doc. Mgr. Luděk SLAVÍK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

588443293

Hemato-onkologická klinika

Lékařská fakulta

Klinika hematoonkologie

docent

ČLÁNEK
Manukyan G., Kriegová E., Slavík L., Mikulková Z., Úlehlová J., Martirosyan A., Papajík T. Antiphospholipid antibody-mediated NK cell cytotoxicity. JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY. 2023.
Bradáčová P., Slavík L., Úlehlová J., Kriegová E., Jará E., Bultasová L., Friedecký D., Ullrychová J., Procházková J., Hluší A., Manukyan G., Štefaničková L. Determining Thrombogenicity: Using a Modified Thrombin Generation Assay to Detect the Level of Thrombotic Event Risk in Lupus Anticoagulant-Positive Patients. Biomedicines. 2023.
Bultasová L., Rohan V., Úlehlová J., Slavík L. Monitoring the Antiplatelet Therapy Efficacy in Patients with Acute Ischemic Stroke. Clinical Laboratory. 2023.
Bradáčová P., Slavík L., Skoumalová A., Úlehlová J., Kriegová E., Manukyan G., Friedecký D., Piskláková B., Ullrychová J., Procházková J., Hluší A. Determination of Thrombogenicity Levels of Various Antiphospholipid Antibodies by a Modified Thrombin Generation Assay in Patients with Suspected Antiphospholipid Syndrome. International Journal of Molecular Sciences. 2022.
Manukyan G., Martirosyan A., Slavík L., Margaryan S., Úlehlová J., Mikulková Z., Hluší A., Papajík T., Kriegová E. Anti-domain 1 β2 Glycoprotein Antibodies Increase Expression of Tissue Factor on Monocytes and Activate NK Cells and CD8+ Cells in vitro. Autoimmunity Highlights. 2020.
Manukyan G., Martirosyan A., Slavík L., Úlehlová J., Dihel M., Papajík T., Kriegová E. 17β-Estradiol Promotes Proinflammatory and Procoagulatory Phenotype of Innate Immune Cells in the Presence of Antiphospholipid Antibodies. Biomedicines. 2020.
Slavík L., Jáčová J., Friedecký D., Úlehlová J., Tauber Z., Procházková J., Hluší A., Palová M. Evaluation of the DOAC-Stop Procedure by LC-MS/MS Assays for Determining the Residual Activity of Dabigatran, Rivaroxaban, and Apixaban. CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS. 2019.
Vrtěl P., Slavík L., Vodička R., Procházka M., Procházková J., Vrtěl R., Úlehlová J., Rohoň P., Štellmachová J. Vyhledávání genetických variant u trombofilních stavů. Casopis Lekaru Ceskych. 2019.
Palová M., Slavík L., Hluší A., Szotkowski T., Úlehlová J., Divoká M., Navrátilová J., Papajík T. Thrombin Generation Testing in Patients with Myelofibrosis. Clinical Laboratory. 2018.
Slavík L., Janek D., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J. Detection of Anti-Domain I β-2 Glycoprotein I Antibodies as New Potential Target in Antiphospholipid Syndrome Diagnosis. Journal of Hematology & Thromboembolic Diseases. 2017.
Slavík L., Novák M., Úlehlová J., Procházka M., Procházková J., Lattová V., Polák P., Pilka R. Possibility of Coagulation System Activation Determination with Tissue Factor in Pregnancy Complications. Clinical Laboratory. 2016.
Janek D., Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J. Validation of a New Panel of Automated Chemiluminescence Assays for Anticardiolipin Antibodies in the Screening for Antiphospholipid Syndrome. Clinical Laboratory. 2016.
Procházka M., Procházková J., Ľubušký M., Pilka R., Úlehlová J., Michalec I., Polák P., Kacerovský M., Slavík L. Markers of Endothelial Activation in Preeclampsia. Clinical Laboratory. 2015.
Hluší A., Slavík L., Palová M., Krčová V. Nová orální antikoagulancia – pohled hematologa. Interní medicína pro praxi. 2015.
Slavík L., Svobodová G., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Hutyra M. Polymorphism of the Fcγ Receptor II as a Possible Predisposing Factor for Heparin-Induced Thrombocytopenia. Clinical Laboratory. 2015.
