prof. Dr.Ing. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc.

Employee photo
Contact

585634550

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

2.18

profesor

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Člen oborové rady
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky

Vědecká společnost

 • CZ – IALE (člen, –)
 • International Union of Soil Science (IUSS) (člen, –)
 • International Association for Landscape Ecology (IALE) (člen, –)
 • Česká pedologická společnost (předseda, –)

Výbor vědecké společnosti

 • World Association of Soil and Water Conservation (WASWAC) (člen, –)

Odborná komise

 • Národní akreditační úřad (hodnotitel) (ostatní, –)
 • Ministerstvo životního prostředí (expert) (poradce, –)
 • Ministerstvo zemědělství (člen pracovní skupiny Půda) (člen, –)
 • Členství ve vědeckých radách a oborových radách doktorských studií (člen, –)
 • Člen komise životního prostředí Olomouckého kraje (člen, –)
 • Komise pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády České republiky (člen, –)

Redakční rada

 • Soil and Water Research (Co-editor) (člen, –)
 • Phytopedon (člen, –)
ČLÁNEK
Bartkowski B., Beckmann M., Bednář M., Šarapatka B., Václavík T. Adoption and potential of agri-environmental schemes in Europe: Cross-regional evidence from interviews with farmers. PEOPLE AND NATURE. 2023.
Gebhart M., Dumbrovský M., Šarapatka B., Drbal K., Bednář M., Muchova Z. Evaluation of Monitored Erosion Events in the Context of Characteristics of Source Areas in Czech Conditions. Agronomy-Basel. 2023.
Bednář M., Šarapatka B., Netopil P., Zeidler M., Hanousek T., Homolová L. The Use of Spectral Indices to Recognize Waterlogged Agricultural Land in South Moravia, Czech Republic. Agriculture-Basel. 2023.
Drbal K., Dumbrovský M., Muchová Z., Šarapatka B. Mitigation of Flood Risks with the Aid of the Critical Points Method. Agronomy-Basel. 2022.
Netopil P., Šarapatka B., Ayalew DA., Drncová K. Multi-temporal analysis of erosional plots using aerial images and deep soil probes. PHYSICAL GEOGRAPHY. 2022.
Hanáková Bečvářová P., Horváth M., Šarapatka B., Zouhar V. The effect of stand characteristics on soil organic carbon content in spruce and deciduous stands. Forest Systems. 2022.
Horváth M., Hanáková Bečvářová P., Šarapatka B., Vencálek O., Zouhar V. Potential relationships of selected abiotic variables, chemical elements and stand characteristics with soil organic carbon in spruce and beech stands. iForest-Biogeosciences and Forestry. 2021.
Suchá L., Schlossarek M., Dušková L., Naudé M., Šarapatka B. Land tenure security and its implications for investments to urban agriculture in Soweto, South Africa. LAND USE POLICY. 2020.
Skokanová H., Netopil P., Havlíček M., Šarapatka B. The role of traditional agricultural landscape structures in changes to green infrastructure connectivity. AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT. 2020.
Bílá P., Šarapatka B., Horňák O., Novotná J., Brtnický M. Which quality indicators reflect the most sensitive changes in the soil properties of the surface horizons affected by the erosion processes? Soil and Water Research. 2020.
Havlíček M., Skokanová H., David V., Pavelková R., Létal A., Frajer J., Netopil P., Šarapatka B. Možnosti využití starých topografických map z let 1763 -1768 pro hodnocení vývoje vodních ploch a potenciál jejich obnovy. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 2019.
Chmelík V., Šarapatka B., Machač O., Mikula J., Laška V., Tuf IH. The effect of farming system and management practices on surface-dwelling soil macrofauna. Zemdirbyste-Agriculture. 2019.
Bečvářová P., Horváth M., Šarapatka B., Zouhar V. Dynamics of soil organic carbon (SOC) content in stands of Norway spruce (Picea abies) in central Europe. iForest-Biogeosciences and Forestry. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M. Eroze půdy a ztráta biodiverzity. Lze nalézt komplexní řešení? Úroda. 2018.
Šarapatka B., Dumbrovský M., Podhrázská J. Erozní procesy v zemědělské krajině. Veronica : časopis ochránců přírody. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Mazalová M., Tuf IH., Kuras T. Krajinná struktura – klíč k ochraně biologické rozmanitosti a půdy Část II – Ochrana půdy. Ochrana přírody. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M., Tuf IH. Posílení biologické rozmanitosti a ochrany půdy v zemědělské krajině s využitím konceptu konektivity. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2018.
