Mgr. Jana SEKANINOVÁ, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585634920

Katedra biochemie

Přírodovědecká fakulta

Šlechtitelů 27 A (hlavní budova)

5.24

odborný asistent

Biochemie, enzymologie, rostlinná biochemie,studium obranných reakcí rostlin

VYBRANÉ PUBLIKACE
Balarynová J., Klčová B., Sekaninová J., Kobrlová L., Zajacová Cechová M., Krejčí P., Leonova T., Gorbach D., Ihling Ch., Smržová L., Trněný O., Frolov A., Bednář P., Smýkal P. The loss of polyphenol oxidase function is associated with hilum pigmentation and has been selected during pea domestication. NEW PHYTOLOGIST. 2022. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Olexiková L., Dujíčková L., Makarevich AV., Bezdíček J., Sekaninová J., Nesvadbová A., Chrenek P. Glutathione during Post-Thaw Recovery Culture Can Mitigate Deleterious Impact of Vitrification on Bovine Oocytes. Antioxidants. 2023.
Jahnová J., Činčalová L., Sedlářová M., Jedelská T., Sekaninová J., Mieslerová B., Luhová L., Barroso JB., Petřivalský M. Differential modulation of S-nitrosoglutathione reductase and reactive nitrogen species in wild and cultivated tomato genotypes during development and powdery mildew infection. PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. 2020.
Nožková V., Mieslerová B., Luhová L., Piterková J., Novák O., Špundová M., Lebeda A. Effect of heat-shock pre-treatment on tomato plants infected by powdery mildew fungus. PLANT PROTECTION SCIENCE. 2019.
Starý T., Satková P., Sekaninová J., Mieslerová B., Luhová L., Mikulík J., Kašparovský T., Petřivalský M., Lochman J. The elicitin -cryptogein's activity in tomato is mediated by jasmonic acid and ethylene signalling pathways independently of elicitin-sterol interactions. PLANTA. 2019.
Piterková J., Luhová L., Navrátilová B., Sedlářová M., Petřivalský M. Early and long-term responses of cucumber cells to high cadmium concentration are modulated by nitric oxide and reactive oxygen species. Acta Physiologiae Plantarum. 2015.
Kubienová L., Sedlářová M., Vítečková-Wuenschová A., Piterková J., Luhová L., Mieslerová B., Lebeda A., Navrátil M., Petřivalský M. Effect of Extreme Temperatures on Powdery Mildew Development and Hsp70 Induction in Tomato and Wild Solanum spp. Plant Protection Science. 2013.
Kyseláková H., Sedlářová M., Kubala M., Nožková V., Piterková J., Luhová L., Novák O., Ilík P. Reactive oxygen and nitrogen species and hormone signalling in systemic infection of pea by Pea enation mosaic virus. Plant Protection Science. 2013.
Piterková J., Luhová L., Zajoncová L., Šebela M., Petřivalský M. Modulation of polyamine catabolism in pea seedlings by calcium during salinity stress. Plant Protection Science. 2012.
Piterková J., Luhová L., Hofman J., Turečková V., Novák O., Petřivalský M., Fellner M. Nitric oxide is involved in light-specific responses of tomato during germination under normal and osmotic stress conditions. Annals of Botany. 2012.
PETŘIVALSKÝ M., Vaníčková P., Ryzí M., NAVRÁTILOVÁ B., PITERKOVÁ J., SEDLÁŘOVÁ M., LUHOVÁ L. The effects of reactive nitrogen and oxygen species on the regeneration and growth of cucumber cells from isolated protoplasts. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (print). 2012.
PITERKOVÁ J., Hofman J., MIESLEROVÁ B., SEDLÁŘOVÁ M., LUHOVÁ L., LEBEDA A., PETŘIVALSKÝ M. Dual role of nitric oxide in Solanum spp. - Oidium neolycopersici interactions. Environmental and Experimental Botany. 2011.
SEDLÁŘOVÁ M., PETŘIVALSKÝ M., PITERKOVÁ J., LUHOVÁ L., Kočířová J., LEBEDA A. Influence of nitric oxide and reactive oxygen species on development of lettuce downy mildew in Lactuca spp. European Journal of Plant Pathology. 2011.