Šaňák D., Hutyra M., Král M., Veverka T., Bártková A., Kučarová A., Dorňák T., Franc D., Kaňovský P., Fedorco M., Galuzska J., Vindiš D., Skála T., Táborský M., Čecháková E., Tüdös Z., Černá M., Köcher M., Úlehlová J., Slavík L., Zapletalová J., Langová K., Herzig R., Školoudík D. Poruchy srdečního rytmu u mladých pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015.
Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Procházka M. The role of tissue factor in normal pregnancy and in the development of preeclampsia: A review. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Indráková J., Hutyra M., Galuszka J., Indrák K. Detection of Clopidogrel Resistance Using ADP Induced Aggregometry with Specific Inhibitor PGE1. Clinical Laboratory. 2014.
Úlehlová J., Slavík L., Kučerová J., Krčová V., Václavík J., Indrák K. Genetic polymorphisms of platelet receptors in patients with acute myocardial infarction and resistance to antiplatelet therapy. Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2014.
Slavík L., Svobodová G., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Kaletová M., Hrčková Y., Indrák K. The advantages and limitations of impedance aggregometry in detection of heparin-induced thrombocytopenia. Clinical Laboratory. 2014.
Brychtová P., Procházka M., Lattová V., Ľubušký M., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Šimetka O. Incidence, etiologie a klinický význam trombocytopenie v graviditě. Česká gynekologie. 2013.
Lattová V., Procházka M., Procházková J., Úlehlová J., Slavík L., Ľubušký M., Brychtová P. Preeklampsie a trombin generační test. Česká gynekologie. 2013.
Filipčíková R., Březinová J., Oborná I., Blažková Z., Krčová V., Slavík L., Úlehlová J., Hluší A., Bezdičková M. Výskyt vybraných gene ticky podmíněných trombofilních markerů u pacientek podstupujících léčbu neplodnosti. Česká gynekologie. 2013.
Filipčíková R., Březinová J., Oborná I., Blažková Z., Slavík L., Krčová V., Úlehlová J., Hluší A., Bezdičková M. Výskyt vybraných geneticky podmíněných trombofilních markerů u pacientek podstupujících léčbu neplodnosti. Česká gynekologie. 2013.
Král M., Školoudík D., Šaňák D., Veverka T., Bártková A., Dorňák T., Hutyra M., Vindiš D., Úlehlová J., Slavík L., Švábová M., Kubíčková V., Herzig R., Kaňovský P. Assessment of relationship between acute ischemic stroke and heart disease--protocol of a prospective observational trial. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
Úlehlová J., Slavík L., Kučerová J., Krčová V., Václavík J., Indrák K. Genetické polymorfismy destičkových receptorů u mladých pacientů s akutním infarktem myokardu (AIM) a rezistencí k protidestičkové léčbě. Transfuze a hematologie dnes. 2012.
Krčová V., Hluší A., Palová M., Slavík L., Úlehlová J. Nová antikoagulancia – možnosti monitorování antikoagulačního účinku (dabigatran). Interní medicína pro praxi. 2012.
Karásek D., Vaverková H., Fryšák Z., Orság J., Novotný D., Halenka M., Slavík L. Relationship between serum adipocyte fatty acid-binding protein and endothelial/hemostatic markers in dyslipidemic subjects. Neuroendocrinology Letters. 2012.
Slavík L., Svobodová G., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J. Současné možnosti laboratorní diagnostiky heparinem indukované trombocytopenie. Transfuze a hematologie dnes. 2012.
SLAVÍK L., ÚLEHLOVÁ J., KRČOVÁ V., HLUŠÍ A., INDRÁKOVÁ J., HUTYRA M., GALUSZKA J., INDRÁK K. Detection of clopidogrel resistance by MEA and LTA. Transfuze a hematologie dnes. 2011.
Karásek D., Vaverková H., Halenka M., Jackuliaková D., Fryšák Z., Slavík L., Novotný D. Prothrombotic markers in asymptomatic dyslipidemic subjects. Journal of Thrombosis and Thrombolysis. 2011.
SLAVÍK L., PROCHÁZKOVÁ J., PROCHÁZKA M., ŠIMETKA O., HLUŠÍ A., ÚLEHLOVÁ J. THE PATHOPHYSIOLOGY OF ENDOTHELIAL FUNCTION IN PREGNANCY AND THE USEFULNESS OF ENDOTHELIAL MARKERS. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
PROCHÁZKA M., PROCHÁZKOVÁ J., SLAVÍK L. Antitrombotická terapie v graviditě. Postgraduální medicína. 2010.