Horňák O., Machač O., Šarapatka B., Tuf IH. Size of wood fragments in rural landscape affects communities of ground dwelling invertebrates. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2018.
Bilošová H., Šarapatka B., Štýbnarová M., Mičová P., Svozilová M. Nitrogen leaching from grassland ecosystems managed with organic fertilizers at different stocking rates. Archives of Agronomy and Soil Science. 2017.
Dytrtová K., Šarapatka B., Opršal Z. Does organic farming influence landscape composition? Two cases from the Czech Republic. Agroecology and Sustainable Food Systems. 2016.
Pavelková R., Frajer J., Havlíček M., Netopil P., Rozkošný M., David V., Dzuráková M., Šarapatka B. Historical ponds of the Czech Republic: an example of the interpretation of historic maps. Journal of Maps. 2016.
Šarapatka B. Ohrožená půda. Vesmír. 2016.
Šarapatka B., Bednář M. Assessment of Potential Soil Degradation on Agricultural Land in the Czech Republic. Journal of Environmental Quality. 2015.
Tuf IH., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B., Čáp L. Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2015.
Dumbrovský M., Sobotková V., Šarapatka B., Váchalová R., Pavelková R., Váchal J. Long-Term Improvement in Surface Water Quality after Land Consolidation in a Drinking Water Reservoir Catchment. Soil and Water Research. 2015.
Mazalová M., Šipoš J., Rada S., Kašák J., Šarapatka B., Kuras T. Responses of grassland arthropods to various biodiversity-friendly management practices: Is there a compromise? European Journal of Entomology. 2015.
Bartlová J., Badalíková B., Pospíšilová L., Pokorný E., Šarapatka B. Water Stability of Soil Aggregates in Different Systems of Tillage. Soil and Water Research. 2015.
Mikula J., Šarapatka B., Kopecký O., Tuf I. Assemblages of milipedes and centipedes according to the type of pasture management preliminary results from the Czech Republic. Revue D'Ecologie - La Terre et La Vie. 2014.
Dumbrovský M., Sobotková V., Šarapatka B., Chlubna L., Váchalová R. Cost-effectiveness evaluation of model design variants of broad-baseterrace in soil erosion control. Ecological Engineering The Journal of Ecosystem Restoration. 2014.
Šarapatka B., Pavelková R. Rybníkářství jako součást kulturního dědictví české republiky. Naše příroda. 2014.
Sobotková V., Šarapatka B., Dumbrovský M., Uhrová J., Bednář M. The Influence of Conservation Measures, Limiting Soil Degradation, on the Quality of Surface Water Resources. International Science Index. 2014.
Šarapatka B., Čížková S. The influence of different types of grassland on soil quality in upland areas of Czech Republic. Journal of Environmental Biology. 2014.
Šarapatka B., Čáp L., Badalíková B., Bartlová J., Pospíšilová L., Hybler V. The influence of reduced tillage, subsoiling and ploughing systems on selected soil characteristics. Journal of Food, Agriculture & Environment. 2014.
Šarapatka B., Pavelková R., Frajer J. Vývoj rybníkářství jako součásti kulturního dědictví v České republice se zaměřením na stav od poloviny 19. století. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2014.
Pavelková Chmelová R., Šarapatka B., Frajer J., Pavka P., Netopil P. Databáze zaniklých rybníků v ČR a jejich současné využití. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. 2013.
Šarapatka B., Bednář M., Netopil P. Hodnocení negativní antropizace půd v České republice s využitím GIS. Phytopedon. Journal of Soil Science. 2013.
Šarapatka B., Netopil P., Pavlík F., Baran J. The efficiency of different approaches to soil erosion control in selected areas of the Czech Republic. Fresenius Environmental Bulletin. 2013.
Bussinow M., Šarapatka B., Dlapa P. Chemical Degradation of Forest Soil as a Result of Polymetallic Ore Mining Activities. Polish Journal of Environmental Studies. 2012.
ŠARAPATKA B. Environment-friendly Management of Agricultural Landscape. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2011.
