prof. MVDr. Emil TKADLEC, CSc.

Employee photo
Contact

585634561

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

2.17

profesor

population ecology, theory of life histories

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen oborové rady

  • PřF UP ekologie (předseda, 1999–)
ČLÁNEK
Aulický R., Tkadlec E., Suchomel J., Franková M., Heroldová M., Stejskal V. Management of the Common Vole in the Czech Lands: Historical and Current Perspectives. Agronomy-Basel. 2022.
Václavík T., Balážová A., Baláž V., Tkadlec E., Schichor M. Landscape epidemiology of neglected tick-borne pathogens in central Europe. Transboundary and Emerging Diseases. 2021.
Jacob J., Imholt Ch., Caminero-Saldaña C., Tkadlec E. Europe-wide outbreaks of common voles in 2019. JOURNAL OF PEST SCIENCE. 2020.
Tkadlec E., Václavík T., Široký P. Rodent Host Abundance and Climate Variability as Predictors of Tickborne Disease Risk 1 Year in Advance. EMERGING INFECTIOUS DISEASES. 2019.
Petrová I., Petriláková M., Losík J., Gouveia Peres Cardoso AR., Damugi IED., Tkadlec E. Density-related pattern of variation in body growth, body size and annual productivity in the common hamster. In Tkadlec E. (Eds.) MAMMALIAN BIOLOGY. 2018.
Zbořilová B., Oborná I., Tkadlec E., Procházka M., Březinová J., Sobek A., Sobek A. Does EmbryoGlue transfer medium affect embryo transfer success rate? Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2018.
Zbořilová B., Březinová J., Tkadlec E., Prochazka M., Oborná I., Sobek A., Sobek A. HCG level after embryo transfer as a prognostic indicator of pregnancy finished with delivery. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2018.
Tkadlec E., Václavík T., Kubelová M., Široký P. Negative spatial covariation in abundance of two European ticks: diverging niche preferences or biotic interaction? ECOLOGICAL ENTOMOLOGY. 2018.
Elfeki M., Elbestawy E., Tkadlec E. Bioconversion of Egypt's Agricultural Wastes into Biogas and Compost. Polish Journal of Environmental Studies. 2017.
Elfeki M., Elbestawy E., Tkadlec E. Bioconversion of Egypt's Agricultural Wastes into Biogas and Compost. Polish Journal of Environmental Studies. 2017.
Gouveia Peres Cardoso AR., Bjørnstad ON., Tkadlec E. Dissecting geographic variation in population synchrony using the common vole in central Europe as a test bed. Ecology and Evolution. 2016.
Pavluvčík P., Poprach K., Machar I., Losík J., Gouveia Peres Cardoso A., Tkadlec E. Barn Owl Productivity Response to Variability of Vole Populations. In Tkadlec E. (Eds.) PLoS One. 2015.
Sobek A., Zbořilová B., Procházka M., Šilhánová E., Koutná O., Klásková E., Tkadlec E., Sobek A. High incidence of monozygotic twinning after assisted reproduction is related to genetic information, but not to assisted reproduction technology itself. Fertility and Sterility. 2015.
Gouveia Peres Cardoso A., Bejček V., Flousek J., Sedláček F., Šťastný K., Zima J., Yoccoz NG., Stenseth NC., Tkadlec E. Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening. In Tkadlec E. (Eds.) Population Ecology. 2015.
Elfeki M., Tkadlec E. Treatment of municipal organic solid waste in Egypt. In Tkadlec E. (Eds.) Journal of Materials and Environmental Science. 2015.
Šálek M., Červinka J., Pavluvčík P., Poláková S., Tkadlec E. Forest-edge utilization by carnivores in relation to local and landscape habitat characteristics in central European farmland. Mammalian Biology. 2014.
Hušek J., Adamík P., Albrecht T., Cepák J., Kania W., Mikolášková E., Tkadlec E., Stenseth NC. Cyclicity and variability in prey dynamics strengthens predator numerical response: the effects of vole fluctuations on white stork productivity. Population Ecology. 2013.
Cornulier T., Yoccoz NG., Bretagnolle V., Brommer JE., Butet A., Ecke F., Elston DA., Framstad E., Henttonen H., Hörnfeldt B., Huitu O., Imholt C., Ims RA., Jacob J., Jedrzejewska B., Millon A., Petty SJ., Pietiäinen H., Tkadlec E., Zub K., Lambin X. Europe-Wide Dampening of Population Cycles in Keystone Herbivores. Science. 2013.
