Předsedou Etické komise PřF je Ivan Hadrián Tuf z katedry ekologie a životního prostředí

Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 9. leden 2020, 10:05 – Text: Šárka Chovancová

Přírodovědecká fakulta má od 1. ledna novou etickou komisi, která bude prověřovat podezření na porušení etických norem svých zaměstnanců a vydávat stanoviska, zda plánované experimenty odpovídají etickým standardům.

Členy etické komise byli na posledním zasedání Akademického senátu PřF zvoleni Petr Jančar z katedry informatiky, Jiří Kvita ze Společné laboratoře optiky, Jana Skopalová z katedry analytické chemie, Ivan Hadrián Tuf z katedry ekologie a životního prostředí, Ivo Machar z katedry rozvojových a environmentálních studií a za studenty Pavel Michal a Ivan Petřík.

„Myslím si, že důležitým úkolem škol, zvláště pak vysokých a univerzit, je vytváření a udržování prostředí, v němž je jednání a chování každého jednotlivce založeno na odborné i lidské poctivosti a pravdivosti a k tomu vést studenty prostřednictvím správných vzorů. Etická komise by měla napomáhat k udržení takového prostředí a svými prostředky přispívat k tomu, aby se jednání motivovaná prospěchářstvím, sobectvím a necitelností nestalo běžnou a uznávanou normou. Velmi si vážím projevené důvěry svých kolegů, která vedla k mému zvolení do Etické komise PřF. Upřímně doufám, že podnětů k prošetření bude naše komise dostávat stále méně a méně,“ uvedla Jana Skopalová z katedry analytické chemie.

Ivan Hadrián Tuf z katedry ekologie a životního prostředí, který byl zvolen předsedou komise, nechce, aby zřízení Etické komise PřF bylo chápáno jako reakce na aktuální dění na Univerzitě Palackého. „Osobně vidím význam tohoto orgánu jako mnohem obecnější, než jen případné posuzování možných sporů mezi pedagogy a studenty, případně zaměstnanci; etická komise je schopná posoudit a deklarovat, že konkrétní výzkum provedený s lidskými subjekty nepoškodil jejich lidská práva a integritu. Toto prohlášení je relativně běžnou součástí publikací v humanitárních vědách a tento požadavek se objevuje i u mezioborových studií prováděných pod záštitou PřF UP,“ dodal.

Etická komise PřF by se měla stát orgánem, který bude dlouhodobě přispívat k formování kultury celé instituce, a to pomocí určování etických standardů práce. Status etické komise byl vytvořen podle obdobných institucí v západoevropských zemích.

Zpět