Kartografický den přírodovědecké fakulty bude ve znamení nejmodernějších technologií

Repro: Jakub Koníček
Úterý 23. únor 2021, 15:00 – Text: Šárka Chovancová

Na využití nejmodernějších technologií v kartografii bude zaměřen 15. ročník Kartografického dne, který se kvůli epidemii koronaviru uskuteční v pátek 26. února 2021 online formou. Virtuální prostředí Gather Town nabídne kromě odborných přednášek také prostor pro rozhovory, tradiční výstavu posterů a další zajímavosti.

„Osobní setkávání je pro nás natolik důležitou součástí kartografických dnů, že jsme se rozhodli využít technologie a zprostředkovat osobní kontakt alespoň virtuálně pomocí prostředí Gather Town. V něm mohou účastníci procházet konferenční prostory, a pokud v nich někoho potkají, automaticky se aktivuje webová kamera a mikrofon. Mohou si tak spolu popovídat či diskutovat. Až bude čas přednášky, přesune se návštěvník „do auly“, kde bude přepojen do prostředí ZOOM,“ uvedl Vít Voženílek, vedoucí katedry geoinformatiky přírodovědecké fakulty, která Kartografický den pořádá.

Online návštěvníci si v letošním roce mohou poslechnout například přednášky Petra Přidala o zrodu mezinárodní společnosti MapTiler, která vytváří stejnojmenné softwarové řešení pro tvorbu digitálních map z rastrových obrazů a geodat. Přednášet budou také Luboš Bělka a Vladimír Kotlář, kteří se zaměří na geografické zabezpečení vojenských misí a Jan Brus s Radkem Barvířem poodhalí možnosti i úskalí práce s 3D technologiemi na katedře geoinformatiky v Olomouci.

„Zobrazovat realitu v prostoru a čase je odvěkým předmětem kartografie. Zatímco v minulých desetiletích byla práce s třetí dimenzí limitována omezeními výpočetní techniky, 21. století přináší více příležitostí, než jsme schopni realizovat. Hovořit budeme například o nejnovějších trendech v tyflokartografii, prostřednictvím virtuální reality nahlédneme do horolezeckých terénů a zmíníme vznik 3D dat – od dnes už zaniklých středověkých staveb až po kapesní LIDAR,“ popsal Radek Barvíř.

Součástí prostředí Gather Town bude i tradiční výstava posterů a dalších zajímavostí v předsálí virtuálního přednáškového sálu. Připravena je také sekce Mapa roku, kde si připomeneme oceněné produkty Mapa roku 2019. Více informací naleznete zde.

Zpět