Ing. Marek BEDNÁŘ, Ph.D.

Avatar
Contact

585634552

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

2.19

odborný asistent

Selected publications
Bednář M., Šarapatka B. Relationships between physical-geographical factors and soil degradation on agricultural land. ENVIRONMENTAL RESEARCH. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Bartkowski B., Beckmann M., Bednář M., Šarapatka B., Václavík T. Adoption and potential of agri-environmental schemes in Europe: Cross-regional evidence from interviews with farmers. PEOPLE AND NATURE. 2023.
Gebhart M., Dumbrovský M., Šarapatka B., Drbal K., Bednář M., Muchova Z. Evaluation of Monitored Erosion Events in the Context of Characteristics of Source Areas in Czech Conditions. AGRONOMY-BASEL. 2023.
Bednář M., Šarapatka B., Netopil P., Zeidler M., Hanousek T., Homolová L. The Use of Spectral Indices to Recognize Waterlogged Agricultural Land in South Moravia, Czech Republic. AGRICULTURE-BASEL. 2023.
Zeidler M., Fišerová E., Římalová V., Bednář M., Banaš M. Sex-based differences in vigor and site preferences of Juniperus communis subsp. nana. NORDIC JOURNAL OF BOTANY. 2020.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M. Eroze půdy a ztráta biodiverzity. Lze nalézt komplexní řešení? Úroda. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Mazalová M., Tuf IH., Kuras T. Krajinná struktura – klíč k ochraně biologické rozmanitosti a půdy Část II – Ochrana půdy. Ochrana přírody. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M., Tuf IH. Posílení biologické rozmanitosti a ochrany půdy v zemědělské krajině s využitím konceptu konektivity. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2018.
Halás M., Klapka P., Tonev P., Bednář M. An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation. Environment and Planning A. 2015.
Šarapatka B., Bednář M. Assessment of Potential Soil Degradation on Agricultural Land in the Czech Republic. Journal of Environmental Quality. 2015.
Klapka P., Halás M., Erlebach M., Tonev P., Bednář M. A Multistage Agglomerative Approach for Defining Functional Regions of the Czech Republic: The Use of 2001 Commuting Data. Moravian Geographical Reports. 2014.
Halás M., Klapka P., Bleha B., Bednář M. Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania. Geografický časopis. 2014.
Sobotková V., Šarapatka B., Dumbrovský M., Uhrová J., Bednář M. The Influence of Conservation Measures, Limiting Soil Degradation, on the Quality of Surface Water Resources. International Science Index. 2014.
Klapka P., Halás M., Tonev P., Bednář M. Functional Regions of the Czech Republic: Comparison of Simpler and More Advanced Methods of Regional Taxonomy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Geographica. 2013.
Šarapatka B., Bednář M., Netopil P. Hodnocení negativní antropizace půd v České republice s využitím GIS. Phytopedon. Journal of Soil Science. 2013.
Tkadlec E., Heroldová M., Víšková V., Bednář M., Zejda J. Distribution of the common hamster in the Czech Republic after 2000: retreating to optimum lowland habitats. Folia Zoologica. 2012.
Široký P., Kubelová M., BEDNÁŘ M., Modrý D., Hubálek Z., TKADLEC E. The distribution and spreading pattern of Dermacentor reticulatus over its threshold area in the Czech Republic–How much is range of this vector expanding? Veterinary Parasitology. 2011.
Kubelová M., TKADLEC E., BEDNÁŘ M., Roubalová E., Široký P. West-to-east difference of Babesia canis canis prevalence in Dermacentor reticulatus ticks in Slovakia. Veterinary Parasitology. 2011.
Šarapatka B., Bednář M., Novák P. Analysis of Soil Degradation in the Czech Republic: GIS Approach. Soil and Water Research. 2010.
Sweeney S., Jurek M., Bednář M. Using place names to interpret former floodplain. Landscape Ecology. 2007.
Šarapatka B., Novák P., Bednář M. Hodnocení degradace půd v podmínkách České republiky. Planeta. 2006.
Štěrba O., Měkotová J., Bednář M., Kiliánová H., Samsonová P.. Obnova ekologického kontinua řeky Moravy. Vodní hospodářství: voda, ovzduší, půda, odpady. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Netopil P., Bednář M., Šarapatka B., Pavelková R. Multikriteriální analýza jako nástroj pro výběr lokalit malých vodních ploch v zemědělské krajině. Rybníky 2023. 2023.
Netopil P., Pavelková R., Šarapatka B., Bednář M. Retenční prvky a jejich vztah k prostorové distribuci zamokřených ploch v krajině. Rybníky 2022. 2022.
Šarapatka B., Bednář M., Netopil P. Hodnocení ploch degradovaných erozí v podmínkách jižní Moravy. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd. Sborník, Pedologické dny 2015. 2015.
Bílá P., Šarapatka B., Čáp L. Vliv aplikované exogenní organické hmoty na aktivitu vybraných půdních enzymů. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd. Sborník, Pedologické dny 2015. 2015.
