RNDr. Miroslav ZEIDLER, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634562

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

2.26

odborný asistent

ČLÁNEK
Zeidler M. Co nám řeklo jedno malé jezero. Vesmír. 2023.
Zeidler M. Článek v impaktu po 215 letech. Vesmír. 2023.
Zeidler M., Husek V., Banaš M., Krahulec F. Homogenization and species compositional shifts in subalpine vegetation during the 60-year period. ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE. 2023.
Zeidler M. Jak ve čtvrtohorách udržet třetihorní biotop. Ochrana přírody. 2023.
Zeidler M. Květy jako skledníky. Vesmír. 2023.
Zeidler M. Pomohou nám lesy s klimatem? Vesmír. 2023.
Bednář M., Šarapatka B., Netopil P., Zeidler M., Hanousek T., Homolová L. The Use of Spectral Indices to Recognize Waterlogged Agricultural Land in South Moravia, Czech Republic. Agriculture-Basel. 2023.
Zeidler M., Šipoš J., Banaš M., Černohorský J. Homogenization of bryophyte species after alpine grassland restoration. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 2022.
Zeidler M. Management dusíku v nelesních společenstvech. Ochrana přírody. 2022.
Zeidler M., Šipoš J., Banaš M., Černohorský J. The successive trend of vegetation confirms the removal of non-indigenous woody species as an insufficient restoration action. Biodiversity and Conservation. 2021.
Zeidler M., Fišerová E., Římalová V., Bednář M., Banaš M. Sex-based differences in vigor and site preferences of Juniperus communis subsp. nana. NORDIC JOURNAL OF BOTANY. 2020.
Zeidler M., Hertlová B., Banaš M., Zahradník D. Vegetation shift after a clear-cut of non-native dwarf pine (Pinus mugo). Biologia (print). 2018.
Hertlová B., Popelka O., Zeidler M., Banaš M. Alpine plant communities responses to simulated mechanical disturbances of tourism, case study from the High Sudetes Mts. Journal of landscape management. 2016.
Zeidler M., Chmelinová B., Banaš M., Lešková M. Dlouhodobé změny subalpínské vegetace svahu Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. Příroda. 2014.
Zeidler M., Banaš M. Důsledky sjezdového lyžování nejen pro dekompozici. Ochrana přírody. 2014.
Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M. Effect of altered snow conditions on decomposition in three subalpine plant communities. Central European Journal of Biology. 2014.
Zeidler M., Banaš M. Stopy sjezdového lyžování v půdě. Živa. 2013.
Zeidler M. Varování před opomíjením hor. Ochrana přírody. 2013.
Zeidler M., Banaš M., Zahradník D. Borovice kleč v alpínském stupni Hrubého Jeseníku. Forestry Journal. 2012.
Hédl R., Houška J., Banaš M., Zeidler M. Effects of skiing and slope gradient on topsoil properties in an alpine environment. Polish Journal of Ecology. 2012.
Zeidler M., Duchoslav M., Banaš M., Lešková M. Impacts of introduced dwarf pine (Pinus mugo) on the diversity and composition of alpine vegetation. Community Ecology. 2012.
Zeidler M. Potenciální změny alpínské vegetace ve střední Evropě pod vlivem oteplování. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2012.
Banaš M., Zeidler M. Pozoruhodné bezlesí Jeseníků a Králického Sněžníku. Veronica : časopis ochránců přírody. 2012.
Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M., Lešková M. Vliv vysazených klečových porostů na alpínskou vegetaci v Hrubém Jeseníku. Příroda. 2010.
Zeidler M., Banaš M., Duchoslav M. Carbohydrate reserve changes in below-ground biomass of subalpine grasslands. Polish Journal of Ecology. 2008.
Kastnerová L., Zeidler M., Banaš M. Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2006.
