doc. RNDr. Mgr. Ivan Hadrián TUF, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585634556, 777262924

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

2.22

Docent

půdní fauna - biologie, ekologie, chování; morální psychologie

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
2.22 po předchozí emailové domluvě (Po-Čt)

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká zoologická společnost (místopředseda, 1997–)
  • Česká arachnologická společnost (člen, 2010–)
  • British Myriapod and Isopod Group (člen, 2001–)
  • Centre International de Myriapodologie (člen, 1997–)

Jiné komise a orgány

  • Etická komise PřF UP (předseda, 2020–)
ČLÁNEK
Véle A., Vélová L., Plewa R., Tuf IH., Míkovcová A., Brestovanská T., Rada P., Mock A., Horák J. From the litter to crowns: Response of animal biodiversity to native and non-native oak vegetation. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT. 2023.
Kiria E., Barjadze S., Tuf IH. Checklist of Georgian centipedes (Myriapoda: Chilopoda). Caucasiana. 2023.
Weber L., Růžička J., Tuf IH., Rulík M. Migration strategy of the Great crested newt (Triturus cristatus) in an artificial pond. HERPETOZOA. 2023.
Tuf IH., Ďurajková B. Antipredatory strategies of terrestrial isopod. ZooKeys. 2022.
Košulič O., Procházka J., Tuf IH., Michalko R. Intensive site preparation for reforestation wastes multi-trophic biodiversity potential in commercial oak woodlands. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 2021.
Tuf IH., Machač O. Půda plná predátorů. Ochrana přírody. 2021.
Vašutová M., Mleczko P., López-García A., Tuf IH. Taxi drivers: the role of animals in transporting mycorrhizal fungi. MYCORRHIZA. 2019.
Chmelík V., Šarapatka B., Machač O., Mikula J., Laška V., Tuf IH. The effect of farming system and management practices on surface-dwelling soil macrofauna. Zemdirbyste-Agriculture. 2019.
Šarapatka B., Bednář M., Mazalová M., Tuf IH., Kuras T. Krajinná struktura – klíč k ochraně biologické rozmanitosti a půdy Část II – Ochrana půdy. Ochrana přírody. 2018.
Šarapatka B., Bednář M., Kuras T., Mazalová M., Tuf IH. Posílení biologické rozmanitosti a ochrany půdy v zemědělské krajině s využitím konceptu konektivity. Životné prostredie : Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 2018.
Horňák O., Machač O., Šarapatka B., Tuf IH. Size of wood fragments in rural landscape affects communities of ground dwelling invertebrates. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2018.
Tuf IH., Dúbravka L., Húska L., Kočárek P. The deepest living woodlouse in the Czech Republic. Acta Carpathica Occidentalis. 2018.
Nefediev PS., Knyazev SY., Farzalieva GS., Tuf IH. A contribution to the myriapod fauna of the Omsk Area, Siberia, Russia (Myriapoda: Diplopoda, Chilopoda). Arthropoda Selecta. 2017.
Tuf IH., Kopecký O., Mikula J. Can montane and cave centipedes inhabit soil? Turkish Journal of Zoology. 2017.
Tuf IH., Tajovský K. An annotated checklist of the centipedes (Chilopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2016.
Tajovský K., Tuf IH. An annotated checklist of the millipedes (Diplopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2016.
Nefediev PS., Tuf IH., Dyachkov YA. First record of Cryptops (Cryptops) hortensis (Donovan, 1810) in southwestern Siberia, Russia (Chilopoda: Scolopendromorpha: Cryptopidae). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 2016.
Nefediev PS., Tuf IH., Dyachkov YV., Efimov DA. First record of Scutigera coleoptrata (Linnaeus, 1758) in the South of Western Siberia, Russia (Chilopoda: Scutigeromorpha: Scutigeridae). Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 2016.
Svojanovská H., Nguyen P., Hiřman M., Tuf IH., Wahab RA., Haddad CR., Šťáhlavský F. Karyotype evolution in harvestmen of the suborder Cyphophthalmi (Opiliones). Cytogenetic and Genome Research. 2016.