LAŠKA V., Kopecký O., Růžička V., MIKULA J., VÉLE A., ŠARAPATKA B., TUF I. Vertical distribution of spiders in soil. Journal of Arachnology. 2011.
Šarapatka B., Bednář M., Novák P. Analysis of Soil Degradation in the Czech Republic: GIS Approach. Soil and Water Research. 2010.
MIKULA J., LAŠKA V., ŠARAPATKA B., TUFOVÁ J., TUF I. Soil invertebrates in conventionally and organically farmed fields of winter wheat and winter oilseed rape in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2010.
Mikula J., Laška V., Šarapatka B., Tuf IH., Tufová J. Myriapod communities at pastures with different management. Peckiana. 2008.
Šarapatka B., Laška V., Mikula J., Čáp L., Petr J. Selected biological and biochemical characteristics of soil in a long-term organic farming experiment. Scientia Agriculturae Bohemica. 2008.
Pavelková Chmelová R., Šarapatka B., Dumbrovský M., Pavka P. Runoff Processes and Land Use Changes in the Upper Reaches of the Krupá River Catchment during the Last 70 Years. Soil and Water Research. 2007.
Pavelková Chmelová R., Šarapatka B., Pavka P. Effects of land use changes on runnoff proces (The Krupá basin case study, Czech Republic). International Journal Ecohydrology and Hydrobiology. 2006.
Šarapatka B., Novák P., Bednář M. Hodnocení degradace půd v podmínkách České republiky. Planeta. 2006.
Měkotová J., Šarapatka B., Štěrba O., Harper D. Restoration of a river landscape: Biotopes as a basis for quantification of species diversity and evaluation of landscape quality. Ecohydrology & Hydrobiology. 2006.
Šarapatka B., Dudová L., Kršková M. Effect of pH and phosphate supply on acid phosphatase activity in cereal roots. Biologia. Section: Botany. 2004.
Šarapatka B. Soil anthropisation and approaches for its evaluation. Phytopedon. Journal of Soil Science. 2003.
Dlouhý J.., Šarapatka B. Vliv současného industriálního zemědělství na zdraví konzumentů. Scientia Agriculturae Bohemica. 2003.
Šarapatka B. Ekologické zemědělství a biodiverzita. Farmář. 2002.
Šarapatka B., Bussinow M. Vliv kontaminace flotačními kaly z těžby rud na vybrané složky lesního ekosystému. Phytopedon. Journal of Soil Science. 2002.
Šarapatka B., Dlouhý J. Je cena potravin odrazem skutečných nákladů na jejich produkci? Zemědělská ekonomika. 1998.
Šarapatka B., Štěrba O. Optimalization of agriculture in relation to the multifunctional role of the Landscape. Landscape and Urban Planning. 1998.
Šarapatka B., Dlouhý J. Sustainable agricultural management: reflecting environmental costs. Ecological Economics and Development, Geneve. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Netopil P., Bednář M., Šarapatka B., Pavelková R. Multikriteriální analýza jako nástroj pro výběr lokalit malých vodních ploch v zemědělské krajině. Rybníky 2023. 2023.
Netopil P., Pavelková R., Šarapatka B., Bednář M. Retenční prvky a jejich vztah k prostorové distribuci zamokřených ploch v krajině. Rybníky 2022. 2022.
Létal A., Pavelková R., Netopil P., Havlíček M., David V., Skokanová H., Frajer J., Šarapatka B. New Approaches to Studies of Extinct Ponds. In Svobodová H. (Eds.) Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 2018.
Havlíček M., Skokanová H., David V., Pavelková R., Létal A., Frajer J., Netopil P., Šarapatka B. Potenciál obnovy vodních ploch evidovaných na mapách z let 1763 – 1768. In David V., Davidová T. (Eds.) Rybníky 2018. 2018.
Havlíček M., Skokanová H., Šarapatka B., Pavelková R., Netopil P. The Significance of Historical Landscape Structure in South Moravia fot the Protection of the Landscape , Landscape Function and the Protection of Agricultural Land Resources. In Svobodová H. (Eds.) Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Netopil P. Hodnocení ploch degradovaných erozí v podmínkách jižní Moravy. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd. Sborník, Pedologické dny 2015. 2015.
Bílá P., Šarapatka B., Čáp L. Vliv aplikované exogenní organické hmoty na aktivitu vybraných půdních enzymů. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd. Sborník, Pedologické dny 2015. 2015.
Chmelík V., Šarapatka B., Tuf I. Vliv vodní eroze na společenstva makroedafonu v černozemních podmínkách jižní Moravy. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd. Sborník, Pedologické dny 2015. 2015.