Tkadlec E., Heroldová M., Víšková V., Bednář M., Zejda J. Distribution of the common hamster in the Czech Republic after 2000: retreating to optimum lowland habitats. Folia Zoologica. 2012.
Suchomel J., Purchart L., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Tkadlec E. Vole damage to planted tree regeneration conditioned by some environmental factors. Austrian Journal of Forest Science. 2012.
Krist M., Stříteský J., Tkadlec E. Zimní početnost dravců v polní krajině v závislosti na podmínkách prostředí: dvacetiletá studie. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2012.
Široký P., Kubelová M., BEDNÁŘ M., Modrý D., Hubálek Z., TKADLEC E. The distribution and spreading pattern of Dermacentor reticulatus over its threshold area in the Czech Republic–How much is range of this vector expanding? Veterinary Parasitology. 2011.
Kubelová M., TKADLEC E., BEDNÁŘ M., Roubalová E., Široký P. West-to-east difference of Babesia canis canis prevalence in Dermacentor reticulatus ticks in Slovakia. Veterinary Parasitology. 2011.
Martínková N., Bačkor P., Bartonička T., Blažková P., Červený J., Falteisek L., Gaisler J., Hanzal V., Horáček D., Hubálek Z., Jahelková H., Kolařík M., Korytár L., Kubátová A., Lehotská B., Lehotský R., Lučan RK., Májek O., Matějů J., Řehák Z., Šafář J., Tájek P., Tkadlec E., Uhrin M., Wagner J., Weinfurtová D., Zima J., Zukal J., Horáček I. Increasing Incidence of Geomyces destructans Fungus in Bats from the Czech Republic and Slovakia. PLoS One. 2010.
Sobek A., Tkadlec E., Hladíková B., Sobek A. Is there a declining trend in ovarian function among infertility clinic patients? Human Reproduction. 2010.
Tkadlec E., Zejda J., Heroldová M., Obdržálková D., Zapletal M. Monitoring a předpovídání populační početnosti hraboše polního. Rostlinolékař. 2010.
Heroldová M., Pejčoch M., Bryja J., Jánová E., Suchomel J., Tkadlec E. Tula virus in populations of small terrestrial mammals in a rural landscape. VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES. 2010.
Trebatická L., Sundell J., Tkadlec E., Ylonen H. Behaviour and resource use of two competing vole species under shared predation risk. Oecologia. 2008.
Sobek A., Vodička J., Hladíková B., Tkadlec E. Věk žen podstupujících léčbu neplodnosti roste. Česká gynekologie. 2008.
Heroldová M., Tkadlec E., Bryja J., Zejda J. Wheat or barley? Feeding preferences affect distribution of three rodent species in agricultural landscape. Applied Animal Behaviour Science. 2008.
Jánová E., Havelková D., Tkadlec E. Does reproduction accelerate the growth of eye lens mass in female voles? Belgian Journal of Zoology. 2007.
Jánová E., Nesvadbová J., Tkadlec E. Is the eye lens method of age estimation reliable in voles? Folia Zoologica. 2007.
Lisická L., Losík J., Zejda J., Heroldová M., Tkadlec E. Measurement error in a burrow index to monitor relative population size in the common vole. Folia Zoologica. 2007.
Heroldová M., Bryja J., Zejda J., Tkadlec E. Structure and diversity of small mammal communities in agriculture landscape. Agriculture, Ecosystems and Environment. 2007.
Škorič M., Shitaye EJ., Halouzka R., Fictum P., Trčka I., Heroldová M., Tkadlec E., Pavlík I. Tuberculous and tuberculoid lesions in free living small terrestrial mammals and the risk of infection to humans and animals: a review. Veterinární medicína. 2007.
Berteaux D., Humphries MM., Krebs CJ., Lima M., McAdam AG., Pettorelli N., Réale D., Saitoh T., Tkadlec E., Weladji RB., Stenseth NC. Constraints to projecting the effects of climate change on mammals. Climate Research. 2006.
Hájková P., Zemanová B., Bryja J., Hájek B., Roche K., Tkadlec E., Zima J. Factors affecting success of PCR amplification of microsatellite loci from otter faeces. Molecular Ecology Notes. 2006.