Šírová J., SEDLÁŘOVÁ M., PITERKOVÁ J., LUHOVÁ L., PETŘIVALSKÝ M. The role of nitric oxide in the germination of plant seeds and pollen. Plant Science. 2011.
Ondřej V., Navrátilová B., Protivánková I., Piterková J., Sedlářová M., Luhová L., Lebeda A. Recondensation level of repetitive sequences in the plant protoplast nucleus is limited by oxidative stress. Journal of Experimental Botany. 2010.
Piterková J., Petřivalský M., Luhová L., Mieslerová B., Sedlářová M., Lebeda A. Local and systemic production of nitric oxide in tomato responses to powdery mildew infection. Molecular Plant Pathology. 2009.
Piterková J., Luhová L., Petřivalský M. Signální dráhy oxidu dusnatého v rostlinách. Chemické listy. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Piterková J., Luhová L., Petřivalský M. The study of reactive nitrogen species in plants exposed to stress factors treatment. Proceedings of the 6th international symposium Nitric Oxide. 2009.
Piterková J., Hofman J., Luhová L., Mieslerová B., Petřivalský M. Účast aktivních forem kyslíku a dusíku v průběhu patogeneze Oidium neolycopersici na listových discích Lycopersicon spp. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007 - sborník příspěvků. 2008.
Petřivalský M., Kočířová J., Sedlářová M., Piterková J., Luhová L., Lebeda A. Studium úlohy oxidu dusnatého v průběhu patogeneze u Lactuca spp. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007. 2007.
Piterková J., Luhová L., Petřivalský M., Mieslerová B., Hofman J., Adámková Š., Lebeda A. Studium úlohy oxidu dusnatého v průběhu patogeneze u Lycopersicon spp. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007 - sborník příspěvků. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Petřivalský M., Kočířová J., Sedlářová M., Piterková J., Luhová L., Lebeda A. On the role of nitric oxide in Bremia lactucae pathogenesis on Lactuca sativa. Advances in downy mildew research, Vol. 3. 2007.
ABSTRAKT
Sedlářová M., Petřivalský M., Luhová L., Piterková J., Mieslerová B., Lebeda A. RNOS in pathogenesis of biotrophic fungal plant pathogens. Plant ROS 2009 - Plant Oxygen Group meeting on reactive oxygen and nitrogen species. 2009.
Petřivalský M., Luhová L., Piterková J., Ryzí M., Sedlářová M., Navrátilová B. The involvement of nitric oxide and hydrogen peroxide in response of cucumber cells to cadmium. Plant ROS 2009 - Plant Oxygen Group meeting on reactive oxygen and nitrogen species, 8.-10.7.2009. 2009.
Prokopová J., Mieslerová B., Piterková J., Hlaváčková V., Hlavinka J., Špundová M. Effect of heat shock pre-treatment of tomato plants (Lycopersicon esculentum cv. Amateur) on their resistance to biotrophic pathogen (Oidium neolycopersici) infection. International Conference on Biotic Plant Interactions. 2008.
Kyseláková H., Prokopová J., Ilík P., Piterková J., Luhová L., Sedlářová M., Novák O., Navrátil M. Photosynthetic and oxidative responses of pea leaves to progressive infection due to Pea enation mosaic virus (PEMV). International Conference on Biotic Plant Interaction. 2008.
Sedlářová M., Kitner M., Lebeda A., Piterková J., Luhová L., Petřivalský M., Kyseláková H., Navrátil M., Švábová L. Reactive nitrogen and oxygen species in pea responses to biotic stress stimuli. 2nd International Plant NO Club Workshop, July 21. - 22, 2008, (Book of Abstracts). 2008.
Piterková J., Luhová L., Petřivalský M., Mieslerová B., Lebeda A. The comparison of the development of Oidium neolycopersici on the leaf and leaf discs of Lycopersicon spp. exposed to heat and cold shock pre-treatment. 21st Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology (21. biochemický sjezd), Sborník přednášek a posterů. 2008.
