prof. Mgr. Marek ŠEBELA, Dr.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634927

Katedra biochemie

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)

1.10

profesor

biochemie proteinů, proteomika

VYBRANÉ PUBLIKACE
Holásková E., Galuszka P., Mičúchová A., Šebela M., Öz T., Frébort I. Molecular Farming in Barley: Development of a Novel Production Platform to Produce Human Antimicrobial Peptide LL-37. Biotechnology Journal. 2018. (ČLÁNEK)
Hluska T., Šebela M., Lenobel R., Frébort I., Galuszka P. Purification of maize nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase casts doubt on the existence of zeatin cis–trans isomerase in plants. Frontiers in Plant Science. 2017. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Rašková M., Perutka Z., Marchetti-Deschmann M., Šebela M. Quantification of thaumatin-like proteins in white wine using MALDI-TOF mass spectrometry. EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY. 2024.
Vráblíková A., Brezáni V., Pšikal M., Šebela M. Development of modern immunization agent against bovine papillomavirus type 1 infection based on BPV1 L1 recombinant protein. Frontiers in Veterinary Science. 2023.
Klajmon A., Makowska K., Zimny J., Oleszczuk S., Libik-Konieczny M., Šebela M., Gašparíková I., Bąba W., Konieczny R. Gum Arabic influences the activity of antioxidant enzymes during androgenesis in barley anthers. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (online). 2023.
Trávníček Z., Malina T., Vančo J., Šebela M., Dvořák Z. Heteroleptic Copper(II) Complexes Containing 2′-Hydroxy-4-(Dimethylamino)Chalcone Show Strong Antiproliferative Activity. Pharmaceutics. 2023.
Ondrová K., Zůvalová I., Vyhlídalová B., Krasulová K., Miková E., Vrzal R., Nádvorník P., Kopečná M., Kopečný D., Šebela M., Soural M., Dvořák Z. Monoterpenoid aryl hydrocarbon receptor allosteric antagonists protect against ultraviolet skin damage in female mice. Nature Communications. 2023.
Šebela M. Biomolecular profiling by MALDI-TOF mass spectrometry in food and beverage analyses. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2022.
Dak M., Šlachtová V., Šebela M., Bazgier V., Berka K., Brulíková L. Novel heterocyclic hydroxamates as inhibitors of the mycobacterial zinc metalloprotease Zmp1 to probe its mechanism of function. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. 2022.
Hernychová L., Alexandri E., Tzakos AG., Zatloukalová M., Primikyri A., Gerothanassis IP., Uhrik L., Šebela M., Kopečný D., Jedinák L., Vacek J. Serum albumin as a primary non-covalent binding protein for nitro-oleic acid. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. 2022.
Jakšová J., Adamec L., Petřík I., Novák O., Šebela M., Pavlovič A. Contrasting effect of prey capture on jasmonate accumulation in two genera of aquatic carnivorous plants (Aldrovanda, Utricularia). PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. 2021.
Kocáb O., Bačovčínová M., Bokor B., Šebela M., Lenobel R., Schoner C., Schoner M., Pavlovič A. Enzyme activities in two sister-species of carnivorous pitcher plants (Nepenthes) with contrasting nutrient sequestration strategies. PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. 2021.
Kuťka Hlozáková T., Gálová Z., Šliková S., Leišová-Svobodová L., Beinhauer J., Dyčka F., Šebela M., Zetochová E., Gregová E. Molecular characterization of novel x-type HMW glutenin subunit 1B x 6.5 in wheat. Plants-Basel. 2021.
Křupka M., Rašková Kafková L., Barkocziová L., Sloupenská K., Brokešová D., Šebela M., Raška M. Preparation and properties of recombinant Clostridium ramosum IgA proteinase. Isolation of Fc-SC and Fab fragments of human secretory IgA. PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION. 2021.
Perutka Z., Kaduchová K., Chamrád I., Beinhauer J., Lenobel R., Petrovská B., Bergougnoux-Fojtik VH., Vrána J., Pečinka A., Doležel J., Šebela M. Proteome analysis of condensed barley mitotic chromosomes. Frontiers in Plant Science. 2021.
Aquilante L., Nistor M., Taormina S., Šebela M., Frébort I., Popescu IC. Determination of biogenic amines by using amperometric biosensors based on grass pea amine oxidase and oat polyamine oxidase. Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia. 2020.
Šebela M. Krystalování jako cesta k důkazu proteinové povahy enzymů: historický exkurz. Bioprospect : Bulletin Biotechnologických společností v České republice a Slovenské republice. 2020.
Šlachtová V., Šebela M., Torfs E., Oorts L., Cappoen D., Berka K., Bazgier V., Brulíková L. Novel thiazolidinedione-hydroxamates as inhibitors of Mycobacterium tuberculosis virulence factor Zmp1. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. 2020.
Magro M., Cozza G., Molinari S., Frömmel J., Kopečná M., Šebela M. Role of carboxylic group pattern on protein surface in the recognition of iron oxide nanoparticles: A key for protein corona formation. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. 2020.
Magro M., Baratella D., Miotto G., Frömmel J., Šebela M., Kopečná M., Agostinelli E., Vianello F. Enzyme self-assembly on naked iron oxide nanoparticles for aminoaldehyde biosensing. Amino Acids. 2019.
Perutka Z., Šufeisl M., Strnad M., Šebela M. High-proline proteins in experimental hazy white wine produced from partially botrytized grapes. BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY. 2019.
Končitíková R., Vigouroux A., Kopečná M., Šebela M., Moréra S., Kopečný D. Kinetic and structural analysis of human ALDH9A1. BIOSCIENCE REPORTS. 2019.
Jaworek P., Kopečný D., Zalabák D., Šebela M., Kouřil Š., Hluska T., Končitíková R., Podlešáková K., Tarkowski P. Occurrence and biosynthesis of cytokinins in poplar. PLANTA. 2019.
Frömmel J., Končitíková R., Kopečný D., Soural M., Šebela M. Oxidation of imidazole- and pyrazole-derived aldehydes by plant aldehyde dehydrogenases from the family 2 and 10. CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS. 2019.
Korasick DA., Končitíková R., Kopečná M., Hájková E., Šebela M., Kopečný D. Structural and biochemical characterization of aldehyde dehydrogenase 12, the last enzyme of proline catabolism in plants. JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY. 2019.
Panáček A., Kvítek L., Smékalová M., Večeřová R., Kolář M., Röderová M., Dyčka F., Šebela M., Prucek R., Tomanec O., Zbořil R. Bacterial resistance to silver nanoparticles and how to overcome it. Nature Nanotechnology. 2018.
Danihlík J., Škrabišová M., Lenobel R., Šebela M., Omar E., Petřivalský M., Crailsheim K., Brodschneider R. Does the Pollen Diet Influence the Production and Expression of Antimicrobial Peptides in Individual Honey Bees? Insects. 2018.
