Mgr. Jan LOSÍK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634564

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)

2.20

odborný asistent

ČLÁNEK
Petrová I., Petriláková M., Losík J., Gouveia Peres Cardoso AR., Damugi IED., Tkadlec E. Density-related pattern of variation in body growth, body size and annual productivity in the common hamster. In Tkadlec E. (Eds.) MAMMALIAN BIOLOGY. 2018.
Pavluvčík P., Poprach K., Machar I., Losík J., Gouveia Peres Cardoso A., Tkadlec E. Barn Owl Productivity Response to Variability of Vole Populations. In Tkadlec E. (Eds.) PLoS One. 2015.
Rada S., Štěpánová L., Losík J., Šipoš J., Holuša J., Kuras T. How does Oedipoda germanica (Orthoptera: Acrididae) cope on the northern edge of its distribution? A demographical study of a completely isolated population. European Journal of Entomology. 2015.
Lisická L., Losík J., Zejda J., Heroldová M., Tkadlec E. Measurement error in a burrow index to monitor relative population size in the common vole. Folia Zoologica. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Lisická L., Losík J., Kadlčíková R., Tkadlec E. Determinants of above-ground burrow architecture in the common hamster. The Common Hamster (Cricetus cricetus): Perspectives on an endangered species. 2008.
ABSTRAKT
Tkadlec E., Lisická L., Gregor P., Losík J. Systematic error in time series analyses of rodent abundances based on population indices. Abstracts from 11th International Conference Rodens et Spatium on Rodent Biology. 2008.
Lisická L., Gregor P., Losík J., Heroldová M., Tkadlec E. Systematická chyba v analýze časových řad početností hraboše polního. Zoologické dny Brno 2007. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.