SLAVÍK L., KRČOVÁ V., HLUŠÍ A., PROCHÁZKOVÁ J., PROCHÁZKA M., ÚLEHLOVÁ J., INDRÁK K. MOLECULAR PATHOPHYSIOLOGY OF THROMBOTIC STATES AND THEIR IMPACT TO LABORATORY DIAGNOSTICS. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
Slavík L., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Procházka M., Úlehlová J., Indrák K. Molekulární metody v diagnostice trombofilních stavů. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
Slavík L., Krčová V., Procházková J., Úlehlová J. Molekulární metody v diagnostice trombofilních stavů. Vnitřní lékařství. 2009.
Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Hutyra M., Galuszka J. Detection of clopidogrel resistence in patients undergoing elective percutaneous coronary intevention. Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis. 2008.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J. Detection of MMP-2 and MMP-9 in normal uncomplicated pregnancy. Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis. 2008.
Karásek D., Vaverková H., Halenka M., Slavík L., Novotný D. Endothelial haemostatic markers in members of families with familial combined hyperlipidemia. Thrombosis Research. 2008.
Slavík L., Hluší A., Krčová V., Procházková J., Úlehlová J., Klusová N. Měření prokoagulačního potenciálu mikropartikulí. Transfuze a hematologie dnes. 2008.
Rehák M., Krčová V., Fric E., Slavík L., Bábková B., Prachařová Z., Langová K., Řehák J. Poruchy hemokoagulační kaskády u retinálních venózních okluzí. Česká a slovenská oftalmologie. 2008.
Řehák M., Řehák J., Müller M., Faude S., Siegemund A., Krčová V., Slavík L. The prevalence of activated protein C (APC) resistance and factor V Leiden is significantly higher in patients with retinal vein occlusion without general risk factors. Thrombosis and Haemostasis. 2008.
Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Procházková J., Hluší A., Klusová N. Vyšetření destičkových funkcí. Transfuze a hematologie dnes. 2008.
Novotný D., Vaverková H., Karásek D., Halenka M., Lukeš J., Slavík L., Bartková M., Schneiderka P. Vztah mezi jednonuklotidovým polymorfismem +267 G>T na genu pro adiponektin a markery inzulinové rezistence u dyslipidemických pacientů. Klinická biochemie a metabolismus. 2008.
Procházka M., Ľubušký M., Slavík L., Hrachovec P., Zielina P., Kudela M., Lindqvist P. Frequency of selected thrombophilias in women. Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2007.
Procházka M., Ľubušký M., Slavík L., Hrachovec P., Zielina P., Kudela M., Lindqvist P. SELECTED PREGNANCY VARIABLES IN WOMEN WITH PLACENTAL ABRUPTION. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Vlachová I., Krčová V., Herzig R., Slavík L., Bártková A., Vaverková H., Křupka B., Šaňák D., Urbánek K., Budíková M., Sovová E., Kaňovský P. Tkáňový aktivátor plazminogenu, inhibitor plazmatického aktivátoru-1 a von Willebrandův faktor v akutní a konvalescentní fázi ischemické cévní mozkové příhody. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hluší A., Slavík L., Úlehlová J., Procházková J., Klusová N., Ježáková J., Krčová V. Influence of Circulating Cell-derived Microparticles on Thrombin Generation in Thrombophilia Patients. Proceedings of the 20th International Congress on Thrombosis. 2008.
Janušová L., Ben Yahia R., Lichnovská R., Braunová J., Krčová V., Slavík L., Novák P., Hluší A., Brychta T., Karpíšek M., Petřek J. FABPs, PAI-I a další biomarkery v séru u osob s diabetem 2. typu a u nediabetiků - pilotní studie. Atherosklerosa 2006 diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku. 2006.
KNIHA - CELEK
Bradáčová P., Bourková L., Hluší A., Hrochová K., Chasáková K., Klinerová J., Kriegová E., Lehnert P., Maisnar V., Pulcer M., Slavík L., Turcsányi P., Úlehlová J. Moderní technologie v hematologické diagnostice. 2023.
ABSTRAKT
Chasáková K., Slavík L., Starostka D., Úlehlová J., Papajík T., Minařík J. COAGULOPATHY IN MULTIPLE MYELOMA. International Journal of Laboratory Hematology. 2023.
Martirosyan A., Papajík T., Margaryan S., Mikulková Z., Slavík L., Úlehlová J., Kriegová E., Manukyan G. Anti-Domain 1 β2-GPI Antibodies Trigger Cytotoxic Responses In Human NK Cells and CD8+ T Cells. HLA. 2019.