Šeflová J., Čechová P., Štenclová T., Šebela M., Kubala M. Identification of cisplatin-binding sites on the large cytoplasmic loop of the Na-/K--ATPase. JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY. 2018.
Šebela M., Jahodářová E., Raus M., Lenobel R., Hašler P. Intact cell MALDI-TOF mass spectrometric analysis of Chroococcidiopsis cyanobacteria for taxonomic purposes and identification of marker proteins. In Šebela M. (Eds.) PLoS One. 2018.
Perutka Z., Šebela M. Pseudotrypsin: a little known trypsin proteoform. MOLECULES. 2018.
Simerský R., Chamrád I., Kania J., Strnad M., Šebela M., Lenobel R. Chemical proteomic analysis of 6- benzylaminopurine molecular partners in wheat grains. Plant Cell Reports. 2017.
Effenberg R., Turánek Knotigová P., Zyka D., Čelechovská D., Mašek J., Bartheldyová E., Hubatka F., Koudelka Š., Lukáč R., Kovalová A., Šaman D., Křupka M., Barkocziová L., Kosztyu P., Šebela M., Drož L., Hučko M., Kanásová M., Miller AD., Raška M., Ledvina M., Turánek J. Nonpyrogenic Molecular Adjuvants Based on norAbu-Muramyldipeptide and norAbu-Glucosaminyl Muramyldipeptide: Synthesis, Molecular Mechanisms of Action, and Biological Activities in Vitro and in Vivo. Journal of Medicinal Chemistry. 2017.
Kopečná M., Vigouroux A., Vilím J., Končitíková R., Briozzo P., Hájková E., Jašková L., von Schwartzenberg K., Šebela M., Moréra S., Kopečný D. The ALDH21 gene found in lower plants and some vascular plants codes for a NADP+-dependent succinic semialdehyde dehydrogenase. In Kopečný D. (Eds.) Plant Journal. 2017.
Krausko M., Perutka Z., Šebela M., Šamajová O., Šamaj J., Novák O., Pavlovič A. The role of electrical and jasmonate signalling in the recognition of captured prey in the carnivorous sundew plant Drosera capensis. New Phytologist. 2017.
Blavet N., Uřinovská .., Jeřábková H., Chamrád I., Vrána J., Lenobel R., Beinhauer J., Šebela M., Doležel J., Petrovská B. UNcleProt (Universal Nuclear Protein database of barley): The first nuclear protein database that distinguishes proteins from different phases of the cell cycle. Nucleus. 2017.
Beinhauer J., Lenobel R., Loginov D., Chamrád I., Řehuka P., Sedlářová M., Marchetti-Deschmann M., Allmaier G., Šebela M. Identification of Bremia lactucae and Oidium neolycopersici proteins extracted for intact spore MALDI mass spectrometric biotyping. Electrophoresis. 2016.
Beinhauer J., Raus M., Hanzalová .., Horčička P., Šebela M. Intact spore MALDI-TOF mass spectrometry and proteomic analysis of Puccinia pathogenic fungi. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics. 2016.
Kopečný D., Končitíková R., Popelka H., Briozzo P., Vigouroux A., Kopečná M., Zalabák D., Šebela M., Skopalová J., Frébort I., Moréra S. Kinetic and structural investigation of the cytokinin oxidase/dehydrogenase active site. F E B S Journal. 2016.
Loginov D., Šebela M. Proteomics of survival structures of fungal pathogens. New Biotechnology. 2016.
Křupka M., Mašek J., Barkocziová L., Turánek Knötigová P., Kulich P., Plocková J., Lukáč R., Bartheldyová E., Koudelka Š., Chaloupková R., Šebela M., Zyka D., Droz L., Effenberg R., Ledvina M., Miller AD., Turánek J., Raška M. The Position of His-Tag in Recombinant OspC and Application of Various Adjuvants Affects the Intensity and Quality of Specific Antibody Response after Immunization of Experimental Mice. PLoS One. 2016.
Frömmel J., Tarkowski P., Kopečný D., Šebela M. The use of tomato aminoaldehyde dehydrogenase 1 for the detection of aldehydes in fruit distillates. New Biotechnology. 2016.
Lenobel R., Řehulková H., Šebela M., Franc V., Kahle V., Moravcová D., Řehulka P. Analysis of peptide mixtures for proteomics research using LC-ESI-MS with a simple microgradient device. LC GC North America. 2015.
Křupka M., Zachová K., Cahlíková R., Vrbková J., Novak Z., Šebela M., Weigl E., Raška M. Endotoxin-minimized HIV-1 p24 fused to murine hsp70 activates dendritic cells, facilitates endocytosis and p24-specific Th1 response in mice. Immunology Letters. 2015.
Maixnerová L., Horvitz A., Kuncová G., Přibyl M., Šebela M., Koštejn M. Enzymatic sensor of putrescine with optical oxygen transducer – mathematical model of responses of sensitive layer. Chemical Papers. 2015.
Dyčka F., Franc V., Fryčák P., Raus M., Řehulka P., Lenobel R., Allmaier G., Marchetti-Deschmann .., Šebela M. Evaluation of pseudotrypsin cleavage specificity towards proteins by MALDI-TOF mass spectrometry. Protein and Peptide Letters. 2015.
Petrovská B., Šebela M., Doležel J. Inside a plant nucleus: discovering the proteins. Journal of Experimental Botany. 2015.
Helmel M., Marchetti-Deschmann M., Raus M., Posch AE., Herwig C., Šebela M., Allmaier G. Intact cell mass spectrometry as a progress tracking tool for batch and fed-batch fermentation processes. Analytical Biochemistry. 2015.
Končitíková R., Vigouroux A., Kopečná M., Andree T., Bartoš J., Šebela M., Moréra S., Kopečný D. Role and structural characterization of plant aldehyde dehydrogenases from family 2 and family 7. Biochemical Journal. 2015.
Mojzych M., Šebela M. Synthesis and biological activity evaluation of Schiff bases of 5-acyl-1,2,4-triazine. Journal of the Chemical Society of Pakistan. 2015.
Kašperová A., Cahlíková R., Kunert J., Šebela M., Novak Z., Raška M. Exposition of dermatophyte Trichophyton mentagrophytes to L-cystine induces expression and activation of cysteine dioxygenase. Mycoses. 2014.
Chalupová J., Raus M., Sedlářová M., Šebela M. Identification of fungal microorganisms by MALDI-TOF mass spectrometry. Biotechnology Advances. 2014.
Kubala M., Geletičová J., Huličiak M., Zatloukalová M., Vacek J., Šebela M. Na /K -ATPase inhibition by cisplatin and consequences for cisplatin nephrotoxicity. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Petrovská B., Jeřábková H., Chamrád I., Vrána J., Lenobel R., Uřinovská J., Šebela M., Doležel J. Proteomic analysis of barley cell nuclei purified by flow sorting. Cytogenetic and Genome Research. 2014.
