Provoz v některých částech hlavní budovy PřF omezí plánovaná modernizace laboratoří fyziky

Stavební úpravy ve 4. podlaží
Foto: Šárka Chovancová
pondělí 30. červenec 2018, 9:17 – Text: Šárka Chovancová

Provoz v některých částech hlavní budovy přírodovědecké fakulty od srpna omezí plánovaná modernizace laboratoří fyziky ve 4. nadzemním podlaží. Projekt počítá s rozsáhlými stavebními úpravami, které se neobejdou bez hlučných a prašných prací.

Staveniště již bylo předáno firmě, která tento týden zahájí první etapu prací. Dělníci nejprve provedou hrubé bourací a demontážní práce, které mají skončit do 16. září, kdy bude zahájen semestr.

„Veškeré činnosti budou prováděny za běžného provozu, proto vás budeme o nejhlučnějších pracích informovat v dostatečném předstihu, abychom zamezili případným stížnostem. Pokud by hluk překračoval meze únosnosti, může děkan rozhodnout o uzavření budovy," uvedl Ondřej Kolář ze správy budov.

Stavební firma bude mít k dispozici dva výtahy v centrální části budovy a jeden výtah na střechu. Částečně zabere také atria ve 4. a 5. podlaží, kolárnu a parkovací stání, aby měla kde uskladnit materiál, nářadí a odpad.

„Všechna vyhrazená místa budou řádně vyznačena. Prosíme o respektování výstražných značení, která budou umisťována před i v průběhu provádění prací, abychom zajistili snadný průběh celé realizace," dodal Ondřej Kolář.