Khisametdinova DD., Nefediev PS., Tuf IH. New records of woodlice in the southwestern Siberia, Russia (Isopoda: Oniscidea). Invertebrate Zoology. 2016.
Tuf I., Ivinskis P., Rimšaitė J. A check-list of the centipedes (Chilopoda) of Lithuania. Zootaxa. 2015.
Tuf IH., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B., Čáp L. Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2015.
Tuf I., Chmelík V., Dobroruka I., Hábová L., Hudcová P., Šipoš J., Stašiov S. Hay-bait traps are useful tool for sampling of soil dwelling millipedes and centipedes. ZooKeys. 2015.
Mikula J., Šarapatka B., Kopecký O., Tuf I. Assemblages of milipedes and centipedes according to the type of pasture management preliminary results from the Czech Republic. Revue D'Ecologie - La Terre et La Vie. 2014.
Schlaghamerský J., Devetter M., Háněl L., Tajovský K., Starý J., Tuf I., Pižl V. Soil fauna across Central European sandstone ravines with temperature inversion: From cool and shady to dry and hot places. Applied Soil Ecology. 2014.
Žihlavníková R., Mentel A., Tuf I. Som pred zrkadlom lepší? Pro-Fil. 2014.
Purchart L., Tuf I., Hula V., Suchomel J. Arthropod assemblages in Norway spruce monocultures during a forest cycle - a multi-taxa approach. Forest Ecology and Management. 2013.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Štáhlavský F., Tufová J., Véle A., Tuf I. Factors Affecting Invertebrate Assemblages in Bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta Zoologica Bulgarica. 2013.
Tuf I., Hora P., Mačát Z., Machač O., Rendoš M., Trnka F., Vokálová A. Suitability of nail polish for marking the common rough woodlouse, Porcellio scaber (Oniscidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2013.
Drahokoupilová T., TUF I. Behaviour of pill millipedes can be affected by external marking. International Journal of Myriapodology. 2011.
RŮŽIČKA V., LAŠKA V., MIKULA J., TUF I. Morphological adaptations of Porrhomma spiders inhabiting soil. Journal of Arachnology. 2011.
LAŠKA V., Kopecký O., Růžička V., MIKULA J., VÉLE A., ŠARAPATKA B., TUF I. Vertical distribution of spiders in soil. Journal of Arachnology. 2011.
Slezák V., Hora P., TUF I. Effect of pitfall-trapping on the abundance of epigeic macrofauna – preliminary results. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2010.
MIKULA J., LAŠKA V., ŠARAPATKA B., TUFOVÁ J., TUF I. Soil invertebrates in conventionally and organically farmed fields of winter wheat and winter oilseed rape in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. 2010.
SPITZER L., KONVIČKA O., TROPEK R., ROHÁČOVÁ M., TUF I., Nedvěd O. Společenstvo členovců (Arthropoda) zimujících na jedli bělokoré na Valašsku (okr. Vsetín, Česká republika). Časopis Slezského muzea Opava (A). 2010.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský I., Baňař P., Tuf I., Hejda M., Konvička M. Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology. 2010.
Tropek R., Kadlec T., Karešová P., Spitzer L., Kočárek P., Malenovský P., Baňař P., Tuf IH., Hejda M., Konvička M. Spontaneous succession in limestone quarries as an effective restoration tool for endangered arthropods and plants. Journal of Applied Ecology. 2010.
Hora P., Tuf IH., Machač O., Brichta M., Tufová J. Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop? Živa. 2009.
Šťáhlavský F., Tuf IH. Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) CHKO Litovelské Pomoraví. Acta rerum naturalium. 2009.
Tuf IH. Aktuality: Znechuceni lejnem? Vesmír. 2008.
Laška V., Tufová J., Mikula J., Tuf IH. Depth distribution of Ochogona caroli in soils. Peckiana. 2008.
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf IH., Tufová J. Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological Conservation. 2008.
Laška V., Mikula J., Tuf IH. Jak hluboko žijí půdní bezobratlí? Živa. 2008.