Chamrád I., Simerský R., Béresová L., Strnad M., Šebela M., Lenobel R. Proteomic identification of a candidate sequence of wheat cytokinin-binding protein 1. Journal of Plant Growth Regulation. 2014.
Rohožková J., Šebela M., Navrátil M. P1 peptidase of pea seed-borne mosaic virus contains noncanonical C2H2 zinc finger and may act in a truncated form. Journal of Plant Science & Molecular Breeding. 2014.
Kouřil R., Strouhal O., Nosek L., Lenobel R., Chamrád I., Boekema E., Šebela M., Ilík P. Structural characterization of a plant photosystem I and NAD(P)H dehydrogenase supercomplex. Plant Journal. 2014.
Raus M., Šebela M. BIOSPEAN: A freeware tool for processing spectra from MALDI intact cell/spore mass spectrometry. Journal of Proteomics and Bioinformatics. 2013.
Pospíšková K., Šafařík I., Šebela M., Kuncová G. Magnetic particles-based biosensor for biogenic amines using an optical oxygen sensor as a transducer. Microchimica Acta. 2013.
Kopečný D., Končitíková R., Tylichová M., Vigouroux A., Moskalíková H., Soural M., Šebela M., Moréra S. Plant ALDH10 family: identifying critical residues for substrate specificity and trapping a thiohemiacetal intermediate. Journal of Biological Chemistry. 2013.
Raus M., Kopečný D., Šebela M. Programová aplikace pro předpověď výsledků štěpení proteinů. Chemické listy. 2013.
Grüne T., Šebela M. Special Issue on “Protein Modification”. Journal of Proteomics. 2013.
Kubienová L., Kopečný D., Tylichová M., Briozzo P., Skopalová J., Šebela M., Navrátil M., Tache R., Luhová L., Barroso JB., Petřivalský M. Structural and functional characterization of a plant S-nitrosoglutathione reductase from Solanum lycopersicum. Biochimie. 2013.
Pečová M., Šebela M., Marková Z., Poláková K., Čuda J., Šafářová K., Zbořil R. Thermostable trypsin conjugates immobilized to biogenic magnetite show a high operational stability and remarkable reusability for protein digestion. Nanotechnology. 2013.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Orolinová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Covalent binding of cisplatin impairs the function of Na+/K+-ATPase by binding to its cytoplasmic part. Biochemical Pharmacology. 2012.
KŘUPKA M., Mašek J., Bartheldyová E., Knötigová P., Plocková J., Korvasová Z., Škrabalová M., Koudelka Š., Kulich P., ZACHOVÁ K., CZERNEKOVÁ L., Strouhal O., STUCHLOVÁ HORYNOVÁ M., ŠEBELA M., Muller A., Ledvina M., RAŠKA M., Turánek J. Enhancement of immune response towards non-lipidized Borrelia burgdorferi recombinant OspC antigen by binding onto the surface of metallochelating nanoliposomes with entrapped lipophilic derivatives of norAbuMDP. Journal of Controlled Release. 2012.
Chalupová J., Sedlářová M., Helmel M., Řehulka P., Marchetti-Deschmann M., Allmaier G., Šebela M. MALDI-based intact spore mass spectrometry of downy and powdery mildews. Journal of Mass Spectrometry. 2012.
Piterková J., Luhová L., Zajoncová L., Šebela M., Petřivalský M. Modulation of polyamine catabolism in pea seedlings by calcium during salinity stress. Plant Protection Science. 2012.
Frömmel J., Soural M., Tylichová M., Kopečný D., Demo G., Wimmerová M., Šebela M. Plant aminoaldehyde dehydrogenases oxidize a wide range of nitrogenous heterocyclic aldehydes. Amino Acids. 2012.
Bóka B., Adányi N., Virág D., Šebela M., Kiss A. Spoilage detection with biogenic amine biosensors, comparison of different enzyme electrodes. Electroanalysis. 2012.
PEČOVÁ M., ZAJONCOVÁ L., POLÁKOVÁ K., ČUDA J., ŠAFAŘÍKOVÁ M., ŠEBELA M., ŠAFAŘÍK I. Biologicky aktivní látky imobilizované na magnetických nosičích a jejich využití v biochemii a biotechnologii. Chemické listy. 2011.
Kašperová A., Kunert J., Horynová M., Weigl E., Šebela M., Lenobel R., Raška M. Isolation of recombinant cysteine dioxygenase protein from Trichophyton mentagrophytes. Mycoses. 2011.
Mašek J., Bartheldyová E., Turánek-Knotigová P., Škrabalová M., Korvasová Z., Plocková J., Koudelka Š., Škodová P., Kulich P., Křupka M., Zachová K., Czerneková L., Horynová M., Kratochvílová I., Miller A., Zýka D., Michálek J., Vrbková J., Šebela M., Ledvina M., Raška M., Turánek J. Metallochelating liposomes with associated lipophilised norAbuMDP as biocompatible platform for construction of vaccines with recombinant His-tagged antigens: Preparation, structural study and immune response towards rHsp90. Journal of Controlled Release. 2011.
Tarkowski P., Floková K., Václavíková K., Jaworek P., Raus M., Nordstroem A., Novák O., Doležal K., Šebela M., Frébortová J. An improved in vivo deuterium labeling method for measuring the biosynthetic rate of cytokinins. Molecules. 2010.
Tarkowski P., Václavíková K., Novák O., Pertry I., Hanuš J., Whenham R., Vereecke D., Šebela M., Strnad M. Analysis of 2-methylthio-derivatives of isoprenoid cytokinins by liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Analytica Chimica Acta. 2010.
Kopečný D., Briozzo P., Popelková H., Šebela M., Končitíková R., Spíchal L., Nisler J., Madzak C., Frébort I., Laloue M., Houba-Hérin N. Phenyl- and benzylurea cytokinins as competitive inhibitors of cytokinin oxidase/dehydrogenase: a structural study. Biochimie. 2010.
Tylichová M., Kopečný D., Moréra S., Briozzo P., Lenobel R., Snégaroff J., Šebela M. Structural and functional characterization of plant aminoaldehyde dehydrogenase from Pisum sativum with a broad specificity for natural and synthetic aminoaldehydes. Journal of Molecular Biology. 2010.
ČERMÁKOVÁ Š., Herchel R., Trávníček Z., Šebela M. Syntheses and magnetic properties of trinuclear trithiocyanurato-bridged manganese(II) complexes involving bidentate aromatic N-donor heterocycles. Inorganic Chemistry Communications. 2010.
Kowalska M., Galuszka P., Frébortová J., Šebela M., Bereš T., Hluska T., Šmehilová M., Bilyeu KD., Frébort I. Vacuolar and cytosolic cytokinin dehydrogenases of Arabidopsis thaliana: heterologous expression, purification and properties. Phytochemistry. 2010.
Kolaříková K., Galuszka P., Sedlářová I., Šebela M., Frébort I. Functional expression of amine oxidase from Aspergillus niger (AO-I) in Saccharomyces cerevisiae. Molecular Biology Reports. 2009.