Martirosyan A., Papajík T., Margaryan S., Mikulková Z., Slavík L., Úlehlová J., Kriegová E., Manukyan G. Anti-domain 1 beta2-glycoprotein I antibodies induce activation of monocytes and NK cells, and provoke prothrombotic settings. Abstract book. 2018.
Vrtěl P., Slavík L., Vodička R., Procházka M., Vrtěl R., Procházková J., Úlehlová J. Metodology of massive parellel sequencing on Iont Torrent platform - searching for rare genetic variants associated with thrombophilia. Gesellschaft für Thrombose und Hämostaseforschung. 2018.
Hluší A., Palová M., Procházková J., Slavík L. Získaná hemofilie. Sborník abstrakt. 2018.
Vrtěl P., Vodička R., Procházka M., Vrtěl R., Slavík L., Procházková J. Vyhledávání vzácných genetických variant u trombofilních stavů - zavedení do klinické praxe. Abstrakta XX. celostátní konference DNA diagnostiky. 2016.
Juráňová J., Minařík J., Kadlecová J., Slavík L. IT index - nezralé formy neutrofilů v diagnostice novorozenecké sepse. Praha: Vesmír spol. s r. o. 2015.
Procházka M., Slavík L., Procházková J., Úlehlová J., Novák M., Hostinská E., Polák P. Tissue factor activation in pregnancy complications. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2015.
Karásek D., Vaverková H., Fryšák Z., Orság J., Novotný D., Halenka M., Slavík L. Adipocytární protein vázající mastné kyseliny (A-FABP) a markery endoteliální dysfunkce u dyslipidemických jedinců. Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa. 2014.
Procházka M., Slavík L., Procházková J., Úlehlová J., Novák M., Polák P., Pilka R. Role of tissue factor in activation coagulation system at pregnancy complications. Thrombosis Research. 2014.
Procházka M., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Novák M., Pilka R. Tissue factor / tissue factor pathway inhibitor ratio in women with endometrial cancer. International Gynecologic Cancer Society. 2014.
Karásek D., Vaverková H., Orság J., Novotný D., Halenka M., Fryšák Z., Slavík L. Vztah mezi adipocytárním proteinem vázajícím mastné kyseliny a endoteliálními/hemostatickými markery u asymptomatických dyslipidemických jedinců. Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa. 2012.
Vaverková H., Karásek D., Jackuliaková D., Novotný D., Lukeš J., Slavík L., Halenka M. Klasifikace dyslipidemií založená na koncentraci apolipoproteinu B a triglyceridů. Cor et Vasa. 2010.
Slavík L., Úlehlová J., Hluší A., Procházková J., Procházka M., Krčová V., Indrák K. Mikropartikule. Vnitřní lékařství. 2010.
Karásek D., Vaverková H., Halenka M., Jackuliaková D., Fryšák Z., Slavík L., Novotný D. Endoteliální protrombogenní markery u jedinců s dyslipidemií. Vnitřní lékařství. 2009.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Procházková J., Hluší A. Klinický význam vyšetření rezistence na současnou antiagregační terapii. Interná medicína. 2009.
Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Procházková J., Hluší A. Monitorace přímých a nepřímých inhibitorů trombinu. Interná medicína. 2009.
Vlachová I., Herzig R., Vaverková H., Novotný J., Krčová V., Slavík L., Bártková A., Šaňák D., Langová K., Král M., Kaňovský P. Predictive value of metabolic syndrome of insulin resistance in patients with ischemic stroke. European Journal of Neurology. 2009.
Procházková J., Hluší A., Klusová N., Slavík L., Úlehlová J. Úspěšná terapie trombotické trombocytopenické purpury monoklonální protilátkou anti-CD 20 - kazuistika. Transfuze a hematologie dnes. 2009.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Bártková A., Král M., Vlachová I. Detection of aspirin resistance in secondary predvention of ischemic stroke. Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis. 2008.
Úlehlová J., Slavík L., Chalupníková P., Ježáková J., Kořínková L., Sečkařová M., Sýkorová M. Diseminovaná intravaskulární koagulopatie. Vnitřní lékařství. 2008.
Hluší A., Slavík L., Krčová V., Procházková J., Úlehlová J., Klusová N. influence of platelec microparticles on thrombin generation test in thrombophilia patinents. Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis. 2008.
Slavík L., Úlehlová J., Ježáková J., Sýkorová M., Chalupníková P., Kořínková L., Sečkařová M. Patologické nálezy při screeningovém vyšetření APTT. Vnitřní lékařství. 2008.
Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Procházková J., Hluší A., Klusová N. Stanovení vlivu přítomnosti lupoidních antikoagulancií na monitoraci orální antikoagulační léčby. Transfuze a hematologie dnes. 2008.
Mališková J., Slavík L., Krčová V., Novák P., Galuszka J., Hutyra M. Detekce clopidogrelové rezistence. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Slavík L., Krčová V., Mališková J., Hluší A., Procházková J. Laboratorní diagnostika vrozených a získaných koagulopatií. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Procházková J., Procházka M., Kantor L., Hálek J., Lubušký M., Slavík L., Hluší A., Krčová V. Stanovení základních parametrů koagulace, proteinu C a volného proteinu S u nezralých novorozenců. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Tozzi Di Angelo I., Hluší A., Slavík L., Procházka V., Ürge J., Hlavinka M. The utilization of transabdominal ultrasonography with Colored mapping and dopplerometric measurement of blood flow in portal vein. Central European Vascular Journal. 2007.
Slavík L., Vlachová I., Herzig R., Krčová V., Bártková A. Tissue plasminogen activator, plasminogen activator inhibitor-1 and von Willebrand factor in the acute and convalescent phase of ischemic stroke. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2007.
Brychta T., Ben Yahia R., Janušová L., Lichnovská R., Brychtová S., Krčová V., Slavík L., Novák P., Hluší A. Vliv metforminu a thiazolidindionů (TZD) na sérovou koncentraci vybraných parametrů u diabetiků 2. typu. Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa. 2007.
Vaverková H., Jackuliaková D., Novotný D., Karásek D., Halenka M., Budíková M., Slavík L. Hypertriglyceridemic waist in dyslipidemic families, association with adiponectin, atherogenic dyslipidemia, proinflammatory, prothrombogenic and prodiabetogenic changes. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. 2006.
Jackuliaková D., Vaverková H., Karásek D., Novotný D., Slavík L., Lukeš J. Parametry vztahující se k inzulinové rezistenci a jejich vztah k lipidogramu v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidemií. Vnitřní lékařství. 2006.
Vlachová I., Krčová V., Herzig R., Slavík L., Bártková A., Vaverková H., Křupka B., Šaňák D., Urbánek K., Budíková M., Sovová E., Kaňovský P. Tissue Plasminogen Activator, Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Willebrand Factor in the Acute and Convalescent Phase of Ischemic Storke. European Journal of Neurology. 2006.
Vlachová I., Krčová V., Herzig R., Slavík L., Bártková A., Vaverková H., Křupka B., Šaňák D., Urbánek K., Budíková M., Sovová E., Kaňovský P. Tkáňový aktivátor plazminogenu, inhibitor plazmatického aktivátoru-I a von Willebrandův faktor v akutní a konvalescentní fázi iCMP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Machač Š., Lubušký M., Procházka M., Slavík L. Prevalence of Inherited Trombophillia in Severe OHSS. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vaverková H., Jackuliaková D., Novotný D., Karásek D., Halenka M., Budíková M., Slavík L. . Euro 2006 Prevent. .
Vaverková H., Novotný D., Jackuliaková D., Karásek D., Halenka M., Budíková M., Slavík L. Adiponektin - chybějící článek inzulinové rezistence v metabolickém syndromu? Přednáškový večer Spolku lékařů JEP. .
Vaverková H., Jackuliaková D., Novotný D., Karásek D., Halenka M., Budíková M., Slavík L., Frohlich J. Asociace prediktorů aterosklerózy s hypertriglyceridemickým pasem u členů dyslipidemických rodin. XXIII. konference o hyperlipoproteinemiích "Šobrův den". .
Karásek D., Vaverková H., Halenka M., Slavík L., Novotný D. Endothelial haemostatic markers in members of families with familial combined hyperlipidemia. EuroPrevent 2008. .
Karásek D., Vaverková H., Halenka M., Jackuliaková D., Fryšák Z., Slavík L., Novotný D. Levels of adiponectin and tumor necrosis factor-alpha in members of families with familial combined hyperlipidemia. 12th European Congress of Endocrinology. .
Jackuliaková D., Vaverková H., Karásek D., Novotný D., Lukeš J., Slavík L. Metabolický syndrom jako ukazatel přítomnosti inzulínové rezistence u familiární kombinované hyperlipidemie. Šobrův den XXIV. konference o hyperlipoproteinemiích. .
