Realizace - Generální opravy střechy budovy 17. listopadu 1192/12 – Envelopa

Středa 25. březen 2020, 14:01

3. etapa - terasa a ochoz 6.NP - blok "A" – realizace v termínu 01. 04. 2020 – 30. 06. 2020

Ve středu 1. dubna 2020 by měla být podle smlouvy zahájena realizace třetí etapy generální opravy střechy budovy fakulty na třídě 17. listopadu, avšak kvůli preventivním opatřením souvisejícím s epidemií COVID-19 se může termín posunout. Zatím nepředpokládáme, že by se mohl oddálit i termín dokončení. Se zhotovitelem intenzivně jednáme a hledáme možná řešení, aby byl provoz fakulty touto investicí co nejméně narušen.

Na přelomu března a dubna budou prováděny přípravné práce. Podle posledních informací bude ve čtvrtek 2. 4. 2020 dopraven materiál, který na střechu fakulty vyzdvihne jeřáb. Kvůli tomu bude na nezbytně nutnou dobu uzavřen vstup do objektu z ulice Šmeralova.

Během opravy střechy lze očekávat zvýšenou hlučnost a prašnost. Se zhotovitelem budeme jednat o možnostech přerušení prací po nezbytně nutnou dobu, například když bude zasedat Akademický senát PřF UP či Vědecká rada. Úklid bude mít na starost správa budov – provozní úsek.

Ve shodném termínu, jako ve třetí etapě, budou prováděny stavební úpravy na jihovýchodní terase (směr ke kolejím). Doplněna tam bude nová nášlapná plocha v rozsahu daném dokumentací (pochozí plocha zachována) a podkladové vrstvy v místě demontovaných světlíků, kde bude vysazena rychle rostoucí zeleň. Tyto práce by měly být dokončeny do 30. 6. 2020. V době provádění oprav bude zakázán přístup na jihovýchodní terasu, ochoz a terasu u velké zasedací místnosti.

4. etapa - terasa 6.NP (SZ) - blok "B" – realizace v termínu 15. 05. 2020 – 31. 08. 2020

V rámci poslední etapy je naplánována oprava na severozápadní terase ve směru k centru města. Vzhledem k očekávanému prodloužení letního  semestru nejsme v tuto chvíli schopni stanovit časový harmonogram, v jakém budou tyto práce prováděny. V této etapě by měly být dokončeny veškeré práce včetně opravy sádrokartonových podhledů v místnostech 5.001, 5.002, 5.003, 5.004 a 5.007, které se nestihly v loňském roce kvůli pozdnímu nabytí účinnosti smlouvy. O termínech provedení prací budete informováni.

Úplné dokončení stavby

Do 30. 9. 2020 by měl zhotovitel předat dokumentaci skutečného provedení díla a průvodní dokumentace s dokladovou částí. V poslední fázi nepředpokládáme žádné hlučné práce a ani zvýšenou prašnost.

 

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)