prof. RNDr. David FRIEDECKÝ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

588443228, 604871961

Laboratoř dědičných metabolických poruch

Lékařská fakulta

Klinika dětská

A_Q201180

profesor

hmotnostní spektrometrie malých molekul, separační metody, metabolomika, terapeutické monitorování léků, dědičné metabolické poruchy, statistické metody

VYBRANÉ PUBLIKACE
Štefelová N., Jerónimo De Sousa J., Hron K., Albaladejo-Palarea J., Dobešová D., Kvasnička A., Friedecký D. Selective pivot logratio coordinates for partial least squares discriminant analysis modelling with applications in metabolomics. Stat. 2023. (ČLÁNEK)
Jahn P., Dobešová D., Brumarová R., Tóthová K., Kopecká A., Friedecký D. Dynamics of acylcarnitines, hypoglycin A, méthylènecyclopropylglycine and their metabolites in a Kladruber stallion with atypical myopathy. VETERINARY QUARTERLY. 2022. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Olešová D., Dobešová D., Majerová P., Brumarová R., Kvasnička A., Kouřil Š., Stevens E., Hanes J., Fialová L., Michalicová A., Piešťanský J., Šinský J., Kaňovský P., Friedecký D., Kováč A. Changes in lipid metabolism track with the progression of neurofibrillary pathology in tauopathies. Journal of Neuroinflammation. 2024.
Kaleta M., Hényková E., Menšíková K., Friedecký D., Kvasnička A., Klíčová K., Koníčková D., Strnad M., Kaňovský P., Novák O. Patients with Neurodegenerative Proteinopathies Exhibit Altered Tryptophan Metabolism in the Serum and Cerebrospinal Fluid. ACS Chemical Neuroscience. 2024.
Klíčová K., Mareš J., Menšíková K., Kaiserová M., Friedecký D., Kaňovský P., Strnad M., Matěj R. Utilizing neurodegenerative markers for the diagnostic evaluation of amyotrophic lateral sclerosis. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH. 2024.
Ligasová A., Piskláková B., Friedecký D., Koberna K. A new technique for the analysis of metabolic pathways of cytidine analogues and cytidine deaminase activities in cells. Scientific Reports. 2023.
Kvasnička A., Friedecký D., Brumarová R., Pavlíková M., Pavelcová K., Mašínová J., Hasíková L., Závada J., Pavelka K., Ješina P., Stibůrková B. Alterations in lipidome profles distinguish early-onset hyperuricemia, gout, and the efect of urate-lowering treatment. ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY. 2023.
Koníčková D., Menšíková K., Klíčová K., Chudáčková M., Kaiserová M., Přikrylová H., Otruba P., Nevrlý M., Hluštík P., Hényková E., Kaleta M., Friedecký D., Matěj R., Strnad M., Novák O., Plíhalová L., Rosales R., Colosimo C., Kaňovský P. Cerebrospinal fluid and blood serum biomarkers in neurodegenerative proteinopathies: A prospective, open, cross-correlation study. JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY. 2023.
Kvasnička A., Najdekr L., Dobešová D., Piskláková B., Ivanovová E., Friedecký D. Clinical lipidomics in the era of the big data. CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE. 2023.
Bradáčová P., Slavík L., Úlehlová J., Kriegová E., Jará E., Bultasová L., Friedecký D., Ullrychová J., Procházková J., Hluší A., Manukyan G., Štefaničková L. Determining Thrombogenicity: Using a Modified Thrombin Generation Assay to Detect the Level of Thrombotic Event Risk in Lupus Anticoagulant-Positive Patients. Biomedicines. 2023.
Hulsen T., Friedecký D., Renz H., Melis E., Vermeersch P., Calle-Fernandez P. From big data to better patient outcomes. CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE. 2023.
Nesrstová V., Wilms I., Albaladejo PJ., Filzmoser P., Martín-Fernández JA., Friedecký D., Hron K. Principal balances of compositional data for regression and classification using partial least squares. JOURNAL OF CHEMOMETRICS. 2023.
