RNDr. Miroslav ZEIDLER, Ph.D.

Avatar
Contact

585634562

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

2.26

odborný asistent

ČLÁNEK
Zeidler M. Co nám řeklo jedno malé jezero. Vesmír. 2023.
Zeidler M. Článek v impaktu po 215 letech. Vesmír. 2023.
Zeidler M., Husek V., Banaš M., Krahulec F. Homogenization and species compositional shifts in subalpine vegetation during the 60-year period. ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE. 2023.
Zeidler M. Jak ve čtvrtohorách udržet třetihorní biotop. Ochrana přírody. 2023.
Zeidler M. Květy jako skledníky. Vesmír. 2023.
Zeidler M. Pomohou nám lesy s klimatem? Vesmír. 2023.
Bednář M., Šarapatka B., Netopil P., Zeidler M., Hanousek T., Homolová L. The Use of Spectral Indices to Recognize Waterlogged Agricultural Land in South Moravia, Czech Republic. Agriculture-Basel. 2023.
Zeidler M., Šipoš J., Banaš M., Černohorský J. Homogenization of bryophyte species after alpine grassland restoration. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 2022.
Zeidler M. Management dusíku v nelesních společenstvech. Ochrana přírody. 2022.
Zeidler M., Šipoš J., Banaš M., Černohorský J. The successive trend of vegetation confirms the removal of non-indigenous woody species as an insufficient restoration action. Biodiversity and Conservation. 2021.
Zeidler M., Fišerová E., Římalová V., Bednář M., Banaš M. Sex-based differences in vigor and site preferences of Juniperus communis subsp. nana. NORDIC JOURNAL OF BOTANY. 2020.
Zeidler M., Hertlová B., Banaš M., Zahradník D. Vegetation shift after a clear-cut of non-native dwarf pine (Pinus mugo). Biologia (print). 2018.
Hertlová B., Popelka O., Zeidler M., Banaš M. Alpine plant communities responses to simulated mechanical disturbances of tourism, case study from the High Sudetes Mts. Journal of landscape management. 2016.
Zeidler M., Chmelinová B., Banaš M., Lešková M. Dlouhodobé změny subalpínské vegetace svahu Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. Příroda. 2014.
Zeidler M., Banaš M. Důsledky sjezdového lyžování nejen pro dekompozici. Ochrana přírody. 2014.
Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M. Effect of altered snow conditions on decomposition in three subalpine plant communities. Central European Journal of Biology. 2014.
Zeidler M., Banaš M. Stopy sjezdového lyžování v půdě. Živa. 2013.
Zeidler M. Varování před opomíjením hor. Ochrana přírody. 2013.
Zeidler M., Banaš M., Zahradník D. Borovice kleč v alpínském stupni Hrubého Jeseníku. Forestry Journal. 2012.
Hédl R., Houška J., Banaš M., Zeidler M. Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology. 2012.
Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M., Lešková M. Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. Community Ecology. 2012.
Zeidler M. Potenciální změny alpínské vegetace ve střední Evropě pod vlivem oteplování. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2012.
Banaš M., Zeidler M. Pozoruhodné bezlesí Jeseníků a Králického Sněžníku. Veronica : časopis ochránců přírody. 2012.
Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M., Lešková M. Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda. 2010.
Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M. Carbohydrate reserve changes in below-ground biomass of subalpine grasslands. Polish Journal of Ecology. 2008.
Kastnerová L., Zeidler M., Banaš M. Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2006.
Kastnerová L., Zeidler M., Banaš M. Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2006.
Zeidler M. Heavy metals in two herb species (River Morava, Czech Republic). Polish Journal of Ecology. 2005.
Zeidler M. Hory zvané Kavkaz. Živa. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zeidler M., Banaš M. Změny vegetace a jejich příčiny v nejvyšších polohách Králického Sněžníku. Dlouhodobé změny flóry České republiky. 2023.
Zahradník D., Banaš M., Zeidler M., Vítek O. The impact of the covid-19 epidemic on the number of visitors in selected protected areas in the Czech republic. Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand. 2022.
Banaš M., Zahradník D., Gregor F., Zeidler M. Impact of social media and modern IT applications on visitor numbers in protected landscape areas – case studies from popular places in PLA Beskydy. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand. 2021.
Banaš M., Zahradník D., Zeidler M. Development of recreational area Dolní Morava and its impact on natural protected area Králický Sněžník (the Czech Republic). Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand. 2020.
Zahradník D., Halfar J., Banaš M., Zeidler M. Visitor monitoring of protected areas if the Czech republic and abroad. Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand! 2018.
Zahradník D., Banaš M., Kubínová M., Zeidler M. Visitor monitoring in the protected areas of the Czech republic in years 2015 and 2016. In Fialová J., Pernicová D. (Eds.) Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand. 2017.
Popelka O., Hertlová B., Zeidler M., Banaš M., Zahradník D. MOUNTAIN VEGETATION RESPONSES TO TOURISM ACTIVITIES – CASE STUDY FROM PLA JESENIKY AND KRNAP. In Fialová J., Pernicová D. (Eds.) 2016.
Šilarová V., Zeidler M., Gerža M. Výskyt a stanovištní nároky vybraných druhů invazních rostlin v povodí Kněžné (CHKO) Orlické hory. Říční krajina 6. Sborník příspěvků z konference. 2009.
KNIHA - CELEK
ABSTRAKT
Zeidler M., Banaš M. Giant trouble with dwarf pine at eastern High Sudetes. In Štursa J., Erlebach M. (Eds.) Book of Abstracts - International Scientific Conference. 2019.
Smolová J., Zeidler M., Gerža M. Sledování výskytu a ekologických nároků vybraných invazních druhů rostlin na modelovém území povodí Říčky (CHKO Orlické hory). Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. 2008.
Banaš M., Zeidler M. Vliv výsadeb kleče (Pinus mugo) na alpinskou vegetaci na příkladu CHKO Jeseníky. Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů. 2008.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Environmental Law EKO/PRZ LS 2
Habitats of the Czech Republic EKO/BICR ZS 2
Terrestrial Biomes EKO/TB ZS 2
Terrestrial ecosystems EKO/TEEK ZS 2
Field course from ecology of mountain ecosystems EKO/THOEK LS Cv 0
Introduction to Environmental Issues EKO/UPZ ZS 2
Introduction to Environmental Issues EKO/UZPE ZS 2
Introduction to Environmental Issues EKO/UZPO ZS 2
Plant Ecology EKO/ER LS Se 0
Plant Ecology EKO/ER LS 2
Field course from ecology of mountain ecosystems EKO/HETX LS Cv 0
Course of winter ecology EKO/HEZX LS Cv 0
Course of winter ecology EKO/ZHOEK LS Cv 0
Waste Management in the Environment EKO/ODPO ZS 4
Waste Management EKO/ODPPG ZS 4
Genetic pool management for teachers EKO/OGF LS Cv 2
Genetic pool management for teachers EKO/OGF LS 2
Genetic pool management for teachers EKO/OGFOG LS 2
Genetic pool management for teachers EKO/OGFOG LS Cv 2
Genetic pool management for teachers EKO/OGFU LS Cv 2
Genetic pool management for teachers EKO/OGFU LS 2
Field Ecology BOT/ETK LS Cv 0
Field Ecology BOT/ETP LS Cv 0
Waste Management in the Environment EKO/OZP ZS Se 2
Waste Management in the Environment EKO/OZP ZS 4

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)