Piterková J., Hofman J., Petřivalský M., Luhová L., Mieslerová B., Lebeda A. The involvement of nitric oxide in the development of Oidium neolycopersici on the leaf discs of Lycopersicon spp. Physiologia Plantarum. 2008.
Luhová L., Vaníčková P., Piterková J., Navrátilová B., Petřivalský M. The role of nitric oxide during regeneration of cucumber cells from protoplast suspension. 21st Joint Congress of the Czech and Slovak Societies for Biochemistry and Molecular Biology (21. biochemický sjezd), Sborník přednášek a posterů. 2008.
Piterková J., Luhová L., Petřivalský M., Hofman J., Fellner M. The role of nitric oxide in defence mechanisms of tomato during osmotic and salinity stress. XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Sborník příspěvků. 2008.
Piterková J., Hofman J., Luhová L., Mieslerová B., Petřivalský M. Účast aktivních forem kyslíku a dusíku v průběhu patogeneze Oidium neolycopersici na listových discích Lycopersicon spp. XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů, Sborník příspěvků. 2008.
Hofman J., Luhová L., Piterková J., Petřivalský M., Fellner M. Úloha NO při klíčení mutanta 7B-1 Lycopersicon esculentum Mill. v podmínkách osmotického stresu. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Vinter V., Sedlářová M., Piterková J., Luhová L., Petřivalský M. Signální role oxidu dusnatého při klíčení pylu Cucumis spp. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Piterková J., Gunsé B., Poschenriede C., Barceló C., Luhová L., Petřivalský M. Studium vlivu salinitního stresu na růst, osmotický potenciál, vodní poměr, fotosyntézu a akumulaci iontů v hrachu. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2007.
Piterková J., Mieslerová B., Sedlářová M., Luhová L., Petřivalský M. The role of nitric oxide in local and systemic defence response of Lycopersicon spp. to Oidium neolycopersici infection. ROS in Plants, Abstract Book. 2007.
Piterková J., Luhová L., Petřivalský M. The study of polyamine catabolism during salinity stress in pea. XIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů), Book of abstracts (Sborník příspěvků). 2007.
Petřivalský M., Piterková J., Luhová L. Úloha oxidu dusnatého při biotickém stresu rostlin. XIth Workshop of Biochemists and Molecular Biologists (XI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů), Book of abstracts (Sborník příspěvků). 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Moricová P., Piterková J., Luhová L., Kašparovský T., Lochman J., Petřivalský M. Interakce elicitinů s patosystémem Solanum spp. - Oidium neolycopersisi. 2012.
Kubienová L., Wunschová A., Piterková J., Jahnová J., Luhová L., Navrátil M., Mieslerová B., Barroso J., Petřivalský M. Involvement of reactive nitrogen species in the defence mechanisms of Solanum spp. to biotrofic pathogen Oidium neolycopersici. 2012.
Kubienová L., Kopečný D., Tylichová M., Jahnová J., Piterková J., Sedlářová M., Briozzo P., Skopalová J., Šebela M., Navrátil M., Tache R., Luhová L., Barroso J., Petřivalský M. S-nitrosoglutathione reductase from Solanum spp. – crystal structure, biochemical characterization and role in plant development and stress responses. 2012.
Jahnová J., Kubienová L., Piterková J., Tichá T., Kopečný D., Tylichová M., Luhová L., Petřivalský M. S-nitrosoglutathionreduktasa – klíčový enzym regulace S-nitrosylace v odpovědi rostlin na stresové podmínky. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)