Piskláková B., Friedecká J., Ivanovová E., Hlídková E., Bekárek V., Prídavok M., Kvasnička A., Adam T., Friedecký D. Rapid and efficient LC-MS/MS diagnosis of inherited metabolic disorders: a semi-automated workflow for analysis of organic acids, acylglycines, and acylcarnitines in urine. CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE. 2023.
Schwarzerová J., Olešová D., Kvasnička A., Friedecký D., Varga M., Provazník V., Weckwerth W. Systematic Comparison of Advanced Network Analysis and Visualization of Lipidomics Data. Lecture Notes in Computer Science. 2023.
Kvasnička A., Kouřil Š., Brumarová R., Piskláková B., Štefaničková L., Friedecký D. Význam stanovení ceramidů v primární prevenci kardiovaskulárních chorob. Klinicka Biochemie a Metabolismus. 2023.
Jirásko R., Idkowiak J., Wolrab D., Kvasnička A., Friedecký D., Polanski K., Študentová H., Študent V., Melichar B., Holčapek M. Altered Plasma, Urine, and Tiissue Profiles of Sulfatides and Sphingomyelins in Patients with Renal Cell Carcinoma. Cancers. 2022.
Koníčková D., Menšíková K., Tučková L., Hényková E., Strnad M., Friedecký D., Stejskal D., Matěj R., Kaňovský P. Biomarkers of Neurodegenerative Diseases: Biology, Taxonomy, Clinical Relevance, and Current Research Status. Biomedicines. 2022.
Mádrová L., Součková O., Brumarová R., Dobešová D., Václavík J., Kouřil Š., Jerónimo De Sousa J., Friedecká J., Friedecký D., Barešová V., Zikánová M., Adam T. Combined Targeted and Untargeted Profiling of HeLa Cells Deficient in Purine De Novo Synthesis. Metabolites. 2022.
Bradáčová P., Slavík L., Skoumalová A., Úlehlová J., Kriegová E., Manukyan G., Friedecký D., Piskláková B., Ullrychová J., Procházková J., Hluší A. Determination of Thrombogenicity Levels of Various Antiphospholipid Antibodies by a Modified Thrombin Generation Assay in Patients with Suspected Antiphospholipid Syndrome. International Journal of Molecular Sciences. 2022.
Cífková E., Brumarová R., Ovčačíková M., Dobešová D., Mičová K., Kvasnička A., Vaňková Z., Šiller J., Sákra L., Friedecký D., Holčapek M. Lipidomic and metabolomic analysis reveals changes in biochemical pathways for non-small cell lung cancer tissues. BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS. 2022.
Wolrab D., Jirásko R., Cífková E., Höring M., Mei D., Chocholoušková M., Peterka O., Idkowiak J., Hrnčiarová T., Kuchař L., Brumarová R., Friedecký D., Melichar B. Lipidomic profiling of human serum enables detection of pancreatic cancer. Nature Communications. 2022.
Puris E., Kouřil Š., Najdekr L., Auriola S., Loppi S., Korhonen P., Gómez-Budia M., Fricker G., Kanninen KM., Malm T., Friedecký D., Gynther M. Metabolomic, Lipidomic and Proteomic Characterisation of Lipopolysaccharide-induced Inflammation Mouse Model. NEUROSCIENCE. 2022.
Vavrečková M., Galanová N., Kostovčík M., Krystyník O., Ivanovová E., Roubalová R., Zákostelská-Jirásková Z., Friedecký D., Friedecká J., Haluzík M., Karásek D., Kostovčíková K. Specific gut bacterial and fungal microbiota pattern in the first half of pregnancy is linked to the development of gestational diabetes mellitus in the cohort including obese women. Frontiers in Endocrinology. 2022.
Úlehlová J., Piskláková B., Ivanovová E., Procházková J., Bradáčová P., Kvasnička A., Friedecký D., Slavík L. Evaluation of the Determination of Dabigatran, Rivaroxaban, and Apixaban in Lupus Anticoagulant-Positive Patients. Diagnostics. 2021.
Olešová D., Majerová P., Piešťanský J., Brumarová R., Michalicová A., Jurkanin B., Friedecký D., Hájek R., Kováč A. GM3 Ganglioside Linked to Neurofibrillary Pathology in a Transgenic Rat Model for Tauopathy. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2021.
