Přírodovědecká fakulta hostila konferenci o adaptačních strategiích při ochraně půdy a vody

Foto: Ota Blahoušek
Pondělí 10. červenec 2023, 10:17 – Text: Šárka Chovancová

Adaptační strategie při ochraně půdy a vody v měnícím se světě byla hlavním tématem konference „5th WASWAC World Conference, která se pod záštitou ministra zemědělství a Ministerstva životního prostředí uskutečnila na přírodovědecké fakultě. Pořádala ji Česká pedologická společnost společně s World Association of Soil and Water Conservation, Univerzitou Palackého v Olomouci, Vysokým učením technickým v Brně, Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v Praze a Societas pedologica slovaca ve spolupráci s International Union of Soil Sciences a European Society for Soil Conservation.

„Akce nebyla pouze prezentací vědeckých a odborných přednášek a posterů. V praxi byly také představeny příklady projednávané problematiky na jižní Moravě a v Beskydech. Jednalo se o opatřeních pro zvýšení retence vody v krajině, omezení eroze půdy či zvýšení biodiverzity po realizaci pozemkových úprav. Odborníci diskutovali také o aplikování dobré zemědělské praxe v Bělotíně, Šardicích a Bošovicích,“ uvedl Bořivoj Šarapatka, předseda vědeckého a organizačního výboru konference.

Účastníci konference se seznámili i s výsledky výzkumů řešených na výzkumné stanici CZECHGLOBE v lokalitě Bílý Kříž. „Velmi cenné byly i diskuze o plánování opatření nejen v podmínkách jednotlivých zemí, ale i z pohledu mezinárodního. Svědčí o tom spolupráce i aktivní účast zástupců International Union of Soil Sciences, European Society for Soil Conservation a World Association of Soil and Water Conservation. V průběhu akce zasedal výbor European for Soil Conservation. Její prezident Carmelo Dazzi ocenil spolupráci všech těchto organizací při řešení ochrany půdy a vody na lokální i globální úrovni a při přípravách strategických dokumentů,“ doplnil Bořivoj Šarapatka.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)