V areálu přírodovědecké fakulty najdete pískovec s kopiemi starých kamenických značek

Pískovec v areálu PřF a Lukáš Kučera při odebírání kamenických značek na kostele sv. Mořice
Foto: Šárka Chovancová a Hana Myslivečková
Úterý 28. červenec 2020, 9:56 – Text: Šárka Chovancová

Areál přírodovědecké fakulty zpestřila nejen „hmyzí louka“, ale nově i pískovec s kopiemi starých kamenických značek, které zanechali kameníci na kostele sv. Mořice v Olomouci. Odborníci z přírodovědecké fakulty otisky starobylých značek odebrali z okenních rámů kostela v rámci výzkumného projektu Arteca při probíhající rozsáhlé rekonstrukci této významné památky.

„Předpokládá se, že kameník v určité fázi života značku získal nebo mu byla přidělena. Jedná se o grafický symbol, který je jakýmsi podpisem daného kameníka. Při obnově sv. Mořice jsme si všimli velkého množství těchto značek, které jsme i přes obtížné podmínky společně s kolegy z Národního památkového ústavu odebrali a ovzorkovali,“ uvedl Lukáš Kučera z katedry analytické chemie.

Kamenické značky na sv. Mořici odborníci odebrali z okenních rámů. Poté je zkopírovali do pískovce, který pochází ze starého vojenského hřbitova v Černovíře a poslouží k dalšímu výzkumu. „Kámen se nachází za přírodovědeckou fakultou a pomocí něj simulujeme stejné podmínky, jako panují na historických památkách. Naším cílem je najít novou polymerní hmotu, která by nesloužila pouze k získání negativního obrazu staré kamenické značky, ale také umožnila přenos organických látek či pigmentů pro další analýzu,“ doplnil Lukáš Kučera.

Projekt Arteca, který vznikl v roce 2018, tvoří tým odborníků z řad analytické chemie, historie umění, optiky a fyziky. Cílem je vyvinout nové metody a techniky, které jsou důležité při bádání v oblasti kulturního a uměleckého dědictví v České republice. Na základě výsledků rozboru materiálů z historických děl umožní analytici historikům umění díla zasadit do konkrétního kontextu nebo přesného časového období.

Na opravě kostela svatého Mořice, která byla zahájena v roce 2018, budou dělníci pracovat do konce roku 2021. Kamenické značky byly postupně objeveny nejen na okenních obloucích, ale také na různých místech.

Zpět