Seminář pro budoucí učitele byl zaměřen na zpětnou vazbu

Fotogalerie: Šárka Chovancová
Pátek 22. listopad 2019, 9:16

Netradiční interaktivní formou se na přírodovědecké fakultě uskutečnil Seminář nazvaný Zpětná vazba aneb Jak působím na děti. V rámci Kulatého stolu, který je určen pro budoucí učitele přírodovědných předmětů, pedagogické pracovníky z didaktických oborů a učitele středních škol, ho vedla psycholožka Markéta Hlavsová z Gymnázia Šumperk.

Letošní seminář byl zaměřený na zpětnou vazbu, kterou dává pedagog dětem a také na reflexi procesu učení od dětí směrem k učiteli. „Účastníci si v první části sami vyzkoušeli využití projektivních pomůcek, emočních a situačních karet, které usnadňují otevírání konverzace při práci  s jednotlivcem i se skupinou. Následně jsme se soustředili na možnost využití těchto karet vzhledem k věku dětí, potřebám reflexe a vhodnosti zařazení do výuky nebo třídnické hodiny,“ uvedla Jana Slezáková z kabinetu pedagogické přípravy.

Semináře se zúčastnili také studenti 1. ročníku navazujícího studia učitelství chemie, biologie, fyziky a matematiky. Dorazili rovněž garanti oborových didaktik chemie, fyziky, matematiky a informatiky a výpočetní techniky. „Velké množství podnětů ze strany přednášející přispělo k dalšímu zamyšlení v pedagogické činnosti nejen stávajících učitelů. Zpětná vazba je v poslední době velmi diskutovaným tématem a v rámci práce s dětmi je její nutnost stále více zdůrazňována. Oba její dílčí aspekty jsou nesmírně důležité pro kvalitní proces učení, ale zároveň náročné na čas a nápaditost pedagoga,“ dodala Jana Slezáková.

Setkání bylo zakončeno zážitkových rozborem zpětné vazby rozdělené na ignoraci, a to na negativní, pozitivní a konstruktivní. „Jednotlivé přístupy byly v diskusi mapovány a byla provedena analýza jejich vhodného využití v pedagogické praxi. Jsem ráda, že seminář proběhl v příjemné atmosféře, a že si všichni odnesli řadu nových poznatků,“ doplnila Jana Slezáková.

Kulatý stůl je na podzim tradičně pořádán v rámci řešení rozvojového projektu MŠMT s názvem Moderní trendy ve vzdělávání v pregraduální přípravě budoucích pedagogických pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Zpět