Rücklová K., Hrubá E., Pavlíková M., Hanák P., Farolfi M., Chrastina P., Vlášková H., Kousal B., Smolka V., Foltenová H., Adam T., Friedecký D. Impact of Newborn Screening and Early Dietary Management on Clinical Outcome of Patients with Long Chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiency and Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency-A Retrospective Nationwide Study. Nutrients. 2021.
Puris E., Kouřil Š., Najdekr L., Loppi S., Korhonen P., Kanninen KM., Malm T., Koistinaho J., Friedecký D., Gynther M. Metabolomic and lipidomic changes triggered by lipopolysaccharide-induced systemic inflammation in transgenic APdE9 mice. Scientific Reports. 2021.
Ivanovová E., Piskláková B., Dobešová D., Kvasnička A., Friedecký D. Novel LC-MS tools for diagnosing inborn errors of metabolism. MICROCHEMICAL JOURNAL. 2021.
Ivanovová E., Piskláková B., Friedecký D., Friedecká J., Krystyník O., Karásek D. Plasma short-chain fatty acids and their derivatives in women with gestational diabetes mellitus. Separations. 2021.
Kvasnička A., Friedecký D., Tichá A., Hyšpler R., Janečková H., Brumarová R., Najdekr L., Zadák Z. SLIDE—Novel Approach to Apocrine Sweat Sampling for Lipid Profiling in Healthy Individuals. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2021.
Václavík J., Mádrová L., Kouřil Š., Jerónimo De Sousa J., Brumarová R., Janečková H., Fridecká J., Friedecký D., Knapková M., Kluijtmans LA., Grünert SC., Vaz F., Janzen N., Wanders RJA., Wevers RA., Adam T. A newborn screening approach to diagnose 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency. JIMD Reports. 2020.
Jerónimo De Sousa J., Vencálek O., Hron K., Václavík J., Friedecký D., Adam T. Bayesian Multiple Hypotheses Testing in Compositional Analysis of Untargeted Metabolomic Data. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2020.
Walach J., Filzmoser P., Kouřil Š., Friedecký D., Adam T. Cellwise outlier detection and biomarker identification in metabolomics based on pairwise log ratios. JOURNAL OF CHEMOMETRICS. 2020.
Kouřil Š., Jerónimo De Sousa J., Václavík J., Friedecký D., Adam T. CROP: Correlation-based reduction of feature multiplicities in untargeted metabolomic data. BIOINFORMATICS. 2020.
Jurčíková-Novotná L., Mrázová L., Mičová K., Friedecký D., Hubáček J., Poledne R. Global DNA methylation in rats´ liver is not affected by hypercholesterolemic diet. PHYSIOLOGICAL RESEARCH. 2020.
David J., Chrastina P., Pešková K., Kožich V., Friedecký D., Adam T., Hlídková E., Vinohradská H., Novotná D., Hedelová M., Al-Taji E., Holubová A., Skalická V., Macek M., Gaillyová R., Votava F. EPIDEMIOLOGY OF RARE DISEASES DETECTED BY NEWBORN SCREENING IN THE CZECH REPUBLIC. Central European Journal of Public Health. 2019.
Slavík L., Jáčová J., Friedecký D., Úlehlová J., Tauber Z., Procházková J., Hluší A., Palová M. Evaluation of the DOAC-Stop Procedure by LC-MS/MS Assays for Determining the Residual Activity of Dabigatran, Rivaroxaban, and Apixaban. CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS. 2019.
Jáčová J., Gardlo A., Dimandja JD., Adam T., Friedecký D. Impact of Sample Dimensionality on Orthogonality Metrics in Comprehensive Two-Dimensional Separations. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2019.
Jáčová J., Jořenek M., Pospíšková K., Najdekr L., Zajoncová L., Friedecký D., Adam T. Urease-immobilized magnetic microparticles in urine sample preparation for metabolomic analysis by gas chromatography-mass spectrometry. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A. 2019.
Hoevenaars F., Keijer J., van der Stelt I., Duivenvoorde L., Herreman L., van Nes R., Friedecký D., Hegeman M., van Schothorst E. White adipose tissue response of obese mice to ambient oxygen restriction at thermoneutrality: response markers identified, but no WAT inflammation. Genes. 2019.
