Na přírodovědecké fakultě došlo k obnově nouzového osvětlení

čtvrtek 30. srpen 2018, 14:53

V roce 2017 byla provedena studie proveditelnosti obnovy systému nouzového osvětlení, na základě které byly vypracovány technické podmínky.

Realizace byla velmi specifická v tom, že muselo být využito stávající kabeláže, která je vedena skrytě ve skladbě podlahy. V současné době je nouzové osvětlení plně funkční a společně s dalšími zařízení sloučí k požární ochraně budovy.