Šebela M., Řehulka P., Kábrt J., Řehulková H., Oždian T., Raus M., Franc V., Chmelík J. Identification of N-glycosylation in prolyl endoprotease from Aspergillus niger and evaluation of the enzyme for its possible application in proteomics. Journal of Mass Spectrometry. 2009.
Zachová K., Křupka M., Chamrád I., Běláková J., Horynová M., Weigl E., Šebela M., Raška M. Novel modification of growth medium enables efficient E. coli expression and simple purification of an endotoxin-free recombinant murine Hsp70 protein. Journal of Microbiology and Biotechnology. 2009.
Zachová K., Křupka M., Chamrád I., Běláková J., Horynová M., Weigl E., Šebela M., Raška M. Novel Modification of Growth Medium Enables Efficient E. coli Expression and Simple Purification of an Endotoxin-Free Recombinant Murine Hsp70 Protein. Journal of Microbiology and Biotechnology. 2009.
Šmehilová M., Galuszka P., Bilyeu KD., Jaworek P., Kowalska M., Šebela M., Sedlářová M., English JT., Frébort I. Subcellular localization and biochemical comparison of cytosolic and secreted cytokinin dehydrogenase enzymes from maize. Journal of Experimental Botany. 2009.
Kluchová K., Zbořil R., Tuček J., Pečová M., Zajoncová L., Šafařík I., Mašláň M., Marková I., Jančík D., Šebela M., Bartoňková H., Bellesi V., Novák P., Petridis D. Superparamagnetic maghemite nanoparticles from solid-state synthesis - their functionalization towards peroral MRI contrast agent and magnetic carrier for trypsin immobilization. Biomaterials. 2009.
Poláková K., Zbořil R., Tuček J., Pečová M., Zajoncová L., Šafařík I., Mašláň M., Marková I., Jančík D., Šebela M., Bartoňková H., Bellesi V., Novák P., Petridis D. Superparamagnetic maghemite nanoparticles from solid-state synthesis- Their functionalization towards peroral MRI contrast agent and magnetic carrier for trypsin immobilization. Biomaterials. 2009.
Štosová T., Šebela M., Řehulka P., Šedo O., Havliš J., Zdráhal Z. Evaluation of the possible proteomic application of trypsin from Streptomyces griseus. Analytical Biochemistry. 2008.
Pospíšilová H., Šebela M., Novák O., Frébort I. Hydrolytic cleavage of N6-substituted adenine derivatives by eukaryotic adenine and adenosine deaminases. Bioscience Reports: molecular and cellular biology of the cell surface. 2008.
Kopečný D., Šebela M., Briozzo P., Spíchal L., Houba-Hérin N., Mašek V., Joly N., Madzak C., Anzenbacher P., Laloue M. Mechanism-based inhibitors of cytokinin oxidase/dehydrogenase attack FAD cofactor. Journal of Molecular Biology. 2008.
Kopečný D., Šebela M., Briozzo P., Spichal L., Houba-Hérin N., Mašek V., Joly N., Madzak C., Anzenbacher P., Laloue M. Mechanism-based inhibitors of cytokinin oxidase/dehydrogenase attack FAD cofactor. Journal of Molecular Biology. 2008.
Stránská J., Kopečný D., Tylichová M., Snégaroff J., Šebela M. Ornithine delta-aminotransferase: an enzyme implicated in salt tolerance in higher plants. Plant Signaling & Behavior (print). 2008.
Tylichová M., Briozzo P., Kopečný D., Ferrero J., Moréra S., Joly N., Snégaroff J., Šebela M. Purification, crystallization and preliminary crystallographic study of a recombinant plant aminoaldehyde dehydrogenase from Pisum sativum. Acta Crystallographica. Section F: Structural Biology and Crystallization Communications Online. 2008.
Petřivalský M., Brauner F., Luhová L., Gagneul D., Šebela M. Aminoaldehyde dehydrogenase activity during wound healing of mechanically injured pea seedlings. Journal of Plant Physiology. 2007.
Zajoncová L., Šebela M. Amylasy - význam stanovení jejich aktivity. Chemické listy. 2007.
Polák J., Kováčová Z., Jacek M., Klimčáková E., Kováčiková M., Vítková M., Kuda O., Šebela M., Samcová E., Štich V. An increase in plasma adiponectin multimeric complexes follows hypocaloric diet-induced weight loss in obese and overweight pre-menopausal women. Clinical Science. 2007.
Šebela M., Tylichová M., Peč P. Inhibition of diamine oxidases and polyamine oxidases by diamine-based compounds. Journal of Neural Transmission. 2007.
Stránská J., Šebela M., Tarkowski P., Řehulka P., Chmelík J., Popa I., Peč P. Inhibition of plant amine oxidases by a novel series of diamine derivatives. Biochimie. 2007.
Šebela M., Jarkovská K., Lenobel R., Medda R., Padiglia A., Floris G., Peč P. Interaction of plant amine oxidases with diaminoethers. Arkivoc. 2007.
Matiková Mal'Arová M., Šebela M., Trávníček Z. N,N´-bis(2-pyridylmethyl)ethane -1,2-diammonium dichloride hexadeuterodimethyl sulfoxide disolvate. Acta Crystallographica Section E - Structure Reports Online. 2007.
Šebela M., Štosová T., Tarkowski P., Havliš J., Wielsch N., Thomas H., Shevchenko A. Termostabilní konjugáty trypsinu pro vysoce výkonnou proteomiku: syntéza a evaluace účinku. Proteomics. 2006.
Kopečný D., Pethe C., Šebela M., Houba-Hérin N., Madzak C., Majira A., Laloue M. High-level expression and characterization of Zea mays cytokinin oxidase/dehydrogenase in Yarrowia lipolytica. Biochimie. 2005.
Kopečný D., Briozzo P., Šebela M., Madzak C., Houba-Hérin N., Majira A., Joly N., Pethe C., Laloue M. High-level expression, characterization and crystal structure of Zea mays cytokinin oxidase/dehydrogenase CKO1/CKX1. Biologia Plantarum. 2005.
Šebela M. Konjugáty proteolytických enzymů ve vysoce výkonné proteomice. Inovační podnikání & transfer technologií. 2005.
Štosová T., Havliś J., Lenobel R., Šebela M. Proteolytic enzymes: Significance for proteomics. Chemické listy. 2005.
Štosová T., Havliš J., Lenobel R., Šebela M. Proteolytické enzymy: význam pro proteomiku. Chemické listy. 2005.
Lamplot L., Šebela M., Fryčák P., Longu S., Padiglia A., Medda R., Floris G., Peč P. Reactions of plant copper/topaquinone amine oxidases with N6-aminoalkyl derivatives of adenine. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 2005.
Šebela M., Kopečný D., Lamplot Z., Havliš J., Thomas H., Shevchenko A. Thermostable β-cyclodextrin conjugates of two similar plant amine oxidases and their properties. Biotechnology and Applied Biochemistry. 2005.