Kučera J., Spáčil Z., Friedecký D., Novák J., Pekař M., Bienertová-Vašků J. Human White Adipose Tissue Metabolome – Current Perspective. Obesity. 2018.
Mádrová L., Krijt M., Barešová V., Václavík J., Friedecký D., Dobešová D., Součková O., Škopová V., Adam T., Zikánová M. Mass spectrometric analysis of purine de novo biosynthesis intermediates. PLoS One. 2018.
Slavík L., Lukeš J., Friedecký D., Zhánělová M., Němcová M., Úlehlová J., Procházková J., Hluší A., Palová M., Václavík J. Multianalyte determination of NOACs using LC-MS/MS and comparison with functional coagulation assays. Clinical Laboratory. 2018.
Karlíková R., Široká J., Mech M., Friedecký D., Janečková H., Mádrová L., Hrdinová F., Drábková Z., Dobešová O., Adam T., Jahn P. Newborn foal with atypical myopathy. JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE. 2018.
Camateros P., Kanagaratham C., Najdekr L., Holub D., Vrbková J., Coté L., Fournier J., Gourdon J., Creery D., Olivenstein R., Kopřiva F., Adam T., Friedecký D., Džubák P., Hajdúch M., Radzioch D. Toll-Like Receptor 7/8 Ligand, S28463, Suppresses Ascaris suum–induced Allergic Asthma in Nonhuman Primates. AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY CELL AND MOLECULAR BIOLOGY. 2018.
Van Der Stelt I., Hoevenaars F., Široká J., de Ronde L., Friedecký D., Keijer J., van Schothorst E. Metabolic Response of Visceral White Adipose Tissue of Obese Mice Exposed for 5 Days to Human Room Temperature Compared to Mouse Thermoneutrality. Frontiers in Physiology. 2017.
Karlíková R., Mičová K., Najdekr L., Gardlo A., Adam T., Majerová P., Friedecký D., Kováč A. Metabolic status of CSF distinguishes rats with tauopathy from controls. Alzheimer's Research and Therapy. 2017.
Vrobel I., Friedecký D., Faber E., Najdekr L., Mičová K., Karlíková R., Adam T. Novel sulphur-containing imatinib metabolites found by untargeted LC-HRMS analysis. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017.
Jáčová J., Gardlo A., Friedecký D., Adam T., Dimandja J. Sample-Independent Approach to Normalize Two-Dimensional Data for Orthogonality Evaluation using Whole Separation Space Scaling. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2017.
Camateros P., Kanagaratham C., Najdekr L., Holub D., Vrbková J., Coté L., Fournier J., Gourdon J., Creery D., Olivenstein R., Kopřiva F., Adam T., Friedecký D., Džubák P., Hajdúch M., Radzioch D. Toll-Like Receptor 7/8 Ligand, S28463, Suppresses Ascaris suum-induced Allergic Asthma in Nonhuman Primates. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology (online). 2017.
Faber E., Divoká M., Skoumalová I., Novák M., Marešová I., Mičová K., Friedecký D., Adam T., Jarošová M., Indrák K. A LOWER DOSAGE OF IMATINIB IS SUFFICIENT TO MAINTAIN UNDETECTABLE DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIA WITH LONG-TERM LOW-GRADE TOXICITY OF THE TREATMENT. Leukemia & Lymphoma. 2016.
Zezulová M., Bartoušková M., Hlídková E., Adam T., Krčmová L., Červinková B., Solichová D., Zlevorová M., Cwiertka K., Friedecký D., Vrána D., Melichar B. Citrulline as a biomarker of gastrointestinal toxicity in patients with rectal carcinoma treated with chemoradiation. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2016.
Ligasová A., Liboska R., Friedecký D., Mičová K., Adam T., Oždian T., Rosenberg I., Koberna K. Dr Jekyll and Mr Hyde: a strange case of 5-ethynyl-2´-deoxyuridine and 5-ethynyl- 2´-deoxycytidine. Open Biology. 2016.
