Téměř šedesát tisíc korun vynesla Vánoční sbírka Přírody dětem z Klokánku

Ilustrační foto. Pixabay.com
Pátek 8. leden 2021, 9:35 – Text: Šárka Chovancová

Téměř šedesát tisíc korun vynesla tradiční Vánoční sbírka Přírody pro děti z Klokánku z Fondu ohrožených dětí, která tentokrát probíhala trochu jinak než jsme byli zvyklí v minulých letech. Zaměstnanci a studenti přírodovědecké fakulty mohli kvůli pandemii koronaviru přispět pouze finančním darem.

„Děkuji přírodovědecké fakultě, která pod záštitou děkana Martina Kubaly uspořádala vánoční sbírku pro Fond ohrožených dětí, Klokánek Olomouc. K mému velkému překvapení a radosti se podařilo vybrat částku 58 379 Kč. Velmi si toho vážím a děkuji všem za podporu. Poděkování patří i Martině Oulehlové za to, že tuto úspěšnou akci skvěle zorganizovala a navázala na tradici, ze které mám upřímnou radost,“ uvedla Šárka Kupčáková, vedoucí olomouckého Klokánku.

Jeden z prvních věcných darů pořízených do jednoho z bytů olomouckého Klokánku byla lednice. Ta původní totiž krátce před Štědrým dnem vypověděla službu. Děti obdržely i knížky a volné vstupenky do Pevnosti poznání. „Těsně před Štědrým dnem jsem Klokánek navštívila, abych předala vedení symbolický šek a drobné dárky. Měla jsem možnost setkat se s dětmi i tetami. Setkání bylo velmi příjemné, děti mi ukázaly obrázky, které nakreslily a vyprávěly mi, jak moc se těší na Ježíška. Nesmírně si vážím všech příspěvků a jsem velmi ráda, že jsme mohli jako tým přírodovědecké fakulty pomoci dětem a tetám prostřednictvím finančního daru prožít pěkné Vánoce,“ dodala organizátorka vánoční sbírky Martina Oulehlová.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není situace vyřešená. Za ohrožené dítě považujeme v souladu s mezinárodními i českými právními normami takové dítě, jež je ohroženo týráním, zneužíváním či zanedbáváním. Pomoc jakkoli ohroženým dětem je stěžejní činností Fondu ohrožených dětí.

Zpět