Jackuliaková D., Vaverková H., Karásek D., Novotný D., Slavík L., Lukeš J. Parametry vztahující se k inzulinové rezistenci a jejich vztah k lipidogramu v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidemií. X. kongres o ateroskleróze. .
Juráňová J., Čerňan M., Kadlecová J., Zapletalová J., Zdráhalová H., Konečná V., Hrochová M., Pikalová Z., Prošková J., Slavík L., Papajík T. Covid skóre - přínos v prognostické stratifikaci nemocných s covid-19. 2022.
Vrtěl P., Šantavá A., Vrtěl R., Slavík L., Vodička R., Štellmachová J. Detekce CNV pomocí kombinace masivní paralelní sekvenace s metodou MLPA – kazuistika. 2021.
Hluší A., Palová M., Procházková J., Slavík L. Nové možnosti v terapii TTP. 2019.
Hanáčková V., Procházka V., Urbánková H., Papajík T., Slavík L., Juráňová J. Speciální vyšetřovací metody v hematoonkologii a jejich aplikace v klinické praxi. 2019.
Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Procházková J., Palová M., Hluší A. DIAGNOSTIKA REZISTENCE NA PROTIDESTIČKOVOU LÉČBU. 2018.
Slavík L. D-dimery, update 2015. 2015.
Slavík L., Janek D., Úlehlová J., Wijová M., Krčová V., Hluší A., Procházková J. Performance of new chemiluminescent method for determination of anti-cardiolipin antibodies in antiphospholipid syndrome diagnosis. 2015.
Slavík L., Svobodová G., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J. Polymorfismus v Fcy receptoru II jako možný predisponující faktor pro rozvoj HIT. 2015.
Slavík L., Úlehlová J., Procházková J., Hluší A., Krčová V. The Correlation of atypical aPTT curves with type of coagulation defect. 2015.
Slavík L., Procházka M., Procházková J., Polák P., Úlehlová J., Novák M., Hostinská E., Pilka R. The role of Tissue factor in activation coagulation system at pregnancy coplications. 2015.
Procházková J., Slavík L., Procházka M., Úlehlová J. Thrombin Generation Test AT R2 Polymorphism of Factor V. 2015.
Procházková J., Slavík L., Procházka M., Úlehlová J. THROMBIN GENERATION TEST AT R2 POLYMORPHISM OF FACTOR V. 2015.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Václavík J., Kučerová J. Platelet gene polymorphisms in relation to the risk group of patients with acute myocardial infarction. 2014.
Slavík L., Procházková J., Úlehlová J., Procházka M., Polák P., Novák M., Pilka R., Lubušký M. The role of tissue factor in activation of coagulation system at pregnancy complications. 2014.
Janek D., Slavík L., Úlehlová J., Wijová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J. Validation of new chemiluminescent nethod for determination of anti-cardiolipin antibodies in antiphospholipid syndrome diagnosis. 2014.
Slavík L., Svobodová G., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Hrčková Y., Kaletová M. Detection of a high titre of heparin-induced thrombocytopenia antibodies in a patient with thrombotic manifestation. 2013.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Václavík J., Kučerová J. Determination mutation status of platelet polymorphisms in patient with acute myocardial infarction. 2013.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Václavík J., Kučerová J. Determination mutation status of platelet polymorphisms in patients with acute myocardial infarction. 2013.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Dhaifalah I., Lubušký M. Dysfunkce endotelu u těhotných s chronickou formou hypertenze. 2013.
Novák M., Procházka M., Procházková J., Lubušký M., Polák P., Slavík L., Úlehlová J., Procházka V., Pilka R. Flow Cytometric Assesment of Coagulation system activation by Tissue factor in pregnancy complications. 2013.
Slavík L., Svobodová G., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Indrák K. Heparinem indukovaná trombocytopenie (soubor pacientů kazuistika). 2013.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Palová M. In vitro detekce inhibice agregace trombocytů acetylosalicilovou kyselinou. 2013.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Václavík J., Indrák K. In vitro monitorování odezvy pacientů na ASA. 2013.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Václavík J., Kučerová J. Methods for detection ASA resistance in vitro. 2013.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Palová M. Možnosti laboratorní kontroly nových antitrombotik. 2013.
Slavík L., Procházka M., Procházková J., Lubušký M., Polák P., Úlehlová J., Novák M., Pilka R. Postup stanovení aktivace koagulačního systému tkáňovým faktorem u těhotenských komplikací. 2013.