Šarapatka B. Výročí profesora Josefa Kopeckého, významného pedologa konce 19. a první třetiny 20. století. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd. Sborník, Pedologické dny 2015. 2015.
ŠARAPATKA B., Čížková S. Effect of differentent grassland communities in organic farming on chosen soil properties with focus to carbon. In . (Eds.) 3rd Scientific Conference - New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe. 2011.
ŠARAPATKA B., ČÁP L. The effect of different forms of tillage on selected biological and biochemical soil characteristics. In Badalíková B. (Eds.) 6th International Soil Conference ISTRO Czech Branch. 2011.
Dytrtová K., Šarapatka B. Czech organic farmers’ perception of landscape elements. In . (Eds.) Agri-environment Schemes - What have they achieved and where do we go from here? 2010.
Šarapatka B. Erosion processes on intensively farmed land in the Czech Republic: comparison of alternative research methods. In Netopil P. (Eds.) Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science: Soil Solutions for a Changing World. 2010.
Pavlík F., PAVELKOVÁ CHMELOVÁ R., ŠARAPATKA B., NETOPIL P. Změna odtokových poměrů s vývojem krajinné matrice v povodí Hážovického potoka. In . (Eds.) Změna odtokových poměrů s vývojem krajinné matrice v povodí Hážovického potoka. 2010.
Netopil P., Šarapatka B. Erozní procesy v krajině: vztahy mezi vybranými metodami výzkumu. Říční krajina 6, sborník příspěvků z konference Olomouc. 2009.
Šarapatka B., Mikula J., Tuf IH., Laška V. Macrofauna invertebrate communities in soils under organic and conventional farming: conversion trial in the Czech Republic. Organic Farming - A Response to Economic and Environmental Challenges. 2009.
Šarapatka B., Mikula J., Tuf IH., Laška V. Macrofauna invertebrate communities in soils under organic and conventional farming: conversion trial in the Czech Republic. Bioacademy 2009 - Proceedings: Organic Farming - A Response to Economic and Environmental Challenges. 2009.
Šarapatka B., Netopil P. Porovnání metod výzkumu erozních procesů v produkčních zemědělských oblastech. In . (Eds.) PEDOLOGIE A 21. STOLETÍ (seminář u příležitosti 100. výročí narození prof. Pelíška a 90. výročí založení MZLU v Brně). 2009.
Šarapatka B., Kočař J. Zatížení fluvizemí nivy řeky Moravy potenciálně rizikovými prvky. Říční krajina 6, sborník příspěvků z konference Olomouc, říjen 2009. 2009.
Šarapatka B., Tuf IH., Laška V., Mikula J. Biodiverzita v půdním prostředí a její ovlivnění zemědělskými praktikami. 12. Pedologické dny na téma: "Antropogenní zatížení půd" sborník příspěvků. 2008.
Veselý M., Šarapatka B. Effects of landscape infrastructure and conversion to organic farming on carabid beetle communities. New developments in science and research on organic agriculture. 2008.
Šarapatka B., Dytrtová K., Čížková S. FARM MANAGEMENT PLANS IN LAND USE OPTIMIZATION AND BIODIVERSITY PROTECTION. ECOMIT - 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems. 2008.
Opršal Z., Šarapatka B. Indikátory v krajinném prostoru využitelné pro plány faremního managementu. Zborník prispevkov. Pôda v modernej informačnej společnosti. 1. Konferencia Českej pedologickej spoločnosti a Societas pedologica Slovana. 2008.
Opršal Z., Šarapatka B. Indikátory v krajinném prostoru využitelné pro plány faremního managementu. Půda v moderní informační společnosti. 2008.
Šarapatka B., Laška V., Mikula J. Invertebrate communities in soils of organic and conventional farming: conversion trial in the Czech republic. Cultivating the future based on science - 16th IFOAM organic world congress. 2008.
Šarapatka B., Bednář M., Novák P. JE SOUČASNÉ VYUŽÍVÁNÍ PŮDY UDRŽITELNÉ? Půda v moderní informační společnosti. 2008.
Šarapatka B., Dytrtová K., Čížková S. Plány faremního managementu v optimalizaci využití krajiny a pro ochranu biodiverzity. Ochrana a manažment polnohospodárskej krajiny. 2008.
Šarapatka B., Laška V., Mikula J., Čáp L., Petr J. SELECTED BIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL SOIL CHARACTERISTICS IN ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING. ECOMIT - 5th International Scientific Conference on Sustainable Farming Systems. 2008.
