Přírodovědecká fakulta zřídí vlastní Etickou komisi

Foto: Jan Pokorný
pátek 25. říjen 2019, 12:46 – Text: Šárka Chovancová

Akademický senát PřF UP na středečním zasedání posvětil vznik Etické komise PřF UP, která zahájí svou činnost od 1. ledna 2020. Komise se bude zabývat řešením případů, ve kterých je podezření na porušení etických norem zaměstnanci přírodovědecké fakulty a vydáváním stanovisek, zda plánované experimenty odpovídají etickým standardům.

Etická komise bude zcela nezávislým orgánem, jehož členy zvolí Akademický senát fakulty. Bude mít pět členů z řad akademických pracovníků, každý obor bude mít jednoho zástupce. K řešení případů, ve kterých budou figurovat i studenti, budou přizváni dva zástupci studentské části akademické obce.

Podle děkana přírodovědecké fakulty Martina Kubaly nově zřízená Etická komise sehraje významnou roli v dlouhodobém fungování fakulty, jelikož etický rozměr práce je klíčový i v přírodovědném bádání.

„Nedávné události naplno ukázaly, že absence takového orgánu představuje zásadní problém při řešení některých vážných krizových situací a potenciálně ohrožuje fungování celé instituce. Pokud nebudeme schopni řešit své problémy sami v rámci své akademické samosprávy, budeme muset akceptovat, že je za nás řeší někdo jiný. V současnosti prochází krizí i celá univerzita, jak ukazuje nedávná rezignace předsedy univerzitní Etické komise,“ uvedl Martin Kubala.

Etická komise PřF by se měla stát orgánem, který bude dlouhodobě přispívat k formování kultury celé instituce, a to pomocí určováním etických standardů práce. Status Etické komise byl vytvořen podle statutů obdobných institucí v západních zemích, které mají s jejich fungováním dlouhodobé zkušenosti.

Zpět