Luhová L., Brauner F., Petřivalský M., Šebela M., Peč P. Aminoaldehyde dehydrogenase activity in defence responses to mechanical injury of pea seedlings. In Frébort I., Walterová D. (Eds.) 2004.
Frébortová J., Fraaije MW., Galuszka P., Šebela M., Peč P., Hrbáč J., Novák O., Bilyeu KD., English JT., Frébort I. Catalytic reaction of cytokinin dehydrogenase: preference for quinones as electron acceptors. Biochemical Journal. 2004.
Luhová L., Procházková J., Brauner F., Šebela M., Peč P. Occurence and localisation of aminoaldehyde dehydrogenase activity in Poaceae and Fabaceae plants. In Frébort I., Walterová D. (Eds.) 2004.
Lamplot Z., Šebela M., Maloň M., Fryčák P., Longu S., Padiglia A., Medda R., Floris G., Peč P. Reactions of plant amine oxidases with N6-aminoalkyl derivatives of adenine. In Frébort I., Walterová D. (Eds.) 2004.
Lamplot Z., Šebela M., Maloň M., Lenobel R., Lemr K., Havlis J., Peč P., Qiao CH., Sayre LM. 1,5-diamino-2-pentyne is both a substrate and inactivator of plant copper amine oxidases. European Journal of Biochemistry. 2004.
Lamplot Z., Šebela M., Maloň M., Lenobel R., Lemr K., Havliš J., Peč P., Qiao C., Sayre LM. 1,5-Diamino-2-pentyne is both a substrate and inactivator of plant copper amine oxidases. European Journal of Biochemistry. 2004.
Havliš J., Thomas H., Šebela M., Shevchenko A. Fast-Response Proteomics by Accelerated In-Gel Digestion of Proteins. Analytical Chemistry. 2003.
Frébort I., Šebela M., Hirota S., Yamada M., Tamaki H., Kumagai H., Adachi O., Peč P. Gene organization and molecular modelling of copper amine oxidase from Aspergillus niger: Re-evaluation of the cofactor structure. Biological Chemistry. 2003.
Brauner F., Šebela M., Snégaroff J., Peč P., Meunier JC. Pea seedling aminoaldehyde dehydrogenase: primary structure and active site residues. Plant Physiology and Biochemistry. 2003.
ŠEBELA M., Lamplot Z., Petřivalský M., Kopečný D., LEMR K., Frébort I., PEČ P. Recent news related to substrates and inhibitors of plant amine oxidases. Biochimica et Biophysica Acta. 2003.
Frébort I., Šebela M., Galuszka P., Werner T., Schmülling T., Peč P. Cytokinin oxidase/cytokinin dehydrogenase assay: Optimized procedures and applications. Analytical Biochemistry. 2002.
Šebela M., Luhová L., Brauner F., Radová A., Galuszka P., Peč P. Metabolism of polyamine oxidation products in plants - localisation of pea aminoaldehyde dehydrogenase activity. Inflammation Research. 2002.
Lamplot Z., Šebela M., Frébort I., Brauner F., Tanizawa K., Peč P. Na mechanimu závislá inhibice Cu-aminoxidasy z baktérie Arthrobacter globiformis v přítomnosti 2-butyn-1,4-diaminu. Chemické listy. 2002.
Sauer P., Frébortová J., Šebela M., Galuszka P., Jacobsen S., Peč P., Frébort I. Xanthine dehydrogenase from pea seedlings: a member of plant molybdenum oxidoreductase family. Plant Physiology and Biochemistry. 2002.
Šebela M., Frébort I., Galuszka P., Brauner F., Lamplot Z., Lemr K., Peč P. A study on the reactions of plant copper amine oxidase with short-chain aliphatic diamines. Inflammation Research. 2001.
Radová A., Šebela M., Galuszka P., Frébort I., Jacobsen S., Faulhammer H.G.., Peč P. Barley Polyamine Oxidase: Characterisation and Analysis of the Cofactor and the N-terminal Amino Acid Sequence. Phytochemical Analysis. 2001.
Galuszka P., Frébort I., Šebela M., Sauer P., Jacobsen S., Peč P. Cytokinin oxidase or dehydrogenase? Mechanism of cytokinin degradation in cereals. European Journal of Biochemistry. 2001.
Niculescu M., Nistor C., Ruzgas T., Frébort I., Šebela M., Peč P., Csöregi E.I.. Detection of histamine and other biogenic amines using biosensors based on amine oxidase. Inflammation Research. 2001.
Šebela M., Radová A., Angelini R., Tavladoraki P., Frébort I., Peč P. FAD-containing polyamine oxidases: a timely challenge for researchers in biochemistry and physiology of plants. Plant Science. 2001.
Mlíčková K., Šebela M., Cibulka R., Frébort I., Peč P., Liška F., Tanizawa K. Inhibition of copper amine oxidases by pyridine-derived aldoximes and ketoximes. Biochimie. 2001.
Šebela M., Luhová L., Brauner F., Galuszka P., Radová A., Peč P. Light microscopic localization of aminoaldehyde dehydrogenase activity in plant tissues using nitroblue tetrazolium-based staining method. Plant Physiology and Biochemistry. 2001.
Adámková S., Frébort I., Šebela M., Peč P. Probing the active site of pea seedlings amine oxidase with optical antipodes of sedamine alkaloids. Journal of Enzyme Inhibition. 2001.
Šebela M., Frébort I., Lemr K., Brauner F., Peč P. A study on the reactions of plant copper amine oxidase with C3 and C4 aliphatic diamines. Archives of Biochemistry and Biophysics. 2000.
Galuszka P., Frébort I., Šebela M., Peč P. Degradation of cytokinins by cytokinin oxidases in plants. Plant Growth Regulation. 2000.
Niculescu M., Ruzgas T., Nistor C., Frébort I., Šebela M., Peč P., Csöregi E. Electrooxidation mechanism of biogenic amines at amine oxidase modified graphite electrode. Analytical Chemistry. 2000.
Radová A., Šebela M., Zajoncová L., Jacobsen S., Peč P. Enzymological and immunochemical characterisations of polyamine oxidases in plants of the genus Avena. Chemické listy. 2000.
Šebela M., Brauner F., Radová A., Jacobsen S., Havliš J., Galuszka P., Peč P. Characterisation of a homogeneous plant aminoaldehyde dehydrogenase. Biochimica et Biophysica Acta. 2000.
Galuszka P., Frébort I., Šebela M., Yamada M., Jacobsen S., Peč P. Molecular and biochemical properties of cytokinin dehydrogenase - enzyme activity degrading cytokinins in plants. Chemické listy. 2000.
Frébort I., Šebela M., Svendsen I., Hirota S., Yamauchi O., Bellelli A., Lemr K., Peč P. Molecular mode of interaction of plant amine oxidase with the mechanism-based inhibitor 2-butyne-1,4-diamine. European Journal of Biochemistry. 2000.
