Studenti, dejte svůj hlas nejlepšímu pedagogovi!

Foto: Jan Pokorný
Čtvrtek 18. červen 2020, 13:10 – Text: Šárka Chovancová

Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala vyhlásil další ročník Ceny děkana pro nejlepšího pedagoga. Studenti třetích a vyšších ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia mohou vybrat nejlepšího pedagoga v pěti oborech: Matematika a informatika, Fyzika, Chemie, Biologie a ekologie a Vědy o Zemi.

„Každý student může nominovat až tři pedagogy, kterým budou podle pořadí přiděleny hlasy s váhou 1,0, 0,7 a 0,5. Hlasování bylo původně naplánováno na konec semestru. Kvůli koronavirové krizi, se kterou jsme se v uplynulých měsících potýkali a která mimo jiné znamenala, že se konaly volby do Akademických senátů elektronicky, se začátek hlasování posunul,“ uvedl děkan Martin Kubala.

V loňském roce byli v oboru Matematika a informatika oceněni Lenka Juklová a Jan Tříska, v oboru Fyzika Lukáš Richterek, v oboru Chemie Jiří Danihlík, v oboru Biologie a ekologie Ivana Fellnerová a v oboru Vědy o Zemi Martin Jurek.

„Příprava přednášek a studijních materiálů zabere obrovské množství času, energie a promýšlení, jak výuku koncipovat, aby byla přínosná i záživná. Ocenění získané na základě hlasování studentů velmi potěší a hlavně dodá elán do další pedagogické práce. Studenti by také neměli zapomínat na konstruktivní evaluaci svých předmětů, protože díky tomu mohou dát vyučujícímu anonymní zpětnou vazbu, kterou osobně považuji za přínosnou inspiraci k další výuce,“ dodal Jiří Danihlík z katedry biochemie.

Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec PřF UP, který v minulém akademickém roce učil v průměru minimálně dvě vyučovací hodiny kontaktní výuky týdně. Cenu obdrží pedagog s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů lze v každém z výše uvedených oborů udělit dvě ceny. Studenti mohou hlasovat elektronicky na těchto webových stránkách do 15. září 2020.

Zpět