Tkadlec E., Zbořil J., Losík J., Gregor P., Lisická L. Winter climate and plant productivity predict abundances of small herbivores in central Europe. Climate Research. 2006.
Bryja J., Nesvadbová J., Heraldová M., Jánová E., Losík J., Trebatická L., Tkadlec E. Common vole (Microtus arvalis) population sex ratio: biases and process variation. Canadian Journal of Zoology - Revue Canadienne de Zoologie. 2005.
Bryja J., Nesvadbová J., Heroldová M., Jánová E., Losík J., Trebatická L., Tkadlec E. Common vole (Microtus arvalis) population sex ratio: biases and process variation. Canadian Journal of Zoology - Revue Canadienne de Zoologie. 2005.
Heroldová M., Jánová E., Bryja J., Tkadlec E. Set-aside plots - source of small mammal pests? Folia Zoologica. 2005.
Heroldová M., Jánová E., Bryja J., Tkadlec E. Set-aside plots ? source of small mammal pests? Folia Zoologica. 2005.
Ležalová R., Tkadlec E., Oborník M., Šimek J., Honza M. Should males come first? The relationship between offspring hatching order and sex in the black-headed gull Larus ridibundus. Journal of Avian Biology. 2005.
Ležalová R., Tkadlec E., Oborník M., Šimek J., Šimek J., Honza M. Should males come first? The relationship between offspring hatching order and sex in the black-headed gull Larus ridibundus. Journal of Avian Biology. 2005.
Heroldová M., Zejda J., Zapletal M., Obdržálková D., Jánová E., Bryja J., Tkadlec E. Importance of winter rape for small rodents. Plant, Soil and Environment. 2004.
Jánová E.., Heroldová M.., Nesvadbová J.., Bryja J.., Tkadlec E. Age variation in a fluctuating population of the common vole. Oecologia. 2003.
Tomášková L.., Bejček V.., Sedláček F.., Šťastný K.., Tkadlec E., Zima J.. Population biology of shrews (Sorex araneus and Sorex minutus) from a polluted area in Central Europe. Carnegie Museum of Natural History Special Publication. 2003.
Tkadlec E., Stenseth N.C.. A new geographic gradient in vole population dynamics. Proceedings of The Royal Society of London. Biological Sciences. 2001.
Tkadlec E., Krejčová P. Age effect of parity on letter size in the common vole (Microtus arvalis). Journal of Mammalogy. 2001.
Krackow S., Tkadlec E. Analysis of brood sex ratios: implications of offspring clustering. Behavioral Ecology and Sociobiology. 2001.
Bryja J., Tkadlec E., Nesvadbová J., Gaisler J., Zejda J. Comparison of enumeration and Jolly-Seber estimation of population size in the common vole (Microtus arvalis). Acta Theriologica. 2001.
Tkadlec E. Populační dynamika zajíce polního na okrese Prostějov. Přírodovědecká studie Muzea Prostějovska 3. 2001.
Jánová E., Heroldová M., Nesvadbová J., Bryja J., Tkadlec E. Využití očních čoček na určování stáří hraboše polního. Zoologické dny. 1999.
Tkadlec E., Zejda J., Heroldová M., Nesvadbová J. Extremely hight population densities in the common vole. Sigmaugetierkunde, Sonderheft. 1998.
Tkadlec E., Zejda J. Populační cykly hrabošovitých hlodavců. Vesmír. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Václavík T., Schichor M., Tkadlec E., Balážová A., Baláž V., Široký P. Vliv krajinných parametrů prostředí na distribuci klíšťat a rizika klíšťaty přenášených chorob. Klíště – zbytečná panika nebo reálná hrozba v lesích? Výskyt, ochrana a onemocnění. 2022.
Lisická L., Losík J., Kadlčíková R., Tkadlec E. Determinants of above-ground burrow architecture in the common hamster. The Common Hamster (Cricetus cricetus): Perspectives on an endangered species. 2008.
Losík J., Tkadlec E. Demography of a hamster population in the Czech Republic. The 12th Meeting of the International Hamsterworkgroup (Cricetus cricetus). 2004.
Jánová E.., Heroldová M.., Nesvadbová J.., Bryja J.., Tkadlec E. Age variation in a fluctuating population of the common vole. European Mammalogy 2003. 2003.
Bryja J.., Tkadlec E., Konečný A.., Nesvadbová J.., Heroldová M.. Seasonal variation of offspring sex ratio in the common vole. European Mammalogy 2003. 2003.
