Připomeňte si Akademické dožínky Univerzity Palackého

Fotogalerie: Ota Blahoušek
Čtvrtek 30. září 2021, 10:22 – Text: Šárka Chovancová

Zhruba stovka návštěvníků především z řad akademické veřejnosti zavítala na první Akademické dožínky, které ve výzkumném kampusu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci-Holici uspořádala katedra chemické biologie. Akademické dožínky byly ideální příležitostí k oslavě konce sklizně i ocenění práce vědců v oblasti šlechtění a ochrany zemědělských plodin. Pořádány budou i v příštích letech.

Na programu zářijových akademických dožínek bylo nejen slavnostní předání dožínkového věnce uvitého z experimentálního ječmene a pšenice prorektoru Univerzity Palackého Vítu Procházkovi, ale také představení výsledků práce vědců z katedry chemické biologie či ukázky unikátní zemědělské techniky, kterou používají. „Pro návštěvníky z řad akademické veřejnosti byla připravena ukázka polní mechanizace, například maloparcelních kombajnů či dronu s laserovým skenerem. K vidění byla i videa ze žní a použití této moderní techniky v praxi," uvedla Lucie Plíhalová z katedry chemické biologie.

Součástí dožínek bylo také setkání akademiků s podnikatelskými subjekty podílejícími se na vývoji nových hnojiv, která jsou environmentálně příznivá. Připravena byla ukázka doposud vyvinutých typů těchto moderních hnojiv. Zazněly také přednášky o rozvoji biotechnologií v maloparcelním pěstování na akademických políčkách a o vývoji sofistikovaných přípravků k ošetření rostlin. K příjemné atmosféře přispělo stylové občerstvení a cimbálová muzika Primáš z Přerova.

„Akademické dožínky jsem si užil. Přijde mi jako skvělý nápad něco takového zorganizovat. Líbí se mi, když se na to, s čím kolegové na jiných pracovištích dělají, mohu podívat v reálu a vlastníma rukama osahat, než když o tom jenom čtu na monitoru. A když k tomu kolegové dokáží zahrát a udělat vysoce kvalitní hudební produkci, budí to respekt. Jedná se o zážitek, který mohu každému doporučit," komentoval první akademické dožínky prorektor Univerzity Palackého Tomáš Opatrný.

Zpět