V Olomouci-Holici byla dokončena rekonstrukce objektu číslo 47

Pátek 4. prosinec 2020, 9:27

Během října byl osazením nové audiovizuální techniky dokončen projekt rekonstrukce a přístavby přízemní části objektu č.47 v areálu Holice. Stavba samotná byla zkolaudována a od stavbařů předána již během srpna. Během podzimu pak probíhaly dokončovací práce na moderně pojatém interiérovém vybavení včetně vytvoření zázemí a odbytových prostor další pobočky populárního bistra FreshUP. To svou nabídkou i delším provozním režimem doplní a obohatí provoz holické menzy. Nové prostory přízemí budovy zvětšují kapacitu pro výuku, a svým pojetím s velkým podílem samostudijních boxů jsou první takto rekonstruovanou stavbou svého druhu na Univerzitě Palackého.  

Stavební práce se dotkly jak přízemní části stavby, tak venkovních zpevněných ploch, kde došlo k navázání nových vstupů na prodlouženou centrální zónu, která je hlavní páteřní spojkou mezi vstupem do areálu a objektem menzy, situovaným v zadní části areálu. Postupnou obnovou technických síti a komunikací v areálu se touto akcí zajistilo bezbariérové užívání dalšího staršího stavebního objektu. Nově byl totiž u budovy č.47 protažen výtah až do úrovně venkovního terénu, a technicky i provozně nevyhovující starou rampu tak bylo možno díky novému vstupu k výtahu v úrovni venkovního chodníku zcela zrušit. V jejím místě byla jižní fasáda nově půdorysně rozšířena o mohutně prosklené, kaskádově uspořádané pobytové a učební prostory, kdy díky vhodnému zabrání původních dlážděných chodníků došlo i přes nárůst vnitřních prostor pouze k minimální redukci zeleně. Půdorys jižní přístavby je totiž zalomen podle stávajících stromů -skupiny borovic, solitér jinanu dvoulaločného i skupina mohutných dubů byly plně zachovány, a nově tvoří přirozené propojení vnitřních pobytových prostor s autentickým přírodním prostředím areálu, která má pro mnohé uživatele i osobní a historickou hodnotu. Obdobně citlivě autoři konceptu ponížili plochy atria na úkor nově vzniklé chodby, kdy rekonstruované severní učebny i modernizovaná aula jsou díky tomuto propoji, lemovaného navíc studijními boxy, dosažitelné bez komplikovaného obcházení centrální nezastřešené části budovy. Atrium je nově obohaceno o vodní prvek zpříjemňující studijní i pracovní podmínky během teplejších obdobích roku, kdy uživatelé tradičně postrádají zdravě a přirozeně ochlazované prostory. V přízemí byl krom učeben nově otevřen i mikroskopický sál včetně laboratorní kuchyňky pro provoz nově pořízeného kryomikrotomu. Rozsáhlé prostory chodeb, výrazně odlišné od stísněných nevyhovujících koridorů původního uspořádání přízemí objektu, jsou nově celistvě lemované řadami šatních skříněk. Dále zde byl nově uplatněn koncept tzv. open-space učeben, kdy je část studijních prostor doplněna o volně přístupné prvky audiovizuální techniky, čímž dojde k zajištění zázemí pro provoz studentských pracovních skupin. Součástí nového stavebního konceptu byla dále centralizace hygienického zázemí, vč. výstavby WC pro imobilní osoby a nově vystavěné místnosti pro objektové servery. Elegantně laděný koncept volného průchozího prostoru těží z historického zastavění prostor na maximum díky atraktivním průhledům a rozsáhlému prosklení fasádních ploch, které jsou osazeny senzory řízeným elektronickým systémem předsazeného vnějšího stínění, doplněného v jižních učebnách o možnosti plnějšího zastínění systémem vnitřních rolet. Tímto konceptem je možno optimalizovat přehřívání i naopak dohřívání objektu v zimních měsících, současně se tak zajišťují optimální podmínky pro provoz moderní prezentační techniky. Zvýšení kvality pobytového prostředí je navíc dáno použitím nízkoteplotního podlahového vytápění a dnes již povinným osazením tzv. nuceného strojního větrání vzduchotechnickými a chladicími jednotkami s rekuperačními výměníky. Přírodovědnému zaměření fakulty odpovídá rozsáhlé použití přírodních prvků, jako jsou terasy, obklady stěn, vestavěný mobiliář i sedací nábytek z modřínového dřeva. Při stavbě byla použita a repasována původní vnitřní i venkovní sochařská díla dokládající význam objektu už v době jeho vzniku. 

Rekonstrukce v průběhu výstavby řešila nejednu technickou nesnázi: po problémech s neúnosným podložím a zpevňování základů došlo například rovněž na původně neplánovanou dílčí opravu střechy auly. Majoritní část nákladů, cca 89,3 milionu korun, pokryla fakultě dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.   Jedinečný koncept má za cíl mimo jiné i upoutat pozornost nových zájemců o studium a práci na Přírodovědecké fakultě a vhodně doplňuje veřejnou vybavenost i pro návštěvníky jak areálového parku, tak i nedalekého, teprve nedávno založeného holického lesa protkaného cyklostezkou, kterou město v současnosti plánuje realizovat rovněž v rámci areálu přilehlé ulici Šlechtitelů.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)