Losík J.., Tkadlec E., Bryja J.., Nesvadbová J.., Heroldová M.. Survival cost of reproduction in female common voles: evidence from CMR data. European Mammalogy 2003. 2003.
Heroldová M.., Čižmár D.., Pospíchalová M.., Obdržálková D.., Zapletal M.., Zejda J.., Tkadlec E., Bryja J.., Jánová E.. The suitability of NIRS analysis for estimating diet preferences in rodent species. European Mammalogy 2003. 2003.
Pluhařová A.., Tkadlec E. Usefulness of return time in evaluating vole population dynamics. European Mammalogy. 2003.
Heroldová M., Tkadlec E., Bryja J., Zejda J., Jánová E. Feeding behaviour of three cereal-consuming rodents. Abstracts from 8th International Conference Rodens & Spatium. 2002.
Várfalvyová D., Losík J., Lisická L., Tkadlec E. Odhad demografických parametrů u hraboše polního v populaci s nízkou hustotou. Zoologické Dny Brno 2002. 2002.
Tkadlec E. Populační dynamika zajíce polního na Prostějovsku. Zoologické Dny Brno 2002. 2002.
Heroldová M., Zejda J., Tkadlec E., Bryja J., Nesvadbová J., Jánová E. Potravní chování hraboše polního a myšic při konzumaci obilí. Zoologické Dny Brno 2002. 2002.
Heroldová M., Zejda J., Tkadlec E., Bryja J., Nesvadbová J., Jánová E. Reflektují abundance hlodavců jejich potravní preference? Zoologické Dny Brno 2002. 2002.
Bryja J., Tkadlec E., Nesvadbová J. Růst hraboše polního (Microtus arvalis) v závislosti na fázi populačního cyklu. Zoologické Dny Brno 2002. 2002.
Wolf P., Hájek M., Tkadlec E. Společenstva drobných savců na rozhraní lesa a louky: mikrostanovišťní přístup. Zoologické Dny Brno 2002. 2002.
Losík J., Nesvadbová J., Várfalvyová D., Bryja J., Heroldová M., Tkadlec E. Srovnání účinnosti dvou typů živolovných pastí na drobné savce. Zoologické Dny Brno 2002. 2002.
Jánová E., Tkadlec E., Heroldová M., Bryja J., Nesvadbová J. Věková struktura populace hraboše polního v průběhu populačního cyklu. Zoologické Dny Brno 2002. 2002.
Heroldová M., Zejda J., Bryja J., Rychnovský B., Tkadlec E., Nesvadbová J. Kolísání potravní nabídky při změnách početnosti při změnách početnosti hraboše polního (Microtus arvalis). Zoologické dny. 1998.
KAPITOLA V KNIZE
Šimek M., Baldrian P., Bryndová M., Tkadlec E., Tuf IH. Půdní organismy. Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. 2019.
Jacob J., Tkadlec E. Rodent outbreaks in Europe: dynamics and damage. In Singleton GR., Belmain SR., Brown PR., Hardy B. (Eds.) Rodent outbreaks: ecology and impacts. 2010.
Tomášková L., Bejček V., Sedláček F., Šťastný K., Tkadlec E., Zima J. POPULATION BIOLOGY OF SHREWS (SOREX ARANEUS AND S. MINUTUS) FROM A POLLUTED AREA IN CENTRAL EUROPE. Advances in the Biology of Shrews II. 2005.
ABSTRAKT
Tkadlec E., Víšková V., Heroldová M., Obdržálková D., Zejda J. Rozšíření křečka polního v České republice po roce 2000. Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference. 2010.
Tkadlec E., Lisická L., Gregor P., Losík J. Systematic error in time series analyses of rodent abundances based on population indices. Abstracts from 11th International Conference Rodens et Spatium on Rodent Biology. 2008.
Tkadlec E. Vliv velkoprostorové klimatické proměnlivosti na populační růst zajíce polního. Sborník referátů z odborného semináře Zajíc a jeho místo v krajině. 2008.
Krackow S., Tkadlec E. Complete/incomplete clutch sex ratio disparity reveals intrabrood competition for sex ratio variation in higher vertebrates. Abstracts from the 100th Annual Meeting of the Deutsche Zoologische Gesellschaft. 2007.
Tkadlec E., Hladíková B. Prase divoké: příklad exponenciálního růstu do ekologických učebnic. Zoologické dny Brno 2007. 2007.
