Jarní škola geovizualizace představí aktuální trendy v oboru

Repro: Katedra geoinformatiky PřF UP
Sobota 27. březen 2021, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Na nejnovější trendy v geovizualizaci bude zaměřen první ročník mezinárodní jarní školy „International Spring School on Visualization“ s podtitulem „geovisualization in Maps“, který ve dnech 7. – 9. dubna uspořádá katedra geoinformatiky přírodovědecké fakulty. Kvůli pandemii bude mezinárodní jarní škola uspořádána online formou v atraktivním prostředí GatherTown.

„Akce je určena zejména studentům geovědních oborů, kterým budou své poznatky prezentovat přední odborníci na geovizualizace z Evropy a Spojených států. Pro účastníky jarní školy je nachystána série přednášek, praktických cvičení a diskuzí zaměřených například na vizuální analýzu, vizualizaci časoprostorových dat, vytváření map v open-source programech či vícerozměrné mapování,“ uvedl Vít Pászto z pořádající katedry geoinformatiky.

Účastníci se mohou těšit například na bývalého prezidenta Mezinárodní kartografické asociace profesora Menno-Jana Kraaka či manžele Andrienkovi, kteří jsou vedoucími odborníky na (geo)vizuální analýzu dat. Jarní školy se zúčastní i Aileen Buckley ze společnosti Esri, což je světový lídr v oblasti geografických informačních systémů.

Akce se koná pod záštitou České kartografické společnosti. Více informací naleznete na http://www.geoinformatics.upol.cz/en/iss.

Zpět