmů. Sborník ze semináře Nové poznatky v mikrobiologii vody VIII. 2000.
Šmaková A., Rulík M. Vývoj oživení v nově vytvořených tůních v CHKO Litovelské Pomoraví. Sborník příspěvků z konference Ekologie aluviálních tůní a říčních ramen. 2000.
Hekera P., Rulík M. Odběry vzorků říčních sedimentů. Sborník přednášek z XXXII. Semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu. 1999.
Rulík M., Spáčil R., Čáp L., Zavřelová P., Koutný J., Hlaváčová E., Popelka J., Medková J., Hekera P. Role říčních sedimentů v koloběhu organického uhlíku. Sborník přednášek konf. "Sedimenty vodných tokov a nádrží". 1999.
Hekera P., Rulík M. Role říčních sedimentů v koloběhu organického uhlíku. Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie. 1999.
Rulík M., Spáčil R., Čáp L., Zavřelová P., Koutný J., Hlaváčová E., Popelka J., Medková J., Hekera P. Role říčních sedimentů v koloběhu organického uhlíku. Sborník přednášek konf. "Sedimenty vodných tokov a nádrží". 1999.
Hekera P., Rulík M. Využití freeze-core metody při studiu dnových sedimentů. Zborník prednášok z konferencie. 1999.
KNIHA - CELEK
Rulík M., Baudišová D., Růžička J., Šimek K. Mikrobiální ekologie vod. 2013.
RULÍK M., Holá V., Růžička F., Votava M. Mikrobiální biofilmy. 2011.
Machar I., Pechanec V., Kiliánová H., Buček A., Prax A., Hybler V., Maděra P., Řepka R., Rulík M., Laštůvka Z., Bezděčka P., Čelechovský A., Kostkan V., John F., Čermák P., Horal D., Palátová E., Mauer O., Houšková K., Vyskot I., Kupec P., Schneider J., Klimánek M., Vybíral J. Biodiversity and Target Management of Floodplain Forests in the Morava River Basin (Czech Republic). 2010.
Adámek Z., Helešic J., Maršálek B., Rulík M. Aplikovaná hydrobiologie. Aplikovaná hydrobiologie. 2008.
Bílý M., Horký P., Hruška J., Hřebík Š., Jäger D., Křivánek S., Rulík M., Simon O. Effects of environmental factors on the freshwater pearl mussel population in the national nature monument Lužní potok (Zinnbach). Effects of environmental factors on the freshwater pearl mussel population in the national nature monument Lužní potok (Zinnbach). 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Rulík M., Opatřilová L., Jurajda P., Špaček J., Grulich V. Rivers in the Czech Republic. In Zelenakova M., Fialová J., Negm AM. (Eds.) Assessment and protection of wster resources in the Czech Rpublic. 2019.
Rulík M., White SM. The role of water in the landscape. In Zeleňáková M., Fialová J., Negm AM. (Eds.) Assessment and protection of wster resources in the Czech Rpublic. 2019.
Rulík M., Bednařík A., Mach V., Brablcová L., Buriánková I., Badurová P., Gratzová K. Methanogenic system of a small lowland stream Sitka, Czech Republic. Biomass now – cultivation and utilization. 2013.
Rulík M. Vodní korýši. Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení – II.díl. 2012.
ABSTRAKT
Lelková E., Rulík M., Poulíčková A., Hašler P., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P. The influence of coagulant PAX-18 on phytoplankton and fishpond trophic status. Book of Abstrakt, Shallow lakes 5.-9. June 2005, Dalfsen, Holand. 2005. 2005.
SBORNÍK - CELEK
Rulík M. Sborník referátů z 12. Limnologické konference Limnologie na přelomu tisíciletí. Sborník referátů z 12. Limnologické konference Limnologie na přelomu tisíciletí. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
KOPECKÝ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2012
BEDNAŘÍK PRF Ekologie a ochrana prostředí 2019
MAČÁT PRF Ekologie a ochrana prostředí 2019
WEBER PRF Ekologie a ochrana prostředí 2024
MACH PRF Ekologie a ochrana prostředí 2015
BRABLCOVÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2013
BURIÁNKOVÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2013
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)