Šebela M., Brauner F., Radová A., Luhová L., Jacobsen S., Havliš J., Galuszka P., Peč P. The metabolism of polyamine oxidation products in plants - characterisation of aminoaldehyde dehydrogenase. Chemické listy. 2000.
Luhová L., Jančová D., Frébort I., Lebeda A., Šebela M., Křístková E., Peč P. Amine oxidase, peroxidase, catalase and acid phosphatase activities in powdery mildew infected plants of Cucumis sativus. Phyton - Annales rei Botanicea. 1999.
Zajoncová L., Frébort I., Luhová L., Šebela M., Galuszka P., Peč P. Comparison of kinetic properties between amine oxidases from sainfoin and lentil and immunochemical characterization of copper/quinoprotein amine oxidases. Biochemical Systematics and Ecology. 1999.
Šebela M., Luhová L., Frébort I., Faulhammer H. G.., Hirota S.., Zajoncová L., Stužka V., Peč P. Analysis of the active sites of copper/topa quinone-containing amine oxidases from Lathyrus sativus and L. odoratus seedlings. Phytochemical Analysis. 1998.
Galuszka P., Šebela M., Luhová L., Zajoncová L., Frébort I., Strnad M., Peč P. Cytokinins as inhibitors of plant amine oxidase. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. 1998.
Luhová L., Šebela M., Frébort I., Zajoncová L., Faulhammer HG., Peč P. Screening of the occurence of copper amine oxidases in Fabaceae plants. Biologia Plantarum. 1998.
Šebela M., Luhová L., Frébort I., Hirota S., Faulhammer HG., Stužka V., Peč P. Confirmation of the presence of a Cu(II) topa quinone active site in the amine oxidase from fenugreek seedlings. Journal of Experimental Botany. 1997.
Zajoncová L., Šebela M., Frébort I., Faulhammer HG., Navrátil M., Peč P. Quinoprotein amine oxidase from sainfoin seedlings. Phytochemistry. 1997.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Popelková H., Lenobel R., Šebela M. Peptide mass fingerprinting of recombinant cytokinin dehydrogenases. 1. Česká proteomická konference. 2004.
Lamplot Z., Šebela M., Padiglia A., Medda R., Floris G., Peč P. Reactions of plant amine oxidases with N6-aminoalkyl derivatives of adenine. In Wimerová M., Beneš P. (Eds.) Sborník příspěvků - VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2004.
Luhová L., Brauner F., Petřivalský M., Šebela M., Peč P. Studium změn aminoxidasové a aminoaldehyddehydrogenasové aktivity po mechanickém poškození hrachu setého. In Hnilička F. (Eds.) Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. 2004.
Šebela M., Kopečný D., Lamplot Z., Havliš J., Thomas H., Shevchenko A. Thermostable conjugates of plant amine oxidases with beta-cyclodextrin preserve the original enzymatic activity. In Wimmerová M., Beneš P. (Eds.) VIII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2004.
Brauner F., Snégaroff J., Šebela M., Peč P. Pea seedling aminoaldehyde dehydrogenase: Primary structure from protein and cDNA sequencing. 18th Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology. 2002.
PETŘIVALSKÝ M., Šebela M., Lamplot Z., Luhová L., Peč P. Uncommon polyamines norspermidine and norspermine - metabolism and role in the osmotic stress in higher plants. In . (Eds.) 18th Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology. 2002.
Šebela M., Luhová L., Brauner F., Radová A., Galuszka P., Peč P. Light microscopic localisation of aminoaldehyde dehydrogenase activity in plant tissues using nitroblue tetrazolium-based staining method. V. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2001.
Šebela M., Luhová L., Brauner F., Radová A., Galuszka P., Peč P. Metabolism of polyamine oxidation products in plants - histochemical localisation of aminoaldehyde dehydrogenasy. 30th Annual Meeting of Europian Histamine Research Society. 2001.
KNIHA - CELEK
Peč P., Šebela M. Laboratorní cvičení z organické chemie pro biochemiky. Laboratorní cvičení z organické chemie pro biochemiky. 2002.
Frébort I., Luhová L., Peč P., Šebela M., Zajoncová L. Laboratorní cvičení z biochemie. Laboratorní cvičení z biochemie. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Perutka Z., Voženílek V., Šebela M. 3.09 - Wine contaminations and frauds from the bioanalytical and biochemical points of view. Comprehensive Foodomics. 2021.
Perutka Z., Šebela M. Chapter 2 - Basis of mass spectrometry: Technical variants. In Šebela M. (Eds.) The Use of Mass Spectrometry Technology (MALDI-TOF) in Clinical Microbiology. 2018.
Chamrád I., Uřinovská J., Petrovská B., Jeřábková H., Lenobel R., Vrána J., Doležel J., Šebela M. Identification of plant nuclear proteins based on a combination of flow sorting, SDS-PAGE, and LC-MS/MS analysis. Methods in Molecular Biology Volume 1696 (Plant Membrane Proteomics: Methods and Protocols). 2018.
Petrovská B., Šebela M., Doležel J. Discovering the world of plant nuclear proteins. Molecular Cell Biology of the Growth and Differentiation of Plant Cells. 2016.
Šebela M., Duchoslav M. Aminoaldehydes: reactive products of polyamine degradation. Biologically Active Amines and Related Enzymes? Biochemical, Physiological and Clinical Aspects (Toninello A., ed.). 2009.
Šebela M., Sayre LM. Inhibitors of copper amine oxidases: past, present, and future. Copper amine oxidases: Structures, Catalytic Mechanisms and Role in Pathophysiology. 2009.
Galuszka P., Spíchal L., Kopečný D., Tarkowski P., Frébortová J., Šebela M., Frébort I. Metabolism of plant hormones cytokinins and their function in signaling, cell differentiation and plant development. Studies in Natural Products Chemistry. 2008.
Šebela M., Frébort I., Petřivalský M., Peč P. Copper/topa quinone-containing amine oxidases - recent research developments. Studies in Natural Products Chemistry, Vol. 26. 2002.
Galuszka P., Frébort I., Šebela M., Strnad M., Peč P. Cytokinin oxidase: the key enzyme in the biodegradation of cytokinins. Advances in Regulation of Plant Growth and Development. 1999.
Šebela M., Frébort I., Peč P. Quinoprotein amine oxidases - a new group of ubiquitous enzymes playing the key role in degradation of cellular polyamines. Advances in Regulation of Plant Growth and Development. 1999.
ABSTRAKT
Vráblíková A., Cahlíková R., Kunert J., Šebela M., Mašek J., Bartheldyová E., Křupka M., Turánek J., Raška M. The regulation of Cysteine dioxygenase activity in dermatophyte Trichophyton mentagrophytes. 41st Annual Conference on Yeasts. 2014.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Vrublová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Covalent binding of cisplatin impairs the function of Na /K -ATPase by binding to its cytoplasmic part. ChemZi. 2013.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Vrublová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Interaction of the cisplatin with the sodium potassium pump. F E B S Journal. 2013.