Karlíková R., Široká J., Jahn P., Friedecký D., Gardlo A., Janečková H., Hrdinová F., Drábková Z., Adam T. Equine atypical myopathy: A metabolic study. The Veterinary Journal. 2016.
Najdekr L., Friedecký D., Tautenhahn R., Pluskal T., Wang J., Huang Y., Adam T. Influence of mass resolving power in orbital ion-trap mass spectrometry-based metabolomics. Analytical Chemistry. 2016.
Karlíková R., Široká J., Friedecký D., Faber E., Hrdá M., Mičová K., Fikarová I., Gardlo A., Janečková H., Vrobel I., Adam T. Metabolite Profiling of the Plasma and Leukocytes of Chronic Myeloid Leukemia Patients. Journal of Proteome Research. 2016.
Gardlo A., Smilde AK., Hron K., Hrdá M., Karlíková R., Friedecký D., Adam T. Normalization techniques for PARAFAC modeling of urine metabolomic data. Metabolomics. 2016.
Vrobel I., Janečková H., Faber E., Bouchalová K., Mičová K., Friedecký D., Adam T. Ultrafast Online SPE-MS/MS Method for Quantification of 3 Tyrosine Kinase Inhibitors in Human Plasma. Therapeutic Drug Monitoring. 2016.
Ligasová A., Strunin D., Friedecký D., Adam T., Koberna K. A Fatal Combination: A Thymidylate Synthase Inhibitor with DNA Damaging Activity. PLoS One. 2015.
Friedecký D., Mičová K., Faber E., Hrdá M., Široká J., Adam T. Detailed study of imatinib metabolization using high-resolution mass spectrometry. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2015.
Kanagaratham C., Kalivodová A., Najdekr L., Friedecký D., Adam T., Hajdúch M., De Sanctis JB., Radzioch D. Fenretinide prevents inflammation and airway hyperresponsiveness in a mouse model of allergic asthma. American Journal of Respiratory, Cell and Molecular Biology (print). 2015.
Najdekr L., Gardlo A., Mádrová L., Friedecký D., Janečková H., Correa ES., Goodacre R., Adam T. Oxidized phosphatidylcholines suggest oxidative stress in patients with medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency. Talanta. 2015.
Janečková H., Gardlo A., Najdekr L., Friedecký D., Hron K., Bruheim P., Adam T. Untargeted metabolomic analysis of urine samples in the diagnosis of some inherited metabolic disorders. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Béres T., Gemrotová M., Tarkowski P., Ganzera M., Maier V., Friedecký D., Dessoy MA., Wessjohann LA., Spíchal L., Strnad M., Doležal K. Analysis of cytokinin nucleotides by capillary zone electrophoresis with diode array and mass spectrometric detection in a recombinant enzyme in vitro reaction. Analytica Chimica Acta. 2012.
Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polynková A., Janostaková A., Radová L., Cwiertka K., Trojanec R., Zezulová M., Zlevorová M., Hajdúch M., Melichar B. High lapatinib plasma levels in breast cancer patients: risk or benefit? Tumori (print). 2012.
Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polynková A., Janošťáková A., Radová L., Cwiertka K., Trojanec R., Zezulová M., Zlevorová M., Hajdúch M., Melichar B. High lapatinib plasma levels in breast cancer patients: Risk or benefit? Tumori (print). 2012.
Friedecký D., Lemr K. Hmotnostní spektrometrie – zdroj analytických informací. Klinická biochemie a metabolismus. 2012.
FABER E., FRIEDECKÝ D., MIČOVÁ K., ROŽMANOVÁ Š., DIVOKÁ M., JAROŠOVÁ M., INDRÁK K., ADAM T. Imatinib trough plasma levels do not correlate with the response to therapy in patients with chronic myeloid leukemia in routine clinical setting. Annals of Hematology (print). 2012.
Janečková H., Wojtowicz P., Hron K., Friedecký D., Adam T. Necílená metabolomická analýza suchých krevních skvrn pro diagnostiku dědičných metabolických poruch. Klinická biochemie a metabolismus. 2012.
Mičová K., Friedecký D., Faber E., Adam T. Rutinní terapeutické monitorování tyrosinkinázových inhibitorů metodou LC-MS/MS. Klinická biochemie a metabolismus. 2012.
