Analytičtí chemici sdíleli nové informace o vybraných separačních metodách

Plenární přednášku na konferenci pronesl Salvatore Fanali.
Foto: Martina Šaradínová
čtvrtek 1. únor 2018, 14:10 – Text: Martina Šaradínová

Teoretickými otázkami spojenými s vybranými separačními metodami, ale i jejich praktickým využitím se od pondělí zabývali účastníci mezinárodní konference Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018, kterou pořádala katedra analytické chemie přírodovědecké fakulty. Hlavním hostem byl Salvatore Fanali z italské Akademie věd, který patří k ikonám chirálních separací. Na konferenci obdržel prestižní Hanušovu medaili vedoucí pořádající katedry Karel Lemr.

Konference hostila více než 110 účastníků nejen z tuzemska, ale například i USA, Rakouska, Německa, Itálie, Francie nebo Slovenska. Věnovali se jak moderním trendům v chirálních separacích, tak pokrokům v teorii separačních procesů, nejnovějšímu vývoji v instrumentaci pro chromatografii a elektroforézu a praktických aplikacích.

"Vyvíjí se nové metody, zlepšovány jsou možnosti hardwaru. Snažíme se, aby metody byly rychlejší, přesnější a spolehlivější. Důležitým aspektem je miniaturizace, a to ve dvou rovinách. Jednak je snaha, aby samotné přístroje byly menší a mohly se uplatnit v rutinních laboratořích, případně přímo v terénu, ale miniaturizuje se i samotné separační lože až na úroveň tenkých kapilár, což má řadu pozitivních důsledků pro kvalitu separace i citlivost detekce a vede to i k úspoře vzorku a ostatních chemikálií používaných při analýzách," uvedl hlavní organizátor konference Petr Bednář z katedry analytické chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

Plenární přednáška propojila obě oblasti

Chromatografie a elektroforéza jsou analytické instrumentální metody, které se používají k separaci látek z jejich směsi. V případě chromatografie je směs látek unášena vhodnou mobilní fází přes jemný prášek (sorbent) napěchovaný v trubici vhodného rozměru. Na tomto prášku se jednotlivé složky různě silně zachycují a tím dochází k jejich vzájemnému oddělování. Při elektroforéze se k oddělení složek směsi využívá elektrického pole, ve kterém se látky dělí podle svého náboje, velikosti, případně tvaru molekul. Metody se hojně aplikují nejen ve vědě, ale i ve všech oborech průmyslové praxe. Mimořádný význam mají ve farmacii, medicíně či biotechnologiích. Chirální separace se týkají opticky aktivních látek. Tyto látky obsahují dva nebo více optických izomerů. Optické izomery mají stejné fyzikálně-chemické vlastnosti. Pokud se však ocitnou v chirálním prostředí, pak se jejich fyzikální, chemické i fyziologické chování začne lišit. Na tomto faktu jsou založeny metody jejich separace.

Obě oblasti propojil ve své plenární přednášce Salvatore Fanali, s nímž katedra analytické chemie dlouhodobě spolupracuje. Hovořil o chirálních separacích v miniaturizovaných separačních ložích, zejména o chirálních separacích v kapilárách.

"Když jsem obdržel pozvání, byl jsem velmi potěšen a byla pro mě čest proslovit zde plenární přednášku. S kolegy z České republiky se znám velmi dobře. Mám dlouholetou kooperaci s kolegy z Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR v Brně, ale velmi dobře znám profesora Zdeňka Stránského z olomouckého pracoviště, který navštívil moji laboratoři v Římě před řadou let. Tehdy jsme rozpracovali řadu témat z oblasti elektromigračních technik. Potom se spolupráce rozvinula návštěvou Petra Bednáře v mé laboratoři," uvedl profesor Fanali. Poprvé navštívil konferenci Chiranal v roce 1999. Přijal také členství v permanentním vědeckém výboru konference. "Chiranal je z mého pohledu také platformou pro rozvoj mladých vědců a je pro ně příležitostí růst a sdílet informace a data, která získávají při své laboratorní praxi," doplnil.

Hanušova medaile pro profesora Lemra

Významnou součástí konference bylo i ocenění Karla Lemra Hanušovou medailí. Česká společnost chemická ji uděluje významným domácím a zahraničním vědeckým pracovníkům v chemických oborech jako ocenění jejich vynikající odborné a pedagogické činnosti. Nese jméno významného odborníka z oboru analytické a potravinářské chemie Josefa Hanuše. "Českou společnost chemickou považuji za váženou profesní organizaci. Má dlouhou a bohatou historii a jejími členy byli a jsou významní čeští chemici jako například Jaroslav Heyrovský a Otto Wichterle. Velice si vážím udělení medaile, které považuji za významné ocenění mé práce v oboru analytické chemie. Přiznám se, že to pro mne bylo velmi milým překvapením. Děkuji za ně, znamená pro mne nejen hodnoticí pohled na minulé výsledky, ale i podnět pro mé další bádání," uvedl laureát.

Kromě přednáškových bloků byly součástí konference, která dnes končí, i dvě posterové sekce, na nichž svá vědecká sdělení prezentovali spíše mladší účastníci konference. Konference spojila dvě původně samostatná vědecká fóra - olomouckou konferenci Chiranal, která se věnovala analýze chirálních látek a sympozium původně pořádané v Pardubicích s názvem Pokroky v chromatografii a elektroforéze. Koná se v Olomouci od roku 1997, vždy jednou za dva roky.