Tufová J., Pavelková K., Tajovský K., Tuf IH., Štrichelová J. Millipedes and centipedes of the White Carpathians, Czech Republic. Peckiana. 2008.
Božanič B., Tuf IH., Tufová J., Hradílek Z. Mosses as living environment for myriapods. Peckiana. 2008.
Tuf IH., Brichta M., Hora P., Tufová J. Movement of myriapods on the forest-meadow ecotone. Peckiana. Peckiana. 2008.
Mikula J., Laška V., Šarapatka B., Tuf IH., Tufová J. Myriapod communities at pastures with different management. Peckiana. 2008.
Navrátil M., Riedel P., Tuf IH. Znáte (naše) stonohy? Živa. 2008.
Dedek P., Tuf IH., Jandová Š. Katastrofální povodně a obnova společenstev půdní fauny. Živa. 2007.
Růžička M., Tuf IH. Co loví stonožky? Vesmír. 2006.
Růžička M., Tuf IH. Co loví stonožky? Vesmír. 2006.
Tuf IH., Tufová J., Jeřábková E., Dedek P. Diurnal epigeic activity of myriapods (Chilopoda, Diplopoda). Norwegian Journal of Entomology. 2006.
Tuf IH., Tufová J., Jeřábková E., Dědek P. Diurnal epigeic activity of myriapods (Chilopoda, Diplopoda). Norwegian Journal of Entomology. 2006.
Tuf IH. Luděk Jindřich Dobroruka (1933-2004). Bulletin du Centre International de Myriapodologie. 2005.
Tuf IH. Příspěvek k poznání stonoženek (Symphyla) lužního lesa. Myriapodologica Czecho-Slovaca 1. 2001.
Tuf IH. Zelené srdce Malajsie. Živa. 2000.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Tuf IH. Stonožky (Chilopoda) lužních lesů postižených letní záplavou. Katedra ekologie & ŽP, Univerzita Palackého. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Chmelík V., Šarapatka B., Tuf I. Vliv vodní eroze na společenstva makroedafonu v černozemních podmínkách jižní Moravy. In Šarapatka B., Bednář M. (Eds.) Česká a slovenská pedologie v Mezinárodním roce půd. Sborník, Pedologické dny 2015. 2015.
Tajovský K., Tuf I., Papáč V., Růžička V., Mock A. Bezobratlí živočichové Zbrašovských aragonitových jeskyní. In Šimečková B., Geršl M. (Eds.) Acta Speleologica, 4/2013: Zbrašovské aragonitové jeskyně, 100. výročí objevení. 2013.
Drahokoupilová T., Tuf I. Marking and its influence on behaviour of common pill woodlouse. In Židar P., Štrus J. (Eds.) 8th International Symposium of Terrestrial Isopod Biology ISTIB 2011. 2011.
Ashili P., Tajovský K., Tuf IH., Tufová J. Impact of ungulate grazing on leaf litter palatability for millipedes (Diplopoda). Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. 2009.
Šarapatka B., Mikula J., Tuf IH., Laška V. Macrofauna invertebrate communities in soils under organic and conventional farming: conversion trial in the Czech Republic. Organic Farming - A Response to Economic and Environmental Challenges. 2009.
Šarapatka B., Mikula J., Tuf IH., Laška V. Macrofauna invertebrate communities in soils under organic and conventional farming: conversion trial in the Czech Republic. Bioacademy 2009 - Proceedings: Organic Farming - A Response to Economic and Environmental Challenges. 2009.
Riedel P., Navrátil M., Tuf IH., Tufová J. Terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) and millipedes (Diplopoda) of the City of Olomouc. Contributions to Soil Zoology in Central Europe III. 2009.
Šarapatka B., Tuf IH., Laška V., Mikula J. Biodiverzita v půdním prostředí a její ovlivnění zemědělskými praktikami. 12. Pedologické dny na téma: "Antropogenní zatížení půd" sborník příspěvků. 2008.
Tuf IH., Jeřábková E. Diurnal epigeic activity of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea). Proceedings of the international symposium on terrestrial isopod biology: ISTIB-07. 2008.
