Odborníci diskutovali o nových poznatcích ve včelařství

Foto: Jiří Danihlík
Středa 20. listopad 2019, 11:15 – Text: Šárka Chovancová

Na sto padesát včelařů z celé České republiky se zúčastnilo mezinárodního včelařského COLOSS Semináře v Olomouci, který pořádaly katedry biochemie a geoinformatiky přírodovědecké fakulty. Odborníci hovořili o vakcinaci včel, využití medu při léčbě chronických zánětů nebo o faktorech ovlivňujících návštěvnost opylovatelů v porostech řepky a slunečnice.

„Jsme rádi, že na přírodovědecké fakultě můžeme slyšet zajímavé přednášky nejen českých, ale i zahraničních odborníků. V letošním roce přijali pozvání například Rowena Jenkins a Stephen Martin z Velké Británie, kteří hovořili o využití medu v léčbě cystické fibrózy a léčbě ran či o adaptaci včel v některých oblastech světa na nejzávažnějšího včelího parazita, roztoče Varroa destructor,“ uvedl organizátor Jiří Danihlík z katedry biochemie.

Součástí včelařského semináře byla i sekce, ve které studenti představili výsledky svých prací týkající se včelařského výzkumu. Zaměřili se na měření oxidačního stresu u včel, na rozdíly imunitní reakce zimní a letní generace včel, tukové těleso včely medonosné či možnosti moderního pojetí vizualizace výsledků. „Studenti si díky svým přednáškám zvyšují odbornost, trénují prezentační dovednosti a učí se odpovídat na dotazy publika,“ dodal Jiří Danihlík.

Včelařský COLOSS Seminář v Olomouci s účastí britských odborníků pořádaly katedry biochemie a geoinformatiky ve spolupráci s Pracovní společností nástavkových včelařů a britskou Science and Innovation Network britského velvyslanectví v Praze. „Na konferenci zazněla řada nových poznatků, hovořilo se o včelích virech, ztrátách včelstev, ale o i pěstování řepky či pesticidech. S účastníky jsme také probrali plánovaný monitoring zimních ztrát včelstev na jaře 2020, získali jsme podnětné tipy k jeho organizaci. Dle referencí včelaři odcházeli s novými podněty k přemýšlení,“ doplnil Jiří Danihlík.

 

 

Zpět