Krajského kola SOČ se letos na přírodovědecké fakultě zúčastnilo 70 středoškoláků

Fotogalerie: Ota Blahoušek
Středa 17. květen 2023, 12:39 – Text: Šárka Chovancová

Sedmdesát studentů ze středních škol v Olomouckém kraji se zúčastnilo krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které se v uplynulých dnech uskutečnilo na přírodovědecké fakultě. Soutěžící prezentovali a obhajovali svou vědeckou práci před porotci v 18 oborech. Šest studentů, jejichž práce byly připraveny v rámci programu Badatel, se umístilo na prvním místě.

„Oproti loňskému ročníku došlo ke značnému úbytku prací v oboru Chemie. Pravdou ale je, že část prací v oboru Zdravotnictví byla na rozhraní s chemií. Stabilní zůstává zájem o obory Informatika a Elektrotechnika, přibylo prací v oboru Strojírenství. Jedinou slabinu cítíme v oboru Stavebnictví, kde již několik let nemáme práci, která by dosahovala kvality potřebné pro postup do celostátního kola,“ zhodnotil přihlášené vědecké práce krajský garant SOČ Jan Lázna.

V letošním ročníku bylo v Olomouckém kraji prezentováno 62 prací, na kterých se podílelo sedmdesát studentů ze 24 středních škol. „Autoři prací musí projít školním, okresním a krajským kolem, než se kvalifikují na celostátní přehlídku prací SOČ. Z té mohou být nominováni i na některou z mezinárodních přehlídek studentských prací, především na Regeneron ISEF v USA nebo evropskou soutěž mladých vědců EUCYS. Podle hodnocení porotců jsou některé práce na úrovni bakalářských nebo dokonce i diplomových prací. Některé vysoké školy laureáty celostátní přehlídky přijímají bez přijímacích zkoušek, a to i bez ohledu na soutěžní obor, ve kterém tito účastníci uspěli. Uznáním kvalit naší studentské soutěže odborných prací byla i návštěva delegace čínských studentů na celostátním kole v Olomouci před pěti lety. Velká část vysokých škol uznává účast a úspěchy v soutěži při přijímacím řízení. Na některých fakultách jsou laureáti celostátní přehlídky přijímáni bez přijímacích zkoušek, a to i bez ohledu na soutěžní obor, ve kterém uspěli,“ doplnil Jan Lázna.

Mezi nejúspěšnější studenty krajského kola Středoškolské odborné činnosti, kteří se na přírodovědecké fakultě účastní projektu Badatel, patřilo v letošním roce šest studentů. Nela Přibylová se s prací nazvanou Metastatický potenicál buněk kolorektálního karcinomu umístila v oboru Biologie a vědy o Zemi na prvním místě. Stejně úspěšní byli také Jana Vyhlídalová v oboru Molekulární biologie s prací Cytologická diverzita jarních modřenců, Tereza Menšíková v oboru Chemie s prací Počátky „fast foodů“: Detekce specifických organických látek v keramice, Nikolas Pippal v oboru Matematika a statistika s prací Identifikace typu tkáně pomocí Ramanovy spektroskopie, Adam Panáček v oboru Zdravotnictví s prací Vývoj biokompatibilního a antibakteriálního povrchu titanových implantátů za využití nanočástic stříbra a Kateřina Malíková v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství s prací Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení.

Středoškolská odborná činnost je dobrovolnou volnočasovou aktivitou studentů všech typů středních škol, vznikla již před více než pětačtyřiceti lety spojením přehlídek tematických technických konferencí a soutěže Natura Semper Viva, které probíhaly v již sedmdesátých letech. Úkolem studentů je napsat odbornou práci, kterou by bylo možné zařadit do jednoho z osmnácti vypsaných oborů, a tuto práci obhájit před odbornou porotou.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)