Mgr. Monika MAZALOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585634581

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

6.26

odborný asistent

conservation biology and ecology, nature friendly management of open and forest habitats aimed to the support of diversified invertebrate communities

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Česká společnost pro ekologii (člen, 2008–)
Selected publications
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. Dwarf pine: invasive plant threatens biodiversity of alpine beetles. Biodiversity and Conservation. 2015. (ČLÁNEK)
Rada S., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. Impacts of mowing, grazing and edge effect on Orthoptera of submontane grasslands: Perspectives for biodiversity protection. Polish Journal of Ecology. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Kuras T., Mazalová M. Woodland Brown Lopinga achine (Nymphalidae, Satyrinae) still surviving in the Hlučín region? Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales. 2023.
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Foit J., Hučín M., Kuras T. Habitat preferences of Ceruchus chrysomelinus, an endangered relict beetle of the natural Central European montane forests. Insect Conservation and Diversity. 2019.
Kuras T., Mazalová M. Distribution of the antlion Dendroleon pantherinus (Neuroptera: Myrmeleontidae) in the Czech Republic. Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M. Eroze půdy a ztráta biodiverzity. Lze nalézt komplexní řešení? Úroda. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Mazalová M., Tuf IH., Kuras T. Krajinná struktura – klíč k ochraně biologické rozmanitosti a půdy Část II – Ochrana půdy. Ochrana přírody. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M., Tuf IH. Posílení biologické rozmanitosti a ochrany půdy v zemědělské krajině s využitím konceptu konektivity. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2018.
Mazalová M., Šipoš J., Rada S., Kašák J., Šarapatka B., Kuras T. Responses of grassland arthropods to various biodiversity-friendly management practices: Is there a compromise? European Journal of Entomology. 2015.
Kašák J., Mazalová M., Šipoš J., Kuras T. The effect of alpine ski-slopes on epigeic beetles: does even a nature-friendly management make a change? Journal of Insect Conservation. 2013.
Mazalová M., Kašák J., Kuras T. Annotated entomological bibliography of the Praděd National Nature Reserve (Hrubý Jeseník Mts.). Časopis Slezského muzea Opava (A). 2012.
Mazalová M., Hekera P., Javůrek F., Laciná J., Kostkan V., Heisig J., Voženílek V. Ověření efektivity kompostovacího procesu v domácích kompostérech. Waste Forum. 2010.
Mazalová M., Dvořák L., Bezděčka P., Kuras T. Čmeláci a pačmeláci (Hymenoptera: Apidae: Bombus) národní přírodní rezervace Praděd. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2009.
Kuras T., Sitek J., Liška J., Mazalová M., Černá K. Motýli (Lepidoptera) národní přírodní rezervace Praděd (CHKO Jeseníky): implikace poznatků v ochraně území. Časopis Slezského muzea Opava (A). 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kostkan V., Laciná J., Mazalová M., Hekera P., Voženílek V., Heisig J. Poměrné složení směsného komunálního odpadu v olomoucké aglomeraci a jeho sezónní dynamika za roky 2008 - 2010. In Kostkan V. (Eds.) LOGI. 2010.
Heisig J., Voženílek V., Kostkan V., Laciná J., Hekera P., Mazalová M. Prostorové aspekty svozu komunálního odpadu v prostředí GIS. In Heisig J. (Eds.) LOGI 2010. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Mazalová M. Blanokřídlí (Hymenoptera). Příroda Pobečví. 2013.
Mazalová M. Dvoukřídlí (Diptera). Příroda Pobečví. 2013.
Mazalová M. Síťokřídlí (Neuroptera). Příroda Pobečví. 2013.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Kuras T., Mazalová M., Šikula T., Kouřil D., Lepková A., Pospíšilová K. Metodika podpory biodiverzity na stávajících i nových svazích silnic a dálnic. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)