Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – Holice – I. Etapa -prodloužen

Středa 15. duben 2020, 14:19

První etapa rekonstrukce komunikací v holickém areálu byla završena na podzim 2019, nyní se pokračuje v přípravě stavebního dokončení hlavních příjezdových a přístupových komunikací v jihozápadním cípu okolo vrátnice. Během revitalizace již byly vyměněny nedostatečně kapacitní a dožilé trasy venkovních areálových sítí. Na letošní léto je pak plánováno zpevnění podkladních  vrstev komunikace včetně položení nových povrchů. Projekt pamatuje i na odvod srážkových vod z  komunikací, a to pomocí jejich vsakování do zemního valu.

Rekonstrukční práce budou během jarních a letních měsíců dokončeny i v prostoru mezi objekty č.47, 53 a novou přístavbou energocentra. Budou tam umístěna také další krytá stání pro jízdní kola. Po dohodě s technickým oddělením rektorátu vedení fakulty přistoupilo k zajištění doprojektování části komunikace vedoucí kolem staré vrátnice až po příjezdovou křižovatku u venkovních parkovišť při ulici Šlechtitelů. Opraví se tam horní vrstvy asfaltového povrchu venkovní křižovatky před a za vjezdovou branou do areálu, kde dopravní řešení naváže bezbariérovou úpravou dlážděného propojení kolem vrátnice k nástupní ploše pěší zóny mezi objektem č.47 a přístavbou energocentra.  Díky této investici bude zajištěn bezpečný provoz v oblasti hlavního vstupu do areálu pro chodce a cyklisty, a to už v novém akademickém roce 2020/2021, kdy bude otevřeno modernizované přízemí objektu č.47. Současně budou zámkovou dlažbou opraveny a nově odvodněny dožilé povrchy komunikací kolem střední a jižní části energocentra. Dělníci také zpevní přístupové cesty do modernizovaného skleníku při objektu č.53.

V létě pak bude zbourán objekt staré vrátnice a následně tam bude v souvislosti s opětovným zprovozněním hlavního vstupu přemístěna mobilní buňka ostrahy areálu. Přesný harmonogram postupu prací bude záviset na úspěšném výběru společností zajišťujících bezpečnou demolici budovy vrátnice a provedení opravy komunikací.

Prosíme uživatele areálu o trpělivost s dokončením hlučných a prašných stavebních prací a také o to, aby při pohybu v areálu dbali zvýšené pozornosti. V areálu se totiž pohybuje velké množství stavební mechanizace. Zároveň je nutné respektovat staveniště, jejichž plochu vymezuje oplocení.

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47

Projekt je zaměřený na vytvoření podmínek pro nové metody výuky včetně e-learningové výuky. Vedle klasických učeben vzniknou v objektu č. 47 modulární open space prostory i nové hygienické zázemí. Stavební úpravy se dotknou také atria, mikroskopického sálu či auly, která bude vybavena novým nábytkem i audiovizuální technikou. Zvýší se kapacita prostor pro výuku ze stávajících zhruba 240 na 350 studentů, ale především se výrazně zlepší kvalita pobytového prostředí. Ke stávajícímu objektu bude doplněna prosklená přístavba. Začleněna bude do okolní zeleně, která bude symbolizovat otevřenost vysokoškolského prostředí. Venkovní plochy u vstupu bezbariérově přejdou v rozšířenou areálovou pěší zónu, která pozitivně změní tvář areálu a bezpečnost jeho uživatelů.

Na projekt získala fakulta dotaci 89,3 milionu korun. Stavební práce jsou aktuálně v plném proudu, rovněž je již vybrán dodavatel interiérového vybavení, který se zde podílí i na dodávce pro další bistro úspěšného univerzitního formátu FreshUP. V současné době má tato stavba provedeny části venkovních zpevněných přístupových ploch včetně tří nových stání pro imobilní osoby. Ty tak plynule navazují na rekonstruovaný výtah, do kterého se nastupuje bezbariérově z nového bočního vstupu. Stavba jako celek je aktuálně po dokončení konstrukčních systémů prosklených fasádních prvků a rekonstrukce atria, postupuje se kompletačními pracemi na akustických podhledech a koncových prvcích technického zařízení budovy.

Kolaudace stavby s již nastavenými systémy vnitřních instalací a vybavené nábytkem vč. bistra je vzhledem ke zpomalení celého hospodářství odhadována na závěr srpna 2020, i když z většiny bude stavba dokončena už v květnu. Rozšířené a zmodernizované prostory přízemí včetně zprovoznění nových interaktivních prvků interiérového vybavení začnou studenti naplno využívat v zimním semestru akademického roku 2020/2021.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)