Janečková H., Hron K., Wojtowicz P., Hlídková E., BAREŠOVÁ A., Friedecký D., Žídková L., Hornik P., Behúlová D., Procházková D., Vinohradská H., Pešková K., Bruheim P., Smolka V., Šťastná S., Adam T. Targeted metabolomic analysis of plasma samples for the diagnosis of inherited metabolic disorders. Journal of Chromatography A: Symposium Volumes. 2012.
Friedecký D., Lemr K. Úvod do hmotnostní spektrometrie. Klinická biochemie a metabolismus. 2012.
Bouchalová K., Čížková M., Cwiertka K., Trojanec R., Friedecký D., Hajdúch M. LAPATINIB IN BREAST CANCER – THE PREDICTIVE SIGNIFICANCE OF HER1 (EGFR), HER2, PTEN AND PIK3CA GENES AND LAPATINIB PLASMA LEVEL ASSESSMENT. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Faber E., Friedecký D., Mičová K., Skoumalová I., Rohoň P., Rožmanová Š., Divoká M., Jarošová M., Indrák K., Adam T. Measurement of trough imatinib plasma levels in patients with CML does not significantly correlate with treatment response but may be succesfully used in selected patients for dosage adjustment. In . (Eds.) Haematologica: the hematology journal. 2010.
Žídková L., Krijt J., Sládková J., Hlobilková A., Magner M., Zikánová M., Kmoch S., Friedecký D., Zeman J., Elleder M., Adam T. Oligodendroglia from ADSL-deficient patient produce SAICAribotide and SAMP. Molecular Genetics and Metabolism. 2010.
Mičová K., Friedecký D., Polýnková A., Faber E., Adam T. Stanovení hladiny tyrosinkinasových inhibitorů metodou UHPLC-MS/MS. Chemické listy. 2010.
Tomková J., Friedecký D., POLÝNKOVÁ A., Adam T. Capillary electrophoresis determination of thiopurine methyl transferase activity in erythrocytes. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2009.
Faber E., Friedecký D. Význam monitorování plazmatických koncentrací imatinibu pro úspěšnost cílené léčby nemocných s chronickou myeloidní leukémií. Farmakoterapie: diagetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie. 2009.
Faber E., Friedecký D., Míčová D., Adam T., Indrák K. Determination of imatinib in plasma by high performance capillary electrophoresis. Haematologica: the hematology journal. 2008.
Faber E., Friedecký D., Tomková J., Rožmanová Š., Rohoň P., Skoumalová I., Adam T., Jarošová M., Indrák K. Imatinib plasma levels correlate with molecular response in CML patients. Haematologica: the hematology journal. 2008.
Tomková J., Friedecký D., Vyskočilová P., Adam T. ITPase activity in dry blood spots is comparable with that in fresh erythrocytes. Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. 2008.
Faber E., Rohoň P., Rožmanová Š., Holzerová M., Skoumalová I., Friedecký D., Adam T., Marešová I., Jarošová M., Indrák K. Rezistence na imatinib při léčbě nemocných s chronickou myeloidní leukemií. Transfuze a hematologie dnes. 2008.
Vyskočilová P., Horník P., Friedecký D., Adam T., Janošťáková A. Analysis of aminoimidazole ribosides by capillary electrophoresis - Diagnosing defects in second part of purine biosynthetic pathway. Clinica Chimica Acta. 2007.
Horník P., Vyskočilová P., Friedecký D., Janošťáková A., Adamová K., Adam T. Analysis of aminoimidazole ribosides by capillary electrophoresis-diagnosing defects in second part of purine biosynthetic pathway. Clinica Chimica Acta. 2007.
Friedecký D., Tomková J., Maier V., Janošťáková A., Procházka M., Adam T. Capillary electrophoretic method for nucleotide analysis in cells: Application on inherited metabolic disorders. Electrophoresis. 2007.
Friedecký D., Tomková J., Maier V., Janošťáková A., Procházka M., Adam T. Capillary electrophoretic method for nucleotide analysis in cells: Application on inherited metabolic disorders. Electrophoresis. 2007.
Friedecký D., Tomková J., Adam T. Determination of ITPase activity by capillary electrophoresis. Clinical Chemistry. 2007.
