RNDr. Miroslav ZEIDLER, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634562

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)

2.26

odborný asistent

ČLÁNEK
Zeidler M., Šipoš J., Banaš M., Černohorský J. The successive trend of vegetation confirms the removal of non-indigenous woody species as an insufficient restoration action. Biodiversity and Conservation. 2021.
Zeidler M. Opomenutý ekosystémový prvek. Vesmír. 2020.
Zeidler M. Prodejte lyže. Vesmír. 2020.
Zeidler M., Fišerová E., Římalová V., Bednář M., Banaš M. Sex-based differences in vigor and site preferences of Juniperus communis subsp. nana. NORDIC JOURNAL OF BOTANY. 2020.
Zeidler M., Hertlová B., Banaš M., Zahradník D. Vegetation shift after a clear-cut of non-native dwarf pine (Pinus mugo). Biologia (print). 2018.
Hertlová B., Popelka O., Zeidler M., Banaš M. Alpine plant communities responses to simulated mechanical disturbances of tourism, case study from the High Sudetes Mts. Journal of landscape management. 2016.
Zeidler M., Chmelinová B., Banaš M., Lešková M. Dlouhodobé změny subalpínské vegetace svahu Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. Příroda. 2014.
Zeidler M., Banaš M. Důsledky sjezdového lyžování nejen pro dekompozici. Ochrana přírody. 2014.
Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M. Effect of altered snow conditions on decomposition in three subalpine plant communities. Central European Journal of Biology. 2014.
Zeidler M., Banaš M. Stopy sjezdového lyžování v půdě. Živa. 2013.
Zeidler M., Banaš M., Zahradník D. Borovice kleč v alpínském stupni Hrubého Jeseníku. Forestry Journal. 2012.
Hédl R., Houška J., Banaš M., Zeidler M. Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology. 2012.
Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M., Lešková M. Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. Community Ecology. 2012.
Zeidler M. Potenciální změny alpínské vegetace ve střední Evropě pod vlivem oteplování. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2012.
Banaš M., Zeidler M. Pozoruhodné bezlesí Jeseníků a Králického Sněžníku. Veronica : časopis ochránců přírody. 2012.
Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M., Lešková M. Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda. 2010.
Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M. Carbohydrate reserve changes in below-ground biomass of subalpine grasslands. Polish Journal of Ecology. 2008.
Kastnerová L., Zeidler M., Banaš M. Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2006.
Kastnerová L., Zeidler M., Banaš M. Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2006.
Zeidler M. Heavy metals in two herb species (River Morava, Czech Republic). Polish Journal of Ecology. 2005.
Zeidler M. Hory zvané Kavkaz. Živa. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Banaš M., Zahradník D., Zeidler M. Development of recreational area Dolní Morava and its impact on natural protected area Králický Sněžník (the Czech Republic). Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand. 2020.
Zahradník D., Halfar J., Banaš M., Zeidler M. Visitor monitoring of protected areas if the Czech republic and abroad. Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand! 2018.
Zahradník D., Banaš M., Kubínová M., Zeidler M. Visitor monitoring in the protected areas of the Czech republic in years 2015 and 2016. In Fialová J., Pernicová D. (Eds.) Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand. 2017.
Popelka O., Hertlová B., Zeidler M., Banaš M., Zahradník D. MOUNTAIN VEGETATION RESPONSES TO TOURISM ACTIVITIES – CASE STUDY FROM PLA JESENIKY AND KRNAP. In Fialová J., Pernicová D. (Eds.) 2016.
Šilarová V., Zeidler M., Gerža M. Výskyt a stanovištní nároky vybraných druhů invazních rostlin v povodí Kněžné (CHKO) Orlické hory. Říční krajina 6. Sborník příspěvků z konference. 2009.
KNIHA - CELEK
ABSTRAKT
Zeidler M., Banaš M. Giant trouble with dwarf pine at eastern High Sudetes. In Štursa J., Erlebach M. (Eds.) Book of Abstracts - International Scientific Conference. 2019.
Smolová J., Zeidler M., Gerža M. Sledování výskytu a ekologických nároků vybraných invazních druhů rostlin na modelovém území povodí Říčky (CHKO Orlické hory). Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. 2008.
Banaš M., Zeidler M. Vliv výsadeb kleče (Pinus mugo) na alpinskou vegetaci na příkladu CHKO Jeseníky. Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Biotopy ČR EKO/BICR ZS 2
Terestrické biomy EKO/TB ZS 2
Terestrické ekosystémy EKO/TEEK ZS 2
Odpady v životním prostředí EKO/ODP ZS Cv 2
Odpady v životním prostředí EKO/ODP ZS 4
Odpady v životním prostředí EKO/ODPO ZS 4

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.