Kubala M., Huličiak M., Vacek J., Zatloukalová M., Šebela M. Na /K -ATPase as a target for cisplatin. Book of abstracts. 2013.
Kubala M., Huličiak M., Šebela M., Vrublová E., Znaleziona J., Havlíková M., Vacek J. Vazba cisplatiny na cytoplazmatickou část sodno-draselné ATPasy. ChemZi. 2013.
Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Orolinová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M. Interaction of the cisplatin with the sodium potassium pump. Book of Abstracts. 2012.
Kašperová A., Cahlíková R., Kunert J., Šebela M., Raška M. Recombinant CDO from T. mentagrophytes. 2. Česká lipidomická konference a Workshop ICCTI a INER SBORNÍK ABSTRAKT. 2012.
Kubala M., Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Orolinová E., Znaleziona J., Havlíková M. Role of Na+/K+-ATPase in cisplatin nephrotoxicity. Book of Abstracts. 2012.
KOPEČNÝ D., TYLICHOVÁ M., ANDREE T., KONČITÍKOVÁ R., ŠEBELA M. Biochemical characterization of a recombinant plant aldehyde dehydrogenase 7 from Pisum sativum and Zea mays. F E B S Journal. 2011.
KOPEČNÝ D., TYLICHOVÁ M., ANDREE T., FRÖMMEL J., ŠEBELA M. Biochemical characterization of a recombinant plant aldehyde dehydrogenase 7 from Pisum sativum (PsALDH7). Bulletin of the Czech and Slovak Crystallographic Association. 2011.
ŠEBELA M., KONČITÍKOVÁ R., LENOBEL R., FRANC V., ŘEHULKA P., TYLICHOVÁ M., KOPEČNÝ D. Structural and functional study on the glycosylation in maize cytokinin oxidase/dehydrogenase 1. F E B S Journal. 2011.
ŠEBELA M., KONČITÍKOVÁ R., LENOBEL R., FRANC V., ŘEHULKA P., TYLICHOVÁ M., KOPEČNÝ D. Structural and functional study on the glycosylation in maize cytokinin oxidase/dehydrogenase 1. Bulletin of the Czech and Slovak Crystallographic Association. 2011.
Danihlík J., Šebela M., Lenobel R., Petřivalský M. Antimikrobiální peptidy v imunitním systému včel. Sborník příspěvků (Book of Abstracts). 2010.
Frömmel J., Moskalíková H., Soural M., Tylichová M., Kopečný D., Šebela M. Exploring the active sites of plant aminoaldehyde dehydrogenases using natural and synthetic substrates. Sborník příspěvků (Book of Abstracts). 2010.
Frömmel J., Moskalíková H., Soural M., Tylichová M., Kopečný D., Šebela M. Exploring the active sites of plant aminoaldehyde dehydrogenases using natural and synthetic substrates. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2010.
Kašperová A., Kunert J., Šebela M., Raška M. Identification of Cisteine Dioxygenase in Trichophyton Mentagrophytes. Novinky v buněčné terapii, genové terapii a imunoterapii: od základního výzkumu ke klinickým aplikacím. 2010.
Kašperová A., Kunert J., Šebela M., Raška M. Identifikace cystein dioxygenázy u Trichophyton mentagrophytes. Alergie. 2010.
Kašperová A., Kunert J., Šebela M., Weigl E., Raška M. Identifikace cystein dioxygenázy u Trichophyton mentagrophytes. Konference vědeckých prací studentů DSP Abstrakta. 2010.
Hluska T., Ryparová O., Václavíková K., Klásková J., Švehlová L., Lenobel R., Šebela M., Galuszka P. Is zeatin cis-trans isomerase a real protein? Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2010.
Hluska T., Ryparová O., Václavíková K., Klásková J., Švehlová L., Lenobel R., Šebela M., Galuszka P. Je zeatin cis-trans izomerasa skutečně protein? Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2010.
Kopečný D., Popelková H., Briozzo P., Madzak C., Frébort I., Majira A., Laloue M., Houba-Hérin N., Šebela M. Structural analysis of active site of cytokinin. F E B S Journal. 2010.
Tylichová M., Kopečný D., Briozzo P., Moréra S., Snégaroff J., Šebela M. Structural analysis of plant aminoaldehyde dehydrogenases. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2010.
Tylichová M., Kopečný D., Briozzo P., Moréra S., Snégaroff J., Šebela M. Structural analysis of plant aminoaldehyde dehydrogenases. F E B S Journal. 2010.
Řehulka P., Šebela M., Chalupová J., Řehulková H. A preconcentration and purification of enzymatic protein digests with CHCA matrix crystals fixed in a pipette tip for MALDI mass spectrometry analysis. 3rd Central and Eastern European Proteomic Conference. 2009.
Stránská J., Snégaroff J., Chamrád I., Lenobel R., Šebela M. Cloning, expression and purification of plant ornithine delta-aminotransferase. Comparative Biochemistry and Physiology. Part A: Molecular & Integrative Physiology. 2009.
Tylichová M., Kopečný D., Briozzo P., Moréra S., Snégaroff J., Šebela M. Characterization of aminoaldehyde dehydrogenases from pea and tomato. Plant Abiotic Stress - from signaling to development; 2nd meeting of the INPAS, May 14-17, 2009, Tartu, Estonia; Book of Abstracts. 2009.
Tylichová M., Kopečný D., Briozzo P., Moréra S., Snégaroff J., Šebela M. Characterization of aminoaldehyde dehydrogenases from pea and tomato. XIIIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů), April 14-15, 2009, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Sborník příspěvků (Book of Abstracts),. 2009.
Tylichová M., Kopečný D., Briozzo P., Moréra S., Snégaroff J., Šebela M. Characterization of aminoaldehyde dehydrogenases from pea and tomato. Amino Acids. 2009.
Šebela M., Řehulka P., Kábrt J., Raus M., Řehulková H., Oždian T., Franc V., Chmelík J. Identification of N-glycosylation in prolyl endoprotease from Aspergillus niger and evaluation of the enzyme for its possible application in proteomics. 18th International Mass Spectrometry Conference. 2009.
Šebela M., Řehulka P., Kábrt J., Řehulková H., Oždian T., Raus M., Vojtěch V., Josef J. Identification of N-glycosylation in prolyl endoprotease from Aspergillus niger and evaluation of the enzyme for its possible application in proteomics. Cukrblik 2009: Current Chemistry and Biochemistry of Carbohydrates, April 16. Masaryk University, Brno, Czech Republic; Abstract Book. 2009.
Hnízdová I., Luhová L., Šebela M., Lenobel R., Petřivalský M. Vliv nitračního činidla a donorů oxidu dusnatého na strukturu a funkci diaminoxidasy. XIIIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XIII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů),. 2009.