Tuf IH., Tajovský K., Mikula J., Laška V., Mlejnek R. Terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) in and near the Zbrašov Aragonit Caves (Czech Republic). Berichte aus der Biologie. 2008.
Tuf IH. Diverzita vybraných taxonů bezobratlých živočichů oblasti východního Kazachstánu (Altaj). Diverzita vybraných taxonů bezobratlých živočichů oblasti východního Kazachstánu (Altaj). 2007.
Spitzer L., Tuf IH., Tufová J., Tropek R. Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika). Práce a studie Muzea Beskyd, Přírodní vědy. 2007.
Holec V., Mišurcová J., Tuf IH., Veselý M. Soil invertebrates (Coleoptera: Carabidae; Isopoda: Oniscidea) of the floodplain forest mosaic. Environmental changes and biological assessment III. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 163. 2006.
Holec V., Mišurcová J., Tuf IH., Veselý M. Soil invertebrates (Coleoptera: Carabidae; Isopoda: Oniscidea) of the floodplain forest mosaic. Environmental changes and biological assessment III. 2006.
Tuf IH., Tufová J. . Contributions to Soil Zoology in Central Europe. 2005.
Tuf IH., Tvardík D. . Contributions to Soil Zoology in Central Europe. 2005.
Tuf IH., Tvardík D. Heat-extractor - indispensable tool for soil zoological studies. Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. 2005.
Mikula J., Tuf IH. Suchozemští stejnonožci lesů CHKO Bílé Karpaty. Zoologické dny. 2004.
Tufová J., Tuf IH. Druhové bohatství půdních bezobratlých - metodologický artefakt. Geobiocenologie a její využití v péči o les a chráněná území. 2003.
Tuf IH., Tvardík D. Heat-extractor ? indispensable tool for soil zoological studies. Pižl, V., Tajovský, K. (eds.): 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. 2003.
Tufová J., Tuf IH. Survival under water ? comparative study of millipedes (Diplopoda), centipedes (Chilopoda) and terrestrial isopods (Oniscidea). Pižl, V., Tajovský, K. (eds.): 7th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. 2003.
Tuf IH., Tufová J., Dedek P. Vliv mýcení lesa na půdní faunu aneb jak interpretovat data získaná studiem odlišných skupin bezobratlých? Sborník konference Vliv hospodářských zásahů a spontánní dynamiky na stav lesních ekosystémů. 2003.
Tuf IH. Contribution to the knowledge of vertical distribution of soil macrofauna (Chilopoda, Oniscidea). Studies on Soil Fauna in Central Europe. Proc. 6th CEWSZ. 2002.
Tuf IH. Changes in the community of terrestrial isopods after summer floods. 5th International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods. 2001.
Ožanová J., Tuf IH. Vývoj společenstev edafonu (Diplopoda, Chilopoda, Oniscidea) lužního lesa po letní záplavě v roce 1997 (Litovelské Pomoraví). Rejšek, K., Houška, J. (eds.): Pedologické dny 2001. Sborník z konference při příležitosti 55. výročí založení Ústavu geologie a pedologie LDF MZLU v Brně. 2001.
Tuf IH. Stonožky (Chilopoda) a suchozemští stejnonožci (Oniscidea) polského NP Poleski. Bryja, J., Zukal, J. (eds.) Zoologické dny Brno 2000. 2000.
Tuf IH. The effect of the floods in 1997 on the population structure of Lithobium mutabilis L.Koch (Chilopoda, Lithobiidae). Rusek, J. (ed.): XIII International Colloquium on Soil Zoology, Abstracts. 2000.
Tuf IH., Ožanová J. Centipedes and millipedes in floodplain forests of various age. Tajovský K., Pižl V. (eds.): 5th Central European Workshop on Soil Zoology, Programme, Abstracts, List of participants. 1999.
Tuf IH. Communities of centipedes in three floodplain forests of various age in Litovelské Pomoraví. Wytwer J. (ed.): 11th International Congress of Myriapodology, Abstracts. 1999.