Lisická L., Gregor P., Losík J., Heroldová M., Tkadlec E. Systematická chyba v analýze časových řad početností hraboše polního. Zoologické dny Brno 2007. 2007.
Gregor P., Lisická L., Tkadlec E. Vliv zimní klimatické proměnlivosti na velikost populací herbivorních savců. Zoologické dny Brno 2007. 2007.
Lisická L., Losík J., Kadlčíková R., Tkadlec E. Determinanty nadzemní architektury nor u křečka polního. Zoologické dny Brno 2006. 2006.
Jánová E., Škorič M., Heroldová M., Bryja J., Tkadlec E. Dynamika výskytu hlísti (Heligmosomum costelatum) v populaci hraboše polního. Zoologické dny Brno 2006. 2006.
Tkadlec E., Bryja J., Losík J., Trebatická L., Heroldová M. Measurement error and process variability in common vole population sex ratios. Hystrix Italian Journal of Mammalogy (N.S.) Supp. 2006.
Heroldová M., Pejčoch M., Bryja J., Suchomel J., Tkadlec E. Nálezy hantavirového antigenu u hlodavců na jižní Moravě v letech 2000-2004. Zoologické dny Brno 2006. 2006.
Lisická L., Heroldová M., Losík J., Tkadlec E. Sampling and systematic error in a burrow index to measure relative population size in the common vole. Hystrix Italian Journal of Mammalogy (N.S.) Supp. 2006.
Gregor P., Lisická L., Tkadlec E. The predictive effects of large-scale climatic variability on population growth rates in the common vole. Hystrix Italian Journal of Mammalogy (N.S.) Supp. 2006.
Tkadlec E. Can NAO predict abundances of small herbivores in central Europe better than plant production? Abstracts of Plenary, Symposium, Poster and Oral papers presented at IX International Mammalogical Congress. 2005.
Lisická L., Kadlčíková R., Losík J., Tkadlec E. Determinants of burrow systems in the common hamster. Abstracts from 13th Meeting of the International Hamsterworkgroup. 2005.
Heroldová M., Pejčoch M., Bryja M., Suchomel M., Tkadlec E. Hantavirus infections in southern Moravia populations of rodents in the years 2000-2004. Abstracts of Plenary, Symposium, Poster and Oral papers presented at IX International Mammalogical Congress. 2005.
Pluhařová A., Tkadlec E. Periodicita v populační dynamice hraboše polního v České republice. Zoologické dny Brno 2004. 2004.
Tkadlec E., Pluhařová A. Periodicity in population dynamics of the common vole. Program, Abstracts, List of Participants from 9th Conference Rodens & Spatium on Rodent Biology. 2004.
Thelenová J., Tkadlec E. Potravní ekologie sýce rousného (Aegolius funereus) v Jizerských horách. Zoologické dny Brno 2004. 2004.
Heroldová M., Čižmár D., Tkadlec E., Bryja J., Zejda J., Jánová E. Potravní preference dominantních druhů hlodavců v obilí. Zoologické dny Brno 2004. 2004.
Tkadlec E. Regulace populací: nová paradigmata a trendy. Zoologické dny Brno 2004. 2004.
Bryja J., Nesvadbová J., Heroldová M., Trebatická L., Jánová E., Tkadlec E. Seasonal pattern of sex ration variation in the common vole. Program, Abstracts, List of Participants from 9th International Conference Rodens & Spatium on Rodent Biology. 2004.
Trebatická L., Žiak D., Tkadlec E. Viacročné fluktuácie hrdziaka lesného na južnom Slovensku. Zoologické dny Brno 2004. 2004.
Losík J., Zifčák P., Tkadlec E. Využití norových systémů v přírodní populaci křečka polního. Zoologické dny Brno 2004. 2004.
Pluhařová A.., Tkadlec E., Várfalvyová D.. Populační dynamika hraboše polního v České republice. Sborník abstraktů z konference Zoologické dny Brno. 2003.
Losík J.., Tkadlec E. Populační struktura křečka polního na Olomoucku. Sborník abstraktů z konference Zoologické dny Brno. 2003.
Tkadlec E., Bryja J.. Problémy ve výzkumu poměru pohlaví u vyšších obratlovců. Sborník abstraktů z konference Zoologické dny Brno. 2003.
