Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - září

úterý 18. září 2018, 13:41

Postup prací v areálu PřF UP v Holici, viz. harmonogramy postupu prací, které jsou postupně aktualizovány.

Realizační harmonogram pro září.

Situační výkres rozsahu prováděných prací.