Tuf IH., Ožanová J. Chilopoda and Diplopoda in different ecosystems of the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví. Pižl V., Tajovský K. (eds.): Soil Zoological Problems in Central Europe. 1998.
Tuf IH. Olomoucká modifikace Tullgrenova extraktoru. Zoologické dny Brno 1998. 1998.
Tuf IH., Ožanová J. Chilopoda and Diplopoda in different ecosystems of the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví. Pižl V., Tajovský K. (eds.): 4th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstracts. 1997.
KNIHA - CELEK
Bieganowski A., Malý S., Frąc M., Tuf I., Váňa M., Brzezińska M., Siebielec G., Lipiec J., Šarapatka B. Laboratory manual. 2015.
Holecová M., Christophoryová J., Mrva M., Roháčová M., Stašiov S., Štrichelová J., Šustek Z., Tirjaková E., Tuf I., Vďačný P., Zlinská J. Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. 2012.
Holecová M., Christophoryová J., Mrva M., Roháčová M., Stašiov S., Štrichelová J., Šustek Z., Tirjaková E., Tuf I., Vďačný P., Zlinská J. Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Šimek M., Baldrian P., Bryndová M., Tkadlec E., Tuf IH. Půdní organismy. Živá půda: biologie, ekologie, využívání a degradace půdy. 2019.
Tajovský K., Tuf IH. Chilopoda (centipedes). In Hejda R., Farkač J., Chobot K. (Eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí. 2017.
Tajovský K., Tuf IH. Oniscidea (terrestrial isopods). In Hejda R., Farkač J., Chobot K. (Eds.) Červený seznam ohrožených druhů České republiky: Bezobratlí. 2017.
Tuf IH. Macrofauna – Myriapoda. Global Soil Biodiversity Atlas. 2016.
Tuf I., Horňák O. Půdní fauna a její vztah k aplikované exogenní organické hmotě. Testování exogenní organické hmoty pro bezpečnou aplikaci na půdu. 2015.
Tuf I., Horňák O. Reakcja fauny glebowej na stosowanie egzogennej materii organicznej do nawożenia gleb. Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. 2015.
Tuf I. Sampling of soil fauna. Laboratory Manual. 2015.
Holecová M., Christophoryová J., Mrva M., Roháčová M., Stašiov S., Štrichelová J., Šustek Z., Tirjaková E., Tuf I., Vďačný P. Faunal richness of selected invertebrate groups in epigeon of oak-hornbeam forests on the territory of Bratislava. Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. 2012.
Tuf I. Půdní bezobratlí. Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2012.
Štrichelová J., Tuf I. Terrestrial isopods (Crustacea: Isopoda, Oniscidea). Biodiversity of soil micro- and macrofauna in oak-hornbeam forest ecosystem on the territory of Bratislava. 2012.
Tuf IH. Diverzita vybraných taxonů bezobratlých živočichů oblasti východního Kazachstánu (Altaj). Modern Approaches to Biodiversity Protection in the Context of Steady Development Achievement of Republic Kazakhstan. 2007.
Spitzer L., Tuf IH., Tufová J., Tropek R. Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika). Práce a studie Muzea Beskyd č. 19, 2007 Přírodní vědy. 2007.
Holec V., Mišurcová J., Tuf IH., Veselý M. Soil invertebrates (Coleoptera: Carabidae; Isopoda: Oniscidea) of the forest mosaic. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. 2006.
ABSTRAKT
Tuf I., Dányi L., Kuda F., Chlachula J. Centipedes of Kazakhstan – new records from Altai. High Mountain Soils Biodiversity. 2010.
Tuf I., Machač O., Mišurcová J., Grinvald M. Distribution of epigeic spiders (Arachnida: Araneae) in the forest mosaic. Book of Abstracts, 18th International Congress of Arachnology 2010, Siedlce, Poland. University of Podlasie & International Society of Arachnology, Siedlce. 2010.
Veselý M., Hosmanová M., Kopecký T., Křivan V., Lukeš P., Tuf I., Zámečník V. Efektivita zkoumaných ochranných opatření na orné půdě pro zvýšení biodiverzity střevlíkovitých. Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference. 2010.