Bryja J.., Tkadlec E., Konečný A.., Heroldová M.. Sezónní proměnlivost v embryonálním poměru pohlaví u hraboše polního. Sborník abstraktů z konference Zoologické dny Brno. 2003.
Várfalvyová D.., Losík J.., Tkadlec E. Vliv klimatických faktorů na odlovitelnost hraboše polního. Sborník abstraktů z konference Zoologické dny Brno. 2003.
Losík J.., Tkadlec E. Využití telemetrie při studiu hraboše polního. Sborník abstraktů z konference Zoologické dny Brno. 2003.
Heroldová M.., Zejda J.., Zapletal M.., Obdržálková D.., Pikula J.., Jánová E.., Bryja J.., Tkadlec E. Význam ozimé řepky pro drobné hlodavce. Sborník abstraktů z konference Zoologické dny Brno. 2003.
Losík J., Bryja J., Tkadlec E. Application of a robust design model in studying demography of the common vole. Abstracts from 8th International Conference Rodens & Spatium. 2002.
Heroldová M., Tkadlec E., Bryja J., Zejda J., Jánová E. Does the abundance of small rodents reflex their feeding preferences? Abstracts from 8th International Conference Rodens & Spatium. 2002.
Heroldová M., Bryja J., Zejda J., Nesvadbová J., Tkadlec E. Habitat requirements of the small mammal species in agricultural landscape. Abstracts from 8th International Conference Rodens & Spatium. 2002.
Bryja J., Tkadlec E., Nesvadbová J., Heroldová M. Phase-dependent growth of body mass in spring populations of the common vole. Abstracts from 8th International Conference Rodens & Spatium. 2002.
Tkadlec E., Pluhařová L. Population dynamics of the common vole in the Czech Republic. Abstracts from 8th International Conference Rodens & Spatium. 2002.
Bryja J., Tkadlec E., Nesvadbová J., Heroldová M., Zejda J. Differential survival and offspring sex ratio influence sexual structure in a population of the common vole. Abstracts from 7 th International Conference Rodens & Spatium. 2000.
Bryja J., Nesvadbová J., Tkadlec E. Jak stanovit denzitu populace hraboše polního. Abstrakta referátů z konference Zoologické Dny Brno 2000. 2000.
Tkadlec E. Microtine population cycles in central Europe. Abstracts from 7 th International Conference Rodens & Spatium. 2000.
Wolf P., Hájek M., Tkadlec E. Vliv okrajového efektu na abundance drobných hlodavců. Abstrakta referátů z konference Zoologické Dny Brno 2000. 2000.
Tkadlec E., Zejda J., Nesvadbová J., Heroldová M., Bryja J., Rychnovský B. Does litter size in common voles increase with age? Abstracts from Euro-American Mammel Congress. 1998.
Tkadlec E., Macholán M. Genetická proměnlivost ve věku při první reproddukci u hraboše polního. Zoologické dny - abstrakta. 1998.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Tkadlec E., Bejček V., Flousek J., Šťastný K., Zima J., Hrindová V., Sedláček F. Populační cykly u hraboše mokřadního v České republice. 2011.
Tkadlec E., Hubálek Z., Kubelová M., Bednář M., Široký P. Rozšiřující se areál výskytu pijáka lužního na území České republiky? 2011.
Tkadlec E., Baňař P., Barančeková M., Heroldová M., Homolka M., Kamler J., Krojerová J., Modlinger R., Purchart L., Suchomel J., Zejda J. Synchronní populační fluktuace lesních a polních hrabošů. 2011.
Tkadlec E. Litter sex ration variation in voles. In Apfelbach R., Fendt M., Krämer S., Siemers B.M.. (Eds.) XXVII. International Ethological Conference, Advances in Ethology 36, Supplements to Ethology. 2001.
ZPRÁVA
Tkadlec E., Kostkan V. Analýza populace zajíce polního na okrese Prostějov. Zpráva PřF UP, katedra ekologie. 1998.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
BITOMSKÝ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2020
TREBATICKÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2008
TUFOVÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2009
RADA PRF Ekologie a ochrana prostředí 2018
TRNKA PRF Ekologie a ochrana prostředí 2019
ELFEKI PRF Ecology and Environmental Protection 2017
PAVLUVČÍK PRF Ekologie a ochrana prostředí 2017
ŠIPOŠ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2013
LISICKÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2007
LOSÍK PRF Ekologie a ochrana prostředí 2007
ČERNÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2011
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)