Šarapatka B., Bartošová I. THE INFLUENCE OF SOIL TILLAGE AND BETA-LIQ PREPARATION ON THE ACTIVITY OF SELECTED SOIL ENZYMES. 5th International Soil Conference ISTRO. 2008.
Šarapatka B., Laška V., Mikula J., Čáp L., Petr J. Vliv přechodu na ekologické zemědělství na vybrané půdně biologické a biochemické charakteristiky. Život v pôde IX. 2008.
Šarapatka B., Pokorný E. Bilance živin v ekologickém zemědělství. Sborník konference Ekologické zemědělství 2007. 2007.
Šarapatka B., Čížková S. Diverzita travních porostů v ekologickém zemědělství ve vztahu k dotační politice. Ekológia trávneho porastu VII. 2007.
Šarapatka B. Hodnocení kvality půdy v ekologickém zemědělství. Sborník konference Ekologické zemědělství 2007. 2007.
Šarapatka B., Kouřil M. Monitoring soil characteristics in Organic Farming: A comparison of field vs. laboratory methods. Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems. 2007.
Kočař J., Šarapatka B., Smatanová M. Akumulace těžkých kovů vybranými rostlinami po aplikaci čistírenských kalů. In . (Eds.) Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. 2006.
Šarapatka B., Pokorný E., Hejátková K., Mátlová V., Kršková M. An evaluation of selected soil properties and their effect on the biological activity of soils in organic farming in the Czech Republic. Organic farming and European Rural Development. 2006.
Šarapatka B. Indikátory kvality zemědělských půd s důrazem na organickou hmotu. Biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální praxi. 2006.
Pavelková Chmelová R., Šarapatka B., Macků J., Sirota I. Vývoj hydrických vlastností lesní půdy v horní části povodí Krupé. Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. 2006.
Pavelková Chmelová R., Šarapatka B., Macků J., Sirota I. Vývoj hydrických vlastností lesních půd v horní části povodí Krupé. Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. 2006.
Šarapatka B., Veselý M. Carabid beetles (Carabidae) in agroecosystems - case study on the effect of conversion to organic farming and land structure. Researching Sustainable Systems - ISOFAR proceedings. 2005.
Šarapatka B., Bussinow M. Limitující faktory ekosystému lesa v územích ovlivněných těžbou polymetalických rud (případová studie zlaté hory). In . (Eds.) Štvrté pôdoznalecké dni na Slovensku. 2005.
Šarapatka B., Žilka M. Olomoucký způsob zpracování chlébské mrvy - technologie s agronomickými, environmentálními a energetickými efekty. In . (Eds.) Biologicky rozložitelné odpady, jejich zpracování a využití v zemědělské a komunální praxi. 2005.
Kromp B., Šarapatka B. Self-regulation in agri-ecosystems and landscape management for sustainable production. 5th European academy on organic farming. 2005.
Šarapatka B., Měkotová J., Štěrba O. Problémy udržitelného využívání environmentálního potenciálu říčních niv. Říční krajina. 2004.
Šarapatka B., Štěrba O., Měkotová J. Soil an land use optimization in river landscape in relation to protection against flood (Morava - Czech republic case study). Natural Resource Management for Sustainable Development. 2004.
Šarapatka B. Soil quality indicators in organic farming. 4th Summer Academy on Organic Farming. 2004.
Šarapatka B., Dlapa P., Bussinow M. Vztah mezi retencí fosforu a acidifikací lesních půd. Podoznalecké dni v SR. 2004.
Šarapatka B., Prax A.., Vácha R.. Půdní poměry v nivách řek a jejich ovlivnění zásahy člověka. Říční krajina. 2003.
Štěrba O., Šarapatka B., Měkotová J. Říční krajina a změny v jejím využívání. Ochrana a využití půdy v nivních oblastech. 2003.
Šarapatka B., Rak L.. Vegetační úpravy na extrémních stanovištích po těžbě štěrkopísku s využitím hydroabsorbentů. VUPOP Bratislava a Societa Pedologica Slovaca. 2003.
Šarapatka B., Prax A.., Oloupat M.. Vliv dynamiky průtoků na hladinu podzemní vody v nivě. Ochrana a využití půdy v nivních oblastech. 2003.
Samsonová P., Čížková S., Šarapatka B. Ecological and Economical Value of Landscape Elements in the Morava River Floodplain. Changing Landscape - Changing Ecology. 32nd Annual Conference of the Ecological Society of Germany. 2002.
Šarapatka B., Čížková S. Postavení ekologického zemědělství v mikroregionu Jeseníky a možné přístupy k zakládání a využívání travních porostů. Tvář naší země- krajina domova, ochrana a rehabilitace krajiny. 2002.