Vokálová A., Tuf I., Vilisics F., Hornung E. The truth about forest and urban populations of Trachelipus rathkii. Was Henry Thoreau right? 7. česko–slovenský myriapodologický seminář, České Budějovice, Česká republika, 8.–9. 4. 2010, Sborník abstraktů. 2010.
Mikula P., Laška V., Tuf I., Tufová J. Depth distribution patterns of various invertebrate groups. 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. 2007.
Tuf IH., Jeřábková E. Diurnal epigeic activity of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea). 7th International Symposium on the Biology of the Terrestrial Isopods, Abstract Volume. 2007.
Spitzer L., Tropek R., Konvička M., Beneš J., Tuf IH., Tufová J. Effects of traditional coppicing and game density on epigeic fauna. Monitoring the Effectiveness of Nature Conservation, International Conference, Abstracts. 2007.
Růžička M., Tuf IH. Impact of introduced dwarf pine (Pinus mugo) to soil conditions in alpine tundra zone (Jeseníky PLA). 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. 2007.
Ashili P., Tufová J., Tuf IH., Tajovský K. Impact of ungulate grazing on leaf litter palatability for millipedes (Diplopoda). 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. 2007.
Navrátil M., Riedel P., Tufová J., Tuf IH. Millipedes and terrestrial isopods (Diplopoda & Isopoda: Oniscidea) of the Olomouc town. 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. 2007.
Holecová M., Fenďa P., Goč J., Hradil K., Mrva M., Országh I., Stašiov S., Tirjaková E., Tuf IH., Vďačný P. Survey of epigeic inverterbate fauna in an island and non-fragmented forest ecosystem. 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. 2007.
Tuf IH., Tajovský K., Mikula J., Laška V. Terrestrial isopods along the above-ground "stony debris" cave vertical gradient. 7th International Symposium on the Biology of the Terrestrial Isopods, Abstract Volume. 2007.
Mišurcová J., Tuf IH. Terrestrial isopods (Oniscidea) in the fragmented forest environment. 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. 2007.
Hornung E., Szlavecz K., Tuf IH. Variability of reproductive potential in terrestrial Isopods at regional and ecosystem scales. 9th Central European Workshop on Soil Zoology, Abstract book. 2007.
Hornung E., Szlavecz K., Tuf IH. Variability of reproductive potential in terrestrial Isopods at regional and ecosystem scales. 7th International Symposium on the Biology of the Terrestrial Isopods, Abstract Volume. 2007.
Tajovský K., Mlejnek R., Tuf IH., Tufová J., Růžička V. Cave and above-ground invertebrates of the Hranice karst (North-East Moravia, Czech Republic). XVIIIth Interantional Symposium of Biospeleology ? 100 years of Biospeleology, Abstracts. 2006.
Dedek P., Jandová Š., Tuf IH. Jak dlouho trvá popovodňová sukcese společenstev půdních bezobratlých? Zoologické dny Brno 2006. 2006.
Jeřábková E., Tuf IH. Kdy běhají stejnonožci (Isopoda: Oniscidea)? Zoologické dny Brno 2006. 2006.
Tufová J., Tuf IH. Myriapoda a Oniscidea CHKO Lužické hory. 5. česko-slovenský myriapodologický seminář, Sborník abstraktů. 2006.
Mikula J., Tuf IH., Laška V., Tufová J. Podzemní společenstva stonožek a mnohonožek Hranického krasu. 5. česko-slovenský myriapodologický seminář, Sborník abstraktů. 2006.
Laška V., Tuf IH., Mikula J., Tufová J. Podzemní společenstva stonožek a mnohonožek v okrese Chrudim. 5. česko-slovenský myriapodologický seminář, Sborník abstraktů. 2006.
Tuf IH., Wytwer J. Typový materiál stonožek (Chilopoda) v pozůstalosti dr. Dobroruky. 5. česko-slovenský myriapodologický seminář, Sborník abstraktů. 2006.
Tuf IH., Tufová J., Kuras T. . 8th Central European Workshop on Soil Zoology, abstract book with programme and list of participants. 2005.
