RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585634562
Pracoviště:
Katedra ekologie a životního prostředí
Org. jednotka:
Přírodovědecká fakulta
Adresa:
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
Místnost:
2.26
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Zeidler M., Hertlová B., Banaš M., Zahradník D. Vegetation shift after a clear-cut of non-native dwarf pine (Pinus mugo). Biologia (print). 2018.
Zeidler M. Krajem našich krajanů a botanického bádání Johanna Heuffela. Veronica : časopis ochránců přírody. 2017.
Zeidler M. Vlastnosti typického kolonizátora. Vesmír. 2017.
Hertlová B., Popelka O., Zeidler M., Banaš M. Alpine plant communities responses to simulated mechanical disturbances of tourism, case study from the High Sudetes Mts. Journal of landscape management. 2016.
Zeidler M., Chmelinová B., Banaš M., Lešková M. Dlouhodobé změny subalpínské vegetace svahu Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. Příroda. 2014.
Zeidler M., Banaš M. Důsledky sjezdového lyžování nejen pro dekompozici. Ochrana přírody. 2014.
Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M. Effect of altered snow conditions on decomposition in three subalpine plant communities. Central European Journal of Biology. 2014.
Zeidler M., Banaš M. Stopy sjezdového lyžování v půdě. Živa. 2013.
Zeidler M., Banaš M., Zahradník D. Borovice kleč v alpínském stupni Hrubého Jeseníku. Forestry Journal. 2012.
Hédl R., Houška J., Banaš M., Zeidler M. Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology. 2012.
Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M., Lešková M. Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. Community Ecology. 2012.
Zeidler M. Pole sněhová, pole válečná. Vesmír. 2012.
Zeidler M. Potenciální změny alpínské vegetace ve střední Evropě pod vlivem oteplování. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2012.
Banaš M., Zeidler M. Pozoruhodné bezlesí Jeseníků a Králického Sněžníku. Veronica : časopis ochránců přírody. 2012.
Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M., Lešková M. Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda. 2010.
Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M. Carbohydrate reserve changes in below-ground biomass of subalpine grasslands. Polish Journal of Ecology. 2008.
Kastnerová L., Zeidler M., Banaš M. Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2006.
Kastnerová L., Zeidler M., Banaš M. Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2006.
Zeidler M. Heavy metals in two herb species (River Morava, Czech Republic). Polish Journal of Ecology. 2005.
Zeidler M. Hory zvané Kavkaz. Živa. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zahradník D., Halfar J., Banaš M., Zeidler M. Visitor monitoring of protected areas if the Czech republic and abroad. Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand! 2018.
Zahradník D., Banaš M., Kubínová M., Zeidler M. Visitor monitoring in the protected areas of the Czech republic in years 2015 and 2016. In Fialová J., Pernicová D. (Eds.) Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand. 2017.
Popelka O., Hertlová B., Zeidler M., Banaš M., Zahradník D. MOUNTAIN VEGETATION RESPONSES TO TOURISM ACTIVITIES – CASE STUDY FROM PLA JESENIKY AND KRNAP. In Fialová J., Pernicová D. (Eds.) 2016.
Šilarová V., Zeidler M., Gerža M. Výskyt a stanovištní nároky vybraných druhů invazních rostlin v povodí Kněžné (CHKO) Orlické hory. Říční krajina 6. Sborník příspěvků z konference. 2009.
Banaš M., Zeidler M., Ženatá M. Jalovec obecný (Juniperus communis subsp. alpina) v Hrubém Jeseníku. Ohrožené dřeviny české republiky. Geobiocenologické spisy, svazek 12. 2007.
Zeidler M. The heavy metals content analysis by phytoindicators and their comparison on selected places in Litovelské Pomoraví PLA. Říční krajina se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny. 2003.
KNIHA - CELEK
ABSTRAKT
Smolová J., Zeidler M., Gerža M. Sledování výskytu a ekologických nároků vybraných invazních druhů rostlin na modelovém území povodí Říčky (CHKO Orlické hory). Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. 2008.
Banaš M., Zeidler M. Vliv výsadeb kleče (Pinus mugo) na alpinskou vegetaci na příkladu CHKO Jeseníky. Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci;. 2008.
Banaš M., Zeidler M. Vliv výsadeb kleče (Pinus mugo) na alpinskou vegetaci na příkladu CHKO Jeseníky. Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů. 2008.
ZPRÁVA
Banaš M., Zeidler M. Změny alpínských ekosystémů na území KRNAP, NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn. Zpráva o řešení projektu za rok 2010, Ekogroup czech s.r.o., Olomouc. 2010.
Banaš M., Hoffmeister J., Zeidler M. Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP, NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn. Zpráva o řešení projektu za rok 2008, Ekogroup czech s.r.o., Olomouc. Manuskript pro MŽP ČR. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.