V Javoříčku se sešli středoškoláci se zájmem o přírodní vědy

Foto: archiv PřF
neděle 27. říjen 2019, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Sedmnáct středoškolských studentů se zájmem o přírodní vědy se zúčastnilo Badatelského víkendového semináře, který se pod záštitou děkana přírodovědecké fakulty Martina Kubaly uskutečnil v prostorách Rekreačního střediska Javoříčko. Pro mladé přírodovědce z České republiky i ze Slovenska byly připraveny nejen populárně naučné přednášky, ale i ukázka 3D tisku, hry a návštěva Javoříčských jeskyní.

„Do semináře jsem se zapojila s přednáškou na téma vývoj nových antituberkulotik očima organického chemika. Studentům jsem se snažila přiblížit, jakým způsobem navrhujeme a připravujeme nová léčiva, v tomto případě proti tuberkulóze, a zdůraznit, jakou roli hraje spolupráce chemiků, biologů a farmaceutického průmyslu na cestě za novým léčivem,“ uvedla Lucie Brulíková z katedry organické chemie, která se do projektu Badatel zapojuje pravidelně. „Ve víkendovém semináři vidím skvělou šanci pro nadané studenty vybrat si téma bádání, které je nadchne. Nadšení a entuziastický přístup jsou podle mého názoru základními předpoklady pro vědeckou práci,“ dodala.

Kromě přednášek zaměřených napříč přírodovědnými obory, si studenti mohli poslechnout představení projektů Badatel a Newton, vyzkoušet si 3D tisk, vypálit lihovou raketu, focení Měsíce nebo měření radonu. „Mladí badatelé překvapovali nejen svými přemýšlivými otázkami či znalostmi od kosmologie po evoluci, ale i nadšením, se kterým například v jeskyních na částicové kameře sledovali alfa částice z rozpadu radonu, kterého je v podzemních prostorách přirozeně o něco více než v běžném prostoru okolo nás,“ dodal Jiří Kvita ze Společné laboratoře optiky.

Třetího ročníku semináře se účastnilo sedmnáct studentů, mezi nimi i Adam Krek z Gymnázia Jana Pivečky ze Slavičína. „Badatelský víkendový seminář hodnotím jako skvělou akci. Oceňuji množství zajímavých přednášek i přátelskou atmosféru v kolektivu lidí s podobnými zájmy. S čistým svědomím ho mohu doporučit každému fanouškovi přírodních věd.“

Projekt Badatel přírodovědecké fakulty je určen pro středoškoláky, kteří si chtějí zkusit vědeckou práci pod vedením vysokoškolských pedagogů. Projekt staví na motivaci a umožňuje studentům prezentovat své výsledky na seminářích, konferencích, v soutěžích nebo časopisech. Program Newton pak umožňuje talentovaným středoškolským studentům se zájmem o přírodní vědy rozšířit své znalosti účastí v kurzech organizovaných vysokou školou. „Věříme, že všichni, kteří se Badatelského víkendového semináře zúčastnili, budou na letošní ročník vzpomínat jako na vydařený a aktivně prožitý víkend,“ doplnila organizátorka semináře Ludmila Včelařová.

Zpět