Tuf IH., Tufová J., Jeřábková E., Dedek P. Diurnal epigeic activity of centipedes and millipedes (Chilopoda & Diplopoda). 13th International Congress of Myriapodology, Bergen, Norway, Abstracts of lectures and posters. 2005.
Tuf IH., Dedek P., Jandová Š. Changes in soil macrofauna communities (Coleoptera: Carabidae, Isopoda: Oniscidea) during seven years after an irregular summer flood. Floodplains: Hydrology, Soils, Fauna and their Interactions, 11 to 16 September 2005, Görlitz, Germany, Abstracts and List of Participants. 2005.
Tuf IH. Restoration of the centipede community (Chilopoda) after a summer flood. 12th International Congress of Myriapodology - abstrakta. 2002.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
HABILITAČNÍ PRÁCE
Tuf IH. Půdní fauna. 2017.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Etologie PCH/DETL LS 2
Etologie PCH/DETL LS Se 2
Evoluční psychologie PCH/DEVOP ZS 4
Etologie PCH/BETL LS Se 1
Etologie PCH/BETL LS 1
Evoluční psychologie PCH/BEVOP ZS 2
Výuka venku EKO/RV ZS Se 2
Seminář k didaktice environment. výchovy EKO/SDEV LS Se 2
Souvislá pedag. praxe z biologie a EV 1 EKO/SPP1 LS Cv 0
Anglický dokument. film pro bak. studium EKO/ADF1 ZS Se 2
Anglický dokument. film pro bak. studium EKO/ADF1 LS Se 2
Anglický dokument. film pro nav. studium EKO/ADF2 ZS Se 2
Anglický dokument. film pro nav. studium EKO/ADF2 LS Se 2
Syst. zoologie pro ekology - bezobratlí EKO/SZB ZS 9
Syst. zoologie pro ekology - bezobratlí EKO/SZB ZS Cv 8
Syst. zoologie pro ekology - strunatci EKO/SZS LS Cv 0
Syst. zoologie pro ekology - strunatci EKO/SZS LS 2
Určovací praktikum ze zoologie - bezobr. ZOO/UPZB ZS Cv 2
Určovací praktikum ze zoologie - bezobr. ZOO/URPRK ZS Cv 2
Didaktika ochrany životního prostředí EKO/DOZP ZS 2
Environmentální aspekty výuky na školách EKO/EAVS ZS Se 2
Terénní praxe pro BEV EKO/TPBEV ZS Cv 0
Zool. exkurze 3 Metody sběru bezobratl. ZOO/EXSB3 LS Cv 0
Environmentální výchova EKO/EV LS Se 2
Environmentální výchova EKO/EVO LS Se 2
Ekologie živočichů EKO/EZ LS 2
Ekologie živočichů EKO/XEKŽO LS 2
Praxe k diplomové práci PRF/PDP ZS Cv 0
Seminář k bakalářské práci 1 PRF/SBPU1 ZS Se 0
Seminář k bakalářské práci 2 PRF/SBPU2 LS Se 0
Seminář k diplomové práci 1 PRF/SDPU1 LS Se 0
Seminář k diplomové práci 2 PRF/SDPU2 ZS Se 0
Kurz terénní entomologie ZOO/KTEN LS Cv 0
Zájmové chovy 1 EKO/CHO1B ZS Cv 1
Zájmové chovy 1 EKO/CHO1B ZS 1
Zájmové chovy 1 EKO/CHO1N ZS Cv 1
Zájmové chovy 1 EKO/CHO1N ZS 1
Zájmové chovy 2 EKO/CHO2B LS Cv 1
Zájmové chovy 2 EKO/CHO2B LS 1
Zájmové chovy 2 EKO/CHO2N LS Cv 1
Zájmové chovy 2 EKO/CHO2N LS 1
Seminář k diplomové práci 3 PRF/SDPU3 LS Se 0
Praktikum environmentální výchovy EKO/PEV LS Cv 39
Praktikum environmentální výchovy EKO/PEVM LS Cv 39

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MACHAČ PRF Ekologie a ochrana prostředí 2021
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)