VYSKOČILOVÁ P., Hornik P., Friedecký D., Adam T. UV spektrální a elektromigrační charakteristiky imidasolových ribosidů. Chemické listy. 2007.
Friedecký D., Bednář P., Procházka M., Adam T. Analysis of intracellular nucleotides by capillary electrophoresis - Mass spectrometry. Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. 2006.
Horník P., Vyskočilová P., Friedecký D., Adam T. Diagnosing AICA-ribosiduria by capillary electrophoresis. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2006.
Vyskočilová P., Horník P., Friedecký D., Fryčák P., Lemr K., Adam T. Synthesis and mass spectrometric fragmentation characteristics of imidazole ribosides-analogs of intermediates of purine de novo synthetic pathway. Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. 2006.
Friedecký D., VYSKOČILOVÁ P., Kuchyňová H., Hornik P., Adam T. Nucleotides in Erythrocytes - Incorporation Study. Klinická biochemie a metabolismus. 2005.
Gaudinová A., Dobrev PI., Šolcová B., Novák O., Strnad M., Friedecký D., Motyka V. The involvement of cytokinin oxidase/dehydrogenase and zeatin reductase in regulation of cytokinin levels in pea (Pisum sativum L.) leaves. Journal of Plant Growth Regulation. 2005.
Hušková R., Barták P., Čáp L., Friedecký D., Adam T. Analytical derivatization - a tool for determination of orotic acid. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences. 2004.
Lochman P., Adam T., Friedecký D., Hlídková E., Škopková Z. High-throughput capillary electrophoretic method for determination of total aminothiols in plasma and urine. Electrophoresis. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Schwarzerová J., Olešová D., Kvasnička A., Friedecký D., Varga M., Provazník V., Weckwerth W. Systematic Comparison of Advanced Network Analysis and Visualization of Lipidomics Data. Lecture Notes in Computer Science. 2023.
KAPITOLA V KNIZE
Friedecký D., Adam T. Dědičné metabolické poruchy. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Mičová K., Friedecký D., Adam T. Mass spectrometry for the sensitive analysis of intracellular nucleotides and analogues. In Aliofkhazraei M. (Eds.) Mass Spectrometry. 2017.
ABSTRAKT
Kvasnička A., Kriegová E., Friedecký D., Kudělka M. Lipid Profiling of Synovial Fluid Reveals Biomarkers for Accurate Diagnosis of Septic Arthritis. Book of abstracts. 2023.
Jahoda O., Hlušičková Kapraľová K., Kureková S., Sochorcová L., Pospíšilová D., Divoký V., Dobešová D., Friedecký D., Horváthová M. Molekulární patobiologie Diamondovy-Blackfanovy anémie. Transfuze a Hematologie Dnes. 2022.
Ligasová A., Liboska R., Friedecký D., Mičová K., Adam T., Oždian T., Rosenberg I., Koberna K. Dr Jekyll and Mr Hyde: A Strange Case of 5-Ethynyl-2‘-deoxyuridine and 5-ethynyl-2‘-deoxycytidine. XI. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days: Abstract Book. 2015.
Ligasová A., Strunin D., Friedecký D., Adam T., Koberna K. 2-deoxy-5-ethynyluridine (EdU): a thymidylate synthase inhibitor with DNA damaging activity. Abstract Book, X. Diagnostic, Predictive and Experimental Oncology Days. 2014.
BOUCHALOVÁ K., ČÍŽKOVÁ M., FRIEDECKÝ D., POLÝNKOVÁ A., JANOŠŤÁKOVÁ A., RADOVÁ L., CWIERTKA K., TROJANEC R., DZIECHCIARKOVÁ M., HAJDÚCH M., MELICHAR B., KOLÁŘ Z. Tyrosine Kinase Inhibitor Lapatinib in the Treatment of Metastatic Breast Carcinoma Patients: Lapatinib Plasma Levels and HER1 (EGFR) Gene/Protein Assessment. Sborník abstrakt konference: Nová léčiva závažných lidských onemocnění. 2011.
Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Kolář Z., Hajdúch M. Growth factor receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) gene and protein assesment and evaluation of lapatinib plasma concentrations (PCS) in breast cancer patients. Abstract Book - ICACT 21st International Congress on Anti-Cancer Treatment: A World Leading Educational meeting. 2010.
Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polýnková A., Krejčí V., Janošťáková A., Trojanec R., Dziechciarková M., Radová L., Hajdúch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z. Growth Factor Receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) Gene and Protein Assessment and Evaluation of Lapatinib Plasma Concentration (PCs) in Breast Cancer Patients. Konference vědeckých prací studentů DSP 2010. Abstrakta. 2010.
Trojanec R., Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polýnková A., Janošťáková A., Dziechciarková M., Radová L., Hajdúch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z. Growth factor receptor 1 and 2 (HER1 and HER2) gene and protein assessment and evaluation of lapatinib plasma concentrations (PSC) in breast cancer patients. 12th European Workshop on Cytogenetics and Molecular Genetics of Solid Tumors. 2010.
Friedecký D., Faber E., Mičová K., Indrák K., Adam T. Hightroughput blood level testing of imatinib by flow injection analysis - tandem mass spectrometry. In Friedecký D. (Eds.) Haematologica: the hematology journal. 2010.
Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polýnková A., Krejčí V., Janošťáková A., Trojanec R., Dziechciarková M., Hajdúch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z. Vyšetření genů a protein HER1 a HER2 a plazmatických hladin HER1/HER2 duálního tyrozinkinázového inhibitoru lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu. Edukační sborník XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2010.
Čížková M., Bouchalová K., Friedecký D., Polýnková A., Janošťáková A., Trojanec R., Dziechciarková M., Krejčí V., Radová L., Hajdúch M., Melichar B., Cwiertka K., Kolář Z. Vyšetření genů a proteinů HER1 a HER2 a plazmatických hladin HER1/HER2 duálního tyrozinkinázového inhibitoru lapatinibu u nemocných s karcinomem prsu. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Najdekr L., Kvasnička A., Dobešová D., Ivanovová E., Piskláková B., Friedecký D. Complex metabolomics in practice: A case study. 2021.
Faber E., Rohoň P., Skoumalová I., Kuba A., Divoká M., Holzerová M., Marešová I., Mičová K., Župková M., Friedecký D., Calábková L., Mojzíková R., Burdová K., Strojil J., Adam Z., Divoký V., Jarošová M., Indrák K. Individualizace léčby chronické myeloidní leukemie (CML) - zkušenosti z Olomouce. 2013.
Faber E., Gazdová J., Rožmanová Š., Divoká M., Mičová K., Friedecký D., Adam T., Jarošová M., Indrák K. U pacientů s chronickou myeloidní leukemií (CML) s dlouhodobou toxicitou imatinibu (IM) postačuje k udržení kompletní molekulární odpovědi (CMR) nižší dávkování. 2012.
Faber E., Friedecký D., Micová K., Skoumalová I., Rohoň P., Rožmanová Š., Divoká M., Jarošová M., Indrák K., Adam T. Measurement of trough Imatinib plasma levels in patients with CML does not significantly correlate with treatment response but may be successfully used in selected patients for dosage adjustment. 2010.
Faber E., Friedecký D., Mičová K., Skoumalová I., Rohoň P., Rožmanová Š., Divoká M., Jarošová M., Indrák K. Plazmatické hladiny imatinibu (IPL) nekorelují u nemocných s CML s odpovědí na léčbu, ale lze je úspěšně použít u individuálních pacientů k úpravě dávkování. 2010.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Procházka M., Žídková L., Tomková J., Janošťáková A., Friedecký D., Adam T. ANALÝZA NUKLEOTIDŮ VE FIBROBLASTECH PRO PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKU DĚDIČNÝCH ONEMOCNĚNÍ PURINOVÉ DE NOVO SYNTÉZY. XXIV. konference sekce perinatální medicíny ČPGS. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KOUŘIL LEF Lékařská chemie a klinická biochemie 2022
KARLÍKOVÁ LEF Lékařská chemie a klinická biochemie 2018
VROBEL LEF Lékařská chemie a klinická biochemie 2018
MIČOVÁ LEF Lékařská genetika 2014
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)