Kastnerová L., Zeidler M., Banaš M. Stav, rozšíření a doporučený management tisu červeného (Taxus baccata L.) ve Východních Sudetech. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2006.
Zeidler M. Heavy metals in two herb species (River Morava, Czech Republic). Polish Journal of Ecology. 2005.
Zeidler M. Hory zvané Kavkaz. Živa. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zeidler M., Banaš M. Změny vegetace a jejich příčiny v nejvyšších polohách Králického Sněžníku. Dlouhodobé změny flóry České republiky. 2023.
Zahradník D., Banaš M., Zeidler M., Vítek O. The impact of the covid-19 epidemic on the number of visitors in selected protected areas in the Czech republic. Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand. 2022.
Banaš M., Zahradník D., Gregor F., Zeidler M. Impact of social media and modern IT applications on visitor numbers in protected landscape areas – case studies from popular places in PLA Beskydy. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand. 2021.
Banaš M., Zahradník D., Zeidler M. Development of recreational area Dolní Morava and its impact on natural protected area Králický Sněžník (the Czech Republic). Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand. 2020.
Zahradník D., Halfar J., Banaš M., Zeidler M. Visitor monitoring of protected areas if the Czech republic and abroad. Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand! 2018.
Zahradník D., Banaš M., Kubínová M., Zeidler M. Visitor monitoring in the protected areas of the Czech republic in years 2015 and 2016. In Fialová J., Pernicová D. (Eds.) Public recreation and landscape protection – with nature hand in hand. 2017.
Popelka O., Hertlová B., Zeidler M., Banaš M., Zahradník D. MOUNTAIN VEGETATION RESPONSES TO TOURISM ACTIVITIES – CASE STUDY FROM PLA JESENIKY AND KRNAP. In Fialová J., Pernicová D. (Eds.) 2016.
Šilarová V., Zeidler M., Gerža M. Výskyt a stanovištní nároky vybraných druhů invazních rostlin v povodí Kněžné (CHKO) Orlické hory. Říční krajina 6. Sborník příspěvků z konference. 2009.
KNIHA - CELEK
ABSTRAKT
Zeidler M., Banaš M. Giant trouble with dwarf pine at eastern High Sudetes. In Štursa J., Erlebach M. (Eds.) Book of Abstracts - International Scientific Conference. 2019.
Smolová J., Zeidler M., Gerža M. Sledování výskytu a ekologických nároků vybraných invazních druhů rostlin na modelovém území povodí Říčky (CHKO Orlické hory). Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12. září v Olomouci. 2008.
Banaš M., Zeidler M. Vliv výsadeb kleče (Pinus mugo) na alpinskou vegetaci na příkladu CHKO Jeseníky. Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Právo a životní prostředí EKO/PRZ LS 2
Biotopy ČR EKO/BICR ZS 2
Terestrické biomy EKO/TB ZS 2
Terestrické ekosystémy EKO/TEEK ZS 2
Terénní cv. z ekol. horských ekosystémů EKO/THOEK LS Cv 0
Úvod do problematiky životního prostředí EKO/UPZ ZS 2
Úvod do problematiky životního prostředí EKO/UZPE ZS 2
Úvod do problematiky životního prostředí EKO/UZPO ZS 2
Ekologie rostlin EKO/ER LS Se 0
Ekologie rostlin EKO/ER LS 2
Terénní cv. z ekol. horských ekosystémů EKO/HETX LS Cv 0
Kurz zimní ekologie EKO/HEZX LS Cv 0
Kurz zimní ekologie EKO/ZHOEK LS Cv 0
Odpady v životním prostředí EKO/ODPO ZS 4
Odpady EKO/ODPPG ZS 4
Ochrana genofondu EKO/OGF LS Cv 2
Ochrana genofondu EKO/OGF LS 2
Ochrana genofondu EKO/OGFOG LS 2
Ochrana genofondu EKO/OGFOG LS Cv 2
Ochrana genofondu pro učitele EKO/OGFU LS Cv 2
Ochrana genofondu pro učitele EKO/OGFU LS 2
Cvičení z ekologie v terénu BOT/ETK LS Cv 0
Cvičení z ekologie v terénu BOT/ETP LS Cv 0
Odpady v životním prostředí EKO/OZP ZS Se 2
Odpady v životním prostředí EKO/OZP ZS 4

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)