Chmelík V., Šarapatka B., Tuf I. Vliv vodní eroze na společenstva makroedafonu v černozemních podmínkách jižní Moravy. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd. Sborník, Pedologické dny 2015. 2015.
Šarapatka B. Výročí profesora Josefa Kopeckého, významného pedologa konce 19. a první třetiny 20. století. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd. Sborník, Pedologické dny 2015. 2015.
Bednář M., Štěrba O. Stav pramenných oblastí v České republice - ekologická katastrofa. Říční krajina 6, sborník příspěvků z konference Olomouc. 2009.
Šarapatka B., Bednář M., Novák P. JE SOUČASNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŮDY UDRŽITELNÉ? Půda v moderní informační společnosti. 2008.
Štěrba O., Měkotová J., Šarapatka B., Kiliánová H., Bednář M. Historický vývoj krajiny řeky Moravy a návrhy na její optimalizaci. Antropizacia pod V. 2000.
KNIHA - CELEK
Pospíšilová Ľ., Vlček V., Lukas V., Šarapatka B., Netopil P., Bednář M., Černohorský J., Badalíková B., Vašinka M. Pedogeochemická charakteristika lokalit Bošovice, Hrušky a Zástřizly. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Šarapatka B., Netopil P., Bednář M., Pavlík F. Arable Land Degradation with Special Focus to Water Erosion: A Seroous Threat in the Czech Republic. Soil Degradation. Advances in Geoecology 42. 2013.
ABSTRAKT
Houška J., Kaláb O., Vašát R., Pavlů L., Penížek V., Bednář M., Václavík T., Šarapatka B., Borůvka L., Šipoš J. Long-term agrochemical testing of agricultural soils related to natural and socio-economic conditions of Czech Republic. The 5th WASWAC World Conference. 2023.
Šarapatka B., Bednář M. Soil degradation by water erosion and proposals for landscape restructuring using strip cropping. International conferences on Sustainable Natural Resource - Management under Global Climate Change. 2023.
Pavlík F., Hřebíčková I., Kapička J., Šarapatka B., Dumbrovský M., Bednář M. Soil erosion monitoring of agricultural land of the Czech Republic. Book of Abstracts, 5th WASWAC World Conference. 2023.
Šarapatka B., Bednář M., Netopil P. The effects of water erosion on soil properties and crop yield in a highly exploited agricultural area of South Moravia, Czech Republic. Book of Abstracts, 5th WASWAC World Conference. 2023.
Bednář M., Netopil P., Šarapatka B. The potential of hyperspectral aerial surveys for identifying waterlogged areas in agricultural landscapes. The 5th WASWAC World Conference. 2023.
Šarapatka B., Bednář M., Netopil P. Hodnocení degradace půd v České republice s důrazem na erozi půd. Časové změny půdních vlastností a jejich predikce. 2013.
Šarapatka B., Novák P., Bednář M. Evaluation of soil degradation in conditions within the Czech Republic. World congress of soil science. 2006.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Dumbrovský M., Šarapatka B., Bednář M., Sobotková V., Mistr M., Hejduk S., Kraus M., Pochop M. Pásové střídání plodin jako protierozní a adaptační opatření v pozemkových úpravách. 2023.
Badalíková B., Pospíšilová L., Šarapatka B., Vlček V., Prudil V., Černohorský J., Bednář M., Lukas V., Netopil P., Boturová K. Komplexní posouzení heterogenity pozemků a návrh lokálně cíleného hospodaření na půdě s minimalizací rizik vodní eroze. 2022.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tkadlec E., Hubálek Z., Kubelová M., Bednář M., Široký P. Rozšiřující se areál výskytu pijáka lužního na území České republiky? 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Šarapatka B., Bednář M. Degradation and revitalization of soil and landscape. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) 2017.
SBORNÍK - CELEK
Sborník abstraktů - 7. evropská letní akademie ekologického zemědělství. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Sborník abstraktů - 7. evropská letní akademie ekologického zemědělství. 2007.
Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. 2006.
SOFTWARE
Bednář M. KONERB. 2018.
ZPRÁVA
Šarapatka B., Bednář M. Degradace zemědělských půd v Ústeckém kraji. Degradace zemědělských půd v Ústeckém kraji. 2007.
Štěrba O., Měkotová J., Šarapatka B., Bednář M. Studie protierozních opatření Velký Týnec. Studie protierozních opatření Velký Týnec. 2007.
Šarapatka B., Bednář M., Hekera P., Kuba P., Babilonová D. Zatížení půd Rožnovska rizikovými prvky. Zatížení půd Rožnovska rizikovými prvky. 2007.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
GIS in Landscape Ecology EKO/GEK LS Cv 2
Geographic Information Systems EKO/GIS ZS Cv 2
Geographic Information Systems EKO/GIS ZS 1
Geographic Information Systems EKO/GISO ZS Cv 2
Data Processing for Biologists EKO/ZPD LS Cv 2
Data Processing for Biologists EKO/ZPD LS 1

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)