Oždian T., Najdekr L., Švéda P., Strouhal O., Tarkowski P., Šebela M. Application of MALDI-TOF mass spectrometry for the analysis of biomolecules. Seminář výzkumného záměru MŠM 6198959216, Karlov p. Pradědem, 22.-24.5. 2008, Sborník abstraktů přednášek. 2008.
Stránská J., Snégaroff J., Tylichová M., Kopečný D., Šebela M. Cloning and expression of plant ornithine delta-aminotransferase. 21st Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology (21. biochemický sjezd), Sborník přednášek a posterů. 2008.
Stránská J., Snégaroff J., Tylichová M., Kopečný D., Šebela M. Cloning and expression of plant ornithine delta-aminotransferase. F E B S Journal. 2008.
Stránská J., Snégaroff J., Tylichová M., Kopečný D., Šebela M. Cloning and expression of plant ornithine delta-aminotransferase. XIIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů), Book of Abstracts. 2008.
Takahashi K., Renfrow M., Suzuki H., Šebela M., Gomes M., Herr A., Hall S., Brown R., Hiki Y., Julian B., Mestecky J., Novak J. High-resolution mass-spectrometric analyses of IgA1 glycans: tools for studies of pathogenesis of IgA nephropathy (IgAN). Journal of the American Society of Nephrology. 2008.
Zajoncová L., Pečová M., Zbořil R., Šebela M. Immobilization of trypsin conjugates on paramagnetic nanoparticles for protein digestion. 21st Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology (21. biochemický sjezd), Book of Abstracts. 2008.
Najdekr L., Šebela M. MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie oligonukleotidů. Studentská vědecká soutěž "O Cenu děkana 2008", Sborník příspěvků. 2008.
Šebela M., Najdekr L. MALDI-TOF mass spectrometry of oligonucleotides. XIIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů), Book of Abstracts. 2008.
Šebela M., Oždian T., Chamrád I., Lenobel R., Novák J. Mass-spectrometric analyses of IgA1 glycans for studies of pathogenesis of IgA nephropathy (IgAN). 2nd Central and Eastern European Proteomics Conference (CEEPC) on Proteomics Driven Discovery and Applications, Book of Abstracts. 2008.
Tylichová M., Briozzo P., Kopečný D., Joly N., Snégaroff J., Šebela M. Purification and crystallization of recombinant plant aminoaldehyde dehydrogenase from Pisum sativum. XIIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů), Book of Abstracts. 2008.
Tylichová M., Briozzo P., Kopečný D., Snégaroff J., Šebela M. Purification, characterization and crystallization of a recombinant plant aminoaldehyde dehydrogenase. Biogenic Amines: Biochemical, Physiological and Clinical Aspects (International Congress), Book of Abstracts. 2008.
Kopečný D., Popelková H., Madzak C., Briozzo P., Šebela M., Laloue M., Houba-Hérin N. Site-directed mutagenesis of maize cytokinin oxidase/dehydrogenase. XIIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů), Book of Abstracts. 2008.
Kopečný D., Popelková H., Madzak C., Briozzo P., Šebela M., Laloue M., Houba-Hérin N. Site-directed mutagenesis of maize cytokinin oxidase/dehydrogenase. Physiologia Plantarum. 2008.
Tylichová M., Briozzo P., Kopečný D., Joly N., Snégaroff J., Šebela M. Structure and function of pea seedling aminoaldehyde dehydrogenase. 21st Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology (21. biochemický sjezd), Book of Abstracts. 2008.
Tylichová M., Briozzo P., Kopečný D., Snégaroff J., Šebela M. Structure and function of pea seedling aminoaldehyde dehydrogenase. Physiologia Plantarum. 2008.
Šebela M., Chamrád I., Tarkowski P. Aplikace modifikovaných proteolytických enzymů v proteomice. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Tylichová M., Snégaroff J., Kopečný D., Šebela M. Cloning and expression of plant aminoaldehyde dehydrogenase. XIth Workshop of XIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů), Book of Abstracts (Sborník příspěvků). 2007.
Štosová T., Šebela M., Havliš J., Šedo O., Zdráhal Z. In-gel digestion of protein samples by trypsin from Streptomyces griseus. XIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů), Book of Abstracts (Sborník příspěvků). 2007.
Tylichová M., Snégaroff J., Kopečný D., Šebela M. Preparation of recombinant pea aminoaldehyde dehydrogenase. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Kopečný D., Šebela M., Briozzo P., Spíchal L., Houba-Hérin N., Mašek V., Lenobel R., Joly N., Madzak C., Laloue M. Reaction of cytokinin oxidase/dehydrogenase with unsaturated substrate analogs and urea derivatives. XIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů), Book of Abstracts (Sborník příspěvků). 2007.
Kopečný D., Šebela M., Briozzo P., Houba-Hérin N., Popelková H., Madzak C., Laloue M. Structure and function of cytokinin oxidase/dehydrogenase. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Zajoncová L., Luhová L., Petřivalský M., Šebela M. Determination of hydrogen peroxide in plant extracts by amperometric sensor. 20. biochemický zjazd. 2006.
Šebela M., Štosová T., Tarkowski P., Havliš J., Wielsch N., Thomas H., Shevchenko A. Chemical modification of trypsin for improvement of its stability in protein digestion process. 17th International Mass Spectrometry Conference. 2006.
Stránská J., Tarkowski P., Šebela M., Peč P. Inhibition of plant amine oxidases by N,N´-bis(2-pyridinylmethyl)diamines. X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů, Sborník příspěvků. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Danihlík J., Lenobel R., Šebela M., Petřivalský M. Analysis of bee antimicrobial peptides by mass spectrometry methods. 2012.
Danihlík J., Lenobel R., Šebela M., Petřivalský M. Analysis of bee antimicrobial peptides by mass spectrometry methods. 2012.
Kubienová L., Kopečný D., Tylichová M., Jahnová J., Piterková J., Sedlářová M., Briozzo P., Skopalová J., Šebela M., Navrátil M., Tache R., Luhová L., Barroso J., Petřivalský M. S-nitrosoglutathione reductase from Solanum spp. – crystal structure, biochemical characterization and role in plant development and stress responses. 2012.
Mašek V., Anzenbacher P., Kopečný D., Šebela M. RAMAN SPECTROSCOPIC STUDY OF BINDING OF SELECTIVE INHIBITORS HA-1 AND HA-8 TO ZEA MAYS CYTOKININ OXIDASE/DEHYDROGENASE. 12-th ECSBM, Paris, 1-6 september 2007. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
PERUTKA PRF Biochemie 2022
ŠTOSOVÁ LEF Lékařská chemie a biochemie 2008
PEČOVÁ PRF Biochemie 2013
RAUS PRF Biochemie 2013
BEINHAUER PRF Biochemie 2015
DANIHLÍK PRF Biochemie 2015
TYLICHOVÁ PRF Biochemie 2009
STRÁNSKÁ PRF Biochemie 2010
FRANC PRF Biochemie 2014
FRÖMMEL PRF Biochemie 2014
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)