Bussinow M., Šarapatka B. Effects of former polymetalic ore mining activities on soil chemical properties and chosen plant species. Soil Science: Past, present and future. 2001.
Šarapatka B., Malý S., Duchoslav M. Mineralizace dusíku v závislosti na půdních vlastnostech a způsobu obhospodařování. Pedologické dny 2001 -Půda, její funkce, vlastnosti a taxonomie v zemědělské a lesní krajině. 2001.
Štěrba O., Měkotová J., Šarapatka B., Kiliánová H., Bednář M. Historický vývoj krajiny řeky Moravy a návrhy na její optimalizaci. Antropizacia pod V. 2000.
Šarapatka B. Impact of different farming systems and soil properties on soil enzyme activity. IFOAM 2000 - The World Grows Organic. 2000.
Šarapatka B. Změny a perspektivy zemědělského hospodaření v nivních oblastech. Úloha a využití výsledků pedologie v ekologii se zaměřením na agroekologii. 2000.
Šarapatka B., Malý S. Ammonification and nitrification in 116 arable and grassland soils from the Czech Republic as affected by soil properties. Proceedings from 21st congress of the Czechoslovak Society for Microbiology. 1998.
Šarapatka B. Effects of soil properties and farming systems on phosphatase activity. 16th World Congress of Soil Science. 1998.
Šarapatka B., Dlouhý J. Sustaining agricultural systems through the inclusion of environmental costs. Proceedings from the 12th International Conference IFOAM 98. 1998.
KNIHA - CELEK
Šarapatka B., Borůvka L., Konečná J. Půda - přehlížené bohatství. 2021.
Pospíšilová Ľ., Vlček V., Lukas V., Šarapatka B., Netopil P., Bednář M., Černohorský J., Badalíková B., Vašinka M. Pedogeochemická charakteristika lokalit Bošovice, Hrušky a Zástřizly. 2019.
Šarapatka B., Hejátková K. Degradace půdy a desatero zásad pro její ochranu. 2015.
Bieganowski A., Malý S., Frąc M., Tuf I., Váňa M., Brzezińska M., Siebielec G., Lipiec J., Šarapatka B. Laboratory manual. 2015.
Šarapatka B. Pedologie a ochrana půdy. 2014.
Kučera P., Stránský M., Weber M., Salašová A., Šarapatka B., Dohnalová B., Flekalová M., Novotná Ž., Samsonová P., Smetanová D., Stránská M., Stroblová L., Šantrůčková M., Trpáková L. Úmluva o krajině - Landscape Inconvience. 2014.
Šarapatka B., Niggli U., Kuras T. Agriculture and landscape - the way to mutual harmony. 2012.
Šarapatka B., Urban J. Rolnictwo ekologiczne w praktyce. 2012.
Šarapatka B., Urban J. Organic agriculture. Organic agriculture. 2009.
Šarapatka B., Niggli U., Kuras T. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. Zemědělství a krajina: cesty k vzájemnému souladu. 2008.
Šarapatka B., Urban J., Čížková S., Dukát V., Hejduk S., Hrabalová A., Hradil R., Juršík J., Leibl M., Mátlová V., Moudrý J., Plíšek B., Pokorný E., Rozsypal R., Sedlo J., Škeřík J., Šonková R., Trávníček P., Vaněk D., Zídek T. Ekologické zemědělství v praxi. Ekologické zemědělství v praxi. 2006.
Kubát J., Novák P., Šálek L., Šarapatka B., Tesařová M. Identification of priorities and capacity development in the Czech Republic for Compliance with the United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa. Identification of priorities and capacity development in the Czech Republic for Compliance with the United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or. 2006.
Šarapatka B., Urban J. Ekologické zemědělství, II. díl. Ekologické zemědělství, II. díl. 2005.
Samsonová P., Šarapatka B., Urban J. Přínos ekologického zemědělství pro kvalitu podzemních a povrchových vod. Přínos ekologického zemědělství pro kvalitu podzemních a povrchových vod. 2005.
Šarapatka B., Zídek T. Šetrné formy zemědělského hospodaření v krajině a agroenvironmentální programy. Šetrné formy zemědělského hospodaření v krajině a agroenvironmentální programy. 2005.
Šarapatka B., Hejduk S., Čížková S. Trvalé travní porosty v ekologickém zemědělství. Šetrné formy zemědělského hospodaření v krajině a agroenvironmentální programy. 2005.
Šarapatka B. Agriculture and Pesticide Use in Central and Eastern Europe. Agriculture and Pesticide Use in Central and Eastern Europe. 2004.
Pokorný E.., Šarapatka B. Půdoznalství pro ekozemědělce. Ministerstvo zemědělství ČR. 2003.
