BELGIE - AIA - Studijní pobyty na von Karmanově ústavu dynamiky tekutin

Ilustrační foto: ThisisEngineering RAEng, Unsplash.com
pátek 14. únor 2020, 12:30 – Text: -sb-

Dovolujeme si sdílet informaci o nabídce absolvování různých studijních/stipendijních pobytů na von Karmanové ústavu dynamik tekutin.

Je-li Váš odborný zájem a studium směřováno do oblasti mechaniky tekutin, ať již experimentální, teoretické, nebo počítačově-simulační, máte možnost se ucházet o studijní pobyty ve von Karmanově ústavu dynamiky tekutin.

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin je přední světové pracoviště pro výzkum a přípravu odborníků na poli dynamiky tekutin ať již na v oblasti letectví a leteckých motorů či proudění všeho druhu, zejména v životním prostředí i biologických systémech. Z přístrojového vybavení oplývá cca 50 experimentálními zařízeními včetně více než dvou desítek větrných tunelů od nízkých rychlostí až po hypersonické (až po Mach 20), plasmatronem k simulaci vstupu objektů z kosmického prostředí do atmosféry a mnoha dalšími přístroji. Více informací je možné získat na webu MŠMT nebo přímo von Karmanova ústavu.

Ze studentského pohledu nabízí von Karmanův ústav několik typů studijních pobytů:

Při včasném přihlášení (nejlépe do 1. 4. 2020) je možnost získat stipendium ve výši 1100 euro (Research master) či 1500 euro (Ph.D.). Nabídka je určena zejména studentkám a studentům s českým občanství, přihlášení občanů jiných států není vyloučené, ale je komplikovanější (VKI byl založen při NATO a je navázán na české členství v něm). Postup přihlašování naleznete v rámci odkazů výše, případně na adrese https://enrolment.vki.ac.be/.

Zdroj: DZS - Akademická informační agentura

Zpět