Slavík L., Král M., Školoudík D., Úlehlová J., Krčová V. The correlation of lupus antikoagulant level with the clinical severity of expression ischemic stroke. 2013.
Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Procházková J., Hluší A., Metelka R., Václavík J., Hrčková Y. The monitoring of prevention by dabigatran etexilete in real life. 2013.
Slavík L., Král M., Školoudík D., Úlehlová J., Krčová V., Procházková J., Hluší A. The thrombophilic risk factors at ischemic stroke. 2013.
Slavík L., Král M., Školoudík D., Krčová V., Úlehlová J. Trombofile jako možná příčina ischemických cévních mozkových příhod. 2013.
Slavík L., Úlehlová J., Procházková J., Hluší A., Krčová V. A new method for rapid detection of coagulation inhibitors. 2012.
Juráňová J., Vrbová O., Grycová P., Slavík L., Lapčíková A., Kadlecová J., Faber E. Analýza tělních tekutin v hematologické laboratoři. 2012.
VAVERKOVÁ H., KARÁSEK D., Novotný D., SLAVÍK L., KOVÁŘOVÁ D. Asociace adiponektinu s markery hemostázy/endoteliální dysfunkce. 2012.
SLAVÍK L., SVOBODOVÁ G., ÚLEHLOVÁ J., KRČOVÁ V., HLUŠÍ A., PROCHÁZKOVÁ J., INDRÁK K. Diagnostika HIT na základě agregometrické detekce protilátek. 2012.
Slavík L., Svobodová G., Úlehlová J., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Indrák K. Heparinem indukovaná trombocytopenie (výsledky souboru 100 pacientů + kazuistika). 2012.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Palová M. Možnosti laboratorní kontroly nových antitrombotik - update 2012. 2012.
ÚLEHLOVÁ J., SLAVÍK L., KRČOVÁ V., PROCHÁZKOVÁ J., HLUŠÍ A., PALOVÁ M., INDRÁK K. Možnosti vyšetření přímých inhibitorů trombinu. 2012.
ÚLEHLOVÁ J., SLAVÍK L., KRČOVÁ V., HLUŠÍ A., PROCHÁZKOVÁ J., PALOVÁ M., INDRÁK K. Možnosti vyšetření přímých inhibitorů trombinu. 2012.
PALOVÁ M., HLUŠÍ A., KRČOVÁ V., PROCHÁZKOVÁ J., ÚLEHLOVÁ J., SLAVÍK L., INDRÁK K. Nová antikoagulancia. 2012.
PENKA M., SLAVÍK L. Nová antitrombotika. 2012.
SLAVÍK L., ÚLEHLOVÁ J., KRČOVÁ V., HLUŠÍ A., PROCHÁZKOVÁ J., INDRÁK K. Nové meze pro stanovení D-dimerů -vliv na diagnostiku tromboembolické nemoci. 2012.
Krčová V., Slavík L., Úlehlová J., Hluší A., Indrák K., Krč I. Přínosy a rizika nových antikoagulancií v prevenci TEN u pacientů s fibrilací síní. 2012.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Václavík J., Galuszka J., Kučerová J. Relationship between platelet gene polymorphisms and platelet aggregation in patients with acute myocardial infarction. 2012.
KRČOVÁ V., SLAVÍK L., ÚLEHLOVÁ J., HLUŠÍ A., INDRÁK K., KRČ I. Současné možnosti antikoagulací v terapii síňové fibrilace. 2012.
SLAVÍK L., ÚLEHLOVÁ J., KRČOVÁ V., HLUŠÍ A., PROCHÁZKOVÁ J. Stanovení dibigatranu a neutralizace jeho účinku in vitro eptacogem alfa (NovoSeven). 2012.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Lattová V., Pilka R. Thrombin generation test in neonates. 2012.
Juráňová J., Vrbová O., Grycová P., Slavík L., Lapčíková A., Kadlecová J. Analýza tělních tekutin v hematologické laboratoři. 2011.
Karásek D., Vaverková H., Halenka M., Fryšák Z., Jackuliaková D., Novotný D., Slavík L. Endothelial prothrombotic markers in dyslipidemic patients. 19th Euro Chap. 2010.
Vaverková H., Karásek D., Jackuliaková D., Novotný D., Lukeš J., Slavík L., Halenka M. Klasifikace dyslipidemií založená na koncentraci apolipoproteinu B a triglyceridů. XXVII. konference České společnosti pro hypertenzi, XIX. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, XV. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 2010.