Kudelová K., Jodlová J., Šarapatka B. Odpady. Odpady. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Šarapatka B., Pavelková R. Small Bodies of Water Which Have Disappeared from the Czech Landscape and the Possibility of Restoring Them. Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. 2020.
Brzezinska M., Frac M., Čuhel J., Šarapatka B., Gawryjolek K. Microbiology. Laboratory manual. 2015.
Frac M., Gryta A., Oszust K., Šarapatka B., Bilinska-Wielgus N., Brzeziňska M., Čáp L., Bílá P., Malý S. Vliv EOM na funkční a genetickou diverzitu mikroorganizmů a na půdní enzymatické aktivity s ohledem na podmínky prostředí. Testování exogenní organické hmoty pro bezpečnou aplikaci na půdu. 2015.
Frac M., Gryta A., Oszust K., Šarapatka B., Bilinska-Wielgus N., Brzeziňska M., Čáp L., Bílá P., Malý S. Wplyw egzogennej materii organicznej (EOM) na róžnorodošč funkcjonalna i genetyczna mikroorganizmów oraz aktywnošč enzymatyczna gleby w odniesieniu do wlašciwošči šrodobiska. Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. 2015.
Šarapatka B., Netopil P., Bednář M., Pavlík F. Arable Land Degradation with Special Focus to Water Erosion: A Seroous Threat in the Czech Republic. Soil Degradation. Advances in Geoecology 42. 2013.
Šarapatka B., Netopil P., Pavlík F., Baran J. Účinnost různých postupů řešení protierozní ochrany ve vybraných územích. Regenerace - rekultivace - revitalizace krajiny. 2012.
Šarapatka B. Zemědělská krajina a biodiverzita. Ochrana přírody a krajiny v České republice. 2012.
Šarapatka B., Kuras T. Biodiverzita agroekosystémů. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Šarapatka B., Kuras T., Čížková S., Zámečník V. Společenstva luk a pastvin jako složitý a harmonicky fungující systém. Agroekologie : východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Šarapatka B., Kuras T., Laštůvka Z., Zámečník V. Zemědělství v ochraně přírody a krajiny. Agroekologie: východiska pro udržitelné zemědělské hospodaření. 2010.
Šarapatka B. Zemědělství v ochraně přírody a krajiny. Zachování biodiverzity karpatských luk. 2008.
Šarapatka B., Čížková S. Biodiverzita trvalých travních porostů v ekologickém zemědělství. Genetické zdroje: význam, využívání a ochrana. 2007.
MAPA
Šarapatka B., Pavelková R., Netopil P., Pavka P., Rozkošný M., David V. Současné půdní poměry na plochách zaniklých rybníků v okresech Pardubice a Jindřichův Hradec. 2015.
Pavelková Chmelová R., Pavka P., Šarapatka B., Rozkošný M., Dzuráková M., Konvit I., Frajer J., Netopil P., David V., Vrána K., Bussinow M. Současný stav historických rybníků na území České republiky. 2013.
ABSTRAKT
Houška J., Kaláb O., Vašát R., Pavlů L., Penížek V., Bednář M., Václavík T., Šarapatka B., Borůvka L., Šipoš J. Long-term agrochemical testing of agricultural soils related to natural and socio-economic conditions of Czech Republic. The 5th WASWAC World Conference. 2023.
Šarapatka B., Bednář M. Soil degradation by water erosion and proposals for landscape restructuring using strip cropping. International conferences on Sustainable Natural Resource - Management under Global Climate Change. 2023.
Pavlík F., Hřebíčková I., Kapička J., Šarapatka B., Dumbrovský M., Bednář M. Soil erosion monitoring of agricultural land of the Czech Republic. Book of Abstracts, 5th WASWAC World Conference. 2023.
Šarapatka B., Bednář M., Netopil P. The effects of water erosion on soil properties and crop yield in a highly exploited agricultural area of South Moravia, Czech Republic. Book of Abstracts, 5th WASWAC World Conference. 2023.
Bednář M., Netopil P., Šarapatka B. The potential of hyperspectral aerial surveys for identifying waterlogged areas in agricultural landscapes. The 5th WASWAC World Conference. 2023.
Rakhmanov D., Šarapatka B., Abeuov S., Kamkin V. Use of remote sensing for soil salinity monitoring. «XXI Satpayev readings». 2021.
Šarapatka B., Bednář M., Netopil P. Hodnocení degradace půd v České republice s důrazem na erozi půd. Časové změny půdních vlastností a jejich predikce. 2013.
Pavelková Chmelová R., Netopil P., Frajer J., Šarapatka B., Přemysl .. Potenciál využití půdy ploch zaniklých rybníků z hlediska vodohospodářského a zemědělského v povodí Trkmanky a Kyjovky na příkladu k.ú. Čejkovice. Poda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany. 2012.
