RNDr. PETR HEKERA, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634567, 585634554

Katedra ekologie a životního prostředí

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)

6.24

lektor

ČLÁNEK
Bednařík A., Blaser .., Matoušů A., Hekera P., Rulík M. Effect of weir impoundments on methane dynamics in a river. Science of the Total Environment. 2017.
Čtvrtlíková M., Hejzlar J., Vrba J., Kopáček J., Nedoma J., Hekera P., Wade AJ., Roy S. Lake water acidification and temperature have a lagged effect on the population dynamics of Isoetes echinospora via offspring recruitment. Ecological Indicators. 2016.
Mazalová M., Hekera P., Javůrek F., Laciná J., Kostkan V., Heisig J., Voženílek V. Ověření efektivity kompostovacího procesu v domácích kompostérech. Waste Forum. 2010.
Hašler P., Štěpánková J., Špačková J., Neustupa JJ.., Kitner M., Hekera P., Veselá J., Burian J., Poulíčková A. Epipelic cyanobacteria and algae: a case study from Czech ponds. Fottea. 2008.
Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dlejš P., Borovičková M., Poulíčková A. The influence of coagulant PAX-18 on Planktothrix agardhii bloom in a shallow eutrophic fish pond. Fottea. 2008.
Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Poulíčková A., Hašler P., Dolejš P., Borovičková M. The influence of the coagulant PAX-18 on Planktothrix agardhii bloom in a small shallow eutrophic fishpond. Fottea. 2008.
Arthur G., Stirk W., Novák O., Hekera P., van Staden J. Occurrence of nutrients and plant hormones (cytokinins and IAA) in the water fern Salvinia molesta during growth and composting. Environmental and Experimental Botany. 2007.
Diviš P., Dočekalová H., Brulík L., Pavlis M., Hekera P. Use of the diffusive gradients in thin films technique to evaluate (bio)available trace metal concentrations in river water. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2007.
Slivka V., Mališ J., Hekera P. Naturalna radioaktywność wód kopalnianych i sedymentów rzecznych Czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węnglowego. Inżynieria włókinnicza i ochrona środoviska. 2006.
Lelková E., Rulík M., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P. Použití koagulantu PAX-18 v podmínkách malého hypertrofního rybníka: Zkušenosti a první výsledky. Vodní hospodářství: voda, ovzduší, půda, odpady. 2005.
Poulíčková A., Bogdanová K., Hekera P., Hájková P. Epiphytic diatoms of the spring fens in the flysh area of the West Carpathians. Biologia (print). 2003.
Hekera P., Pavliš M.. Monitoring těžkých kovů na středních a malých tocích. Acta Facultatis Ecologiae. 2003.
Hájek M., Hekera P., Hájková P. Spring Fen Vegatation and Water Chemistry in the Western Carpathian Flysh Zone. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica. 2002.
Poulíčková A., Bogdanová K., Hekera P., Hájková P. Rozsivková flóra pramenišť moravskoslovenského pomezí I. Severovýchodní část území. Czech Phycology. 2001.
Rulík M., Hekera P. Interstitial dissolved organic carbon in sediments of Oberer Seebach (Ritodat-Lunz study area, Austria). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Rerum Naturalium, Biologica. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kostkan V., Laciná J., Mazalová M., Hekera P., Voženílek V., Heisig J. Poměrné složení směsného komunálního odpadu v olomoucké aglomeraci a jeho sezónní dynamika za roky 2008 - 2010. In Kostkan V. (Eds.) LOGI. 2010.
Heisig J., Voženílek V., Kostkan V., Laciná J., Hekera P., Mazalová M. Prostorové aspekty svozu komunálního odpadu v prostředí GIS. In Heisig J. (Eds.) LOGI 2010. 2010.
Hekera P. Odběr vzorků dnových sedimentů. Odběry vzorků. 2006.
Rulík M., Lelková E., Dolejš P., Hekera P. PAX ? 18 ? možný prostředek boje proti eutrofizaci vodárenských nádrží ? Vodárenská biologie. 2006.
Hekera P., Pavliš M.. Těžké kovy v sedimentech řeky Moravy. Mikroelementy 2003, Sborník přednášek z XXXVII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu. 2003.
Poulíčková A., Duchoslav M., Hekera P., Hájková P., Novotný R. Ecology of diatoms of sloping springs in the flysh area of the West Carpathians. Proceedings of the 16th International Diatom Symposium. 2001.
Poulíčková A., Duchoslav M., Hájková P.., Bílková R.., Křenková P.., Bogdanová K.., Hekera P. Epiphytic diatoms of the spring fens in the flysh area of the West Carpathians. Botanika w dobie biologii molekularnej. 2001.
Poulíčková A., Duchoslav M., Hekera P., Hájková P., Novotný R. Ecology of diatoms of sloping springs. Book of Abstract 16th International Diatomological Symposium. 2000.
Poulíčková A., Hekera P., Hájková P. Ekologie řas svahových pramenišť. Sborník XII. Limnologické konference. 2000.
Hekera P. Mikrovlnné rozklady biologických materiálů. XXXI. Seminář o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu. 1999.
Hekera P., Rulík M. Odběry vzorků říčních sedimentů. Sborník přednášek z XXXII. Semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu. 1999.
Rulík M., Spáčil R., Čáp L., Zavřelová P., Koutný J., Hlaváčová E., Popelka J., Medková J., Hekera P. Role říčních sedimentů v koloběhu organického uhlíku. Sborník přednášek konf. "Sedimenty vodných tokov a nádrží". 1999.
Hekera P., Rulík M. Role říčních sedimentů v koloběhu organického uhlíku. Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie. 1999.
Poulíčková A., Hekera P., Hájek M.. Řasy svahových pramenišť moravsko-slovenského pomezí. Řasy a prostředí. 1999.
Hekera P., Rulík M. Využití freeze-core metody při studiu dnových sedimentů. Zborník prednášok z konferencie. 1999.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Hekera P. Základní fyzikálně-chemické parametry vod a jejich měření. Poulíčková, A. a kol.:Ochrana horských a podhorský toků:úvod do studia jejich biocenóz, Metodika ČSOP, Vlašim. 1998.
ABSTRAKT
Čtvrtlíková M., Hekera P., Létal A., Rydlová J., Sudová R. Autecology of Isoëtes echinospora and I. lacustris, critically endangered species of glacial lakes in the Bohemian Forest (Czech republic). XVII International Botanical Congress. 2005.
Lelková E., Rulík M., Poulíčková A., Hašler P., Hekera P., Dobiáš P., Dolejš P. The influence of coagulant PAX-18 on phytoplankton and fishpond trophic status. Book of Abstrakt, Shallow lakes 5.-9. June 2005, Dalfsen, Holand. 2005. 2005.
ZPRÁVA
Šarapatka B., Bednář M., Hekera P., Kuba P., Babilonová D. Zatížení půd Rožnovska rizikovými prvky. Zatížení půd Rožnovska rizikovými prvky. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)