Karásek D., Vaverková H., Halenka M., Jackuliaková D., Fryšák Z., Slavík L., Novotný D. Prothrombotic markers in dyslipidemic patients. 2010.
Karásek D., Vaverková H., Halenka M., Fryšák Z., Slavík L., Novotný D. Adiponektin a tumor necrosis factor alfa v rodinách s familiární kombinovanou hyperlipidémií. XXXII. endokrinologické dny s mezinárodní účastí. 2009.
Krčová V., Oborná I., Březinová J., Fingerová H., Hluší A., Slavík L., Úlehlová J. Assisted reproduction (AR) and incidence thrombophilie. XXII.th Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. 2009.
Karásek D., Vaverková H., Halenka M., Jackuliaková D., Fryšák Z., Slavík L., Novotný D. Endoteliální protrombogenní markery u jedinců s dyslipidémií. XIII. kongres o ateroskleróze. 2009.
Hluší A., Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Indrák K. Globální hemokoagulační testy. Zkušenosti s použitím trombingeneračního testu u pacientů s trombofilií. XXIII.Olomoucké hematologické dny. 2009.
Úlehlová J., Slavík L., Krčová V., Procházková J., Hluší A., Čech L. Laboratory monitoring of dabigatran during orthopedic surgery. XXIIth Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. 2009.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Šimetka O., Měchurová A. Markers of endothelial activation in high risk pregnancies. 2009.
Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Procházka M., Pilka R., Dhaifalah I., Měchurová A., Šimetka O. Markers of endothelial activation in the prediction of subsequent development of preeclampsia. 8th World Congress in Fetal Medicine. 2009.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Pilka R., Měchurová A., Šimetka O. Markery aktivace endotelu u rizikových těhotenství. 2009.
Procházka M., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Pilka R., Dhaifallah I., Měchurová A., Kubová Z. Markry aktivace endotelu v predikci preeklampsie. XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009.
Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Procházková J., Hluší A. Monitorace přímých a nepřímých inhibitorů trombinu. Bratislavské hematologické a transfuziologické dni. 2009.
Procházka M., Kantor L., Procházková J., Kilián T., Úlehlová J., Slavík L. Stanovení základních parametrů koagulace, proteinu C a volného proteinu S u nezralých novorozenců. XXV. Neonatologické dny. 2009.
Slavík L., Úlehlová J., Krčová V., Procházková J., Hluší A. The effect of lupus anticoagulants on anti-coagulant therapy monitoring. XXIIth Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. 2009.
Procházka M., Dhaifalah I., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Pilka R., Měchurová A. The significance of endothelial activation markers in the prediction of subsequent development of preeclampsia. XIX. FIGO Congress of Gynaecology and Obstetrics. 2009.
Procházka M., Procházková J., Pilka R., Slavík L., Úlehlová J., Mechurová O., Šimetka O., Hluší A. The significance of endothelial markers of activation in the prediction of subsequent development of preeclampsia. XXII. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. 2009.
Procházka M., Slavík L., Procházková J., Pilka R., Úlehlová J., Měchurová A. The significance of ondothelial markers of activation in the prediction of subsequent. 53.rd Annual Meeting Society of Thrombosis and Haemostasis Research. 2009.
Hluší A., Slavík L., Krčová V., Procházková J., Úlehlová J., Klusová N. Influence of platelet microparticles on thrombin generation test in thrombophilia patients. 20 th International Congress on Thrombosis. 2008.
Slavík L., Hluší A., Krčová V., Procházková J., Úlehlová J., Klusová N. Prokoagulační potenciál mikropartikulí u pacientů s trombofilií. XV. Slovensko-česká konferencia o trombóze a hemostáze s mezinárodnou účasťou. 2008.
Slavík L., Mališková J., Hluší A., Krčová V., Procházková J. Nové možnosti v diagnostice von Willebrandova faktoru. Semináře HOK. 2007.
Mališková J., Slavík L., Krčová V., Hutyra M., Galuszka J. Vyšetření clopidogrelové rezistence. Semináře HOK. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Procházka M., Pilka R., Dhaifalah I., Měchurová A., Kubová Z. Markery aktivace endotelu v predikci rozvoje preeklampsie. Haematologica: the hematology journal. 2009.
Procházka M., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J. Detection of MMP-2 and MMP-9 in normal uncomplicated pregnancy. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ÚLEHLOVÁ LEF Lékařská biologie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)