Přednáškový cyklus UPsolvent nabídne přednášku Tomáše Hudečka

Tomáš Hudeček, foto: archív Tomáše Hudečka
úterý 4. prosinec 2018, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

„Mnohem důležitější než to, co člověk říká, je to, co dělá. A mnohem důležitější než to, co dělá, je to, kde stojí," říká bývalý primátor Prahy a absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Tomáš Hudeček, který se představí v rámci další přednášky z cyklu UPsolvent. O svých profesních zkušenostech pohovoří ve čtvrtek v 18.00 na filozofické fakultě.

Tomáš Hudeček na přírodovědecké fakultě vystudoval obor Matemagika - geografie. „Univerzita Palackého a přírodovědecká fakulta mi pro mou další profesní činnost poskytla základ jak v oblasti matematiky, tak i v oblasti geografie. A to i přesto, že v době mého studia ještě nebyl zaveden kreditový, a tedy trochu volnější systém studia. Nebo vzhledem k mé povaze bych asi měl říct, že možná právě proto," vzpomíná Tomáš Hudeček na svá studentská léta.

Téma přednášky Jak studium na olomoucké Přírodovědecké fakultě UP pomohlo zachránit Prahu před velkou vodou v roce 2013 si Tomáš Hudeček vybral po zkušenostech s povodněmi, které v červnu 2013 zasáhly Prahu. I díky úspěšnému zvládnutí této situace byl 20. června zvolen pražským primátorem. „Schopnost vnímat kolem sebe kauzality, vztah celku a částí, lineární a nelineární vývoj, a dávat to do kontextu chování lidí, měst, regionů či celé naší společnosti jsou všechno nutná východiska pro dobrou správu velkého města," dodává.

V současné době Tomáš Hudeček vede Oddělení veřejné správy a regionálních studií na Masarykově ústavu ČVUT v Praze. Přednáší na Fakultě stavební VŠB-TUO, Národohospodářské fakultě VŠE a dalších univerzitách.

UPsolvent je cyklus přednášek úspěšných absolventů Univerzity Palackého, který odstartoval v roce 2014. Za tu dobu se s posluchači podělily o své pracovní zkušenosti například tyto osobnosti: novinář Jakub Železný, lékař Radomír Maráček, fotograf Vladimír Birgus, diplomat Martin Povejšil či psycholožka Romana Mazalová. Přednášku, která se uskuteční 6. prosince v 18 hodin na FF UP v učebně 2.03 (Křížkovského 12), bude moderovat prorektor pro vnější vztahy UP Petr Bilík.