Kromp B., Šarapatka B. Ekologická infrastruktura v ekozemědělství jako nástroj při optimalizaci využití krajiny. Sborník abstraktů - 7. evropská letní akademie ekologického zemědělství. 2007.
Urban J., Pfiffner L., Meindl P., Šarapatka B. Ekozemědělci přírodě - s BIO kvete rozmanitost. Sborník abstraktů - 7. evropská letní akademie ekologického zemědělství. 2007.
Šarapatka B., Novák P., Bednář M. Evaluation of soil degradation in conditions within the Czech Republic. World congress of soil science. 2006.
Čížková S., Šarapatka B., Hejduk S. Variability of permanent grassland and its productive and non-productive functions. Abstract proceedings - 6 European summer academy on organic farming. 2006.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Dumbrovský M., Šarapatka B., Bednář M., Sobotková V., Mistr M., Hejduk S., Kraus M., Pochop M. Pásové střídání plodin jako protierozní a adaptační opatření v pozemkových úpravách. 2023.
Badalíková B., Pospíšilová L., Šarapatka B., Vlček V., Prudil V., Černohorský J., Bednář M., Lukas V., Netopil P., Boturová K. Komplexní posouzení heterogenity pozemků a návrh lokálně cíleného hospodaření na půdě s minimalizací rizik vodní eroze. 2022.
Badalíková B., Pokorný E., Šarapatka B., Bartlová J., Čáp L., Červinka J., Hybler V., Jandák J., Pospíšilová L. Vhodné zpracování půdy pro minimalizaci degradačních změn v půdě. 2012.
Čížková S., Šarapatka B., Kulišťáková L. Nelesní dřevinná vegetace: návrhy, výsadba a údržba. Nelesní dřevinná vegetace: návrhy, výsadba a údržba. 2008.
Pokorný E., Šarapatka B., Hejátková K. Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím opdniku. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Šarapatka B., Bednář M. Degradation and revitalization of soil and landscape. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) 2017.
SBORNÍK - CELEK
New developments in science and research on organic agriculture. In Šarapatka B., Samsonová P. (Eds.) Bioacademy 2008 proceedings. 2008.
Sborník abstraktů - 7. evropská letní akademie ekologického zemědělství. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Sborník abstraktů - 7. evropská letní akademie ekologického zemědělství. 2007.
Abstract proceedings - 6. European summer academy on organic farming. In Šarapatka B., Velimirov A. (Eds.) Abstract proceedings - 6 European summer academy on organic farming. 2006.
Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. 2006.
Šarapatka B. 5th European summer academy of organic farming. In Šarapatka B. (Eds.) 5th European summer academy of organic farming. 2005.
PROJEKT
Šarapatka B., Čížková S., Suchánek B. Studie o vývoji, současném stavu a možnostech rozvoje ekologického zemědělství v mikroregionu Jeseníky. Studie o vývoji, současném stavu a možnostech rozvoje ekologického zemědělství v mikroregionu Jeseníky. 2001.
ZPRÁVA
Šarapatka B., Bednář M. Degradace zemědělských půd v Ústeckém kraji. Degradace zemědělských půd v Ústeckém kraji. 2007.
Štěrba O., Měkotová J., Šarapatka B., Bednář M. Studie protierozních opatření Velký Týnec. Studie protierozních opatření Velký Týnec. 2007.
Šarapatka B., Bednář M., Hekera P., Kuba P., Babilonová D. Zatížení půd Rožnovska rizikovými prvky. Zatížení půd Rožnovska rizikovými prvky. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
BANAŠ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2007
KOČAŘ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2012
LAŠKA PRF Ekologie a ochrana prostředí 2012
HANÁKOVÁ BEČVÁŘOVÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2022
HORVÁTH PRF Ekologie a ochrana prostředí 2022
CHMELÍK PRF Ekologie a ochrana prostředí 2019
MAZALOVÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2013
MIKULA PRF Ekologie a ochrana prostředí 2013
AYALEW PRF Ecology and Environmental Protection 2021
SUCHÁ PRF Geografie 2021
BÍLÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2019
BILOŠOVÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2017
BARTOŠOVÁ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2008
List contains doctoral study graduates

External students

Date from Date to Name Type
09/01/2015 06/25/2019 Ing. Marek Bednář Ph.D. mimo UP

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)